Hızlı OkumaÖğrenme ve Eğitim

Okuma ve Anlama – Yazılı Metinleri Anlama Sürecindeki Bilişsel İşlemler

Okuma ve Anlama – Yazılı Metinleri Anlama Sürecindeki Bilişsel İşlemler: Okuma sürecinde anlamak, yazılı metinden anlam çıkarma ve anlam oluşturma yeteneği anlamına gelir. Bu, yalnızca bireysel kelimeleri veya cümleleri çözmekten daha fazlasını içerir; çeşitli unsurların bütünleşmesini içerir.

—– Sponsor Bağlantı —–

5-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN KONSANTRASYONLARI İÇİN

ANZAN MEGA ARİTMETİK BEYİN EGZERSİZLERİ EĞİTİMİ

—– Yazının Devamı —–

Yazılı Metinleri Anlama Sürecindeki Bilişsel İşlemler

Yazılı metinleri anlama sürecindeki bilişsel işlemler şunlardır:

  1. Kelime dağarcığı: Kelimelerin anlamlarını anlama ve onların bağlamsal kullanımını tanıma.
  2. Sözdizimi: Kelimelerin nasıl ifade edildiğini, ifadelerin, cümlelerin ve paragrafların nasıl yapılandığını anlama.
  3. Mantık yürütme: Metnin farklı parçaları arasındaki mantıksal bağlantıları ve ilişkileri, nedensellik ya da sıralama gibi, tanıma.
  4. Çıkarım: Metinde verilen bilgilere, önceki bilgi ve geçmiş deneyimlere dayanarak sonuçlar çıkarma ve mantıksal çıkarımlar yapma.
  5. Arka plan bilgisi: İlgili önceki bilgi ve deneyimleri etkinleştirme ve bütünleştirme, bu şekilde anlamayı geliştirme ve metnin içeriğiyle ilişkilendirme.
  6. Metakognisyon: Okurken kendi anlama ve anlamayı izleme ve düzenleme, soru sorma, özetleme ve açıklama gibi stratejileri kullanma.

Okuduğunu Anlamanın Temel Unsurları

Okuma ve Anlama – Okuma sürecinde anlamak, yalnızca kelime çözümlemekten öteye geçer; anlam oluşturma, bağlantılar kurma ve metnin genel bağlamında bilgiyi yorumlamayı içerir. Usta okuyucular daha üst düzey anlama süreçlerine katılabilir, daha derin anlam çıkarabilir, argümanları analiz edebilir, kanıtları değerlendirebilir ve metnin tutarlı bir zihinsel temsilini oluşturabilir.

Tavsiye Edilen Makaleler:

Mega Aktif Okuma – Akıcı Okumanın Bileşenleri Nelerdir?

Çocukların Zeki Olması İçin Anneler Nasıl Bir Balık Yağı Kullanmalı

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu