Beyin GücüKişisel Gelişim

Kalemle Yazmanın Beyin Üzerindeki Mucizevi Etkileri

Klavye mi Kalem mi? Yazmanın Bilimsel Yarışında Kim Önde?

Elle yazmak / Kalemle Yazmak / Klavyeyle Yazmak – El ve parmaklar ile beyin arasındaki ilişki, karmaşık bir sinirsel iletişim ağı ve karşılıklı bir etkileşim süreci üzerinden gerçekleşir. Bu süreç, hem motor becerilerimizin gelişimini hem de çevremizi anlama ve onunla etkileşimde bulunma kapasitemizi doğrudan etkiler.

El ile (parmaklarla) yazmak mı, yoksa tuşlu aletler kullanarak yazmak mı beynimiz tarafından daha çok benimseniyor? Bu konu hakkında genel bir doğru olmasa da son zamanlarda yapılan araştırmalar parmakları yani elimizi kullanmayı işaret ediyor. Ancak tuşları kullanma alışkanlığının yayılması bu makaleyi daha değerli kılıyor.

Elle yazmak / Klavyeyle Yazmak: Beyin İçin Hangisi İyi?

El ile yazmanın beyin fonksiyonlarına olumlu katkı yaptığı üstünkörü bilinse de, yeni bir araştırma, klavyeyle değil, elle yani kalem kullanarak yazmanın bireylerde öğrenmeyi ve hafızayı güçlendirdiğini ortaya çıkardı.

Bilim insanları bu sonuca, biri klavyede yazan, diğeri elle yazan iki grup insanı karşılaştırarak ulaştı.

Elle yazmanın, anıların oluşmasıyla bağlantılı olan elektriksel aktivite kalıplarını oluşturduğu bulundu.

Yeni çalışma, elle yazmanın hecelemeyi ve hatırlama yeteneğini geliştirdiğini gösteren önceki araştırmalara katkıda bulunuyor.

Kaliforniya Üniversitesi’nde çalışan sinir bilimci Ramesh Balasubramaniam, “Klavye ile yazmaya kıyasla, el yazısına ilişkin beyin organizasyonunda temel bir fark var.” diyor.

yüksek DHA ve sinaptik bağlantılar

Trondheim’daki Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden psikologlar Audrey van der Meer ve Ruud van der Weel, üniversite öğrencilerini kapsayan bir çalışma yürüttü. Beyin aktiviteleri sensörlerle ölçülürken, katılımcılar, bilgisayar ekranında gösterilen kelimeleri dijital kalem kullanarak veya el yazısıyla yazmakla görevlendirildi.

Elektriksel beyin aktivitesini analiz eden araştırmacılar, farklı beyin bölgelerindeki senkronize aktivitenin göstergesi olan beyin dalgalarının frekansına odaklandılar.

El yazısının yalnızca hareketle ilgili alanlarda değil, aynı zamanda öğrenme ve hafızayla bağlantılı bölgelerde de aktivite artışını tetiklediğini ve benzersiz bilişsel süreçlerin devrede olduğunu öne sürdüler.

El ile yazmanın, beynin dış ve merkezi kısımları arasındaki bağlantıları güçlendirirken, özellikle hareketle ilgili alanlar ile hafıza işleviyle ilgili alanlar arasındaki koordinasyonu artırdığını gördüler.

Frontiers in Psychology‘de 26 Ocak’ta yayınlanan bu bulgular, yazmaya kıyasla yazma sırasında devreye giren farklı sinir mekanizmalarının altını çiziyor.

Balasubramaniam, hareketler çok benzer olsa bile yazarken beyin aktivitesinin “çok daha yüksek” göründüğünü belirterek, “Bu, el yazısı yazarken beynin bu bölgelerinin daha fazla katılımının olduğunu gösteriyor.” dedi.

beyni geliştiren başarı hikayeleri

Özetle, el ile yazmak;

1-) Hafızayı Güçlendirir.

El ile yazmak, bilgileri daha etkili bir şekilde belleğe kaydetmeye yardımcı olabilir. Ellerinizin kalem veya kalemi tutması ve harfleri yazması, beyinde motor becerileriyle ilişkili olan bölgeleri aktive eder. Bu da bilginin daha iyi hatırlanmasına ve öğrenilmesine yardımcı olabilir.

Bu konudaki “Notlarınızı ellerinizi kullanarak yazın“ ara başlıklı makalemizi de okuyabilirsiniz: 

2-) Kavramayı derinleştirir.

El ile yazarken, kelimeleri düşünerek harf harf veya kelime kelime yazmak, zihinsel işleme daha fazla katkıda bulunur. Bu, kavrama düzeyini artırabilir. Çünkü yazarken kelimelerin anlamını daha derinlemesine düşünme eğiliminde olursunuz.

3-) Yaratıcılığı Artırır.

El yazısıyla not almak, düşüncelerinizi serbestçe ifade etmenize ve bu süreçte yaratıcı düşüncelerinizi tetiklemenize olanak tanır. Bilgisayar başında yazmaktan farklı olarak, kâğıt ve kalemle yazarken daha organik ve kişisel bir bağlantı hissedebilirsiniz.

4-) Dikkati Artırır.

Elle yazarken, yazma sürecine odaklanmak ve dikkat etmek genellikle bilgisayar başında veya diğer elektronik cihazlarla yazarken olduğundan daha fazla dikkat gerektirir. Bu, odaklanma ve dikkati artırabilir.

5-) Stresi Azaltır.

Bazı insanlar için el yazısıyla yazmak, daha rahatlatıcı ve terapötik bir deneyim olabilir. Kâğıt üzerinde kelimeleri yazmak, stresi azaltabilir ve zihni sakinleştirebilir.

6-) Kişiselliği Yansıtır:

El yazısı, daha kişisel ve özgün bir ifade şeklidir. Kişinin kişiliğini ve duygularını yansıtabilir.

El ile yazmanın bu potansiyel faydaları, dijitalleşme ve teknolojiye bağımlılığın arttığı bir çağda bile önemli olabilir.

Hafıza, Beyin ve beyin eğitimi

Klavye ile / Tuşla Yazma Konusuna Gelince…

Bunun yanında hakkını yemeyelim; her ne kadar bazı insanlar elle yazmayı tercih etse de tuşlu makinede yazmayı daha etkili bulanlar da var. Burada önemli olan, kendiniz için en uygun olanı bulmaktır.

Tuşlu yazmayı tercih edenler genellikle üç nedenden dolayı bu tercihlerini yapmaktadırlar:

Birincisi, tuşları olan bir makinede (Bilgisayar veya daktilo gibi) yazmak daha hızlı olabilir. Bu, özellikle hızlı yazmanın önemli olduğu durumlarda faydalı olabilir.

İkincisi, tuşla yazmak dijital bir kopya oluşturmak açısından da metni düzenleme ve paylaşım işlemlerini kolaylaştırır.

Üçüncü faydası ise tuşlu makinede yazılan metinler genellikle daha düzenli ve daha okunaklıdır. Bu, özellikle profesyonel belgeler veya resmi yazışmalar için önemlidir.

Sonuç: Hangi yazma yönteminin kişi için daha faydalı olduğu tercihlere ve ihtiyaçlara bağlıdır.

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu