İngilizce ÖğreniyorumYabancı Dil

İngilizcede Tekil ve Çoğul İsimler – Örneklerle İngilizce Öğreniyorum

“Truth is singular, and lies are plural.” - David Carr

İngilizcede Tekil ve Çoğul İsimler (Singular Plural Nouns in English) – Tüm dillerde değişmeyen “Evrensel Gramer Kuralları” vardır. Bu evrensel dil kurallarından biri de -dönüşüm kuralları farklılık gösterse de- her dilde isimlerin “tekil” ve “çoğul” hallerinin olmasıdır. Türkçede tekil bir ismi çoğul yapmak için, o  ismin sonuna “-ler” veya “-lar” eklerini getirmek yeterlidir. İngilizce de öyle; -istisnalar hariç- düzenli kelimelerin sonuna “–s” takısı eklendiğinde kelime çoğul olmaktadır. Tabi bazı istisnalar da vardır. Bunlar düzensiz (irregular) olarak çoğul olan kelimelerdir.

“Truth is singular, and lies are plural (Gerçek tekildir ve yalanlar çoğuldur).” – David Carr

1-) Düzenli (Regular) Kelimeleri Çoğul Yapma

İngilizcede Tekil ve Çoğul İsimler – Düüzenli olarak çoğul yapılan isimlerin sonuna “-s” takısı gelmektedir.

Örnek Kelimeler:

cat – cats ( kedi – kediler)

dog – dogs (köpek – köpekler)

book – books (kitap – kitaplar)

son – sons (oğul / erkek evlat – oğullar / erkek evlatlar)

girl – girls (kız – kızlar)

table – tables (masa – masalar)

door – doors (kapı – kapılar)

day – days (gün – günler)

star – stars (yıldız – yıldızlar)

mi

2-) Düzensiz (Irregular) Kelimeleri Çoğul Yapma

İngilizcede Tekil ve Çoğul İsimler – Girişte de sözünü ettiğimiz gibi, İngilizce biraz tuhaf bir dildir ve düzensiz kelimeler boldur. Bu düzensiz kelimelerin çoğul şekli, çoğu kere tekilden farklıdır. Bu kelimeleri cümlelerde kullanarak veya ezberleyerek öğrenebilirsiniz.

Örnek Kelimeler:

tooth – teeth (diş – dişler)

goose – geese (kaz – kazlar)

foot – feet (ayak – ayaklar)

man – men (erkek – Erkekler)

woman –  women (kadın – kadınlar)

mouse – mice (fare – fareler)

person – people (kişi – insanlar)

—– Sponsor Bağlantı —–

PARETO PRENSİBİYLE / MEGA İNGİLİZCE

—– Yazının Devamı —–

3-) Anlamı Çoğul Olan Kelimeler

İngilizcede Tekil ve Çoğul İsimler – Bazı kelimelerin anlamı çoğuldur. Bu kelimeler ek de almaz ve değişmez de. Bunları da bolca kullanmak ve ezberlemek gerekir.

Örnek Kelimeler:

fish: balık (lar) – Bu kelimenin hem tekil hem de çoğul hali aynıdır. Anlamı cümlenin durumuna göre “balık” veya “balıklar” anlamında kullanılır.

sheep: koyun (lar)

deer: geyik (ler)

4-) Sonu Sessiz Bir Harfi Takip Eden “-y” ile Biten Kelimeleri Çoğul Yapma

İngilizcede Tekil ve Çoğul İsimler – İngilizcede isim kelimesi sessiz bir harfi takiben “–y” harfiyle bitiyorsa, çoğul yapılırken sondaki “–y” düşer; yerine “-ies” getirilir.

Örnek Kelimeler:

baby – babies (bebek – bebekler)

story – stories (hikaye – hikayeler)

study – studies (çalışma – çalışmalar)

lady – ladies (bayan – bayanlar)

city – cities (şehir – şehirler)

Not: Sonu sesli bir harfi takiben “-y” ile biten kelimelerin çoğul yapılmasında düzenli kelimelerin kuralı uygulanır (ray, rays; boy, boys gibi).

TOEFL Kelimeleri

5- ) Sonu “-o, -ch, -s, -sh, -x, -z” ile Biten Kelimeleri Çoğul Yapma

İngilizcede Tekil ve Çoğul İsimler – Eğer kelimelerin sonu “-o, -ch, -s, -sh, -x,  -z” ile bitiyorsa kelimenin sonuna -es eki getirilir.

Örnek Kelimeler:

potato – potatoes (patates – patatesler)

tomato – tomatoes (domates – domatesler)

bus – buses (otobüs – otobüsler)

kiss – kisses (öpücük – öpücükler)

finish-finishes (bitiş – bitişler)

watch – watches (kol saati – kol saatleri)

box – boxes (kutu – kutular)

tax – taxes (vergi – vergiler)

fox – foxes (tilki – tilkiler)

dish – dishes (tabak – tabaklar)

İstisnalar – Örnek Kelimeler:

photo – photos (fotoğraf – fotoğraflar)

piano – pianos (piyano- piyanolar)

6-) Sonu “-f, -fe” ile Biten  Kelimeleri Çoğul Yapma

Kelimenin sonu “-f, -fe” ile bitiyorsa genellikle kelimenin sonundaki “-f” harfi düşer, yerine “-ves” eki gelir. Bazı istisnalar da vardır. Örnekler aşağıda verilmiştir.

Örnek Kelimeler:

wolf – wolves (kurt – kurtlar)

knife – knives (bıçak – bıçaklar)

wife – wives (eş – eşler)

life – lives (yaşam – yaşamlar)

shelf – shelves (raf – raflar)

İstisnalar – Örnek Kelimeler:

roof – roofs (çatı – çatılar)

belief – beliefs (inanç – inançlar)

chef – chefs (ahçı – ahçılar)

chief – chiefs (şef – şefler)

Ayrıca isimlerin önünde kullanılan “a”, “an” ve “the” belirteçleri için aşağıda verilen video filmi de izleyebilirsiniz.

A, AN ve THE Belirteçleri

Tavsiye Edilen Makaleler:

İngilizce Kelime Hafızası – İngilizce Kelimeleri Unutmamak İçin Ne Yapmalısınız?

Neden İngilizce Öğrenemiyoruz? Neden İngilizce Konuşamıyoruz?

İngilizce – En Kısa Zamanda Nasıl Öğrenebilirsiniz ve Nasıl Unutmazsınız?

Başa dön tuşu