İngilizce Öğreniyorum

İngilizce Gramer Konuları – “too”, “as well”, “either” ve “neither” Nasıl Kullanılır?

"too, as well, either, neither"

İngilizce Gramer Konuları / “too”, “as well”, “either” ve “neither” Nasıl Kullanılır – Gramer bilmek, doğru konuşma, doğru yazma ve sonuçta doğru iletişim kurma açısından önemlidir. Bu yazıda “-de/-da” anlamında kullanılan “too”, “as well”, “either” ve “neither”  kelimelerinin hangi cümlelerde nasıl kullanıldığına bakalım:

“too” ve “as well” Kullanımı

too ve “as well ile başlayalım.  Her ikisi de karşılık olarak sizin için de geçerli olan bir durumu “-de/-da” ekiyle ifade eden  olumlu cümlelerde kullanılır. 

İngilizce Gramer Konuları – Ders #1

Olumlu cümleler ve “too”as well” ile “also”  sözcüğünün kullanımı  

A: “I like this song.” (Bu şarkıyı seviyorum.)

B: “Me too” (Ben de) veya “I like it too.” Ya da, “I do as well.”  (Ben de… / Ben de severim.)

Bazen bu cevaplarda too veya as well yerine “-de -da” anlamı veren “also” sözcüğü de kullanılır:

I also like it.” (Ben de seviyorum.)

***

A: “I graduated from the University of Petra.” (Petra Üniversitesi’nden mezun oldum.)

B: “Really? Me too!” / “I did too!” (= “So did I.” / I did as well. / I also did.)

(Gerçekten mi? Ben de! / “Aynen!” (Günümüzde gençlerin dilinde çok kullanılıyor.) Ben de öyle / Ben de senin gibi oradan mezunum. Ben de öyle.)

Yanlış Örnekler ve “Either” ve Neither” ile Doğru Kullanım

A: My father can’t drive a motorcycle. (Babam motosiklet süremez.)

B: My father can’t too. / My father can’t as well.  (“Babam da öyle. / Babam da motosiklet süremez.” demek istiyor, ama bu örnekler…) – Yanlış kullanımlar.

Gördüğünüz gibi, ifade edilmesi bile zorlayıcı oluyor. Çünkü bu cümle yapısı “too ve “as well kullanımı bakımından  yanlıştır! “Motosiklet kullanamama” için ilk cümlede kullanılan (can not) negatiftir; Negatif cümlelere verilen “-de/da” ekli cümlelerde “too” ve “as well” kullanılmaz.

mi

“either” ve “neither”

Olumsuz cümlelere “-de/da” ekleyerek söylenecek cümlelerde “too veya “as well kullanmayıp,either” veya “neither” kullanmalısınız: 

A: My father can’t drive a motorcycle. (Babam motosiklet süremez.)

B:  “My father can’t either.” – veya – “Neither can my father.” (Babam da yapamaz. – veya – “Babam da yapamaz.”)

Bir başka yanlış örnek:

A: I haven’t seen Tom today. (Bugün Tom’u görmedim.)

B: I haven’t too. / I haven’t seen him as well. (“Ben de öyle. / Onu ben de görmedim.” demek istiyor, ama bu örnekler…) – Yanlış kullanımlar.

Doğrusu şu cevaplardır:

“I haven’t seen him either.” – or – “Neither have I.” (“Ben de onu görmedim.” – veya – “Ben de görmedim.”)

Kural: “too” Ne Zaman Kullanılmaz?

Fiil  negatif ise, too asla kullanılmaz. “Fiil  negatif ise” derken mesajınıızdaki fill “NOT” ile olumsuzlaştırılıyorsa demektir.

Örneğin, “I hate leek.” – “Pırasadan nefret ediyorum.” Bu cümledeki fiilin olumsuz anlamı vardır, ancak bu cümlede kullanılan “hate (nefret)” fiili  “not” ile kullanılmamıştır. Kelimenin anlamı olumsuzluk içeriyorsa da cümle yapısı olumsuz değildir. Eğer, pırasadan siz de nefret ediyorsanız, “Me too – Ben de!” demelisiniz.

too” sözcüğünün başı, “not” ile derttedir. İkisi bir araya gelmezler.

***

Not: Bu arada, “never (asla)” kelimesi cümlede “not” olmasa da cümleyi “negatif” yapar. Bu durumda, ilk cümlede “not” olmasa da karşılık olarak  “Me too” yerine “Me neither.” kullanılmalıdır.

Örneğin,

A: “I have never been there.” (Oraya hiç gitmedim.)

B: “Me neither.” (Ben de hiç ) gitmedim.” ya da “I have not been there either.” (Ben de.) – Bu doğru.

Peki, “either” ve “neither” arasındaki fark nedir?

O halde ikinci derse geçelim:

“either” ve “neither” Kullanımı

İngilizce Gramer Konuları – Ders #2:

Önce “either” ile “neither” arasındaki farka bakalım:

  • Either” sözcüğü olumsuz bir fiille kullanılır (örneğin, have not).
  • Neither” kelimesi ise olumlu (olumlu) bir fiille (örneğin, have) kullanılır.

İkisinin de anlamı aynıdır. Önceki örneklerden birine bakalım.

***

A: My father can’t drive a motorcycle. (Babam motosiklet süremez.)

B: My father can’t (drive) either. (Babam da motosiklet kullanamaz.)

***

A: My father can’t drive a motorcycle. (Babam motosiklet süremez.)

B: Neither can my father.”  (Babam da öyledir.)

***

Yukarıdaki her iki örnek de doğrudur. Her iki kullanımı da tekrar özetleyelim.

Dikkat: İkinci cümlede, cümleyi olumsuz yapan bir “not” kelimesi varsa (örneğin “can not”), “either” cümlenin sonunda kullanılır.

Eğer ikinci cümlede “not” olumsuzluk kelimesi olmayacaksa, “neithercümlenin başında olumlu “fiil”den (örneğin “can”) hemen önce kullanılır.

İkinci örneğe bakalım:

A: I haven’t seen Tom today. (Bugün Yom’u görmedim.)

B: I haven’t (seen him) either. (Ben de görmedim.) veya “Neither have I.” (Ben de görmedim.)

Temel kural budur.

Anlatılanlar zor mu görünüyor? “Me too” veya “Me neither/ Me either!” Kullanın!

Bazen konuşurken kendimizden bahsederiz. Karşınızdakinin söylediğinin sizin için de geçerli olduğunu ifade etmek için, “So have I! / I have also! / I have as well!” gibi uzun ifadeler yerine kısaca “Me too!” diyebilirsiniz.

Bir de kendimizle ilgili olumsuz bir cümle ile karşılık vereceksek, “Neither have I. / I haven’t either.” şeklindeki kalıpları kullanmak yerine, kısaca “Me either!” veya “Me neither!” diyebilirsiniz.

QUIZ

Aşağıdaki boş çizgilere hangi ifadeler gelmelidir? 

Cevaplarınızı önce bir kağıda yazınız. Sonra doğru cevapları görmek için quiz bitimindeki linke tıklayınız!

A: I’m hungry.

B: _______________________ . I want to buy lunch but I don’t have any money.

A: ________________________. I hate being poor.

B: _______________________

***

My mother doesn’t have a job, and ____________________   ( neither / father).

I can’t drive a car, and _________________________  ( brother / either).

You haven’t been to Taiwan. And _______________________   (I / either).

Paul hasn’t done his homework. ________________________ (neither / Jane).

He didn’t have an umbrella, and __________________________  did I.

This restaurant is cheap. The food is good ______________________________ .

I can’t understand this question. My mother can’t  _________________________.

Şimdi cevaplarınızı kontrol etmek için aşağıda verilen linke tıklayınız!

Test Sorusunun Cevaplarını Görmek İçin Buraya Tıklayınız

A: I’m hungry.

B: Me too. I want to buy lunch but I don’t have any money.

A: I don’t have either. I hate being poor.

B: I hate as well. / I hate too.

***

My mother doesn’t have a job, and neither does my father ( neither / father).

I can’t drive a car, and my brother can’t either ( brother / either).

You haven’t been to Taiwan. And I haven’t either (I / either).

Paul hasn’t done his homework. Neither has Jane (neither / Jane).

He didn’t have an umbrella, and Neither did I.

This restaurant is cheap. The food is good as well.

I can’t understand this question. My mother can’t either.

Başa dön tuşu