Çocuk ve ZekaÖğrenme ve Eğitim

Çocuklar ve Okuyan Beyin – Okuma Eğitiminin Beyinde Yaptığı Değişiklikler!

Okuma Eğitimi Çocukların Beyninde Ne Gibi Nörolojik Değişimler Yapıyor?

Çocuklar ve Okuyan Beyin / Beyin Nasıl Okuyor – Çok yakında yıllardır üzerinde çalıştığımız “Mega Aktif Okuma” eğitiminin lansmanını yapacağız. Bu beyin eğitimi programı ilkokul öğrencilerinin akıcı okumalarını ve okuduklarını anlamalarını geliştirmek üzere hazırlanmıştır. Bizi takip edenler, yıllardır sadece beyin temelli eğitimler üzerinde çalıştığımızı ve bu konuda eserler çıkardığımızı bilirler. Bu eserlerin hepsi de kendi konularında mihenk taşı olan çok sayıda yayınlanmış bilimsel araştırma sonuçları taranarak hazırlanmıştır. “Mega Aktif Okuma” eğitimi de bunlardan biri. Bugün sizlerle çocuklar, okuma ve beyin üzerine yapılan çok sayıdaki bilimsel makalelerden birini paylaşacağım.

okuyan beyin - mega aktif okuma

Çocuklar ve Okuyan Beyin!

Çocuklar ve Okuyan Beyin – Okumanın beyinde yaptığı fizyolojik ve bilişsel değişikliklerle ilgili çok sayıda bilimsel çalışma var. Bunların büyük bir kısmı ilkokul yaşındaki öğrenciler üzerinde yapılıyor. Bunlardan önemli olan bir tanesi Carnegie Mellon Bilim İnsanları tarafından ilkokul çağındaki çocuklar üzerinde yapılan çalışmadır. Bu araştırma okumayı geliştirme çalışmasında beyinde yeniden bağlantılar kurulduğu keşfedilmiştir. Çalışma, okumayı iyileştirmenin çocukların okuma becerilerini geliştirdiğini ve beyin dokusunu olumlu şekilde değiştirdiğini gösteriyor.

Araştırma bilim adamları Timothy Keller ve Marcel Just tarafından yapıldı. Keller ve Just’ın çalışması, iyi okumaya geçiş yapan zayıf okuyucuların beyinlerinde fiziksel olarak neyin değiştiğini keşfetmek için tasarlandı. Altı aylık bir iyileştirici eğitim programından geçmeden önce ve sonra 72 çocuğun beyinlerini taradılar. Keller ve Just, beyaz maddenin mikroskobik yapısını ortaya çıkarmak için su hareketini izleyen yeni bir beyin görüntüleme tekniği olan difüzyon tensör görüntülemeyi (DTI – Diffusion Tensor Imaging) kullanarak, beynin farklı bölümlerini birbirine bağlayan beyaz madde kablolarını içeren bir beyin değişikliği buldular.

—– Sponsor Bağlantı —–

5-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN KONSANTRASYONLARI İÇİN

ANZAN MEGA ARİTMETİK BEYİN EGZERSİZLERİ EĞİTİMİ

—– Yazının Devamı —–

Okuma Eğitimi Çocukların Beyin Dokusunu Geliştiriyor!

Çocuklar ve Okuyan Beyin – Araştırmacıların bildirdiğine göre 8 ila 10 yaş arasındaki çocukların beyin görüntülemeleri, çocuklara 100 saat okuma eğitimi verildikten sonra beyindeki – bilginin işlendiği gri madde alanları arasında sinyaller taşıyan beyin dokusu olan – beyaz madde kalitesinde önemli ölçüde artma görülmüştür. Eğitimden sonra yapılan görüntülemeler, beyaz maddenin sinyalleri verimli bir şekilde iletme yeteneğinin de arttığını saptamıştır. Bu eğitimin sonucunda yapılan testler çocukların da daha iyi okuyabildiğini göstermiştir.

Önceki DTI çalışmaları, okuma güçlüğü çeken hem çocukların hem de yetişkinlerin beyinlerinde , işlevsel çalışmayan beyaz madde alanları olduğunu göstermiştir. Bu yeni çalışma, 100 saatlik yoğun okuma eğitiminin çocukların okuma becerilerini geliştirdiğini ve ayrıca işlevsel çalışmayan beyaz madde kalitesini de normal seviyelere yükselttiğini gösteriyor.

Just, “Geliştirilmiş bütünlük, beyaz maddenin birbirine bağladığı iki beyin alanı arasındaki iletişim bant genişliğini 10 kat artırıyor” dedi. Ayrıca, “Bu, etkili bir eğitim uygulandığında beyin kablolarının değiştiğini görebilmemiz için yeni bir çağ açıyor. Eğitimsel müdahaleleri yeni bir bakış açısıyla görmemizi sağlıyor.” diye açıkladı.

Deneye katılan 72 çocuğun 47’si zayıf ve 25’i de normal seviyede okuyordu. 72 çocuğun içindeki iyi okuyucular (kontrol grubu – 1) ve 12 zayıf okuyucudan oluşan diğer bir grup (kontrol grubu – 2) iyileştirici okuma eğitimi almadılar ve beyin taramaları da herhangi bir değişiklik olduğunu göstermedi. Keller, “Kontrol gruplarının beyninde bir değişiklik olmaması, okuması geliştirilen gruptaki değişikliğin deney süresi içinde doğal olarak meydana gelen olgunlaşmaya atfedilemeyeceğini gösteriyor” dedi.

süper öğrenme - süper konsantrasyon

Keller ve Just ayrıca, geliştirilen grupta difüzyondaki değişiklik miktarının fonolojik kod çözme yeteneğindeki artış miktarıyla doğrudan ilişkili olduğunu da bulmuşlardır. En fazla beyaz madde değişikliği gösteren çocuklar aynı zamanda okuma becerilerinde de en fazla gelişmeyi göstererek beyin dokusu değişikliği ile okuma ilerlemesi arasındaki bağlantıyı doğrulamıştır.

Just, “Bu sonuçlar için heyecanlıyız!” dedi. Ayrıca, davranışsal müdahalenin hem bilişsel performansı hem de beyaz madde yollarının mikro yapısını iyileştirebileceğini göstermesinin, gelişim problemlerini tedavi etmek ve anlamak için de önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Araştırma, Richard King Mellon Vakfı ve Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü’nden gelen hibelerle finanse edildi.

Kaynak: www.ccbi.cmu.edu

Tavsiye Edilen Makaleler:

Mega Aktif Okuma – Akıcı Okumanın Bileşenleri Nelerdir?

Diskalkuli / Matematik Öğrenme Güçlüğü – Çocuğunuz Matematikle mi Boğuşuyor?

Oyunlaştırma Nedir – İnsanları Olağanüstü Şeyler Yapmaya Motive Eden Yöntem

Çocuklar İçin Temel Matematik Becerileri – Hızlı ve Etkili Bir Şekilde Nasıl Geliştirebilirsiniz?

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu