İngilizce ÖğreniyorumYabancı Dil

TOEFL Sınavlarında En Çok Çıkan 300 TOEFL Kelimesi

Mega TOEFL - TOEFL Kelimelerini Hafıza Teknikleriyle Öğrenin!

TOEFL Sınavlarında En Çok Çıkan 300 TOEFL Kelimesi

TOEFL Kelimeleri için ayrıca Mega Toefl yazılımını da inceleyebilirsiniz. Bu web uygulaması yapay zeka kontrolünde TOEFL kelimelerini hafıza teknikleri ile hızlı, kolay ve kalıcı olarak öğretmektedir. 

sue                            Dava Açma

crave                        Hasret Çekmek, Şiddetle Arzu Etmek

soar                           Yükseklerde Süzülerek Uçmak, Yükseldikçe

essential                  Esas Olan, Temel Olan

detest                      Nefret Etmek, Tiksinmek

crumb                      Ekmek Kırıntısı

blush                        Mahçubiyetle Kızarmak

cabal                        Gizli Entrikacı Grup

ample                      Bol Bol, Bolca Yetecek Düzeyde

clap                           El Çırpma, Alkışlama

mingle                      Karıştırmak, Karışmak

curt                           Ters, Kısa Ve Kaba Söz

lullaby                     Ninni

coward                    Korkak

hinge                        Menteşe, Oynak Bağlantı

TOEFL Kelimeleri

condone                  Göz Yummak, Müsaade Etmek

carve                        Eti Dilimlemek, Bölmek

clemency                Merhamet, Hoşgörü

cogent                     İnandırıcı, İkna Edici

endeavour              Çaba, Gayret, Çaba Göstermek, Gayret Etmek

bald                           Kel, Dazlak

ferry                         Feribot

crutch                      Koltuk Değneği

fowl                          Kümes Hayvanı, Eti İçin Avlanan Kuş

famine                     Açlık, Kıtlık

fascinate                Cezbetmek, Büyülemek

gem                          Değerli Taş, Mücevher

genuine                   Gerçek, Hakiki, Sahte Değil

gist                           Öz, Özet

goal                          Hedef, Amaç

grudge                     Hınç, Diş Bileme

handy                       El Altında

mi

hint                           İpucu

hoax                         Aldatmaca

hoe                            Çapa

lid                             Kapak

hubbub                   Velvele, Gürültü

jungle                       “Balta Girmemiş” Orman, “Yağmur” Ormanı, “Tropik” Orman

lament                    Yas Veya Pişmanlık İniltisi

lanky                        Uzun Bacaklı Ve Zayıf

ajar                           Yarı Açık, Aralık

loot                           Ganimet, Yağma Malı, Yağmalamak

hamlet                     Küçük Köy

foolish                     Aptalca, Budalaca

ford                          Sığ Nehir Geçidi

drench                     İyice Islatmak, Sırılsıklam Etmek

irritate                     Sinirlendirmek, Kızdırmak, Tahrik Etmek

chilly                        Soğuk, Serin

doze                          Kestirme, Uyuklama

culpable                  Kusurlu

deride                      Alay Etmek

entice                       Cezbetmek, Tatlılıkla Ayartmak

exhausted              Tükenmiş, Yorgun, Bitkin

feat                           Hayret Verici Bir İş

brandish                  Tehditkar Bir Şekilde Sallamak, Savurmak

concord                   Anlaşma

blunder                    Gaf, Falso, Pot Kırmak

beckon                     Elle İşaret Etmek

TOEFL Kelimeleri

meticulous             Titiz, Fevkalade Titiz Ve Dikkatli, Kusursuz

esteem                     Saygı Göstermek

vanish                      Ortalıktan Yok Olmak, Sıvışmak, Gözden Kaybolmak

revenue                  Gelir (Özellikle De Devlet Gelirleri İçin)

random                   Şans

oration                    Nutuk, Hitabe

prosper                    Başarmak

tyro                           İşe Yeni Başlayan, Acemi

flicker                      Işığı Titreyen, Yanıp Sönen

shawl                        Şal

pilfer                         Çalmak, Aşırmak

munch                      Kıtır Kıtır Veya Hapır Hupur Yemek, Çiğnemek

perilous                   Tehlikeli

rustic                       Köy Ve Kır Hayatına İlişkin

sneak                       Sinsi Sinsi Dolaşan

soothe                      Sakinleştirmek, Rahatlatmak, Acısını Hafifletmek

morsel                      Lokma, Parça, Kırıntı

torture (Verb)       İşkence Etmek,Eziyet Etmek

greedy                     Açgözlü

traverse                  Bir Yandan Öbür Yana Geçmek

flimsy                       İnce, Seyrek

sip                             Azar Azar İçmek

poor                          Fakir

pauper                     Fakir Ve Yoksul Kimse

bully                          Zorbalık Etmek, Kabadayılık Etmek, Küçük Ve Zayıfa Fena Muamele Yapmak

posterity                 Gelecek Nesiller

dingy                        Kirli, Rengi Solmuş

thicken                    Koyulaş(Tır)Mak

slap                           Avuçla Vurmak

tamper (With)       Kurcalamak, Kurcalayıp Bozmak, Müdahele Etmek

invalid                      Geçersiz, Müddeti Dolmuş, Yatalak Hasta

outrageous            Öfke Ve Nefret Uyandıran, Akıl Veya Ahlak Açısından Küstahça Rezilane

waxy                         Yumuşak, Balmumu Gibi

vibrate                     Sallamak, Titretmek

stack                         Yığmak, Üstüste Koymak

obstruct                  Tıkamak, Engel Olmak

sentry                      Nöbetçi, Nöbetçi Asker

orchard                   Yemiş Bahçesi, Meyve Ağaçları

deck                          Güverte

thump                     Yumruk Yada Sert Bir Cismin Darbe Sesi

humid                      Rutubetli

falter                        Sendelemek, Kekelemek, Duraksamak

predict                     Kehanette Bulunmak

enervate                  Takattan Düşürmek, Zayıflamak

captive                    Esir Alınmış Kişi, Tutsak

feud                          Sürüp Giden Düşmanlık

diligent                    Gayretli Ve Çalışkan

confide                    Sır Vermek

merger                     Birleşme, Bünyesine Katılma

slay                           Öldürmek

TOEFL Sınavlarında En Çok Çıkan 300 TOEFL Kelimesi (Devam)

proximity                Yakınlık

prestigious             Prestijli, Tanınan

prank                        Yaramazlık, Şaka, Şeytanlık

pessimist                Kötümser, Karamsar Kimse

obstinate               İnatçı, Dikkafalı

escort                       Muhafız Sıfatı İle Refakat Etmek

mi

evolve                       Tekâmül Etmek, Gelişmek, Evrimleşmek

haphazard              Gelişigüzel, Rasgele

grumble                  Şikayet Etmek, Mırıldanmak

monstrous              İnanılmaz Derecede; Müthiş; Korkunç, Gaddar

digress                     Tartışma Dışına Çıkmak, Konudan Ayrılmak

glitter                      Parıldamak

fret                           Üzmek, Kızmak, Sinirlenmek, Endişelenmek

ponder                     Düşünüp Taşınmak

omit                         Atlamak, İhmal Etmek

persuade                 İkna Etmek, Razı Etmek

role                         Rol

tumble                    Yıkılmak, Yuvarlanmak, Düşmek

nadir                        En Dip Nokta, Sahfa

reconcile                 Uzlaştırarak Barıştırmak, Razı Etmek

limp                         Topallamak, Aksamak

exploit                      İstifade Etmek, İstismar Etmek

demolish                 Yıkmak (Örneğin İstimlak Edilen Binaları)

expanse                   Geniş Saha Veya Meydan

TOEFL Sınavlarında En Çok Çıkan 300 TOEFL Kelimesi (Devam)

sinuous                    Dalgalı, Kıvrımlı

brittle                       Kolay Kırılır

blizzard                    Tipi

margin                     Sayfa Kenarı

dusk                         Akşam Karanlığı

imminent               Olması Yakın Ve Muhakkak, Eli Kulağında, An Meselesi

lift                             Kaldırmak, Yükseltmek

light                         Hafif

crude                       Ham, Kaba, Çiğ

callous                     Katı Ve Kötü, Yüreği Katılaşmış, Acımasız

moron                      Ahmak Kimse, Aptal Kimse

emit                          Çıkarıp Yaymak, Oluşturarak Dışa Doğru Çevreye Yaymak (Işın, Sinyal, V

sever                        Ayırmak, Bölmek, Koparmak

surmise                   Sanmak, Zannetmek, Tahmin Etmek

phlegmatic             Soğukkanlı, Sakin, Ağırbaşlı

risky                         Tehlikeli

terminate              Sona Ermek, Son Vermek, Bitmek

eradicate                 Kökünden Yok Etmek

TOEFL Kelimeleri

bump Ç                     Arpma, Darbe, Vuruş; Şiş, Bombe, Tümsek

rash                          Alelacele, İhtiyatsız, Tedbirsiz

hasty                        Aceleci, Yeterince Düşünmeden, Üstünkörü

ordeal                      Çetin Bir Tecrübe

vague                       Belirsizlik Taşıyan, Müphem, Belli Belirsiz

refined                    İnce, Kibar, İnce Zevk Sahibi

brim                          Bir Cismin Ağzı, Kenar

sporadic                  Ara Sıra Olan, Başgösteren

commend               Övmek

deformed               Biçimsiz, Çarpuk Çurpuk

permanently         Sürekli Olarak, Devamlı Olarak

agitate                     Kışkırtmak, Tahrik Etmek, Rahatsız Etmek

tug                            Kuvvetle Çekmek

initiate                     Başlatmak

diffidence               Çekingenlik

barricade                Barikat, Engel

litter                        Karmakarışık Yığmak

chasm                      Büyük Yarık, Uçurum

incredible               İnanılmaz, Hayretler Verici

germinate              Filizlenmek, Çimlenmek

fraction                   Küçük Parça, Grup

flee                           Kaçmak, Uçup Gitmek

subsequent            Müteakıp, Sonradan Gelen

colloquy                  Karşılıklı Konuşma, Konferans

hectic                       Telaşlı Ve Karmakarışık (Durum)

induce                      Kışkırtmak, Teşvik Etmek

akin                          Yakın Benzer

depict                      Tasvir Etmek, Göstermek, İşaret Etmek

bribe                         Rüşvet

rebut                       Yalanlamak, Delillerle Reddetmek

resolute                  Azimli, Dayanıklı, Kararlı

chum                        Ahbab, Arkadaş

detect                      İzini Bulmak Ve Ortaya Çıkarmak, Farketmek

gash                         Uzun Ve Derin Yara, Bıçak Vs. Yarası

eccentric                 Acayip, Tuhaf

coerce                      Zorlamak, İtaate Mecbur Etmek

erosion                     Erozyon, Aşınma

brawl                        Gürültülü Kavga

dungeon                  Zindan, Hapishane

glib                           Fazla Düşünmeden Süretli Olarak Konuşan

zealot                       Gayretli Kimse, Aşırı Partizan Kimse

conventional         Geleneksel, Alışılmış

beneficiary             Mirasçı, Kar Elde Eden

boundary                Sınır

span                          Bir Yandan Bir Yana Uzanmak, Karış

compliment           İltifat, Övgü

trend                        Yönelme, Meyil Etmek

chaos                       Karışıklık, Kargaşa

exceed                     Sınırı Aşmak

heavy                       Ağır, Yoğun, Sıkıntılı, Güç

modify                      Tadilat Yapmak

dedicate                  Adamak, İthaf Etmek, Hizmete Sunmak

conceal                    Gizlemek

cider                         Elma Şırası, Suyu, Şarabı

enhance                   Arttırmak, Zenginleştirmek (Değerini, Gücünü, Görüntüsünü)

broom                      Süpürge

boulder                    Büyük Kaya Parçası

oasis                         Vaha, Çöl Ortasında Sulak Ve Verimli Arazi

TOEFL Sınavlarında En Çok Çıkan 300 TOEFL Kelimesi (Devam)

jeopardy                  Tehlike

mansion                  Büyük Konak, Malikane

interval                    Ara, Fasıla, İki Olay Arası

brutal                       Hayvanca, Zalim, Canavarca

chore                        Ufak Tefek Ev İşi; Zor Ve Zevksiz İş

assert                       (Kanıta Gerek Duymaksızın) Kuvvetle İleri Sürmek, İddia Etmek

harsh                        Sert, Haşin, Merhametsiz

nasty                        Pek Fena, Nahoş

debtor                     Borçlu

durable                   Dayanıklı, Sürekli, Devamlı

tributary                 Büyük Irmağa Dökülen Daha Küçük Bir Nehir

holocaust                Büyük İnsan Telefatına Neden Olan Kıyım Ve Katliam

recite                       Ezberden Okumak

adore                        Aşırı Derecede Sevmek, Tapınmak

deviate                    Sapmak

curtail                      Kısaltmak, Kısmak, Sınırlamak

confine                    Sınırlamak, Tahdit Etmek

assuage                   Yumuşatmak, Hafifletmek

appraisal                Kıymet Takdir Etme, Değer Biçme

malign                      İftira Etmek, Kötü Düşünen

hilarious                  Neşeli Ve Gürültülü, Şen

heed                         Aldırmak, Kulak Vermek, Dikkat Etmek, Sözünü Dinlemek

fraud                        Hile, Sahtekarlık

ramble                    Maksatsız Dolaşmak, Konuyu Dağıtmak

boundless               Sınırsız, Hudutsuz

quest                       Araştırma

strain                       Gerilme, Gerginlik

palatable                Lezzetli, Damak Lezzeti Veren

agile                          Atik, Çevik, Faal

trivial                       Ivır Zıvır, Önemsiz

expound                  Detaylı Açıklamak, Tefsir Etmek

plea                           Müdafaaname, Daha Yüksek Mahkemeye (Makama) Müracaat, Savunma

TOEFL Sınavlarında En Çok Çıkan 300 TOEFL Kelimesi (Devam)

abhor                       Nefret Duymak Ve İğrenmek, Fikrinden Bile Dehşete Düşmek

dispatch                  Göndermek

hazy                          Sisli, Dumanlı, Puslu, Belirsiz

congenital              Doğuştan Olan

profound                 Derin, Derunî

exultant                  Sevinçli, Çok Sevinen Ve Övünen

homage                   Sadakat, Hürmet

bellow                      Yüksek Sesle Konuşmak, Bağırmak, Kükremek

exorbitant              Aşırı, Fahiş(Fiat), Çok Fazla

decline                     İniş, Düşüş, Azaltmak

amnesia                  Amnezi, Bellek Kaybı

oblivious                 Haberdar Olmayarak, Unutkan, İlgisiz

abet                          Suç Ortağı Olmak

mend                        Onarmak

asset                        Kıymetli Vasıf; Mal, Kıymetli Şey

quell                         Bastırmak, Yatıştırmak

secular                     Dünyevi, Laik

sleazy                       Saf, Halis, Bayağı

postpone                 Ertelemek

astray                      Yolunu Şaşırmış, Sapmış

intrepid                   Cesur, Pervasız

abate                       Azalmak, Dinmek, Azaltmak, Dindirmek

ambiguous             Müphem, Birden Fazla Anlama Gelebilen, Şüpheli

dent                          Çöküntü Yapmak, Vurarak Göçürmek

pity                            Merhamet, Acıma

baffle                        Şaşırtmak, Aklını Karıştırmak

affluent                   Varlıklı, Zengin, Refahlı

ankle                        Ayak Bileği

flip                            Devirmek, Devrilmek

grope                       El Yordamı İle Aramak Veya Yürümek, Sarkıntılık Etmek

confiscate              El Koymak, Elinden Almak, Haczetmek

expire                       Süresi Dolmak, Müddeti Dolmak

arraign                     Suçlamak, İtham Etmek

disseminate          Saçmak, Yaymak

indictment             İthamname, Suçlama

hoarse                     Boğuk Ve Kısık Sesli, Sesi Öfke, Bağırma Vb Nedeniyle Boğuklaşmış

synchronize           Aynı Zamana Tesadüf Ettirmek

reiterate                 Tekrarlamak

disband                   Dağıtmak, Terhis Etmek

proprietor               Mal Sahibi, Mülk Sahibi

brink                         Nehir Veya Uçurum Kenarı

aglow                       Parlak, Şaşalı

extol                         Övmek, Methetmek

equitably                 İnsafla, Adaletle

discard                    Bertaraf Etmek, Iskartaya Çıkarmak

cryptic                     Esrarlı, Örtülü, Gizli: Şifreli

arouse                     Canlandırmak, Teşvik Etmek, Sebeb Olmak

TOEFL Kelimeleri

infested                   Muzır Birşey Tarafından İstila Edilmiş, Kuşatılan

frigid                        Soğuk

supersede              Yerine Geçmek, Yerini Almak

thrifty                      Tutumlu

sagacity                   Ariflik, Akıllılık, Zeka, Bilgelik

raze                          Temelinden Yıkmak, Dümdüz Etmek, Yerle Bir Etmek

dilate                       Genişlemek, Büyümek, Gözleri Büyümek

garrison                  Garnizon, Kışlık

plausible                 Akla Yatkın, Makul, Mantıklı

inspect                     Denetlemek, Muayene Etmek

avarice                     Para Hırsı, Açgözlülük, Tamah

equivocal                 İki Anlamlı, Kuşkulu, Müphem

extravagance         Müsriflik, İsraf

aloof                         Davranış Olarak Soğuk Ve Uzak, Kendi Halinde

Not: Önemli TOEFL kelimeleri için ayrıca “100 Temel TOEFL Kelimesi” listesini de inceleyebilirsiniz.

Kaynak:

© Mega Hafıza & Melik Duyar, 2018, Accelerated Word Memory Power, Ankara, Mega Hafıza

Tavsiye Edilen Makaleler:

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu