Beyin Haritaları

Zihin Haritası Tekniği – Hızlı Öğrenmenin ve Etkin Düşünmenin Kısa Yolu

Zihin Haritası Tekniği – Bu yazı, Zihin Haritalama tekniği hakkında sizi bilgilendirmek ve Zihin Haritaları oluşturmanıza ve bunlardan faydalanmanıza yardımcı olabilecek fikirler içermektedir.

Zihin Haritası Tekniği Nedir?

Zihin Haritası Tekniğinin uygulanması “Zihin Haritalama” veya “Zihin Haritalama Tekniği” olarak da ifade edilmektedir. Bu anlamda makalede ifadeler benzer şekilde kullanılacaktır.

Zihin haritalama tekniği, beyninize girip çıkmanın, onu etkili kullanmanın ve beyninizde gezmenin oldukça etkili bir yoludur.

Zihin haritalama tekniği, fikirlerinizi kelimenin tam anlamıyla “haritalandıran” yaratıcı ve mantıklı bir not alma ve not tutma aracıdır. (1) 

Zihin haritalama tekniği, bir bilgiye ait düzen ve yapı hakkındaki düşüncelerle, doğal olarak beyin fırtınası yapmanın kolay bir yoludur. Bilgiyi analiz etme ve hatırlama için fikirlerinizi görsel olarak yapılandırmanıza izin verir.

Zihin haritalama, merkezi bir kavram etrafında sezgisel bir çerçeve oluşturmanıza imkan tanıyan ve doğrusal olmayan bir grafik düzen kullanarak, merkezi bir kavram veya konu ile bağlantılı ve etrafında düzenlenmiş görevleri, kelimeleri, kavramları veya ögeleri temsil eden bir diyagramdır.

Zihin haritası, uzun bir monoton bilgi listesini, beyninizin bir şeyler yapmanın doğal yoluna uygun olarak çalışan, renkli, unutulmaz ve son derece organize bir şemadır.

Tüm Zihin Haritalarının Bazı Ortak Noktaları Vardır

Merkezden yayılan doğal bir organizasyon yapısına sahiptirler; basit, beyin dostu kavramlara göre çizgiler, semboller, kelimeler, renk ve görüntüler kullanırlar.

Zihin haritalama uzun bir monoton bilgi listesini renkli, akılda kalıcı ve son derece organize bir şemaya dönüştürür; beyninizin doğal yapısına ve çalışma şekline uygun olarak çalışır.

Zihin Haritasını anlamanın basit bir yolu, haritayı bir şehir haritasıyla karşılaştırmaktır. 

Şehir Yerleşimi Analojisi

Şehir merkezi ana fikri temsil eder; merkezden giden ana yollar, düşünme sürecinizdeki temel düşünceleri temsil eder. İkincil yollar veya dallar ikincil düşüncelerinizi temsil eder, vb. Özel görüntüler veya şekiller ilgi çekici noktaları veya özellikle ilgili fikirleri temsil edebilir.

Zihin haritalamayla ilgili en iyi şey, fikirlerinizi, kafanıza girer girmez herhangi bir sıraya koyabilmenizdir. Sırayla düşünerek kısıtlanmıyorsunuz. Basitçe, tüm fikirleri beyninize atın, daha sonra bunları yeniden organize edin.

Düşüncelerinizi organize etmenize ve daha sonra bunları otomatik olarak okunması kolay, sıralı bir listeye aktarmanıza yardımcı olacak harika zihin haritaları hazırlamak için MEGA HAFIZA’nın “Beyin Haritaları / Zihin Haritaları” eğitimini incelemenizi tavsiye edebilirim.

Zihin haritası beynin dinamik potansiyelini ortaya çıkaracak evrensel anahtarları veren, güçlü bir grafik işlem ile öğrenmeyi kolaylaştıran doğal düşüncenin dış aynasıdır.

Zihin Haritası” beynin doğal öğrenme prensipleri kullanılarak oluşturulan, beynin her iki yarım küresini aynı anda uyaran ve beyinde öğrenmeyle ilgili çok sayıda sinaps bağlantıları oluşturan “yeni bir not tutma tekniği”dir. (2) 

Zihin Haritalama Tekniği

Zihin Haritalamanın Beş Temel Özelliği Vardır:

  • Merkezi ana başlık, ana fikir veya odak noktası merkezi bir görüntüde somutlaşır. Merkezdeki başlık, Zihin Haritanızın başlangıç noktasıdır ve keşfedeceğiniz konuyu temsil eder. Başlık sayfanızın ortasında olmalıdır ve Zihin Haritanızın konusuna uyan bir anahtar kelime, bir resim veya renk içerebilir. Beynimiz görsel uyaranlara daha iyi tepki verdiği için bu dikkat çeker ve çağrışımları tetikler. İster elle çizilmiş, ister dijital olarak yapılmış olsun, ana başlığı kişiselleştirmek için zaman ayırmak, Zihin Haritanızdaki içerikle olan bağınızı güçlendirecektir.
  • Zihin Haritasında “Ana Dallar” ve “Alt Dallar” Vardır: Yaratıcılığınızın akışını sağlamak için zihin haritalarında adım, dallar eklenir. Merkezi görüntüden akan “ana dallar” ana temalar veya ana başlıklardır. “Ana Dallar”a eklenen “Alt Dallar” temaların her birinin daha derinlemesine keşfedilmesini sağlamaktadır. Zihin Haritasının güzelliği, yeni dallar eklemeye devam edebilmeniz ve sadece birkaç seçenekle sınırlı kalmamanızdır. Unutmayın, siz daha fazla fikir ekledikçe ve beyniniz farklı kavramlardan özgürce yeni çağrışımlar oluşturdukça Zihin Haritanızın yayılma şekli doğal olarak gelişecektir.Ana temalar merkezi görüntüden ‘ana dallar’ olarak yayılır.
  • Dallanmaların Üzerinde Anahtar Kelimeler Vardır: Örneğin, bir dallanmaya direkt olarak “Akışkan Zeka ve Kristal Zeka” başlığını eklerseniz, yeni dallanmalarda sınırlı olursunuz. Ancak, bunu birkaç anahtar kelimeye ayırırsanız (örneğin, birinci dallanmayı “Zeka” olarak ve bunun uç noktasından ikiye ayrılan iki dallanmanın birinin üzerine “Akışkan” ve diğerinin ucuna “Kristal” anahtar kelimelerini eklemek her dal için daha fazla olasılık yaratmak demektir. Dallar, kendine bağlı bir düğüm yapısı ile anahtar kelime kombinasyonları oluşturur.

HO

  • Kelimeleri her dalda anahtar ifadelerle sınırlamak, bilgileri temel konulara ve temalara ayırmak için de işe yarar. Anahtar kelimelerin kullanımı beyninizdeki bağlantıları tetikler ve daha büyük miktarda bilgiyi hatırlamanıza izin verir.
  • Dallar renklidir: Zihin Haritalama, mantıksal ve sayısaldan yaratıcı ve özele kadar çok çeşitli kortikal becerileri bir araya getirdiği için tüm beyin düşünmesini teşvik eder. Bu tür becerilerin örtüşmesi beyninizi daha sinerjik hale getirir ve optimum çalışma seviyesini korur. Bu kortikal becerileri birbirinden izole tutmak, bir Zihin Haritasının yapmaya çalıştığı beyin gelişimine yardımcı olmaz. Zihin Haritalarının renklerle kodlamak görsel ile mantıksal arasında bağlantı kurar ve beyninizin zihinsel kısayollar oluşturmasına yardımcı olur. Bilgileri kategorize etmenize, vurgulamanıza, analiz etmenize ve daha önce keşfedilmemiş olan daha fazla bağlantıyı belirlemenize olanak tanır. Renkler, görüntüleri tek düze ve tek renkli olanlara kıyasla daha çekici hale getirmektedir.
  • Çevrede ve Dallanmalar Üzerinde Görsel Vurgulayıcı Destek Resim, Şekil veya Semboller Vardır: Resimler bir kelime, cümle ve hatta bir paragraftan çok daha fazla bilgi aktarabilir. Çünkü görüntüler beyin tarafından anında işlenir ve bilgiyi hatırlamak için görsel uyaran görevi görür. Ayrıca herhangi bir dil engelinin üstesinden gelebilecek evrensel bir dildir.

Zihin Haritalama - Zihin Haritası Tekniği

Temel Adımlar – Zihin Haritası Nasıl Yapılır?

  • Genel ana temanızı düşünün ve bunu sayfanın ortasına çizin ve yazın. “Örneğin: Besinler
  • Ana konseptinizin alt ana temalarını anlayın ve örümcek ağı gibi görünmeye başlayan merkezden “ana dallar” çizin. Mesela, “Besinler” ana başlığına bağlı olarak “Karbonhidratlar, Proteinler, Yağlar, Vitaminler, Mineraller vb.” ana dallar çizebilirsiniz.
  • Dallanmaların üzerine kısa kelime öbekleri (anahtar kelimeler)  yazın. İmkân varsa (çağrışım yapan) anahtar kelimeleri destekleyen bağlantılı resimler ekleyin ve iletiyi daha anlaşılır hale getirin.
  • Oluşturduğunuz her ana tema için en az iki ilgili nokta düşünmeye çalışın ve bunları “alt dallar” olarak oluşturun. Örneğin “Yağlar” yazan anahtar kelimenin ucundan dallanan iki bağlantı üzerine “Zeytinyağı” ve “Ayçiçek Yağı” yazmak gibi. Diğer “Alt Dallar” da buna benzer şekilde tamamlanır.

Mega Hafıza’nın “Zihin Haritaları / Beyin Har,taları” Eğitimiyle ilgili olarak aşağıda  videoyu izleyebilirsiniz:

Öğrencilerin eğitimde zihin haritalarını nasıl kullandığını görmek isterseniz aşağıdaki TRT Çocuk videosunu izleyebilirsiniz.

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu