Beyin HaritalarıÖğrenme ve Eğitim

Zihin Haritası Nedir? Zihin Haritası Ne Demek?

© 2015 – Melik Duyar, Mega Hafıza Ltd. Şti.

Zihin Haritası Nedir – “Zihin Haritası™” beynin doğal öğrenme prensipleri kullanılarak oluşturulan, beynin her iki yarım küresini aynı anda uyaran ve beyinde öğrenmeyle ilgili çok sayıda snaps bağlantıları oluşturan “yeni bir not tutma tekniği”dir. Bu teknik aşağıda sıralanan birçok farklı amaçlar için verimli bir şekilde kullanılmaktadır:

▪ Not Tutmak İçin: Ders çalışırken, okulda dersi dinlerken, bir toplantıya katılırken, bir konferans dinlerken, bir röportaj yaparken, tartışırken ve not tutma ihtiyacı duyduğunuz her zaman kullanılabilir.

▪ Özet Çıkarmak İçin: Bir okuma parçasının, bir kitap bölümünün, belli bir grup kitap bölümlerinin, bir kitabın, belli bir konuda yazılmış makale veya kitapların (master ve doktora çalışmalarında literatür taraması için), bir radyo veya TV programının özetini çıkarmak ve çıkarılan özetleri hafızaya yerleştirmek için kullanılabilir.

▪ Problem Çözmek İçin: Problem çözümlerinde, problemleri oluşturan kaynakların tespitinde ve alternatif çözüm arayışlarında kullanılabilir.

▪ Beyin Fırtınası ve Yeni Fikirler Üretmek İçin: Mevcut şartların ve imkanların gözden geçirilmesi, yeni fırsatların aranması, beyin fırtınaları, inovasyon, yaratıcı düşünme ve yeni fikirlerin oluşturulması için kullanılabilir.

▪ Planlama İçin: Kişisel planlar, toplantı planları, ders planları, sunum planları, grup planları, şirket planları, kamu planları, devlet planları, günlük, aylık, yıllık, beş yıllık, on yıllık, satış-pazarlama planları ve hedefleri gibi her türlü planlama için kullanılabilir. Planlamalarda büyük resmin görülmesini sağlamasından dolayı beyin haritaları büyük kolaylıklar sunmaktadır.

▪ Yeni Bir Yapı Oluşturmak İçin: Mevcut sistemlerin değiştirilmesi, yeni yapıların oluşturulması veya mevcut yapıların yeniden düzenlenmesi gibi faaliyetlerde kullanılabilir. Bu kullanımlarda ilişkilerin ve etkileşimlerin fark edilmesi için büyük avantajlar sağlamaktadır.

—– Sponsor Bağlantı – Sponsor Bağlantı —–

ÜCRETSİZ HAFIZA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Ücretsiz Hafıza Ve Beyin Eğitimi

Eğitimler Üç Günde Bir E-Posta Adresinize Gönderilmektedir

—– Yazının Devamı – Yazının Devamı —–

ZİHİN HARİTALARI ™ NEDEN KULLANILMALI?

Zihin Haritası Nedir / Zihin Haritası Neden Kullanılmalı: Zihin Haritaları’nı kullanmaya başlayanlar kısa süre içinde aşağıda sayılan birçok pozitif etkiyi kendi üzerlerinde fark etmeye başlarlar. Zihin Haritaları;

▪ Hatırlamayı Kolaylaştırmaktadır: Bir toplantıda tartışırken, ders veya konferans dinlerken tuttuğunuz geleneksel notları hatırlmakta zorlanıyorsanız, beyin haritları tekniğiyle not tutmaya başladığınızda bu notları çok daha kolay hatırladığınızı fark edersiniz.

▪ Daha Az Zamanda Daha Çok İş Yapmayı Sağlamaktadır: Geleneksel notlar birçok cümleler yazmayı gerektirmekte, hem not tutulması, hem de tutulan bu notların gözden geçirilmesi çok fazla zaman almaktadır. Zihin Haritaları tekniği ise çok daha kısa zamanda tamamlanabilmekte ve size zaman kazandırmaktadır. Bu zamanı dersi dinlemeye daha fazla zaman ayırma ve tartışamaya katılma gibi pozitif yönde kullanabilirsiniz. Bunun sonucu olarak beyin haritaları daha az zamanda daha çok iş yapmanızı sağlamaktadır.

▪ Öğrenilen Bilgilerin Daha Hızlı Hatırlanmasını Sağlamaktadır: Geleneksel notlar beynin daha çok sol yarım küresini uyarırken, Zihin Haritaları beynin her iki yarım küresini de birlikte ve dengeli olarak uyarmaktadır. Beynin her iki yarım küresini uyaran bilgilerin hatırlanması diğerine kıyasla çok daha kolaydır. Bu sebepten dolayı beyin haritları tekniği ile tutulan notlar hem daha kolay ve daha hızlı hatırlanmakta, hem de beyinde daha kalıcı olmaktadır.

▪ Hafıza Gücünü Geliştirmektedir: Zihin Haritaları beyinde çok farklı noktalar arasında çoklu ilişkiler kurulmasını sağlamaktadır. Bu ilişkiler beyin hücreleri arasında da birçok bağlar oluşturmaktadır. Beyinde oluşan bu çoklu bağlantılar sadece o bilginin hatırlanmasını ve beyne yerleştirilmesini sağlamamakta, diğer bilgilerin öğrenilmesini hızlandıran bir beyin yapısı da oluşturmaktadır.

▪ Yaratıcı Düşünmeyi Tetiklemektedir: Zihin Haritaları’nın oluşturduğu çoklu bağlar çok az bir gayretle beyinde farklı alternatif ilişkilerin hızla farkedilmesini sağlamaktadır.

▪ Hayal Gücünü Geliştirmektedir: Resimlerle, şekillerle ve renklerle sağ beyin fonkisonlarını uyararak hayal gücünü geliştirmektedir.

▪ Öğrenilen Bilgilerin Tekrarını Kolaylaştırmaktadır: Klasik notların uzun olması tekrarı zorlaştırmakta, hatta oluşturduğu zihinsel yükün ağırlığından dolayı imkansız hale gelmektedir. Zihin Haritaları’nın tek bir sayfada sunduğu büyük resim öğrenilen bilgilerin çok kısa sürede tekrar edilmesini ve gözden geçirilmesini sağlamaktadır.

▪ Konsantrasyonu Artırmaktadır: Zihin Haritası hazırlarken bilgiler ve fikirler arasındaki ilişkileri düşünmek ve sorular sormak konsantrasyonu artırmaktadır.

▪ Öğrenmeyi Eğlenceli Hale Getirmektedir: Not tutmanın içine renklerin, resimlerin, şekillerin katılması yapılan işi eğlenceli bir hale getirmektedir.

Zihin Haritaları’nın bu bölümde sayılan etkileri ve faydaları bunlarla sınırlı değildir. Kullanıcılar Zihin Haritaları’nın kullanılması sırasında daha birçok etki ve faydalarına tanık olmaktadır. Bu makalenin Zihin Haritası çizilerek örnek bir beyin haritası olarak aşağıda verilmiştir.

Not:Zihin Haritası™” ve “Zihin Haritaları™” Mega Hafıza’nın tescilli markalarıdır.

Zihin Haritası ve Zihin Haritaları

Başarı dileklerimle…

Melik Duyar
Dünya Hafıza Şampiyonu
Dünya Hafıza Olimpiyatları Başkanı
© 2015 – Melik Duyar – Mega Hafıza Ltd.

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu