Öğrenme ve EğitimYabancı Dil

Gramer Nedir – Gramerin Tanımı ve Anlamı

Gramer Nedir – Gramer, kısaca bir dilin bir anlamı iletmek için izlediği kurallar dizisidir. Daha açıklayıcı bir tarifi ise şöyledir; Gramer, fonoloji, morfoloji, söz dizimi ve semantik de dahil olmak üzere daha spesifik çalışma alanlarını kapsayan çok geniş bir terimdir.

Okuduğunu anlamak ve düşündüklerini iyi ifade etmek için bir dilin gramer yapısına hakim olmak gerekir. Gramer yapısına hakim olmak grameri oluşturan bileşenlere hakim olmakla mümkündür.

morfoloji nedir - fonoloji nedir - sentaks nedir -semantik nedir

Grameri Oluşturan Temel Bileşenler

Fonoloji (ses bilimi): Bir dilde kullanılan konuşma seslerini ve bu seslerin birleştirilmesiyle ilgili kuralları belirler. Bir dildeki en küçük ses birimlerine “fonem” adı verilir. Fonemler bir dilde anlam değişmesine neden olan en küçük ses birimleridir. Örneğin “göz” sözcüğünde /g/, /ö/ ve /z/ olmak üzere 3 adet fonem bulunmaktadır.

Morfoloji (yapı bilimi): Kelimelerin nasıl oluştuğunu ve çeşitli kelime bölümlerinin eklenmesi veya çıkarılmasının konuşmanın (veya kelimenin) zamanını veya bölümünü nasıl değiştirebileceği bilgisi ve kurallarıdır. Örneğin, “ulus” bir isimdir ancak sözcüğün sonuna “al” eklenmesi, konuşmanın bu bölümünü bir sıfata dönüştürmektedir.

“Dil sesli konuşmayı, okumak ise beyne ulaşan sessiz konuşmayı anlamaktır. Özet olarak okuduğunu anlamak dili anlamaktır. Dili anlamak dilin bileşenlerine hakim olmak demektir. Anlayarak akıcı okuma eğitimleri bu hususu gözden kaçırmamalıdır.” – Melik Duyar / Mega Aktif Okuma

Semantik (anlam bilimi): Dilde anlam boyutunun incelenmesi ile ilgili dilbilim dalıdır. Kelimelerin veya sembollerin ne anlama geldiğini inceler.

Sentaks (söz dizimi): Sözcüklerin ifadeler, cümlecikler veya cümleler oluşturmak için nasıl bir araya getirildiğinin kurallarını kapsamaktadır.

Tüm diller için geçerli olan evrensel dil kurallarının yanında, her dilin kendisine özgü birbirinden çok farklı gramer kuralları vardır.

1 - YO - Zeka - Eğitim - Öğrenme

TDK’ya Göre Gramer Nedir

Türk Dil Kurumu (TDK) ise ”gramer” kelimesinin anlamını çok kısa bir şekilde “dil bilgisi” olarak vermektedir.

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu