İngilizce Öğreniyorum

There Is / There Are – Örnek Cümleler ve Kalıplarla İngilizce Öğreniyorum

There Is / There Are : Örnek Cümleler ve Kalıplarla İngilizce Öğreniyorum – İngilizce öğrenmeye her yeni başlayan herkesin ilk karşılaştığı cümle kalıplarından biri “There is” ve “There are” ile başlayan cümlelerdir.

Bu yazının amacı İngilizceyi kendi kendinize öğrenirken, önemli ancak basit başlangıçları kısa yoldan öğrenmenize destek vermektir.

“-Vardır.” şeklinde biten bir isim cümlesi her dilde olduğu gibi İngilizcede de “vardır.”

“There is” ve “There are” ile başlayan cümlelerin “olumlu”, “olumsuz” ve “soru” kalıpları vardır.

—– Sponsor Bağlantı —–

PARETO PRENSİBİYLE / MEGA İNGİLİZCE

—– Yazının Devamı —–

There Is / There Are – Örnek Cümle Kalıpları

Önce tekil ve çoğul yapıya bakalım:

There is” tekil isimler için “vardır.” anlamına gelir.

There are” çoğul isimler için “vardır.” anlamına gelir.

Şimdi de aşağıdaki tablolarda “There is” ve “There are” kalıplarının olumlu, olumsuz, soru ve olumsuz soru kiplerini inceleyelim:

1-) Olumlu Cümleler

Olumlu
(Affirmative)
 

+ diğer kelimeler
(+ other words)

There is
(= There’s)
a boy in the classroom.
(Sınıfta bir erkek çocuk var.)
There are three boys in the classroom.
(Sınıfta üç erkek çocuk var.)

2-) Olumsuz Cümleler

Olumsuz
(Negative)
 

+ diğer kelimeler
(+ other words)

There is not
(= There isn’t)
a boy in the classroom.
(Sınıfta bir erkek çocuk yok.)
There are not
(= There aren’t)
three boys in the classroom.
(Sınıfta üç erkek çocuk yok.)

3-) Soru Cümleleri

Soru
(Question)
 

+ diğer kelimeler
(+ other words)

Is there a boy in the classroom?
(Sınıfta bir erkek çocuk var mı?)
Are there three boys in the classroom?
(Sınıfta üç erkek çocuk var mı?)

Kısa Cevaplar

Günlük hayatta lafı fazla eveleyip gevelemeyiz. Kestirmeden kısa yoldan cevap veririz. Verirken aşağıdaki kalıpları kullanırız.

Yes, there is. (Evet, var.)
No, there is not. / No, there isn’t. (Hayır, yok.)

Yes, there are. (Evet, var.)
No, there are not. / No, there aren’t. (Hayır, yok.)

mi

4-) Olumsuz Soru Cümleleri

Olumsuz Soru
(Negative Question)
 

+ diğer kelimeler
(+ other words)

Is not there
(= isn’t there)
a boy in the classroom?
(Sınıfta bir erkek çocuk yok mu?)
Are not there
(= aren’t there)
three boys in the classroom?
(Sınıfta üç erkek çocuk yok mu?)

***

İngilizce’de sayılan ve sayılamayan nesneler vardır. Örneğin “elma, sandalye, ev, araba” gibi nesneler “sayılabilen (countable)” nesler iken, “şeker, pirinç, su” gibi ince taneli ve sıvı nesneler “sayılamayan (uncountable)” nesnelerdir.

Sayılamayan nesnelerle “there is” veya “there is not (= there isn’t)” kalıbı kullanılmaktadır. Sayılamayan nesnelerin önünde cümlenin olumlu veya olumsuz olmasına bağlı olarak “some (biraz/birkaç/bir miktar)” ve “any (hiç)” kelimeleri kullanılır.

Aşağıdaki örnek cümlelerde, sayılabilen ve sayılamayan nesnelerde “There is” ve “There are” kalıplarının nasıl kullanıldığına dikkat edin:

“How much …. / How many….” Soru Cümleleri

(How much …. : Ne kadar ….)

“How much ….” kalıp örnekleri:

How much sugar (Ne kadar şeker)

How much water (Ne kadar su)

How much rice (Ne kadar pirinç)

Örnek “How much ….” Soru Cümleleri

 A: How much water is there in the kettle?
(Çaydanlıkta ne kadar su var?)

Kural – “How much ….?” sayılamayan nesneler için kullanılan bir soru edatıdır. Sayılamayan nesnelerde “There is some …” veya “There isn’t any …” kalıbı kullanılmaktadır.

B: There is some water in the kettle.
(Çaydanlıkta biraz su var.)

B: There isn’t any water in the kettle.
(Çaydanlıkta hiç su yok.)

Örnek “How many ….” Soru Cümleleri

A: How many classes are there at the school?
(Okulda kaç sınıf var?)

Kural – “How many?” sayılabilen nesneler için kullanılan bir soru edatıdır? Sayılabilen nesneler çoğulsa cevapta “There are…” kalıbı kullanılmaktadır.

B: There are twenty-five classes at the school.
(Okulda 25 sınıf vardır.)

***

“a” ve “an” kullanılan “there is…” kalıplı cümleler

Aşağıdaki örnek cümlelerde ise tekil nesnelerin başında “bir” anlamında kullanılan “a” ve “an” harflerine dikkat edin.

Tekil nesnelerin başında Türkçede de kullanıldığı gibi, “bir ev, bir araba…” gibi “a” veya “an” harflerini kullanıyoruz.

Bunların ikisi de “bir” anlamına gelmesine rağmen, İngilizcede isim kelimesi “a,e,i,o,u” gibi sesli harfle başlıyorsa, başına “an” gelecektir. İsim kelimesi sessiz harfle başlıyorsa başına “a” gelecektir. Başlangıç sesin yazılıştan ziyade okunuşa göre sessiz mi veya sesli mi okunduğu önemlidir. Örneğin “university” gibi baş harfin yazılışı sesli harf olduğu halde, bu başlangıç sesin “yunıvırsıti” şeklinde sessiz ses şeklinde okunması bu kelimenin başına “a university” şeklinde “an” yerine “a” gelmesini sağlamaktadır.

Bu bilgiyi özellikle “There is” kalıbıyla kullanıldığından dolayı dikkatinizi çeksin diye veriyorum. Aşağıda ilave örnekler göreceksiniz.

Örneklere bakalım:

There is a student on the street. (Sokakta bir öğrenci var.)

There is a boy next to the window. (Pencere yanında bir erkek çocuk var.)

Is there a TV in your room? (Odanda bir TV var mı?)

There isn’t a board marker on the table. (Masanın üzerinde bir tahta kalemi yok.)

İsim, sesli bir harf ile başlıyorsa ya da sessiz harf ile başlayıp okunuşu sesliyse bir anlamında kullanılan “a” yerine “an” kullanılır.

Şimdi de “an” ile yapılan “there is” kalıplı örneklere bakalım:

There is an umbrella in my hand. (Elimde bir şemsiye var.)

Is there an apple in the basket? (Sepette bir elma var mı?)

There isn’t an expensive house in our city. (Şehrimizde pahalı bir ev yok.)

***

“There is / There are” ile “Some / Any” Kullanımı

Yeri gelmişken “biraz, birkaç, bir miktar” anlamına gelen “some” edatına bakalım. “Some” sayılabilen çoğul ve sayılamayan isimlerle birlikte ve bunların olumlu cümlelerinde kullanılır.

Örnekler;

There are some pencils in my schoolbag. (Okul çantamda birkaç kalem var.) – Sayılabilir.

There is some milk in my cup. (Fincanımda biraz süt var.) – Sayılamaz

There are some boys and some girls in the school garden. (Okul bahçesinde birkaç erkek ve birkaç kız çocuğu var.) –Çoğul sayılabilir.

***

“Any” sözcüğünün kullanımını da biraz açalım.

“Any” öncelikle olumsuz cümlelerde kullanılır. Sayılabilen isimlerle, olumsuz cümlelerde ve sorularda kullanılır. Ancak sayılabilir isimlerin önünde kullanılınca isim çoğul olmalıdır.

Örneklere bakalım:

There isn’t any salt in the soup. (Çorbada hiç tuz yok.)

There aren’t any differences between each other. (Birbirleri arasında hiç bir fark yok.)

There isn’t any good idea in this article. (Bu makalede hiç iyi bir fikir yok.)

Are there any solutions to this problem? (Bu problem için hiç çözüm var mı?)

Is there any water on the moon? (Ayda hiç su var mı?)

There isn’t any water on the moon. (Ayda hiç su yok.)

***

There is / There are – Örnek Cümleler

Gözden Geçirin!  Egzersizler ve Alıştırma örnekleri

There are some women in the park. (Parkta birkaç kadın var.) -Çoğul

There is a library next to the school.  (Okulun yanında bir kütüphane var.)  -Tekil

Is there a toilet near here? (Buraya yakın bir tuvalet var mı?)  -Tekil

There aren’t any customers in the shop. (Dükkanda hiç müşteri yok.) – Çoğul

There isn’t a barbershop in this small town. (Bu küçük kasabada bir berber dükkanı yok.) -Tekil

There is a singer at the club. (Kulüpte bir şarkıcı var.) -Tekil

There are retirees in the coffeehouse.  (Kahvehanede emekliler var.) – Çoğul

There is a museum in my town. (Kasabamda bir müze var.) – Tekil

There are two plates on the table.  (Masada iki tabak var.) – Çoğul

There isn’t a veterinarian in our town. (Kasabamızda bir veteriner yok.) – Tekil

There aren’t any spoons on the table. (Masada hiç kaşık yok.) -Çoğul

Is there a bookshelf at home? (Evde kitaplık var mı?) -Tekil

Are there any tickets to enter the stadium? (Stadyuma giriş için hiç bilet var mı?) –Çoğul

Isn’t there a book on the shelf? (Rafta kitap yok mu?) -Tekil

***

“There is” ve  “There are” ile daha faza alıştırma yapın.

Ne kadar fazla egzersiz yaparsanız o kadar hızlı ve kalıcı öğrenir ve akıcı konuşursunuz.

Tavsiye Edilen Makaleler:

İngilizce Kelime Hafızası – İngilizce Kelimeleri Unutmamak İçin Ne Yapmalısınız?

Neden İngilizce Öğrenemiyoruz? Neden İngilizce Konuşamıyoruz?

İngilizce – En Kısa Zamanda Nasıl Öğrenebilirsiniz ve Nasıl Unutmazsınız?

İngilizce Konuşabilmek İçin Kaç Kelime Öğrenmek Gerekir?

İngilizce Öğrenmede Sistematik Tekrar – İngilizce Öğrenmenin Bilimsel Çalışmalara Dayalı Etkili Yolu

Başa dön tuşu