Öğrenme ve Eğitim

Beyin Plastisitesi Nedir? / Nöroplastisite Nedir? Öğrenmede Neden Önemlidir?

Beyin Plastisitesi Nedir? / Nöroplastisite Nedir? Beyin plastisitesi veya nöral plastisite olarak da bilinen “Nöroplastisite”, insan beyninin insanın yaşamı boyunca sürekli olarak değişebilmesidir; örneğin, belirli bir fonksiyonla ilişkili bir beyin aktivitesi diğer bir yere veya bölgeye aktarılabilir; gri maddenin oranı beyinde farklı bir yere transfer edilebilir; beyindeki sinaps bağlantıları zamanla güçlenebilir veya zayıflayabilir. Nöroplastisitenin amacı, filogenetik, ontojenik ve fizyolojik öğrenme sırasında ve ayrıca bir beyin yaralanmasından sonra sinir ağlarını optimize etmektir.

Nöroplastisite Nedir?

Nöroplastisite Nedir? Kritik Dönem Var Mıdır?

20. yüzyılın son yarısında yapılan araştırmalar, beynin birçok yönünün yetişkinlikte bile değişebileceğini (ya da “plastik” olduğunu) göstermiştir. Ancak, gelişen beyin veya bir başka ifadeyle çocuk beyni veya genç beyni erişkin beyninden daha yüksek derecede bir plastiklik sergiler.

Beynin yüksek derecede plastisite sergilemesi ergenlikle birlikte ciddi bir yavaşlama gösterir. Ergenlik çağına kadar olan bu dönem, beyin plastisitesi açısından kritik dönem olarak tanımlanmaktadır. İşte bu sebepten dolayı ergenlik çağına kadar beyinde matematiksel temel bağların oluşturulması, beynin iki yarım küresinin birlikte ve dengeli kullanılmasının sağlanması daha kolaydır. Yine ikinci bir dil öğrenme, bir müzik aleti çalma gibi becerilerin hızlı gerçekleşmesi ergenlik çağına kadar olan bu kritik dönemde gerçekleşmektedir.

yüksek dha oranlı - balık yağı - mega vitamin - mega-o-mega

Nöroplastisite, bireysel nöronlardaki mikroskopik değişikliklerden yaralanmaya cevaben kortikal yeniden şekillendirme gibi daha büyük değişikliklere kadar birçok ölçekte gözlenebilmektedir. Örneğin kaza veya felç sonucu beyin hasarlanmalarında çocukların iyileşme süreçlerinin yetişkinlere göre çok hızlı olmasının nedeni de ergenlik çağına kadar olan dönemde beyindeki plastisite seviyesinin yüksek olmasıdır. Beyindeki bir aktivitenin başka bir bölgeye transferi bu sebepten dolayı bu dönemde çok kolay olmaktadır.

Beyindeki kritik dönem özelliği kullanılarak özel eğitim programlarıyla beyindeki bir bölgenin faaliyeti farklı nöral ağlar kurulmasıyla başka bölgelere de yaptırılabilmektedir. Dünyada bu özelliği kullanarak hazırlanan eğitim programları ile beyinde daha hızlı öğrenme mekanizmaları kurulabilmektedir.

Örneğin Mega Hafıza kendine özgün olarak 5 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için geliştirdiği, Singapur, Çin, Almanya, Hollanda, Kolombia ve Meksika gibi ülkelerde kullanılan, “Anzan Mega Aritmetik Beyin Egzersizleri Programı” çocukların beyin kapasitelerini artırmak, beyinlerinin her iki yarım küresinin birlikte ve dengeli çalıştırmak ve çocukların çok hızlı öğrenmelerini sağlamak için hazırladığı online sistemle beyin nöroplastisitesinin sağladığı imkanlarını kullanmaktadır. Kurduğu sistemle hızlı öğrenen bir beyin yapısına destek olmak için sayıları ve matematiği araç olarak kullanmaktadır.

Temel olarak beyin gücünün daha fazla bir kapasitede kullanılmasını sağlayan “Anzan Mega Aritmetik Beyin Egzersizleri Programı”, nöroplastisite sayesinde matematiği sol yarım küreyle yapan beynin, sağ yarım küresine de matematik yapmayı öğreterek, adeta tek bacak yürümeye çalışan beyni iki bacakla yürütmekte ve hatta koşturmaktadır. Eğitim programına 12 yaş üzerinde olan çocukların kabul edilmemesinin nedeni de, nöroplastisitenin ergenlik çağından sonra düşük derecede plastisite sergilemesidir. Ailelerin çocuklarının hızlı beyin gelişimi için en uygun olan bu dönemi kaçırmamaları gerekmektedir.

Çocuklar ve IQ Zeka Geliştirme

Elbette bir çocuğun ergenlik çağına kadar beyninin bağlantı kurma hızı, daha sonraki yaşlardakine ve bir yetişkinin beynine göre çok daha yüksektir. Ancak buradan “insan beyninin çocuklukta değişebildiği, yetişkinlikte ise artık değiştirilemez olduğu” düşüncesi çıkartılmamalıdır. Ergenlik çağından sonra da beyinde plastisite mevcuttur, ancak beynin yeni bağlantılar kurma veya bir bölgenin görevinin bir başka bölgeye transfer edilebilme hızı bu dönemden sonra giderek yavaşlamaktadır. Bu yavaşlama oranı kişinin beynini kullanma oranına göre değişiklik göstermektedir.

Nöroplastisite Nedir?

—– Sponsor Bağlantı – Sponsor Bağlantı —–

MEGA İNGİLİZCE

İNGİLİZCE’Yİ ÇOCUKLARIN ANA DİLLERİNİ ÖĞRENDİKLERİ GİBİ DOĞAL ÖĞRENİN!

—– Yazının Devamı – Yazının Devamı —–

Beyin Gelişimi ve Hızlı Öğrenme İçin Ergenlik Çağından Sonra Ne Yapabiliriz?

Ergenlik çağından sonraki beynin plastisite dönemini ünlü sinirbilimci Santiago Ramón y Cajal’ın yukarıda verilen beyinle ilgili özlü sözünden hareketle şöyle tarif edebilirim; Bebeğin beyni henüz yeni karıştırılmış bir harç gibidir, onu istediğiniz kalıba sokabilir ve istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ergenlik çağından sonraki gençlik döneminde harç artık donmaya başlamıştır. Harcın şekillenmesi ve istediğiniz gibi donması artık zordur. Yetişkin olduğunuzda ise artık elinizde şekil verilemez bir beton kütlesi vardır.

Yukarıdaki tanımlama “Beynimizi geliştirmek için bizden iş geçmiş” gibi düşündürerek sizi karamsarlığa sürüklemesin. Yetişkinlerin içinde bulundukları dezavantajların yanında, çocuklardan daha üstün olan ellerinde başka avantajları vardır.

Yetişkin bir kişinin elinde betona şekil vermeye çok uygun farklı aletler ve teknikler vardır. Bu farklı aletler, çekiçler ve uygun çekiç hamleleriyle kişinin beynini bir heykeltraş gibi değiştirmesi ve geliştirmesi sandığımızdan çok daha kolaydır. Bu sebepten dolayı, ergenlik öncesi ve ergenlik sonrası uygulanan beyin temelli eğitimlerinde kullanılan aletler farklı olmalıdır. Ergenlik sonrası beyninizi yeniden şekillendiren bu önemli aletler, “Fotografik Hafıza Teknikleri”, “Beyin Haritaları”, “Mega İnovasyon”, “Yaratıcı Düşünme”, “Mega Matematik” ve “Mega Hızlı Okuma” gibi yeni beyin uyumlu eğitimler ve  tekniklerdir.

Hafıza Eğitimi - Kolay Mega ingilizce

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu