Yaratıcı Düşünme

Yaratıcılık ve Yenilikçilik Teknikleri – Beyin Temelli 15 Yöntem

Her Şeyin Temeli Beyin...

Yaratıcılık ve Yenilikçilik Teknikleri – Sinirbilimi (Neuroscience), son 30 yıldan beri yıldızı parlayarak önemli bir disiplin haline geldi. Beyin hala anlaşılmaya çalışılıyor. Son yıllarda, farklı disiplinlerde artık parça odaklı değil, bütüncül bakışlar değer kazanıyor. Sağ ve sol beyin lobu birlikte kullanılan teknikler öne çıktı. Özellikle insanın günlük yaşamını düzenleyen mühendislik alanlarında…

Üretilen tüm teknikler Mega Hafıza takipçilerinin yakından bildiği konulardan olan iki beyin lobunu birlikte kullanarak, yaratıcılığı ve yenilikçiliği teşvik etmek, oldukça yaygın hale gelmiştir.

Mühendislik alanında sol beyin (mantıksal ve analitik) ne denli aritmetik hesaplamalar yaparak kişiyi sayısal açıdan domine etse de, sağ beyin işleme (sezgisel ve duygusal) mühendislerin yeni tarzlar ve mimari alanda yeni modeller üretmeye destek veriyor.

Aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi, her yöntem, beynin işlevselliğine ve işletim sistemlerine uygun olarak çalışmaktadır. Daha fazlasını verdiğimiz linklerden ve aynı linkin farklı yazılarından okuyabilirsiniz.

Şimdi Yaratıcılık ve Yenilikçilik Teknikleri ile bu tekniklerin uygulama alanına ilişkin açıklamaları tablo üzerinden inceleyelim:

Yöntem

Nörobilimsel Açıklaması

1) Sorular Sor

Sormak düşünmektir. Etkileşimli ve yansıtıcı soru sorma ve yanıtlama sürecinde beynin her iki yarıküresi harekete geçer. Bu sırada, bilinçaltı zihin etkileşim sonrası sorular ve cevaplar üzerinde detaylandırmalar yapar. 

Soru sorma tekniklerini okuyun 

2) Aktarma Hızı

İnsan beyni bilinçli olarak farklı şekillerde ilişkiler kurulduğu ve uyarıldığı takdirde beyin plastisitesi nedeniyle yeni nöron bağlantıları kurması muhtemeldir.

Beynin Aktarma Hızının Nedenini Okuyun  

3) Beyin Fırtınası

Farklı beyinlerin bir araya gelerek farklı görseller, renkler ve diğer imajlarla uyarılmaları durumunda grup olarak tek başına ürettiğinden daha fazla ve daha cesur fikir üretme ve fikir alışverişinde bulunma kapasitesine sahiptir.

Beyin Fırtınası hakkında daha fazlasını okuyun

4) Balık Kılçığı Diyagramı

Son derece görsel ve doğrusal olmayan özellikler, sol yarımküreyi anlamak için sağ yarımküreyi anlamak gerekir. Eğer yöntem bir dizi işbirlikçi oturumda uygulanırsa, bilinçaltı, ek “kılçıklar” üretir.

Balık Kılçığı Diyagramı hakkında daha fazlasını okuyun

 5) Medici Etkisi

Medici etkisi, artan yaratıcılık ve yeniliğin çeşitlilik yoluyla ortaya çıktığı fikrine verilen isimdir. Fikirlerin doğru şartlarda buluşturulmasının ne kadar önemli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.Teknik, beynin sol ve sağ yarımkürelerinin birlikte düşünmesiyle, özgün sonuçlar üretilmesine yardımcı olur.

6) Zihin Haritalama

Açık uçlu süreç tarafından uyarılan son derece görsel ve doğrusal olmayan özellikler, beynin her iki yarım küresini de birbirine bağlar.

Zihin Haritaları ile ilgili daha fazlasını okuyun

7) Ohno Çemberi

Toyota Üretim Sisteminin kurucusu Ohno tarafından ortaya sürülen model, insandaki baskın duyudan ve duyularla kaynaştırılmış vizyondan yararlanır. Yöntemin özelliği uzun dönem, bilinçli ve bilinçaltı etkileşimi uyarır. Bu da beynin sağ-sol yarımkürelerinin fonksiyonları anlamına gelmektedir.

8) SWOT (Güçlü ve Zayıf Yönler-Fırsatlar ve Tehditler)

Oldukça görsel ve kısmen duygusal yön, beynin her iki yarımküresini de meşgul eder. Birden fazla işbirlikçi oturumlarda uygulandığında bilinçaltı aktivite oluşturur.  

9) “Farzedelim…”

Bilinçli zihni, en azından geçici olarak, iyi niyetli sol beyin kısıtlamalarından kurtarır. Doğal olumsuzluk önyargısına açıkça meydan okur.Tipik olarak olağandışı fikirler, bilinçaltı zihni çalışmaya hazırlar ve ardından ortaya çıkan genişletilmiş fikirleri paylaşır.

10) Biyomimikri (Biomimicry)

Biyomimikri doğadan öğrenen; doğanın formlarını, süreçlerini ve sistemlerini model alan, doğadaki tasarım prensiplerini kullanarak sürdürülebilir çözümler geliştiren inovasyon disiplinidir.Bilinçaltı zihin doğal olarak başlangıçtaki doğa güdümlü fikirler üzerinden genişler.

11) Müzik

Hem yarım kürelere hem de bilinçli ve bilinçaltı zihinlere eriştiği için dinleme duyusunu kullanır. Mevcut ve potansiyel uygulamalara yol açabilecek anıları hatırlar. 

Müzik ile ilgili daha fazlasını okuyun 

12) Süreç Şeması

Doğa son derece görseldir. Beynimiz bir orman manzarasında ağaçları tek tek görmek değil, ormanı bütüncül görecektir. Bilinçaltı zihin kombine sistemin anlaşılmasıyla soruna bütüncül bakar ve iyileştirme fikirleri üretir.

13) Altı Şapkalı Düşünme tekniği

Grup üyeleri, sıklıkla rekabet eden altı düşünme işlevinin her birine seri ve işbirliği içinde konsantre olur. üstelik şapkaların renkleri de sağ beyne nasıl da yakışıyor!

Altı Şapkalı Düşünme tekniği hakkında daha fazlasını okuyun

14) Destekleyici Kültür ve Fiziksel Çevre

Çok çeşitli bireyler arasında üretken etkileşimi artırır. Baskın olan görsel duyuyu kullanır. Bilinçli ve bilinçaltı zihinleri, beklentiler hakkında gördüklerine ve duyduklarına inandırır ve meşgul eder.

15) TRIZ (ASİT) – Yaratıcı Problem Çözme Teorisi

Diğer pek çok kişinin başarılı yaratıcı/yenilikçi yaklaşımlarından sistematik olarak yararlanır. Çelişkiler ve yaratıcı ilkeler, bilinçli ve bilinçaltı zihinler tarafından değerlendirilmesi için geniş ve derin bir fikir kaynağı sağlar.

TRIZ (ASİT) hakkında daha fazlasını okuyun

Başa dön tuşu