Hızlı Okuma

Yaşa Göre Ortalama Okuma Hızı Ne Olmalı? Hızınızı Ölçün!

Çocuğunuz veya Siz Yaşınıza Göre Yeteri Kadar Hızlı mısınız?

Yaşa Göre Ortalama Okuma Hızı – Kitap okumak yaşam kalitesinin belirleyicisidir.  Yani okuyan insanların yaşama bakışları, nesneleri ve olayları yorumlayışı, anlamlandırma çabaları kitap okumayana göre oldukça yüksektir.

Okumak karmaşık bir beceridir. Okumak, içindeki kelime ve kavramları anlamaya yardımcı olmak için zihinsel becerilerimizi; bilişsel, görsel, duyuşsal, kinestetik ve imgesel olarak yeteneklerimizi bir araya getirip roketler.

Okuma becerisi, şüphesiz insanda doğuştan potansiyel olarak vardır. Hz. Muhammed (SAV) e gelen ilk ibadet davranışı “Oku!” olmuştur. Okuma becerisini yaşamımız içinde öğrenme yoluyla kazanıyoruz. Ancak, herkes bu beceriyi çocukluktan itibaren öğrenemiyor. Bu talihsiz bir durumdur; çünkü okumuyorsanız veya okumaya direniyorsanız düşük bir yaşam kalitesi yaşarsınız.

Ortalama okuma hızınız doğru olduğunda, anlayarak akıcı bir şekilde okursunuz.

Bu makale, çocuklar, gençler ve yetişkinler için ortalama anlayarak okuma hızını inceleyecektir. Ortalama iyi demek anlamına gelmiyor. Ortalamanın üstü başarılı demektir. Ortalamanın altındaysanız da başarısızsınız demektir. İyi bir okuyucu okuduğunu hem prozodik (konuşuyor gibi) okuyor, hem de okuduğunu okuma hızında anlıyor demektir. Yazımızda, ortalamanın altındaysanız veya ortalamadaysanız da neler yapabileceğinizi açıklıyoruz.

—– Sponsor Bağlantı —–

5-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN KONSANTRASYONLARI İÇİN

ANZAN MEGA ARİTMETİK BEYİN EGZERSİZLERİ EĞİTİMİ

—– Yazının Devamı —–

Öyleyse soralım: Okuma hızınız ne durumda?

İlk adım, anlayarak okuma hızınızı bulmaktır. Ardından okuma hızınızın yaş grubunuz için ortalamanın içinde olup olmadığını ölçebilirsiniz.

Öğrenciyseniz ve sınıf seviyenize göre ortalama hızda okumuyorsanız, okuma hızınızı artırmaya çalışmalısınız.

Çok Yavaş okumayın! 

Yavaş okumak anlamanızı bozar. Çok yavaş okuduğunuzda, düşünceyi belirli bir noktada tutmak zordur. Yavaş okuma eylemi verimsizdir. Yavaş okumak, okuduğunu anlamayı zorlaştırır, hatta konsantrasyonunuzu da bozar.

Çok çok hızlı da okumayın!

Belli sınırlara kadar hızlı okumak hem konsantrasyonu hem de anlamayı artırır. Ancak belli üst sınırların üzerinde hızlı okumak da anlama oranlarında kayba sebep olur. Çok hızlı okuduğunuzda, destekleyici ayrıntılar genellikle kaybolur. İnsanlar bazen okurken sadece çok hızlı göz gezdiriyor ve önemli kısımları kaçırıyor. Bu arada ilkokul öğrencilerine hızlı okuma eğitimi verilmez. Onlara prozodik aktif okumayı ve okuduğunu anlamayı öğreten eğitimler verilmelidir. Okumanın nörobilimi konusunda bilgisi olmayan birçok kişi çocukları yetişkinlere uygulanan metronom eğitimleriyle zorlamaktadır. Çocukların anlamadan ve atlayarak okuma alışkanlıkları geliştirmelerine sebep olmaktadırlar. Çocukların beyni bir yetişkin beyni gibi değildir.

“İlkokul seviyesindeki öğrencilere, yetişkinlere uygulanan hızlı okuma egzersizlerini yaptırmak yanlıştır. Böyle bir eğitim onlara sadece kelimeleri atlayarak okumayı ve okumadan sayfaları çevirmeyi öğretir. Yetişkinlerin beyin yapıları ile ilkokul öğrencilerinin beyin yapıları birbirinden farklıdır. İlkokul eğrencilerine hızlı okumayı değil, akıcı aktif okumayı ve aynı zamanda anlamayı öğretmelisiniz.” – Melik Duyar / Mega Aktif Okuma

çocuğumun yaşına göre okuma hızı ne olmalı

Çocukların yaş grupları için ortalama okuma hızı

Hızlı Okuma Derneği 2016 yılında online okuma ve anlama ölçümü yaptığı bir çalışmada, öğrencilerin sınıflarına göre ortalama anlayarak okuma hız aralıkları (Dakikada Okunan Doğru Kelime Adedi – DODKA) tespit etmiştir. Okuma ve anlama ilişkisi göz önüne alınarak oluşturulan prozodik skalada “1”den “3”e kadar değerlendirme yapılan bu çalışmada ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ortalama anlayarak okuma aralıkları tespit edilmiştir. Bu aralıkta olan çocuklar okuduğunu anlamada ne en iyi çocuklardır, ne de en kötü seviyedeki çocuklardır. Bu ortalama aralıktaki grup tam ortadadır. Yani sınıfta 90 kişi varsa, bu aralıklar ortadaki 30 çocuğu temsil etmektedir. Bu sınıfta bu çocuklardan daha iyi olan üstte 30 çocuk vardır. Ayrıca sınıfta ortadaki bu aralıkta olan çocuklardan daha kötü olan 30 çocuk daha vardır. Bu çalışma sonuçlarına göre, 1. sınıflarda ortadaki grubun ortalama anlayarak okuma hızı dakikada “35 – 45 kelime” aralığındayken, 6. sınıfa gelindiğinde bu ortalama okuma hız aralığının ortadaki grup için dakikada “100 – 120 kelime” olduğu görülüyor.

Çocuklar büyüdükçe ve okuma becerilerini uyguladıkça anlayarak okuma hızları  da artmaktadır.

Hızlı okuma üzerine yapılmış diğer 190 çalışmanın (17.887 katılımcı) analizine dayanarak, yetişkinler için ortalama sessiz okuma hızının kurgu dışı okuma parçaları için dakikada “180 – 220 kelime” ve kurgu parçalar için dakikada “180 – 240 kelime” aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Farkın, kelimelerin uzunluğuna ve kurmaca olmayanlarda kurmacaya göre daha uzun kelimelerden oluşan cümlelerden kaynaklandığını tahmin edebilirsiniz. Tahminler, bilimsel yazılarda sıklıkla belirtilen aralıklardan daha düşüktür. Çocuklar, yaşlılar ve ikinci dilinde okuyucu olanlar için tahmin edilen aralıklar daha da düşüktür.

Okuma hızları, maksimum dinleme hızı ile uyumludur ve okumaya özgü dil işleme varsayımını gerektirmez. Ortalama sözlü okuma oranı (77 çalışma ve 5,965 katılımcıya göre) dakikada 183 kelimedir. İngilizce kurgunun sessiz okuması için çoğu yetişkin dakikada 175 ila 300 kelime aralığındadır; kurgu kelimeler için aralık dakikada 200 ila 320 kelimedir. Diğer dillerdeki okuma oranları, bu dillerin İngilizce ile aynı mesajı iletmek için ihtiyaç duyduğu kelime sayısı dikkate alınarak makul bir şekilde tahmin edilebilir. Kaynak

Her sınıf düzeyi için tablo halinde ortalama anlayarak okuma hızları (Bu aralıklar ortalama seviyelerdir. Başarılı demek, bu seviyelerin üzerinde olan pozodik ve anlayarak okuma seviyeleri demektir):

Seviye

Ortalama Okuma Hızı 

(Dakika Okunan Doğru Kelime Adedi – DODKA)

1. Sınıf (6-7 yaş)

35 – 45

2. Sınıf (7-8 yaş)

45 – 65

3. Sınıf (8-9 yaş)

65 – 80

4. Sınıf (9-10 yaş)

80 – 90

5. Sınıf (10-11 yaş)

90 – 100

6. Sınıf (11-12 yaş)

100 – 120

Tablodan her sınıfta okuma hızının arttığını görebilirsiniz. 11 ile 12 yaş arasındaki 6. sınıf ortaokul öğrenci gruplarının ortalama anlayarak okuma hızı aralıkları “dakikada 100 – 120 kelime”dir. Bu, 1. sınıf öğrencilerinin (6-7 yaş) ortalama okuma hızının iki katından biraz fazladır.

—– Sponsor Bağlantı —–

—– Yazının Devamı —–

Burada yer verilmeyen anaokulu çağındaki bir çocuğun ortalama okuma hızı ise dakikada 10 – 15 kelimedir (kelime okuması olarak). Çocuğunuz bir seferde bir kelime okuyorsa veya okurken çok fazla duraklıyorsa, okuduğunu çıkarmakta ve anlamakta zorluk çekiyor olabilir. Bu da daha önceleri sözünü ettiğimiz “kelime atlama” hatasına sebep olmaktadır.

Çocuğunuzun işleme yeteneğini kontrol edin. Çocuğunuz bir metnin kodunu çözmek için çok çaba harcıyorsa, muhtemelen akıcı bir şekilde okumakta da zorluk çekiyordur.

İdeal olanı ve kelime atlamayı önlemenin yolu, çocuğunuzun metni kelime kelime çözerken daha az çaba göstermeli veya hiç çaba harcamamalıdır. Enerjisinin çoğunu metni anlamaya çalışarak harcamalılar.

Çocuğunuz kendi yaş grubu için ortalama okuma oranının altına düşerse, bunun nedeni şunlar olabilir:

  • Görme zorluğu çekiyor olabilir.
  • El-göz koordinasyonu zayıf olabilir.
  • Bilişsel zorluk (öğrenme zorluğu) çekiyor olabilir.
  • Okuma güçlüğü (Disleksi) çekiyor olabilir.

aktif akıcı okuma - konsantrasyon - odaklanma ve mental aritmetik becerileri

Gençler için ortalama okuma hızı nedir?

Yaşa Göre Ortalama Okuma Hızı – Gençler için ortalama okuma hızı dakikada “160 – 220 kelime“dir. 7-8. sınıflardaki gençlerin dakikada ortalama 120 ila 180 kelime okuma hızları vardır. Bu, 12. sınıfta dakikada “160 – 280 kelime” aralığına çıkar.

Bir genç 18 yaşına geldiğinde ortalama okuma hızı dakikada “220 kelime“dir. Bu, bir çocuğun okuma hızından önemli ölçüde daha yüksektir.

Çocuklar için ortalama okuma hızı dakikada “100 – 120 kelime” iken, gençlerin dakikada 180 ile 260 kelime arasında okuma hızı vardır.

okumanın bilimi - okuduğunu anlamanın bilimi

Genç yaş grupları için ortalama okuma hızı

Ortalama okuma hızı, ortaokuldan liseye kadar istikrarlı bir şekilde artmaktadır.

7 ila 12. sınıflar için ortalama anlayarak okuma hızlarına (Bu aralıklar ortalama seviyelerdir) dair aşağıdaki tabloya bakalım:

Seviye

Ortalama Okuma Hızı
(Kelime / Dakika)

7. Sınıf (12-13 yaş)

120 – 180

8. Sınıf (13-14 yaş)

120 – 180

9. Sınıf (14-15 yaş)

160 -240

10. Sınıf (15-16 yaş)

160 – 240

11. Sınıf (16-17 yaş)

180 – 260

12. Sınıf (17-18 yaş)

180 – 260

7.ve 8. sınıflarda, çoğu genç dakikada “120 – 180 kelime” aralığında okuyacaktır. 9. ve 10. sınıflarda okuma hızları alıştırma ve ezber yoluyla ilerlemiş olacaktır.

Bununla birlikte, bu ilerleme ilkokul düzeyinde olduğundan daha yavaştır çünkü çoğu genç okul işinin dışında farklı ilgi alanları peşinde koşar.

12.sınıfa kadar, okuma oranları dakikada “180 – 260 kelime” veya daha fazlasına yükselmiş olacaktır. Bunun nedeni, sınavlarına hazırlanırken daha fazla pratik yapmaları olabilir.

ZH

Çocuğunuzun okuma hızını artırmaya yönelik 6 ipucu 

  1. Günlük okuma alışkanlığı oluşturun. Günlük on beş dakikalık okuma, okuma hızınızı artırabilir.
  2. Okuma pratiğinize göz gezdirmeyi dahil edin.
  3. Bir cümle veya paragraftaki her kelimeye odaklanmak yerine gruplar halinde okuma alıştırması yapın.
  4. Okuduklarınızın görsel görüntülerini oluşturun. Bu, zihinsel bilişinizi geliştirecek ve bu da okuma hızınızı artıracaktır.
  5. Okumanızı etkileyen herhangi bir fiziksel engeli ele alın. Örneğin, net görmenize yardımcı olması için gözlük veya kontakt lens satın almayı düşünebilirsiniz.
  6. Mümkün olduğunda, metnin tipografisini ve kontrastını değiştirebilirsiniz.

hafıza gücü ve okuduğunu anlamaya katkısı

Bir yetişkin için ortalama okuma hızı nedir?

Yaşa Göre Ortalama Okuma Hızı – Üniversite çağındaki bir yetişkinin (18 yaşından 24 yaşına kadar) ortalama okuma hızı, dakikada 193 kelime (bağlamsal cümleler için) ve dakikada 137 kelimedir (rastgele kelimeler için). Ortalama okuma hızı, yaşlı yetişkinlerde dakikada “160 ile 220 kelime arasında” değişmektedir.

Yetişkin ve genç hızlı okuyucular özel eğitimlerle dakikada 250 kelimeden 600 kelimeye kadar okuyabilir. Bu okuyucular çoğu zaman, bir metindeki her kelimeyi tek tek okumazlar. Gruplar halinde okurlar, gözden geçirirler ve anlamalarını artırmak için görsel görüntüler oluştururlar. Ayrıca özel anlama stratejileri kullanırlar.

Yetişkin yaş grupları için ortalama okuma hızı

Üniversite çağındaki yetişkinler, üniversite sonrası yetişkinlere göre dakikada 300 kelimelik daha yüksek bir okuma hızına sahiptir. Bunun nedeni, derslerin onları okuma pratiği yapmalarını etkilemesidir.

Yaş

Ortalama Okuma Hızı
(Kelime / Dakika)

20-25 yaş

220 – 320

26 -30 yaş

200 – 280

31- 45 yaş

180 – 260

46 – 60 yaş

180 – 240

60 yaş üstü

160 – 220

akıcı okuma ve okuduğunu anlama - DHA / omega 3

Yetişkinler yaşlandıkça okuma hızları giderek azalır. 

45 yaşından sonra okuma hızınızı etkileyen görme bozuklukları yaşayabilirsiniz. Göz izleme yeteneğiniz de yaşla birlikte azalır.

60 yaşına gelindiğinde, kontrast duyarlılığınız kısmen okuma yeteneğinizi azaltacak ve bozacaktır. Bu yaşta, görme becerileriniz fizyolojik değişikliklerden geçer. Göz bebeği boyutu küçülür ve kristal lensin yoğunluğu artar, bu da retinanın aydınlanmasını azaltır.

okuduğunu anlama ve dil gelişimi

Okuma hızınızı nasıl test edebilirsiniz?

Hızlı Okuma Derneği’nin web sitesinde yayınlanan ölçeklerle kendinizi ücretsiz olarak test edebilirsiniz.

Sonuç: “Okumak” ya da “Hızlı okumak”; işte bütün mesele!

Yaşa Göre Ortalama Okuma Hızı – Ortalama olarak, okuma hızı çocukluktan ergenliğe ve genç yetişkinliğe doğru artar. Daha sonra yetişkinlerde giderek azalır. 1 ila 6. sınıflardaki çocukların ortalama okuma hızları dakikada 35 kelime ile 120 kelime arasındadır. 7 ila 12. sınıflardaki gençler, dakikada 120 ile 260 kelime arasında okuyabilir.

Üniversite çağındaki yetişkinler 220 ila 320 kelime arasında okuyabilirken, yetişkinlerin ortalama okuma hızı dakikada 180 ve 260 kelimedir. Bu hız yaşla birlikte giderek azalır.

Hızlı okuma kursları veya eğitimlerine katılmak için ortaokul 6. sınıftan itibaren başlanmalıdır. Daha küçük sınıflardaki çocukların pedagojik gelişimleri hızlı okumaya uygun değildir. İlkokul seviyesindeki çocuklar için hızlı okuma eğitimi olmaz. Onlara akıcı aktif okuma ve anlamayı geliştirme eğitimleri verilmelidir. Onlar için yapmanız gereken hızlı okuma değil, normal akıcı okuma ve anlama becerilerini geliştirmek olmalıdır.

Tavsiye Edilen Makaleler:

Okumanın Nörobilimi – Okuma Beynin Hangi Bölümlerini Kapsıyor?

Okuduğunu Anlama – Okuduğunu Anlama Eğitiminin Bilimi

Okuduğunu Anlama – Öğrencilere 10 Adımda Yardımcı Olabilirsiniz?

Okuma Hızıyla İlgili Gerçekler / Bu Okuma Hızları Doğru Mu?

Sinaptik Budama Nedir? Sinaptik Budama Nasıl Çalışır?

Başa dön tuşu