Öğrenme ve Eğitim

Mega Aktif Okuma Eğitim Modeli Nedir?

"Çocuğunuzun Okuma Becerilerini Kanıtlanmış Stratejilerle Geliştirin." - Melik Duyar

Mega Aktif Okuma Eğitim Modeli Nedir – “Mega Aktif Okuma” Eğitim Modeli akıcı okuma, okuduğunu anlama ve düşündüğünü yazma öğretimine sistematik bir yapıda yaklaşmaktadır. Bu yaklaşım, her derste yer alan ve ilkokul 2. sınıftan 5. sınıfa kadar olan okuyucuların okuryazarlık konusunda derin seviyede yeterlilik kazanmaları için ihtiyaç duydukları tüm becerileri geliştirmelerini hedeflemektedir.

Mega Aktif Okuma Eğitim Modelinin Farkı Ne?

Yapı, “Jenga Kulesi” inşa etme mantığı üzerine kurulmuştur. Kuleyi yükseltseniz de alt bloklardaki problemler her zaman kulenizin çökmesine sebep olabilir. Bu anlamda sistem, varsa akıcı okuma ve anlamanın alt bileşenlerinde olan problemleri de ortaya çıkararak çözme üzerine kurulmuştur. Çevrim içi oyun benzeri aktivitelerle eksikliklerin de süreç içinde çözülmesi planlanmıştır. Öğrencinin eksiklik seviyesine göre bu aktiviteleri bazı gruplarda hiç, bazı gruplarda daha az veya daha çok uygulayabilirsiniz.

Eksiklikleri olan öğrencilerin fonolojik farkındalık (dilimizin ses yapısının anlaşılması), ses bilgisi, kelime bilgisi gelişimi, imla yeterliliği (harflerimizin görsel yapısının anlaşılması), akıcı okuma, okuduğunu anlama, cümle seviyesinde ve paragraf düzeyinde yazma geliştirmek için özel etkinlikler tasarlanmıştır.

Model Hem Çevrim İçi Hem de Yüz Yüze Eğitim İçin Uygun?

Programın diğer bir önemli özelliği de çevrim içi ve çevrim dışı aktivitelerle harmanlanmış hibrit bir yapıda olmasıdır. Ders sırasında öğrencinin her faaliyeti anında değerlendirilerek öğrencinin gelişmesiyle ilgili ciddi bir veri elde edilmektedir. Grup çalışmasında her çocuk kendi şifresiyle sisteme bağlı olduğu için, her biri diğerinin cevabını duymadan ve onlardan etkilenmeden cevabını vermekte ve sürekli olarak sistem bu verileri değerlendirerek eğitimciye geri bildirim vermektedir. Cevapların tartışılması cevaplar alındıktan sonra yapılmaktadır. Böyle bir imkânı hibrit olmayan bir grup ortamında sesli olarak aldığınız cevaplarla elde edemezsiniz. Tek tek cevaplar alsanız da bunları bir veri olarak hafızanızda tutamaz ve bir öğrencinin daha çok hangi tür sorularda problem yaşadığını bilemezsiniz.

Model Hem Akıcı Okumayı Hem de Anlamayı Öğretiyor

Paragraf tipi doğru/yanlış veya çoktan seçmeli sorularda çocuğun doğru cevabı kafadan atıp tutturduğunu veya tutturamadığını bilemezsiniz. Mega Aktif Okuma akıllı sisteminde kurulan yapıyla, öğrencinin verdiği cevabı metindeki hangi cümle veya cümlelere dayandırarak verdiği de sorulmaktadır. İş oldukça basittir, öğrenci çevrim içi sistemde cevabını işaretlemekte ve pasajdaki cevabının dayandığını düşündüğü cümleye de tıklamaktadır. Sizin, gruptaki her bir öğrencinin ayrı ayrı cevaplarını ve kanıt olarak işaretledikleri cümlelerinin doğru olup olmadığını incelemeniz ve analiz etmeniz sahip olduğunuz zaman açısından imkânsızdır.

Mega Aktif Okuma, açık doğası nedeniyle diğer öğretim yaklaşımlarından farklıdır. Sistematik bir yapıyla akıcı okuma, okuduğunu anlama ve yazma için tüm becerilerin geliştirilmesine odaklanmaktadır.

Her ders, becerilerin genellenmesini desteklemek ve akıcılığı oluşturmak amacıyla öğrencileri kelime seviyesinden cümle seviyesine, paragraf seviyesine ve ötesine taşıyacaktır.

Mega Aktif Okuma Eğitim Modeliyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için aşağıda verilen video filmi izleyebilirsiniz.

Tavsiye Edilen Makaleler:

Okuduğunu Anlama – Okuduğunu Anlama Eğitiminin Bilimi

Okumanın Nörobilimi – Okuma Beynin Hangi Bölümlerini Kapsıyor?

“Konu Nedir, Ana Fikir Nedir, Konu Başlığı Nedir” Gibi Soruların Beyindeki Gelişimsel Nöroplastisiteyle İlişkisi

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu