İngilizce Öğreniyorum

80/20 Kuralı veya Pareto Prensibiyle İngilizce Öğrenmek Nedir?

80/20 Kuralı veya Pareto Prensibiyle İngilizce Öğrenmek Nedir – Pareto prensibi ekonomi alanından günlük birçok alana uyarlanabilen, ilişkisel bir oran olarak bilinmektedir. En meşhur ilişkisel cümlesi “Bir ülkede % 80 zenginlik kaynaklarını, o ülkedeki % 20’lik bir grup elinde tutar” şeklindedir. Bunu azınlığın çoğa sahip olması, çoğunluğun da aza sahip olması şeklinde de tercüme edebilirsiniz.

Yazının başlığını görünce, eminim pareto prensibi konusunu bilenler, “80/20 Kuralı veya Pareto Prensibiyle İngilizce Öğrenmek de Neymiş?” diye içlerinden geçirmişlerdir. Neyse, bu yazıyı okuyunca, Pareto prensiibiyle çok etkin bir şekilde İngilizce öğrenilebileceğini de göreceksiniz. Hatta yazının başlığını “80/20 Kuralı” yerine “95/5 Kuralı” diye yazmayı bile düşündüm. Yazıyı okuyunca bu alternatif başlık için de bana hak vereceğinizi düşünüyorum.

80/20 Kuralı veya Pareto Prensibiyle İngilizce Öğrenmek Nedir?

Eski ve modası geçmiş kelimeleri saymazsanız, İngilizcede toplamda 170 bin civarında kelime vardır. Ancak, ana dili İngilizce olan İnsanlar da toplamda bu kelimelerin ortalama 20 bin adedini biliyor ve kullanıyorlar.

Yapılan içerik analizi çalışmaları,

  • İngilizcede en çok kullanılan ilk 1000 kelimeyi ve bunların kombinasyonlarıyla kurulabilecek cümleleri bilmenin, günlük konuşmaların % 84,3’ünü anlamayı sağladığını gösteriyor.
  • En sık kullanılan ikinci 1000’lik liste günlük konuşmaların anlama oranını sadece % 6 artırarak anlama oranınızı % 90,4’e çıkartıyor.
  • En sık kullanılan üçüncü 1000’lik liste anlama oranını % 4,6 artırarak günlük konuşmaların anlama oranınızı % 95’e çıkartıyor.
  • En çok kullanılan ilk 5.000 kelimeyi bilmek ise bu oranı % 98 yapmaktadır.

Bu arada İngilizcede en çok kullanılan ilk bin kelimenin, bir İngiliz ve Amerikalının kullandığı ortalama 20 bin kelimenin sadece yüzde beşine karşılık geldiğine dikkatinizi çekmek istiyorum.

(Makalenin devamını okumak yerine aşağıda verilen kısa videoyu izleyebilirsiniz.)

20 bin adet kelimeyi baz alırsak, bu şu demek:

Bir İngiliz ve Amerikalının bildiği ve kullandığı ortalama 20 bin kelimenin, en çok kullanılan ilk 1000 tanesiyle günlük konuşmaların % 84,3’ünü anlayabileceğimiz anlaşılıyor.

Bunun diğer anlamı da şu: Bir İngiliz ve Amerikalının bildiği ve kullandığı ortalama 20 bin kelimeden geriye kalan 19 bin adedinin kullanımlarını öğrendiğim zaman, bu, günlük konuşmaları anlamamı toplamda sadece % 15,7 artırıyor.

Yani, geriye kalan on dokuz bin kelimeyi öğrenmek için, ilk bin kelimeyi öğrenmek için harcayacağınız zamanın tam on dokuz katı çalışmanız gerekiyor. Ama elde edeceğiniz ilave anlama yüzdesi sadece % 15,7 oluyor. Bu orana ulaşmak için ayrıca ilk bin kelimeyi de bilmeniz gerekiyor.

19 bin kelime, 20 binin % 95’ini oluştururken, en sık kullanılan ilk 1000 kelime yirmi bin kelimenin sadece % 5’ini oluşturuyor.

80/20 kuralı ile ingilizce

İyi bir yabancı dil öğreniminde önemli olan öğrendiğiniz kelimelerin günlük konuşmalarda hangi sıklıkla karşınıza çıkacağı olasılığıdır. Buradan şu sonuç çıkmaktadır:

İngilizce öğrenmek ve konuşmak için kaç adet kelime bildiğinizden çok, hangi kelimeleri bildiğiniz önemlidir.” – Melik Duyar

Öğreneceğiniz yabancı dildeki tüm kelimeleri öğrenmenize imkan olmadığı gibi, buna gerek de yoktur. Örneğin İngilizcedeki, “beyazlatmak” veya “ağartmak” anlamına gelen “bleach” kelimesini bilmediğiniz için İngilizce konuşurken bir sıkıntı yaşanması pek mümkün görünmüyor.

Çünkü bu kelimenin en sık kullanılan İngilizce kelimeler listesinin 12001 ile 13000 aralığındaki on ikinci 1000’lik listede olduğu görülüyor.

Ayrıca İngilizce “bleach” kelimesini, ilk binlik liste içinde olan, “to, make, it, something, white” kelimelerini kullanarak,

  • “bleach: to make it white”,
  • “bleach: to make something white”

gibi alternatifleriyle rahatça ifade edebilirsiniz.

Şüphesiz dil öğrenmek kelime öğrenmeden çok daha fazlasıdır. İşte bu sebepten dolayı pareto prensibiyle İngilizce öğretmeyi hedefleyen Mega İngilizce sistemi,  öğrettiği, en sık kullanılan ilk 1000 kelimelerin cümle içinde kullanım kombinasyonlarını, bu cümlelerin telaffuzlarını ve ayrıca dinleme ve kulak eğitimini de önemseyerek, duyduğunuzda da anlamanızı sağlayacak her adımı öğrenme sisteminin içine katmıştır.

mi

80/20 Kuralı veya Pareto Prensibiyle İngilizce Öğrenmek – Böyle bir İngilizce öğrenme yöntemine öncülük eden Mega İngilizce ve Mega TOEFL uygulamasıyla ilgili detaylı bilgi almak için, aşağıda verilen web adresini ziyaret edebilir veya 0-542-634 17 46 veya 0-312-417 33 30 nolu telefonları arayabilirsiniz.

Mega İngilizce – http://www.megaingilizce.com

Tavsiye Edilen Makaleler:

İngilizce Kelime Hafızası – İngilizce Kelimeleri Unutmamak İçin Ne Yapmalısınız?

Neden İngilizce Öğrenemiyoruz? Neden İngilizce Konuşamıyoruz?

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu