Çocuk ve ZekaIQ ve EQ Testleri

IQ Nedir? Başarı için IQ Puanınız En Az Kaç Olmalıdır?

 IQ nedir? IQ puanınız en az kaç olmalıdır? IQ puanınızın kaç olduğunu bilmek ister misiniz? IQ skorunuzu öğrenmek işinize yarar mı?

IQ Nedir?

IQ Nedir – IQ zekanın bir ölçüsü olarak kabul edilir ve bir sayıyla ifade edilir. Bu sayı da standardize edilmiş bir test seti ile tanımlanan ve toplumun genel durumuna göre göreceli olarak zekanın ölçüm değeridir. Bir bakıma diğer insanlara göre daha hızlı veya daha yavaş olmak üzere algılama, karar verme, yargılama, mukayese etme, sonuç çıkarma, değerlendirme gibi zihinsel yeteneklerin seviyesini belirleme çabasıdır. Çok kısa bir ifadeyle IQ (Zeka Bölümü), düşünme ve akıl yürütme yeteneğinin mukayeseli bir değerlendirmesidir denebilir.

IQ puanı, topluma göre genel anlamda olmanın yanında, aynı yaştaki kişileri birbiriyle karşılaştırmada da kullanılan standart bir yoldur.

yüksek dha oranlı - balık yağı - mega vitamin - mega-o-mega

Toplum içindeki IQ dağılımı çan eğrisi olarak gösterilen normal dağılıma uygundur. Buna göre;

Toplumun ortalama IQ puanı 100 olarak belirlenmektedir.

Her iki yönde 15 IQ puan uzaklıkta yer alan toplumun yüzdesel oranı % 68’dir.

85 ile 115 IQ puan aralığı “Normal Zeka” olarak tanımlanmaktadır. Toplumun büyük bir çoğunluğu (% 68) bu aralıktadır.

85 puanın altında kalanlar “Zihinsel Yetersiz”ler olarak tanımlanmaktadır. Toplumun % 16’tısı bu dilimdedir.

Toplumun % 14’ünün IQ seviyesi 115 – 130 aralığındadır. Bu aralık için normalin üzeri IQ seviyesi diyebiliriz.

Toplumun üst % 2’sinin IQ puanı 130 – 145 aralığındadır. Bu aralıkta olanlar üstün zekalı veya özel yetenekli olarak tanımlanmaktadır.

iq nedir - zeka nedir - mho

Toplumun sadece % 0,1’inin IQ skoru 145’in üzerinde ve deha seviyesindedir. Einstein’ın IQ puanının gerçekte kaç olduğunu öğrenmek için ayrıca “Albert Einstein Zeka Testinden (IQ) Kaç Puan Aldı?” başlıklı makaleyi okuyabilirsiniz.

Einstein'ın IQ puamı / Einstein'ın zeka puanı

Psikologların çoğu 95 ila 105 arasında puan alanların normal bir zekaya sahip olduğunu veya ortalama bir IQ‘su olduklarını belirtiler.

Geçerli bir IQ puanı almak için testin uygulanma koşulları ve psikolojik koşulların uygun olması gerekir. Yani IQ puanını etkileyen çok sayıda değişken vardır.

Bunlara ek olarak, IQ bir insanın yaşamdaki tüm yeteneklerinin sonu değildir. IQ puanı, el becerisi, müzikal yetenek ve yaşamda birçok farklı başarıya yol açabilecek bir takım yetenekler gibi şeyleri ölçmede başarısızdır.

Bununla birlikte, bir IQ sınavındaki puanınız, yaşamınızın birçok aşamasında kritik olabilecek problemleri düşünme, neden belirtme ve çözme yeteneğinin oldukça doğru bir göstergesidir.

—– Sponsor Bağlantı —–

5-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN KONSANTRASYONLARI İÇİN

ANZAN MEGA ARİTMETİK BEYİN EGZERSİZLERİ EĞİTİMİ

—– Yazının Devamı —–

Zeka nedir? Bilişsel Zeka Nedir?

Bilimde, zeka kavramı genellikle akademik veya bilişsel zeka olarak adlandırılmaktadır. Zeka konusunda yazdığı kitaplarında profesörler Resing ve Drenth (2007) ‘Zeka nedir?’ sorusuna şu tanımı getirmişlerdir: “Bilgi edinmek için gerekli olan bilişsel veya entelektüel yeteneklerin tümü olup, bu bilgiyi iyi tanımlanmış bir amaca veya bir yapıya sahip sorunları çözmek için iyi kullanmaktır.”

Dünya dillerinde zeka, kişinin ne kadar akıllı ya da zeki olduğunu ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Zeka Bölümü (IQ)

IQ nedir, sorusunu en iyi cevaplayan araç “IQ Zeka Testi”dir. Normal zeka, IQ testi standardına göre ortalaması 100 olan ve standart sapması 15 olan bir aralıktır. Bu standart sapma ne anlama geliyor? Bu, nüfusun yüzde 68’inin 85-115 aralığında bir IQ puanı aldığı anlamına gelir. Nüfusun yüzde 95’i 70-130 aralığında puan alıyor.

Mega Matematik - Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri

Bazı örnekler

IQ nedir? IQ puanınız 100 olduğunda bunun anlamı nedir? Bu, nüfusun yarısının sizden daha yüksek puan aldığı anlamına gelir. Diğer yarısının puanları da sizden daha düşüktür.

IQ puanınızın 130 olması, toplumun yüzde 98’inin sizden daha düşük puan aldığı anlamına gelir. Sadece yüzde 2 oranında yer alanlar sizden daha yüksek puan almışlardır.

“Dünyanın problemi şu ki, zeki insanlar olaylara şüpheyle yaklaşırken, aptalların kendilerinden emin olmalarıdır” (Charles Bukowski)

—– Sponsor Bağlantı – Sponsor Bağlantı —–

ÜCRETSİZ HAFIZA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Ücretsiz Hafıza Ve Beyin Eğitimi

Eğitimler Üç Günde Bir E-Posta Adresinize Gönderilmektedir

—– Yazının Devamı – Yazının Devamı —–

IQ’su Yüksek Zeki İnsanların Tipik Davranışları Nelerdir?

 • El yazıları kötü olma eğilimindedirler.
 • Daha fazla dinleme ve daha az konuşma eğilimindedirler.
 • Daha seçici davrandıkları için genellikle daha az sosyal ağlara sahiptirler.
 • Yüksek duygusal zeka (EQ) değerlerine sahiptirler.
 • EQ ve IQ’nun yararlarını gördüklerinden, genellikle “ikna ya da satış kitaplarını” okurlar.
 • Gerektiğinde anlaşılmaz ve iddialı olabilirler, ancak gereksiz bir çatışma istemezler.
 • Meraklıdırlar.
 • İyi bir mizah anlayışları vardır.
 • Gece kuşu olma ihtimalleri daha yüksektir.
 • Daha çok endişe duyarlar.
 • Zihinsel sağlık bozukluklarına sahip olmaları (maalesef) daha olasıdır.
 • Yalnız vakit geçirmekten daha çok hoşlanırlar.
 • Daha çok şüpheleri vardır.

iq nedir - zeka nedir - OYO

Bu konuda aşağıdaki linkte yayınlanan “Zeka Beynin Neresinde?” başlıklı makaleyi de okumanızı tavsiye ediyorum:

ZEKA NEDİR? ZEKA BEYNİN NERESİNDE?

Kaynaklar

Resing, W., & Drenth, P. (2007). Intelligence: knowing and measuring. Amsterdam: Publisher Nieuwezijds.

Zeka Nedir? Zeka Beynin Neresinde?

Liseler İçin Not Tutma Teknikleri – 8 Önemli Not Alma Stratejisi

Mega Hafıza – 6., 7., ve 8. Sınıflar İçin Online Yaz Okulu

CZ

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu