Yabancı Dil

Mega İngilizce – İngilizce’yi Hafıza Teknikleriyle Mega Hızlı Öğrenin!

mega ingilizce

Mega English / Mega İngilizce – Muhtemelen çoğunuz okulda İngilizce dersi almışsınızdır. En az üç dört yıl İngilizce öğrendikten sonra bile, belki de öğrendiğiniz şeylerden hatırlayabildiğiniz tek şey “My name is ……“dir. Biraz bekleyin, hemen bir yargılamaya gitmeyin. Öğrendiğiniz İngilizce’den geriye işinize yarar bir şey kalmadıysa, bu sizin suçunuz değil – muhtemelen hepsini size yanlış metotlarla öğrettiler ve hala o yanlış metotları uygulamaya devam ediyorlar. Örneğin bu yanlışlardan biri yabancı dili gramer anlatarak öğretmeye çalışmaktır. Muhtemelen size de saatlerce gramer anlattılar.

Peki, Türkçe’yi Nasıl Öğrendiğinizi Hiç Düşündünüz mü?

Ya da şöyle soralım; Siz hiç gramer anlatılarak ana dilini öğrenen çocuk gördünüz mü?

İngilizce’yi Çocukların Ana Dillerini Öğrendiği Gibi Öğreten Sisteme Hoş Geldiniz.

Çocuklara gramer anlatılmadı ama beyinleri grameri kendiliğinden öğrendi. Çünkü dili beyinde otomatik olarak öğrenebilen doğuştan gelen bir yapı var. Çocukken bu yapı kullanılırken, ikinci dili öğrenirken doğuştan gelen bu yapının kuralları kullanılmıyor ve gramer anlatılarak dil öğretilmeye çalışılıyor. Mega İngilizce ana dil öğrenilirken takip edilen adımları kullanarak gramerin içsel olarak otomatik öğrenilmesini sağlıyor.

Çocuk içsel grameri öğrenirken önce konuşmuyor, önce pasif olarak dinliyor ve anlıyor. Beyin bu sırada benzer cümlelerin gramer özelliklerini yakalıyarak öğreniyor. Çocuk önce günlük konuşmada kullanılan kelimeleri öğreniyor ve tek kelimelik cümleler kuruyor. Sonra öğrendiği günlük konuşma kelimelerini birleştirerek algılanan içsel gramer ile birlikte yeni cümleler oluşturarak konuşmaya başlıyor. Mega İngilizce sistemi işte tam bu adımları kullanıyor.

Melik Duyar - Mega Hafıza

Mega İngilizce, Mega Hafıza, Melik Duyar ve MegaRob Yazılım Grubu Tarafından Hazırlandı

Mega Hafıza Türkiye’de ve Dünya’da hafıza ve beyin eğitiminin öncüsü

Mega İngilizce Türkiye’de ve Dünya’da hafıza eğitimini başlatan öncülerden olan Melik Duyar, Mega Hafıza ve MegaROB Yazılım Grubu tarafından çok özel bir çalışma ile hazırlanmıştır.

Melik Duyar ve Mega Hafıza 1996 yılında TV kanallarında hafıza teknikleriyle “Dungeon” (Dan Çın),  “Posterity” (Poster iti), “Digress” (Tay Gres) gibi TOFEL kelimelerini hafıza alanında unutulamayacak şekilde öğretmesiyle tanınmaktadır. Şu anda tüm Dünya’da hafıza gücü ve öğrenme ile ilgili 20’ye yakın ülkede teknikleri lisanslı olarak öğretilen Melik Duyar, 2014 yılında Guinnes Rekorlar Kitabı’nın Mind and Memory (Zihin ve Hafıza) bölümünde yayınlanmış, 2015 yılında da Dünya’da hafıza ve beyin eğitimine verdiği katkılarından dolayı The Brand Laureate Vakfı tarafından kendisine “Uluslararası Marka Şahsiyet Ödülü” verilmiştir. İşte Mega İngilizce, böyle bir ekip tarafından hazırlanmıştır.

hafıza teknikleri - tekniklerin son durumu

Doğal Dil Öğrenme Süreci Hafıza Teknikleriyle de Destekleniyor

Hafıza Teknikleri Öğrenmeyi En Az 2 veya 3 Kat Hızlandırıyor

Yapılan bilimsel araştırmalar hafıza teknikleri ile yeni kelime öğrenmenin, geleneksel öğrenmeye kıyasla, kelime öğrenme hızımızı en az 2 veya 3 kat arttırdığını gösteriyor. Çocuklar ana dillerini öğrenirken hafıza teknikleri etkisini kullanamıyor. Çünkü hafıza teknikleri kullanabilmeniz için beyninizde kısmen mevcut bir bilgi birikiminin olması gerekiyor.

Mega İngilizce okur yazar olma seviyesi ve üstüne hitap ettiği için kullanıcıların bir bilgi birikimi zaten mevcut oluyor. işte Mega İngilizce bu bilgi birikimini de kullanarak öğrenmeyi hızlandıran ve kalıcı hale getiren hafıza tekniklerini devreye koyuyor, böylece doğal öğrenme süreci hafıza teknikleri ile çok daha hızlandırılıyor.

ME - Pareto Prensibi

Öğretilen Cümleler İngilizce’de En Sık Kullanılan İlk 1000 Kelimenin Kullanılmasına Odaklanıyor

İngilizce’de En Sık Kullanılan İlk 1000 Kelime Günlük Konuşmaların % 84,3’ünü Anlamanızı Sağlıyor

Mega İngilizce sistemi İngilizce’yi size “Pareto Prensibi” ile öğretiyor. Eski ve modası geçmiş kelimeleri saymazsanız, İngilizce’de  toplamda 170 bin civarında kelime var. Ancak ana dili İngilizce olan İnsanlar da toplamda bu kelimelerin 20 bin adedini biliyor ve kullanıyorlar. Yapılan içerik analizi çalışmaları İngilizce’de en çok kullanılan ilk 1000 kelimeyi (20 bin kelimenin % 5’i) ve bunların kombinasyonları ile kurulabilecek cümleleri bilmenin günlük konuşmaların % 84,3’ünü anlamayı sağladığını göstermektedir. 20 bin adet kelimeyi baz alırsak, geriye kalan 19 bin kelimeyi (20 bin kelimenin % 95’i) öğrenmek için ilk 1000 kelimeyi öğrenmek için harcayacağınız zamanın 19 katı çalışmanız gerekiyor, ama elde edeceğiniz ilave anlama yüzdesi sadece % 15,4’tür.

İyi bir yabancı dil öğreniminde önemli olan öğrendiğiniz kelimelerin günlük konuşmalarda hangi sıklıkla karşınıza çıkacağı olasılığıdır.

Buradan şu sonuç çıkmaktadır: İngilizce öğrenmek ve konuşmak için kaç adet kelime bildiğinizden çok, hangi kelimeleri bildiğiniz önemlidir.

Öğreneceğiniz yabancı dildeki tüm kelimeleri öğrenmenize imkan olmadığı gibi, gerek de yoktur. Örneğin İngilizce’deki “beyazlatmak, ağartmak” anlamına gelen “bleach” kelimesini bilmediğiniz için  İngilizce konuşurken bir sıkıntı yaşanması pek mümkün görünmüyor. Çünkü bu kelimenin en sık kullanılan İngilizce kelimeler listesinin 12001 -13000 aralığındaki onikinci 1000’lik listede olduğu görülüyor. Ayrıca “bleach”i ilk 1000’lik liste içinde olan “to make (yapmak)”, “it (o)” ve “white (beyaz)” kelimelerini kullanarak “to make it white (beyaz yapmak)” şeklinde rahatça ifade edebilirsiniz.

Şüphesiz dil öğrenmek kelime öğrenmeden çok daha fazlasıdır. İşte bu sebepten dolayı Mega İngilizce öğrettiği kelimelerin cümle içinde kullanım kombinasyonlarını, bu cümlelerin telaffuzlarını ve duyduğunuzda da anlamanızı sağlayacak her adımı öğrenme sisteminin içine katmıştır.

ME - Sentences

Mega İngilizce’nin Temelinde Öğrenilen Kelimelerin Cümle İçinde Kullanılışları Var

Yeni Öğrenilen Kelimelerin Daha Önce Öğrenilmiş Kelimelerle Birlikte Oluşturduğu Cümle Kombinasyonları Temel Yapı Taşlarıdır

Çocuklar ana dillerini doğal olarak öğrenirken, her yeni kelime öğrendiklerinde o kelime ile daha önceden öğrendikleri kelimeleri birleştirerek cümleler oluşturarak dil öğrenmelerini kademeli olarak geliştirmektedirler.

Yeni öğrenilen kelimelerle, bildiğiniz daha önceki kelimeleri birlikte içeren cümle uygulamalarıyla karşılaşmak, duymak ve anlamak dil öğreniminde önemlidir. Ancak bu imkansız gibi bir şeydir. Yeni bir kelime öğrendiğinizde, o kelimenin farklı kullanım örnekleri için bir sözlüğe baktığınızda verilen örneklerde bilmediğiniz başka İngilizce kelimelerin daha olduğunu görürsünüz. Bu tip örnek cümleler maalesef öğrenme sürecini sakatlamaktadır. Keşke örnek cümle için baktığımız sözlük bizim o ana kadar hangi kelimeleri öğrendiğimizi bilseydi ve bildiğimiz kelimeleri içeren örnek cümleleri bize sunabilseydi.

İşte Mega İngilizce’de tam da bu yapılıyor. Mega İngilizce sistemi adım adım her etapta sizin hangi kelimeleri öğrendiğinizi bildiği için, her yeni öğrendiğiniz kelimenin içinde kullanıldığı cümle örneklerini o ana kadar öğrenilen kelimeleri içeren örnek cümleler olarak sunmaktadır. Örnek cümleler bildiğiniz şeylerle oluşturulmaktadır.

Online Program, Kelimeleri Öğretirken 3 Temel Prensibe Odaklanıyor

Amaç Hızlı, Kolay ve Kalıcı öğrenme

Kalıcı Öğrenme: Sistem ezberleme metoduna dayanmadığı için İngilizce kelimelerin çalışıldığı sürede değil, ömür boyu kalıcı olarak hatırlanmasına yönelik hazırlanmıştır.

Çift Yönlü Hafıza İlişkisi: Sistem İngilizce kelimelerin sadece anlamını öğretmeye değil, aynı zamanda Türkçe bir kelimenin İngilizce’sinin aynı etkinlikle hatırlanmasını sağlamaya yönelik hazırlanmıştır. Klasik öğrenme yöntemlerindeki gibi zihninizde Türkçe İngilizce çevirisi yapmanıza gerek kalmaması hedeflenmiştir.

Duyunca Anlama: Sistem İngilizce kelimelerin anlamını öğrenmenin yanında İngilizce bir cümlede geçtiklerinde duyulması ve anlaşılması hedefine odaklanarak hazırlanmıştır.

ME - etkin tekrar

Çok Tekrar Yerine Beynin Öğrenme Ritmine Uygun Tekrar

Kalıcı Öğrenme İçin Bilimsel Tekrarlama Yöntemi

Çocuklar doğal öğrenme sürecinde sürekli öğrenme halindedirler. Her gün ve her an öğrendiklerini kullanarak tekrarlamaktadırlar. Bu da öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamaktadır.

İkinci dil öğrenen gerek öğrencilerin gerekse yetişkinlerin, diğer meşguliyetleri de olduğu için, öğrendiklerini gün içinde çocuklar gibi sürekli tekrarlamaları pek mümkün değildir.

Ancak bilimsel çalışmalar sürekli tekrarlamak yerine, beynin doğal öğrenme ritmine göre yapılan daha az bir tekrarın aynı etkiyi gösterdiğini bulmuştur. Buna ‘Sistematik Tekrar‘ denmektedir. Çok tekrar yerine öğrenilen bilgilerin aynı gün, ertesi gün, bir hafta ve bir ay sonra … gibi yapılan tekrar, aynı kalıcı etkiyi göstererek öğrenilenlerin kalıcı olmasını sağlamaktadır. Mega İngilizce öğrendiğiniz bilgileri otomatik olarak bu ritimde karşınıza çıkarmaktadır. Ayrıca hatırlamakta zorlandıklarınızı yakalayarak bunları da sistematik tekrarın içine dahil etmektedir.

MEGA ENGLISH / MEGA WORDS

Online İngilizce Eğitim Programını Oluşturan Bölümler

Mega Words Online yazılımı temel olarak iki bölümden oluşur. Görevler Bölümü ve Oyunlar Bölümü. Her iki bölümde de sahip olduğu yapay zeka sayesinde çalışmalarınızı takip eder, yaptığı çeşitli testler ile başarılı ve başarısız olduğunuz noktaları keşfederek, size en doğru çalışma programını uygular.

Şimdi bu iki temel bölüme bir göz atalım.

ME - Görevler Bölümü

Mega İngilizce – Görevler Bölümü

“Mega English / Mega Words” programı size adım adım izleyeceğiniz bir görevler yapısıyla sunulmuştur. Bu görevlerin tamamı, her biri kendi içinde derslere bölünmüş 10 seviyeden oluşmaktadır. Derslerin bazılarında yeni kelimeleri öğrenirken bazılarında önceden öğrendiğiniz kelime ve cümlelerin sistematik bir şekilde tekrarını yapacaksınız.

Görevler Bölümü”nde karşılaşacağınız farklı tipteki çalışmalar, “Kelime Kartları” ile kelimeler ile beyniniz arasındaki fotoğrafik ilişkiyi kurar, “Flash Kartlar” ile beyinizdeki fotoğrafik ilişkiler doğrulanır ve pekiştirilir, “Kelime Testleri” ile kelime, anlam, duyma ilişkisi güçlendirilir, “Cümle Testleri” ile kelimelerin cümlelerde kullanışı, okunuşu öğretilir. Bu süreçte Fotoğrafik Hafıza Teknikleri ve Sistematik Tekrar birlikte çalışır, size sadece uygulamayı her gün bir ders çalışacak ve oyunlar bölümünde hızınızı arttıracak şekilde takip etmek kalır.

Derslerde takip edeceğiniz görevler ve ne amaçla hazırlandıkları aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

ME - Kelime Kartları

Word Cards / Kelime Öğrenme Kartları

Bu Görevde Yeni İngilizce Kelimeleri Öğreneceksiniz

Beyin temel olarak resimlerle, hafıza ilişkileriyle ve duyarak öğrenmektedir. Yani bilginin görülmesi, ilişkilendirilmesi ve duyulması hızlı, kolay ve kalıcı öğrenilmesi için çok önemlidir. Mega İngilizce beynin görsel öğrenme üstünlüğünü Kelime Kartları’yla öğrenme yönteminin içine dahil etmiştir. Mega Words programında her İngilizce kelime beyninizde kalıcı bağlantılar oluşturacak birer hikayeye dönüştürüldü. Bu hikayelerin senaryoları sizlere dikkat çekici bir metin ile verilirken seslendirmeleri de bizzat Melik DUYAR tarafından yapıldı. Özenle ve çok uzun bir sürede hazırlanan bu hikayeler tek tek resmedilerek İngilizce kelimeler görselleştirildi.

Tek yapmanız gereken kelimenin senaryosunu dinleyip, görselleştirilen hikayesini izlemek ve sonra gözlerinizi kapatıp hikayeyi zihninizde hayal ederek tekrarlamak. Bu aşamada İngilizce kelime ile Türkçesi arasında beyninizde sıkı bir sinir ağı yapısı oluşmaya başlayacak. Programdaki Sistematik Tekrar aşamalarını tamamlanmasıyla ilişkiler bilinç altı seviyeye inecek ve öğrenilen bilgiler, kelime hikayelerine gerek duyulmadan otomatik olarak hatırlanacaktır.

Mega Words Flash Cards

Flash Cards / Kelime Tekrar Kartları

Bu Görevde Amaç Beyinde Kurulan Bağların Güçlendirilmesidir

Bu bölümdeki görevlerde, yazıları ve ipuçları silinmiş Kelime Kartları’yla yani Flash Kartlar’la çalışmalar yapacaksınız. Yazıları silinmiş Kelime Kartları’yla çalışma yapmak öğrendiğiniz hikayeleri tekrar hatırlamanızı sağlayacağından ilk çalışmada kurulan beyin ağları kuvvetlendirilecektir. Bu amaca ulaşabilmek için toplam 6 farklı Flash Kart çalışması hazırlanmıştır. Amaç hatırlama ve kullanma aşamasında beyinde çok yönlü hızlı ağların oluşturulmasıdır.

 • FC1 : Gösterilen Flash Kartın İngilizce’sini hatırlama çalışması.
 • FC2 : Gösterilen Flash Kartın Türkçe anlamını hatırlama çalışması.
 • FC3 : Gösterilen Flash Kartın İngilizce’sini yazma çalışması.
 • FC4-1 : Gösterilen İngilizce kelimenin Flash Kartı’nı hatırlama çalışması.
 • FC4-2 : Türkçe anlamı gösterilen Flash Kartı hatırlama çalışması.
 • FC4-3 : İngilizce’si dinletilen kelimenin Flash Kartı’nı hatırlama çalışması.

Mega englisg word cards - word tests

Word Tests – Kelime Testleri

Öğrenme Etkinliğinin Test Edilmesi Etabı

Bu bölümdeki görevlerde, öğrendiğiniz İngilizce kelimeler ile Türkçe anlamları arasındaki bağlantıların etkinliğini test edeceksiniz.

Kelime testlerindeki önemli bir nokta da kulak eğitimini sağlamaktır. Kelimeleri duyduğunuzda kolaylıkla anlayacağınız düzeye gelmek İngilizce konuşmaya geçme aşamasında önemli bir rol oynayacaktır. Tüm bu amaçlar için toplam 5 farklı Kelime Testi hazırlanmıştır.

 • KT1 : Gösterilen İngilizce kelimenin Türkçe anlamını hatırlama çalışması.
 • KT2 : Türkçe anlamı gösterilen kelimenin İngilizce’sini hatırlama çalışması.
 • KT3 : Türkçe anlamı gösterilen kelimenin İngilizce’sini yazma çalışması.
 • KT4 : İngilizce’si dinletilen kelimenin Türkçe anlamını hatırlama çalışması.
 • KT5 : İngilizce’si dinletilen kelimenin İngilizce’sini yazma çalışması.

Mega English - Sentence Tests

Sentence Tests – Cümle Testleri

Öğrenilen Kelimelerle Oluşturulan Alternatif Cümlelerin Duyma ve Anlama Testleri

Bu bölümdeki görevlerde, öğrendiğiniz İngilizce kelimeleri bir cümle içinde duyduğunuzda kulağınızın onları tek tek seçebilmesine yönelik çalışmaları yapacaksınız.

Cümle testleri bölümünde özel olarak hazırlanan İngilizce cümlelerin Türkçe anlamları size verilmesine rağmen asıl amaç İngilizce-Türkçe çeviri yaptırmak veya İngilizce cümlenin manasını anlayıp anlamadığınızı ölçmek değildir. Burada amaç öğrendiğiniz İngilizce kelimeleri bir cümlede duyduğunuzda tek tek ayırt edebilmenizi ve anlamanızı sağlamaktır. Bu amaçla 2 farklı Cümle Testi hazırlanmıştır.

 • CT1 : Duyduğunuz İngilizce cümleyi şıklardan seçme çalışması.
 • CT2 : Duyduğunuz İngilizce cümledeki eksik kelimeleri verilen alternatifler arasından seçip cümleyi tamamlama çalışması.

Mega English - Mega İngilizce - Games

Mega English Games – Mega İngilizce Oyunlar Bölümü

Öğrenilenleri Oyunlarla Eğlenceli Bir Şekilde Pekiştirme Etabı

Mega Words programının sistematik tekrar yapısına entegre edilen Oyunlar Bölümü, genel tekrarlarınızı kendi kontrolünüzde yapabileceğiniz bir alandır.

Bu bölümde öğrendiğiniz kelimelerden oluşan bir soru havuzundan istediğiniz bir çalışma tipinde, istediğiniz yapıda sorular oluşturarak tekrarlarınızı eğlenceli bir oyuna dönüştürebileceksiniz.

Oyunlardaki soru ve seçenek sayısından, soru geçiş hızına kadar bir çok ayarı değiştirerek hazırlayacağınız tekrar oyunları sayesinde, beyninizde oluşan bağlantıları kuvvetlendirip hızlandıracaksınız. Akıllı algoritmalarla oluşturulan bu bölüm en çok zorlandığınız bilgileri analiz edecek ve onlarla daha çok çalışma yaptırarak öğrenmenizi kolaylaştıracaktır.

Mega English - Mega ingilizce - listening training

“Mega English” Size Ne Tavsiye Ediyor?

İngilizce Konuşabilmenin En Önemli Ön Şartı Kulak Eğitimidir!

İngilizce öğrenmede bir çok kişi için eğitimin en uzun zaman alan kısmı kulak eğitimidir. Kulak eğitimi İngilizce konuşmanın ön şartıdır. Çocukların da ana dillerini doğal öğrenme sürecinde, önce uzun süre pasif olarak dinlediğini hatırlayın. Çocuk önce uzun süre dinleyici olarak kalmakta, dildeki seslere alışmakta, duyduklarını ayırt ederek anlamakta, konuşmaya ise sonra başlamaktadır. Konuşma da önce kelime halindeki cümlelerle basit basit başlamakta ve öğrenilen kelime kombinasyonlarıyla oluşturulan yeni cümleler oluşturularak gelişmekte ve devam etmektedir. Bu aşamayı aşmadan konuşmada başarılı olmak mümkün değildir.

Geleneksel eğitimlerde pek üzerinde durulmayan bu konu, “Mega English / Mega Words” programında özellikle yer almıştır. Yazılımda size sunulan çalışma programıyla, kelimeleri fotografik hafıza teknikleri ve sistematik tekrar yöntemleriyle kısa sürede ve kalıcı olarak öğreneceksiniz. Ama bu kelimeleri duyduğunuzda kulağınızın bunları benzer seslilerinden ayırabilmesi, hatta cümle içinde bir konuşmada duyduğunuzda tek tek ayırt edebilmesi ancak etkili bir kulak eğitimiyle mümkündür.

Bu amaçla “Mega English / Mega Words” Oyunlar bölümünde İngilizce duyma oyunlarını kulak eğitiminiz için bolca yapmanız tavsiye edilmektedir.

mega ingilizce - mega english - istatistikler

Çalışma Analiz Sistemi

Genel Durum İstatistikleri

Program, çalışmalarınız ilerledikçe,

 • Tamamlanan Görev,
 • Çalıştığınız Ders,
 • Çalışılan Kelime ve Cümle sayıları,
 • Toplanan yıldızlar

gibi takip edebileceğiniz, grafiklerle sunulan ayrıca çalışma sürenizi görebileceğiniz bir Çalışma Analizi Bölümüyle donatılmıştır.

Mega İngilizce - Multi-Platform

Multiplatform

Her Yerden Erişebilirsiniz!

“Mega English / Mega Words” Online Eğitim Sistemi son teknolojiler kullanılarak hazırlanmış olup, güncel internet tarayıcılarına sahip olan her cihazda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece programı bir kez satın aldıktan sonra, ister bilgisayarınızdan isterseniz de cep telefonu veya tabletinizden dilediğiniz her ortamda eğitime kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Uygulama Olarak Kullan

Mobil cihazlarda programı internet tarayıcısı üzerinden açabileceğiniz gibi “Ana Ekran”a kısayol ekleyerek cep telefonu veya tablet uygulaması rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

SON SÖZ

Mega İngilizce Hazırlığı Yıllar Süren Titiz Bir Çalışmanın Sonucudur

Sistem Hafıza Tekniklerini Gereken Her Şeye Uygulamış, hiçbir şeyi atlamamış ve Geçiştirmemiştir

Çoğu insan hafıza tekniklerinin her şeye uygulanamayacağını düşünmektedir. Bunun iki nedeni vardır:

1-) Kişi kendine hazır olarak verilen hafıza ilişkilerini görünce etkilenmekte, ancak benzer etkili ilişkileri kendisi başka kelimelere uygulamak istediğinde aynı etkiyi yapamamakta ve çoğu kez hiçbir ilişki bulamamaktadır.

2-) Diğer neden, hafıza tekniklerinin İngilizce öğrenmeye uygulama denemeleri yaptığını iddia eden bazı acemi sözde hafıza teknikleri uzmanı kişiler ya “ne alaka!” dedirten saçma sapan ilişkiler kurmuşlardır, ya da zorlandıkları ilişkileri hiç yapmamış, atlamış ve geçiştirmişlerdir.

Sonuç olarak bu iki neden insanlara, “demek ki hafıza teknikleri herşeye uygulanamıyor“ diye düşündürmüştür. Gerçek şudur: “Her kelimeye doğru bir hafıza ilişkisi kurmak imkansız değildir, ama kolay da değildir.

Doğru ve güzel ilişkilerin bulunması, yaratıcı ve inovatif fikirlerin ortaya çıkma süreci ile aynıdır. En iyi fikirleri bulmak uzun süre almaktadır. İşte bu yüzden “Mega İngilizce”nin hazırlığı uzun bir zaman almıştır. Hiçbirşey atlamadan ve geçiştirilmeden sizin için hazır hale getirilmiştir. Size sadece verilen görevleri takip etmek kalmaktadır.

mega ingilizce - kolay ingilizce

MEGA İNGİLİZCE

Tavsiye Edilen İlave Makaleler:

İngilizce Kelime Hafızası – İngilizce Kelimeleri Unutmamak İçin Ne Yapmalısınız?

İlk 10 Temel İngilizce Kelime ile Nasıl Hemen İngilizce Konuşmaya Başlarsınız?

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu