Hızlı OkumaÖğrenme ve Eğitim

Beyin ve Okuma – Beyin Okuma Sırasında Kaç Yol Kullanır?

Beyin ve Okuma / Beyin Okuma Sırasında Kaç Yol Kullanır – Beynin okuma süreci oldukça karmaşık bir konsepttir ve süreç temel olarak iki yolu içerir. Beyin, bilgiyi işlerken çeşitli bölgeleri ve bağlantıları kullanır. Kullanılan okuma yollarına ve bağlantılarına geçmeden önce, beyindeki okumada kullanılan bölgelere bir göz atalım. İşte beyin okuma sürecinde kullanılan bazı bölgeler:

Beyin ve Okuma - Okuma Sırasında Beyin Kaç Yol Kullanır

Beynin Okuma Sırasında Kullandığı Bölgeler

  1. Görme Alanları (Visual Processing): Gözler aracılığıyla alınan görsel bilgiler, beyindeki görme alanlarında işlenir. Burada, harflerin, kelimelerin, şekillerin, nesnelerin, renklerin ve diğer görsel özelliklerin algılanması gerçekleşir.
  2. İşitme Alanları (Auditory Processing): İşitme alanları, kulaklar aracılığıyla veya görme alanındaki harf kombinasyonlarından ilişkilendirilerek alınan ses bilgilerini işler. Konuşma, okuma, müzik veya diğer sesleri anlamak için bu alanlar kullanılır.
  3. Duygusal Alanlar (Emotional Processing): Beyin, duygusal uyaranları işlerken özel duygusal alanları kullanır. Bu, algılama ve anlamayla ilgili duygusal tepkilerin oluştuğu yerdir.
  4. Dikkat ve Konsantrasyon (Attention and Concentration): Dikkat ve konsantrasyon, beyinde belirli bilgiler üzerinde odaklanma sürecini içerir. Bu, bilgiye yönelik dikkatin seçilmiş bir bölgeye odaklanmasını içerir.
  5. Bellek Alanları (Memory Processing): Bilgilerin depolanması ve hatırlanması için beyinde özel bellek alanları bulunur. Kısa süreli ve uzun süreli bellek süreçleri bu kategoride yer alır.
  6. Dil Alanları (Language Processing): Dil becerileri, konuşma, yazma, okuma ve dil anlama yetenekleri gibi süreçleri içerir. Beyindeki dil alanları, bu tür bilişsel görevleri gerçekleştirmek için kullanılır.

Bunlar sadece genel kategorilerdir ve beynin okuma süreci bu alanların birbiriyle etkileşimiyle daha karmaşık bir hale gelir.

—– Sponsor Bağlantı —–

5-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN KONSANTRASYONLARI İÇİN

ANZAN MEGA ARİTMETİK BEYİN EGZERSİZLERİ EĞİTİMİ

—– Yazının Devamı —–

Beyin Okuma Sırasında İki Farklı Yol Kullanır

Okumada Kullanılan Birinci Yol – Beyin, geniş bir ağdır ve bilgileri işlerken birçok farklı bölge ve yol bir arada çalışır. Okuma sırasında beyin temel olarak iki yol kullanır. Birinci yol ilkokul birinci sınıftan 6. sınıfa kadar yoğun olarak kullanılan yoldur.

Okumada Kullanılan İkinci Yol – İkinci yol ise 6. sınıf ve sonrasında kademeli olarak birinci yolla birlikte kullanılmaya başlar. Lise, üniversite, master ve doktora öğrencileri ile yetişkinler okuma sırasında çoğunlukla beyindeki ikinci yolu kullanırlar.

Yukarıda açıklanan, okumada farklı dönemlerde beyindeki farklı yolların kullanılması, ilkokul döneminde ve sonrasında uygulanan hızlı okuma programlarının farklı olmasını gerektirir. Altıncı sınıfa kadar, okuma sırasında beyindeki birinci yol kullanıldığı için, hızlı okuma eğitimi vermek yanlıştır. Klasik anlamda “Hızlı Okuma Eğitimi” altıncı sınıf ve sonrası gruplara verilebilir. Altıncı sınıfa kadar olan öğrencilere verilmesi gereken eğitim “Prozodik Aktif Akıcı Okuma ve Anlamayı Öğrenme” eğitimi olmalıdır.

Beynin okuma sırasında kullandığı yoları daha detaylı öğrenmek isteyenler ayrıca aşağıda verilen videoyu da izlemelidir.

 

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu