İngilizce Öğreniyorum

“Comparative” ve “Superlative” Yapılar – Örneklerle İngilizce Öğreniyorum 

Comparative ve Superlative Yapılar / Örneklerle İngilizce Öğreniyorum – İnsan türünün en önemli genetik miraslarından biri, nesneleri algılamada “karşılaştırma yaparak” bir fikir sahibi olmaya çabalamasıdır.

Bu bir genetik miras olduğu kadar, bir kültürdür de. “Karşılaştırma yaparken” her dil, kendine göre kendi kavramlarını üretmiş, konuyu daha kolay anlaşılır hale getirerek, zihinsel anlamla ilişkili olarak konuyu kendisinden sonraki kuşaklara aktarmayı başarmıştır.

Comparative ve Superlative konusu da böyledir. Nasıl olduğuna bir bakalım: 

comparative cümle yapıları - mega ingilizce

What is Comparative? / “Comparative” Nedir?

“Comparative”kelimesi İngilizce “to compare” mastarından türetilmiştir. “To compare” mastarı “karşılaştırmak” anlamına gelir. “Comparison” ise “karşılaştırma” anlamına gelen isim halidir.

İngilizcede “Comparative adjectives” adı verilen ve dilimizde de –tabi Türkçe olarak- kullandığımız karşılaştırma sıfatları’ günlük hayatın ayrılmaz bir diyaloğudur.

Neyi, neleri karşılaştırırız?

Birden fazla kişiyi karşılaştırırız. O daha şişman, ben daha zayıfım, o daha tembel ben daha çalışkanım, gibi.

Nesneleri, hayvanları, kısacası işimiz gücümüz sıfatları karşılaştırmaktır.

Bir babanın çocuğunun çalışkanlığı ile övünmesi için, onun akranlarından öne çıkan bir özelliği veya daha iyi notlar alıyor vb. durumu olması lazım. Yani bir karşılaştırma sonrası çocuğu hakkında övünücü sözler söyleyebilir.

İşte tam burada babanın, çocuğuyla övünmesi için, çocuğun akranları arasında “daha” iyi şeyler yapıyor olması ya da “en” iyi işler yapıyor olması gerekir.

Burada hikayemiz başlıyor.

Böyle bir cümle oluşturmamız için bizim “comparative”, yani “kıyas” yapmamız lazım. İşte size iki örnek:

My daughter works harder than others in the class.
(Benim kızım sınıfındaki diğerlerinden daha çok çalışır.)

My son is faster than his friends at solving math problems.
(Oğlum matematik problemlerini çözmede arkadaşlarından daha hızlıdır.

mi

“Comparative” Cümleler nasıl Kurulur? 

İşte formül:

Subject (Noun) + Verb + Adjective + than + Object (Noun)

Özne (İsim) + Fiil + Sıfat + than kelimesi + Nesne (İsim)

Cümlenizin öğelerinin sıralaması bu şekilde olmalı.

Comparative, kelimeleri nasıl değiştiriyor?

Burada SIFAT kelimesi anahtar kelimedir. Çünkü comparative uygulama sıfatlar üzerinden yapılmaktadır. Bunun için uymanız gereken 3 temel kural vardır:

1-) Eğer sıfatınız TEK HECELİ ise o sıfatın sonuna “-er” takısı getirilmelidir.

Mesela: “tall-taller, short-shorter, big-bigger, small- smaller” vb.

2-) Eğer sıfatınız İKİ HECELİ olup sonu “-y” ile bitiyorsa comparative yapılırken “–y” harfi düşer, onun yerine “–ier” harfleri gelir.

Mesela; happy – happier,  healthy-healtier.

3-) Eğer sıfatınız 3 veya daha çok heceli ise bu durumda sıfata ek gelmez; bunun yerine sıfattan önce ‘more’ kelimesi gelir.

Mesela; “expensive – more expensive, popular – more popular, beautiful – more beautiful“.

4-) Dördüncü kural ise;

Yukarıdaki formülde söz ettiğimiz gibi, cümlede comparative yapılan sıfat kelimelerinden sonra “than” kelimesinin kullanılması şarttır; yoksa karşılaştırma olmaz.

—– Sponsor Bağlantı —–

HAFIZA TEKNİKLERİYLE / MEGA İNGİLİZCE

—– Yazının Devamı —–

“Comparative” Yapılan Cümle Örneklerine Bakalım:

Ali is taller than Mehmet.
(Ali Mehmet’ten daha uzundur.)

The movie was nicer than we watched before.
(Bu-film daha önce izlediğimizden daha güzeldi.)

She is smarter and more popular than his friends.
(O arkadaşlarından daha zeki ve daha popülerdir.)

This house is more expensive than the others in this town.
(Bu ev kasabadaki diğer evlerden daha pahalıdır.)

A stone is bigger than a pebble.
(Bir taş bir çakıl taşından daha büyüktür.)

Winters in Ecuador is hotter than North Pole.
(Ekvatorda kışlar Kuzey Kutbundan daha sıcaktır.) 

A Lion is faster than gazelle.
(Bir aslan bir ceylandan daha hızlıdır.)

My father is older than my mother.
(Babam annemden daha yaşlıdır.)

superlative cümle yapıları - konu anlatımı

What is Superlative? / Superlative” Nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere, kelime “super” sözcüğünden türetilmiş ve ”süperlik” gibi bir anlamı var.  Tabi “Superlative Adjectives” dediğimizde “comparative (karşılaştırma)” sözcüğünden farklı olarak “en” olarak bir “üstünlük” bildiriyor. Buna “Üstünlük bildiren sıfatlar” diyoruz.

“Comparative” karşılaştırma bildiren sıfatları, “Superlative” üstünlük bildiren sıfatlardan ayıran fark, Superlative yani “üstünlük bildiren sıfatlar“, anlam olarak, zaten grupsal bir karşılaştırma içermektedir.

Ancak Superlative yani üstünlük sıfatlarının comparative yani karşılaştırma sıfatlarından farkı, karşılaştırmanın iki şey arasında değil, aynı kategorideki tüm benzerlerine göre kıyaslama yapma sonrası verdiğimiz hükümdür.

Comparative sıfatın iki şey arasında “daha” durumu iken, Superlative bir grubun içinde “en” durumudur.

***

Superlative Kalıplı Cümle Örneklerine Bakalım

Ali’nin Mehmet’ten daha uzun olduğunu belirttiğimiz “Ali is taller than Mehmet” cümlesini hatırlayın.

Bu defa ise Ali’nin sınıfındaki en uzun boylu olduğunu varsayalım. Bu durumda şöyle diyecektik:

Ali is the tallest student in the class.
(Ali sınıfın en uzun boylu öğrencisidir.)

Görüldüğü gibi, cümle yapısı değişti.

“Tall” sıfatının comparative hali “taller” iken, superlative olunca “tallest” şekline dönüştü. Ayrıca dikkat: sıfat bu defa “-er” eki değil, “-est” eki aldığı gibi, sınıftaki tüm öğrencilerle de kıyaslama yapıldı.

Superlative Cümle Kurma Formülüne Bakalım

Superlative kullanımı için uymanız gereken temel formül şu şekildedir;

Subject (Noun) + Verb + The + Adjective + Object (Noun)
Özne (İsim) + Fiil + The kelimesi + Sıfat + Nesne (İsim)

Cümlenizin öğelerinin sıralaması bu şekilde olmalı. Bu formülde sıfatınızı belirtirken uymanız gereken birkaç basit kural ise şöyle;

1-) Eğer sıfatınız kısaysa yani tek heceliyse sıfatın sonuna ‘-est’ takısı gelir.

“Longestbiggestsmallest” gibi.

2-) Eğer sıfatınız kısaysa yani 2 heceli ancak sonu -y harfi ile bitiyorsa -y harfi düşer, sıfatın sonuna ‘-iest’ takısı gelir.

“Happy -> happiest” gibi.

3-) Eğer sıfatınız uzunsa yani 3 veya daha çok heceli ise “superlative” yapmak için sıfata ek gelmez, sıfattan önce ‘most’ kelimesi gelir.

“the most expensive” gibi.

4-) “Superlative” sıfat önünde mutlaka “the” kullanılır.

The shortest”, “the easiest”, “the coldest” gibi.

Karışık Örnek Cümleler:

He is the smartest boy I have ever met.
(O, karşılaştığım en zeki öğrencidir.)

Mount Ağrı is the highest mountain in Turkey.
(Ağrı Dağı Türkiye’de en yüksek dağdır.)

Today must be the coldest day of this month.
(Bu ayın en soğuk günü bugün olmalı)

She is the most beautiful girl in this city.
(O, bu şehrin en güzel kızıdır)

Speed reading is the most important technique to read more.
(Hızlı okumak daha çok okumak için en önemli tekniktir.)

Rocket is the fastest whicle to go to space.
(Roket uzaya gitmek için en hızlı araçtır.)

This is the most undersandable article in this journal.
(Bu bilimsel dergideki en kolay anlaşılabilir makaledir.)

—– Sponsor Bağlantı – Sponsor Bağlantı —–

MEGA İNGİLİZCE

İNGİLİZCE’Yİ ÇOCUKLARIN ANA DİLLERİNİ ÖĞRENDİKLERİ GİBİ DOĞAL ÖĞRENİN!

—– Yazının Devamı – Yazının Devamı —–

İstisnalar / Exceptions

1-) Bazı kelimeler; “clever, quiet, simple ve narrow” gibi sıfatlar, hem comparative ve superlative kullanılabilir. Yalnız, hem tek heceli sıfat, hem de çok heceli sıfat kuralına göre ek alırlar.

Mesela; “cleverest” ve “most clever” gibi; “cleverer” ve “more clever” gibi.

2-) Bazı kelimeler superlative veya comparative olduklarında kelimelerin yapısı değişmektedir.

Mesela; “bad, good, little” ve “much” sıfatları gibi. Kurallara uymayan istisna olan bu kelimeleri ezberlemekten başka çare yoktur.

Comparative ve Superlative İstisna Örnekleri

En çok kullanılan kelimelerin istisna olan comparative ve superlative değişimlerine bir bakalım:

good – better – the best

bad – worse – the worst

little – less – the least

much – more – the most

many – more – the most

Tavsiye Edilen Makaleler:

İngilizce Kelime Hafızası – İngilizce Kelimeleri Unutmamak İçin Ne Yapmalısınız?

There Is / There Are – Örnek Cümleler ve Kalıplarla İngilizce Öğreniyorum

Neden İngilizce Öğrenemiyoruz? Neden İngilizce Konuşamıyoruz?

If Clause – İngilizcede Koşul Cümleleri Nasıl Kullanılır?

İngilizce – En Kısa Zamanda Nasıl Öğrenebilirsiniz ve Nasıl Unutmazsınız?

Başa dön tuşu