İngilizce Öğreniyorum

If Clause – İngilizcede Koşul Cümleleri Nasıl Kullanılır?

If Clause –  İngilizce öğrenme çabasında olan herkesin gramer konuları içinde karşılaştığı yapılardan biri “Koşul cümleleri” (If Clause) dir.

Koşul cümleleri, gündelik hayatın diyaloglarından biridir. Akıcı bir İngilizce konuşabilmek için If Clause kalıbını bilmek gerekir; yalnız birden fazla tipi bulunan koşullu cümleler birbirine karıştırılıyor.

İngilizce Gramer odaklı bu öğretici yazıda, if clause ile ilgili olarak işinizi kolaylaştıracak bazı ipuçlarını bulacaksınız.

“If Clause” Nedir? 

“If” kelimesi ‘Eğer anlamına gelir. Cümleye “Eğer ‘şunu şunu’ yaparsan ‘bu’ olur.” gibi bir anlam verir.

If clause” yapısında iki tür cümle yer alır.  Biri, ‘If’ ile başlayan koşul cümlesi ki, buna “if clause”, diğeri ise sonuç cümlesi veya ana cümledir ki, buna da “main clause” denir.

“If Clause” Kalıbının Kaç Tipi Vardır?

Şart bildiren koşul cümleleri 4 farklı yapıdan oluşur. Bunlar Tip 0, Tip 1, Tip 2 ve Tip3’tür.

“If clause” yani şartlı cümleler” kalıbının ilk tipi “0” (Zero) olarak kabul edilen tipidir; orijinal adıyla “Type Zero” dur.

mi

Tip 0 Koşul Cümleleri – (Type Zero)

Tip 0 koşul cümleleri, herkes tarafından kabul edilen yargıları, bilimsel kuralları, neden sonuç ilişkisini içeren If Clause kalıbındaki cümlelerdir.  Özellikle bilim ve akıl açısından değişmeyen ve her zaman geçerli olan durumları anlatan cümlelerde kullanılır.

Bu cümlenin if clause kısmının formu şöyledir:

If  + Present Simple

Örnekler:

If it rains, these things get wet. (Yağmur yağarsa, bu şeyler ıslanır.)

If you don’t do your homework, the teacher gets angry. (Ödevini yapmazsan, öğretmen kızar)

If you drink cold water, you get sick. (Soğuk su içersen, hasta olursun.)

If you heat the ice, it turns to water. (Eğer buzu ısıtırsanız, buz suya dönüşür.)

If you smoke, your lungs get hurt. (Eğer sigara içersen, ciğerlerin zarar görür.)

Tip 1 Koşul Cümleleri – (Type 1)

Bu tipteki koşul cümleleri, yüzde yüz kesin olmasa da olasılık şartlarını açıkça bildiren gelecek zamanl olay ve durumları ifade eder. Aşağıdaki tabloda kullanım kalıbını görmektesiniz.

Type I

Simple Present “will-future veya  Modal” + infinitive
Tip I Şimdiki Zaman

If I have money, I will buy a new car.

(Eğer param olursa, yeni bir araba satın alırım/alacağım. Bu şartlar oluşursa muhtemelen burada söylediğimi yapacağım.)

Tip 2 Koşul Cümleleri – (Type 2)

Tip 2 koşul cümlesi, daha çok hayali, gerçekleşme ihtimali çok az ya da imkânsız durumları anlatırken kullanılır. Şimdiki veya gelecek zamanı ifade eder.

Type II

Simple Past would + infinitive
Tip II Geçmiş Zaman

If I had money, I would buy a new car.

Eğer param olsaydı yeni bir araba satın alırdım. (Şimdiki zamanla ilgili bir anlatım: Param olsa yeni bir araba alırdım. Param yok ve alamıyorum.)

Tip 3 Koşul Cümleleri – (Type3)

Tip 3 koşul cümlesi, gerçekleşmesi mümkün olmamış ve geçmişte yaşanmış, pişmanlık, eleştiri veya serzeniş gibi psikolojik yaşantıları anlatmada kullanılır.

Type III

Past Perfect would + have + past participle
Tip III …mişli geçmiş

If I had had money, I would have bought a new car.

Eğer param olmuş olsaydı, yeni bir araba satın alırdım. (Geçmişle ilgili bir anlatım: Param yoktu ve alamadım.)

Şimdi “If Clause” gramer yapısına topluca bakalım:

Tip

If Clause Main Clause

Type I

Simple Present “will-future” or “modal” + infinitive

Type II

Simple Past

would + infinitive

Type III Past Perfect

would + have + past participle

Farklı Örnekler (“if clause” cümlesi sonda kullanıldığında)

type

main clause if-clause

I

I will go to Antalya in my car

if I learn how to drive it.

II

I would go to Antalya in my car now

if I learned how to drive it.

III I would have gone to Antalya in my car

if I had learned how to drive it.

Farklı Örnekler (olumlu ve olumsuz cümleler)

Type

+/- Uzun formu

Kısa Formu

I + If I learn how to swim, I will swim in the sea. If I learn how to swim, I‘ll swim in the sea.
If I learn how to swim, I will be able to swim in the sea.
If I do not learn how to swim, I will fail to swim in the sea.
If I learn how to swim, I’ll be able to swim in the sea.
If I don’t learn how to swim, I‘ll fail to swim in the sea.
II + If I learned how to swim, I would swim in the sea. If I learned how to swim, I‘d be able to swim in the sea.
If I learned how to swim, I would swim in the sea.
If I did not learn how to swim, I would not be able to swim in the sea.
If I learned how to swim, I’d be able to swim in the sea.
If I didn’t learn how to swim, I‘d not be able to swim in the sea.
III + If I had learned how to swim, I would have swum in the sea. If I’d learned how to swim, I‘d have swum in the sea.
If I had tried, I would have swum in the sea.
If I had not learned how to swim, I would not have swum in the sea.
If I’d tried, I’d have swum in the sea.
If I hadn’t learned how to swim, I wouldn’t have swum in the sea.

“If” ile başlayan her cümle koşul cümlesi olmayabilir; farklı kullanımlara dikkat!

Koşul cümlelerindeki yukarıda söz ettiğimiz tipler dışında ayrıca bazı özel kullanımları da bulunmaktadır. Bunları bilmenizde yarar vardır:

Kullanım 1.

Rica, nezaket ve kibarlık belirten bir ifade kullanmak istiyorsanız If clause kullanılır.

If you will wait for a second, I can call Mr. Jones.
(Bir saniye beklerseniz, Bay Jones’u arayabilirim.) – rica bildiriyor.

If he takes two tickets for the movie, I may go with him.
(Sinema için 2 bilet alırsa, belki onla birlikte gidebilirim.) – belirsizlik bildiriyor.

Kullanım 2. 

Başkasına akıl vermenin veya tavsiyede bulunmanın meşhur kalıbı ‘If I were you…’ (Senin yerinde olsaydım…) ile başlayan cümlelerdir.

If I were you, I wouldn’t waste time now.
(Yerinde olsaydım, şimdi zamanı boşa harcamazdım.)

İngilizce if clause koşul cümleleri - Urfa'da Oxford Vardı da biz mi gitmedik - İbrahim Tatlıses

Mizahi Meşhur Koşul Cümleleri

  • Was there Oxford University in Urfa, and didn’t we go there? – (Urfa’da Oxford Üniversitesi var mıydı ve biz oraya gitmedik mi?)

  • If there had been Oxford University in Urfa, we would have gone there. – (Urfa’da Oxford Üniversitesi olsaydı, oraya giderdik.)

Tavsiye Edilen Makaleler:

İngilizce Kelime Hafızası – İngilizce Kelimeleri Unutmamak İçin Ne Yapmalısınız?

Tip Sıfır Koşul Cümleleri / Type Zero Conditional Sentences (If clause Type 0)

İngilizce Gramer Konuları – “Be Used to” Nasıl Kullanılır?

İngilizce Gramer Konuları – “too”, “as well”, “either” ve “neither” Nasıl Kullanılır?

Başa dön tuşu