Yabancı Dil

İlk 10 Temel İngilizce Kelime ile Nasıl Hemen İngilizce Konuşmaya Başlarsınız?

Yazının “İngilizcede En Çok Kullanılan İlk 10 Temel İngilizce Kelime İle Nasıl Hemen İngilizce Konuşmaya Başlarsınız?” başlığını biraz abartılı bulmuş olabilirsiniz. Hayır, hayır kesinlikle bir abartı yok. Başlık tam olarak dediği şeyi söylüyor. Ancak dil öğrenmede doğru sandığınız birkaç yanlış bilgiyi açıklığa kavuşturup, sonra bunu “İngilizce’de En Çok Kullanılan İlk 10 Kelime” ile nasıl yapacağınızı size bizzat örnekle göstereceğim.

Bu makalede anlattığım şekilde hızlı, kolay ve kalıcı İngilizce öğrenmeniz için sizi kısa sürede sonuca ulaştıracak çözüm önerilerinde de bulunacağım. Anlattığım şekilde İngilizceyi hemen öğrenmeye başlayabileceksiniz. Ancak önce yöntemin ne olduğuna ve doğru bilinen yanlışlara bir bakalım.

I. “10 Kelime” Öğrenmek Ne Demek?, “10 Kelime Kökü” Öğrenmek Ne Demek?

Yapılan içerik analizleri “İngilizce’de En Çok Kullanılan İlk 1000 Kelime“nin günlük konuşmanın yaklaşık % 84,3’ünü  oluşturduğunu ve “İngilizce’de En Çok Kullanılan İlk 1000 Kelime”yi öğrenmenin günlük konuşmaların % 84,3’ünü anlamanızı sağladığını gösteriyor. Bu çok ciddi ve önemli bir bilgi.Önce buna bir vurgu yapalım. Bu ifadenin tam olarak ne demek istediğini çok iyi anlamamız gerekiyor.abcdef

Gel gelelim, bu bilgiyi yanlış anlayan, ordan burdan kulaktan duyma bilgilerle, kelime listeleri paylaşan çok sayıda web sitesi ve kişi görüyoruz. Bu listeleri gören kişilerin kafası karışıyor. Bazıları bu listelerdeki kelimeleri ezberleyerek günlük konuşmanın % 84,3’ünü anlamayı hedeflerken, bazıları da “Ben bu 1000 kelimeyi biliyorum. Ama günlük konuşmaların % 10 – 20’sini bile anlamıyorum ve konuşamıyorum!” diyorlar. İşte bu noktada ortada bir problemin olduğu ortaya çıkıyor. Problemin iki temel kaynağı var. Bunlar:

  1. Yapılan içerik analizleri kelime sayılarından bahsederken “Kelime Adedi“nden değil, “Kelime Kökü Adedi“nden bahsediyor.
  2. İnsanlar bir kelimeyi öğrenmenin, “kelimenin yazılışı veya kelimenin telaffuzu = kelimenin anlamı” olduğunu bilmek sanıyorlar.

Önce şunu vurgulamalıyım. Çocuklar ana dillerini, yani Türkçe’yi öğrenirken, örneğin “git(mek)” fiilini öğrenirken, aynı anda bu kelimeden türemiş olan;

(“gitmek” Kelime Kökünden Türemiş Kelimeler)

“git!(emir hali)”, “gidiyorum, gidiyor, gideceğim, gidecek, gittim, gitti, vb.

tüm hallerini aynı anda kullanarak öğrenmeye başlıyorlar. İngilizce’yi ana dilleri olarak öğrenen çocuklar da aynen böyle öğrenmeye başlıyorlar.hızlı öğrenme - anlayarak hızlı okuma seti

Burada kelime kökü olan “gitmek”  kelimesi BİR ADET‘tir. Ama, “gitmek” kelime kökünden TÜREMİŞ olan, yukarıda yazılı olan en az YEDİ ADET alternatif kelime mevcuttur. Öğrenme süreci, bu yedi türemiş kelimenin de aynı anda duyulması, dinlenmesi ve kullanılmasını kapsamaktadır. Bu sürece “dil öğrenme” değil, “dil edinme” süreci denmektedir.

Çocuklara doğal dil öğrenme sürecinde gramer anlatılmaz. Onlar kullanım örneklerinden duyarak ve dinleyerek bunları içsel olarak algılarlar ve öğrenirler. Yani dil öğreniminde sesleri, kelimeleri, kelimelerin kullanışlarını, kelime ve ifadelerin diğer kelimelerle birleşme alternatiflerini dinleme ve duyma en önemli öğrenme sürecidir. Unutmayın çocuklar ana dillerini öğrenirken önce uzun süre pasif olarak dinlerler, sonra konuşmaya başlarlar. Çünkü insanlar hayvanlardan farklı olarak, beyinlerinde bir dil öğrenme veya dil edinme becerisiyle doğarlar.

Şimdi sırası gelmişken “İçerik Analizi Araştırmalarının” atıf yaptığı “İngilizce’de En Çok Kullanılan İlk 100 Kelime” listesinin ve  “İngilizce’de En Sık Kullanılan İlk 1000 Kelime” listesinin “İlk 10 Temel Kelimesi“ni liste halinde verelim. Verilen listede soldaki kırmızı ifadeler “kelime kökleri“, sağ tarafında yazılı olanlar da o kelime kökünden “türemişler” olarak kullanılabilecek diğer alternatifleridir.

İngilizce’de En Çok Kullanılanlar Kelimeler Listesindeki İlk 10 Temel Kelime

1) a / an / the: a (bir – belirsizlik takısı – sessiz harfle başlayan isimden önce); an (bir – belirsizlik takısı – sesli harfle başlayan isimden önce); the (belirlilik takısı)

2) big: big (büyük); bigger (daha büyük); biggest (en büyük)

3) book: book (kitap / rezervasyon yapmak /rezervasyon yaptırmak); booked (rezervasyon yaptı – geçmiş zaman); booked (rezervasyon yapmıştı / rezerve edilmiş); books (rezerve eder – geniş zaman); booking (rezerve ediyor – şimdiki zaman); books (kitaplar)

4) cat: cat (kedi); cats (kediler)

5) dad: dad (baba / babacığım); dads (babalar); daddy (baba / babacığım / babacık); daddies (babalar)

6) dog: dog (köpek); dogs (köpekler)

7) house: house (ev); houses (evler)

8) mom: mom (anne / anneciğim / annecik); moms (anneler); mum (anne); mums (anneler); mommy (anne /annecik); mommies (anneler); mummy (anne /annecik); mummies (anneler)

9) red: red (kırmızı, kıpkırmızı, kızıl)

10) tree: tree (ağaç); trees (ağaçlar)

Dikkat! Bu listede verilen kelime kökleri ve türemişler 30 farklı kullanım sağlamaktadır. Bu sayı temel kelime kökünün yaklaşık 3 kat fazlasıdır.

Önce birkaç tespitte bulunalım. İçerik analiz araştırmalarında ifade edilen kelime adedi kelime kökü adedidir. Dikkat ederseniz verilen listede “10 Kelime”  verilmiş olsa da, her bir kelime kökünden türetilenlerle kullanılabilecek alternatif kelime sayısı “30 Kelime“dir. Bu örnekten de görüldüğü gibi, öğrenilen her yeni kelime için türetilmiş kelime sayısı değişik olmaktadır. Ancak bu sayı kelimeden kelimeye değişse de, kelime kökünden türemişleriyle birlikte ortalama olarak 3 katı kapasitede yeni kelime kullanma imkânı ortaya çıkmaktadır.

İngilizce Kelime Kökleri ve Türemiş Kelimeler

Verilen kelimelerin türemişlerinin bazılarının yanına gramerle ilgili “V2, V3, Vs, Ving, plural, comparative, superlative” gibi yazdığım ifadeleri ciddiye almayın. Çocuklar ana dillerini, yani dil öğrenirken onlara gramerle ilgili hiçbir bilgi anlatılmaz. Ama buna rağmen o dili öğrenirler. Çünkü dil öncelikle dinlenerek, duyularak öğrenilir.

Örneğin kendi ana dili İngilizce’yi öğrenen İngiliz ve Amerikalı çocukların başlangıçta en çok yaptıkları hatalardan biri, “go (gitmek)” fiilinin geçmiş zaman halini söylerken “went” yerine sonuna “-ed” takısı koyarak “goed” şeklinde söylemeleridir. Çünkü çocuğun beyni, çocuğun annesinin, babasının veya kardeşlerinin konuşmalarından fiillerin geçmiş zamanlarının çoğunun sonunda “-ed” takısı olduğunu fark eder. Ve bunun  sonucu olarak başlangıçta “went” yerine “goed” derler. Ancak bir süre sonra beyin çevredekilerin diğer fiillerin dili geçmiş zaman formunda hep “-ed” takısı olduğu halde “goed” diye hiçbir kullanım olmadığını, onun yerine “went” ifadesinin kullanıldığını fark ederek, öğrenme sürecinde bu hata doğal bir şekilde düzelir. Bu kısa ara bilgiden sonra tekrar kelime kökü sayılarına geri dönelim.

1000 Temel İngilizce Kelime, Türemişleriyle Birlikte En Az 3000 Kelime Demektir

İçerik analizi araştırmalarında atıf yapılan, örneğin “İngilizce’de En Çok Kullanılan İlk 1000 Kelime” ifadesinin söylediği şey “1000 adet kelime” değil, “1000 ADET KELİME KÖKÜ“dür. Bahsettiğimiz her bir yeni kelime kökünün o kelime kökünden türemişleriyle birlikte bize ortalama 3 yeni kelime kullanma imkânı verdiğini göz önüne alırsak, bu “1000 KELİME KÖKÜ” aslında bize “3000 YENİ KELİME” kullanma kapasitesi kazandırmaktadır. Bu çok önemli bir husustur. Çoğu insan bu gerçeği bilmemektedir.mega ingilizce - kolay ingilizce

Sadece birilerinin kulaktan duyma bilgilerle paylaştığı kelime listelerine bakarak, “Ben bu 1000 kelimeyi biliyorum. Ama günlük konuşmaların bırakın % 84,3’ünü, % 20’sini bile anlamıyorum!” diyenlerin ilk yanılgısı budur. Bu, konunun tam olarak algılanamamış olması demektir. Kelimeleri öğrenmek ve kullanmak, öncelikle her bir kelime kökünden türetilen kelimelerin bilinmesini ve kullanılmasını da kapsamaktadır.

İngilizce’de en çok kullanılan ilk 10 temel kelime listesinin, bu kelime köklerinden türemişlerle birlikte bize 30 yeni kelime kullanma imkânı verdiğini söyledik. Bunlar sadece kelimelerin köklerinden türetilmiş olanları kapsıyor. Ama henüz bu 30 kelimenin kendileri arasında ikili, üçlü gibi kombinasyonlarla bize kaç tane alternatif kullanım imkânını verdiğini henüz konuşmadık. Bu etki ilave bir kar topu etkisi yaratmaktadır. Bu etkiyi aşağıda “II” nolu “Azın Çoğalan Üstel Etkisi” başlıklı bölümde inceleyeceğiz.

II. Azın Çoğalan Üstel Etkisi Ne Demek?

İlk 10 kelime kökünden türemişlerle 30 yeni kelime kullanma imkânına yükseldiğimizi anladık sanıyorum. Kullanma inisiyatifimizde olan bu gruptaki türemiş 30 yeni kelime de, 30’luk liste içindeki diğer kelimelerle ikili, üçlü, dörtlü gibi kombinasyonlarla yeni ifadeler oluşturmamıza imkân sağlamaktadır. Dörtlü bir kombinasyon için “the big red book” gibi bir ifadeyi örnek verebiliriz. Oluşturulabilecek diğer alternatif örneklere geçmeden önce, büyümeyi daha da hızlandıran ilave kartopu etkisini açıklamak için size kısa bir hikâye anlatmak istiyorum. Hikâyenin uzun formülasyon ve hesaplamaları içeren versiyonunun linki yazının en altında ayrıca verilmiştir.

Satranç Tahtası ve Buğday Taneleri Hikâyesi

Hikâye şu; Satranç oynamayı seven bir kral bir gün bilge bir yabancıyı satranç oynamaya davet eder. Bilge kişi bu daveti kabul eder. Satranç konusunda kendine güvenen kral, bilge kişiye “Kazanırsan, dile benden ne dilersen?” der. Bilge kişi de kraldan, satranç tahtasındaki toplam 64 karenin her biri için, şu diziliş kuralına uygun olarak, 1. kare için bir buğday tanesi, ikinci kare için iki buğday tanesi, 3. kare için dört buğday tanesi, 4. kare için sekiz buğday tanesi, ve takip eden her bir kare için bir önceki kare için verilenin iki katı olmak üzere buğday tanesini kendisine vermesini talep eder. Kral da bu mütevazı isteğe karşılık, “Daha iyi bir şey isteyebilirsin.” dese de bilge isteğini değiştirmez.

Oyunu bilge adam kazanınca kral buğday borcunu ödemek için bir torba buğday getirtir. Hesabı kuralına göre tek tek yapmaya başlayıp 64. kareye geldiğinde ortaya öyle devasa bir sayı çıkar ki, kral çıkan buğday borcunu dünyadaki tüm buğdayları toplasa yine de veremeyeceğini anlar. Bu hikâye üstel büyümeyi çok güzel anlatan bir örnektir. Olay bir buğday tanesi ile başlıyor, ama her gün bir öncekinin iki katı etki yapacak bir büyüme sağlarsanız, sadece 64 günde hayal edemeyeceğiniz devasa sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Her Gün 10 Temel Kelime Kökünü ve Türemişlerini Kullanmayı Öğrenerek Aynı Etkiyi Yaratabilir Miyiz? 

Peki bu örneği şöyle düşünelim; İngilizce’de en çok kullanılan ilk 1000 temel kelime kökünü öğrenmeyi, her bir gün sadece ilave yeni 10 temel kelimeyi öğreterek 100 günde yaratabilir miyiz? Kesinlikle! Ancak burada soru şu; “Her Yeni 10 Temel Kelimeyi Öğrenmek Ne Demek?Çocuklar ve IQ Zeka Geliştirme

Her Yeni 10 Temel İngilizce Kelimeyi Öğrenmek Ne Demek?

Birincisi, bu, kelime köklerinden türetilen kelimelerin de aynı anda öğrenilmesi demektir. Buna daha önce örnek vermiştik. 10 temel kelimenin türemişlerini de hesaba katınca kullanılabilecek yeni kelime sayısı “30” olarak etkiyi “3” kat artırıyordu. Ancak durun bir dakika, hâlâ bu 30 kelimenin öğrenilme süreci bitmedi.

İkincisi, bu 30 kelimenin her birinin haricindeki (30-1=) 29 kelimeyle ikili, üçlü, dörtlü gibi birleşerek oluşturabilecek yeni ifadelerin de birleşerek duyulması, anlaşılması , hızla oluşturulabilmesi ve öğrenilmesi gerekiyor. Şimdi ilk temel 10 kelimenin türemişleriyle birlikte ikili, üçlü, dörtlü alternatif örneklerine bakarak, etkinin nasıl genişlediğine bir göz atalım.

İngilizce’de En Çok Kullanılan Kelimeler Listesindeki İlk 10 Temel Kelimeden Türeyen 30 Kelimenin Alternatif Kombinasyon Örnekleri

a book (bir kitap), a tree (bir ağaç), a mom (bir anne), a dog (bir köpek), a cat (bir kedi), a dad (bir baba), a house (bir ev)

the book (kitap – belirli bir kitap), the tree (ağaç), the mom (anne), the dog (köpek), the dad (baba), the house (ev)

the books (kitaplar – belirli kitaplar), the trees (ağaçlar), the moms (anneler), the dogs (köpekler), the dads (babalar), the houses (evler)

big book (büyük kitap), big dog (büyük köpek), big house (büyük ev), big cat (büyük kedi), big tree (büyük ağaç)

a big book (bir büyük kitap / büyük bir kitap), a big dog (büyük bir köpek), a big house (büyük bir ev), a big cat (büyük bir kedi), a big tree (büyük bir ağaç)

the big book (büyük kitap – belirli), the big dog (büyük köpek), the big house (büyük ev), the big cat (büyük kedi), the big tree (büyük ağaç)

big books (büyük kitaplar), big dogs (büyük köpekler), big houses (büyük evler), big cats (büyük kediler), big trees (büyük ağaçlar)

the big books (büyük kitaplar – belirli), the big dogs (büyük köpekler), the big houses (büyük evler), the big cats (büyük kediler), the big trees (büyük ağaçlar)

red book (kırmızı kitap), red house (kırmızı ev), red tree (kırmızı ağaç)

a red book (kırmızı bir kitap), a red house (kırmızı bir ev), a red tree (kırmızı bir ağaç)

the red book (kırmızı kitap – belirli), the red house (kırmızı ev), the red tree (kırmızı ağaç)

red books (kırmızı kitaplar), red houses (kırmızı evler), red trees (kırmızı ağaçlar)

the red books (kırmızı kitaplar – belirli), the red houses (kırmızı evler), the red trees (kırmızı ağaçlar)

big red book (büyük kırmızı kitap), big red house (büyük kırmızı ev), big red tree (büyük kırmızı ağaç)

a big red book (büyük kızmızı bir kitap), a big red house (büyük kırmızı bir ev), a big red tree (büyük kırmızı bir ağaç)

the big red book (büyük kırmızı kitap – belirli), the big red house (büyük kırmızı ev), the big red tree (büyük kırmızı ağaç)

big red books (büyük kırmızı kitaplar), big red houses (büyük kırmızı evler), big red trees (büyük kırmızı ağaçlar)

the big red books (büyük kırmızı kitaplar – belirli), , the big red houses (büyük kırmızı evler), the big red trees (büyük kırmızı ağaçlar)

Dikkat! Bu listede, İngilizce’de en çok kullanılanların en başında olan ilk 10 temel kelime köklerinden türetilmiş 30 kelimenin kendi aralarında oluşturabilecekleri farklı kullanım alternatifleri verilmiştir.

Farklı kullanım kombinasyonlarının sayısı ilave 75 adet ifadedir.

Dikkat ederseniz, kelime kökü başlangıçta sadece 10 adetti. Türemişleri devreye girince kullanabileceğimiz kelime adedi 30 oldu. Sonra 30 tane türemiş kelimenin öğrenilmiş olan diğer türemiş kelimelerle birleşerek kullanılabilme imkânı bize ilave 2.5 kat daha fazla, yani 75 yeni kombinasyon ifade kullanmamıza olanak sağlamaktadır. Özetlersek, öğrenilen “İlk 10 Temel Kelime” bize bir günde kullanılabilecek (30 türemiş + 75 kombinasyon=) 105 adet alternatif ifade veya cümle kurma, kullanma ve anlama imkânı sundu. İşte çocuklar da ana dillerini hızla böyle öğrenirler. Önce kelimelerle ve sonra öğrendikleri kelimeleri birleştirerek cümleler oluşturarak öğrenirler. Hem de onlara gramer anlatılmadan.

İlk 10 Temel İngilizce kelimenin türemişleri ve kendi içindeki ikili, üçlü, dörtlü gibi kombinasyonlarla nasıl bir genişleme sağladığı aşağıda bir şema olarak verilmiştir;

Mega İngilizce- İngilizce'de 10 Temel Kelime İle Konuşmak

Gördüğünüz gibi, 10 temel kelime yaklaşık 10 kat daha fazla sayıda (105) ifadeye dönüştü. Sadece buraya kadar anlatılanlarla, her gün öğrenilen her yeni “10 temel kelime” ortalama 10 kat sayıda yeni kullanım imkânı sağlıyorsa, ki sağlıyor, o zaman “İngilizce’de En Çok Kullanılan 1000 Kelime Kökünü Öğrenmekbize 10 kat, yani 10,000 yeni kelime ve kombinasyonu kullanma imkânı vermektedir. Hayır, hayır, yanılmayın. Üstel etki 10,000’den çok daha kat kat fazladır. 

Bahsedeceğim katlamalı ilave üstel etki aynen “satranç tahtası ve buğday taneleri etkisi” ile aynı. Şimdi bunu size bir grafik üzerinde açıklayacağım.Mega Mental Aritmetik - Çocuklar için Konsantrasyon ve Zeka Eğitimi

Öğrenilenlerin Üstüne Her Gün Yeni Bir 10 Temel Kelime Ekleyerek İngilizce Öğrenmede Üstel Etki Yaratmak Ne Demek?

Her gün yeni bir “10 Temel İngilizce Kelime” öğrendiğimizi kabul edelim. Kelimelerin türemişleri ve kendi aralarında birleşme kombinasyonları her gün 10 kat ilave etkiyle 105 civarında yeni kullanma imkânı sunarak kapasitemizi artırır. Ancak her gün kazanılan bu yeni 105 kullanma imkânı yüksek görünse de, bu sayı 105 olarak sabitse (Birinci gün 105, ikinci gün ilave 105, üçüncü gün ilave 105, … gibi),  hâlâ bu durum katlamalı üstel bir etki yaratmaz.

Ancak gözden kaçırdığınız bir başka husus var. İkinci gün öğrenilecek “Yeni 10 Temel kelime” kendi grubunda 105 yeni kullanım yaratırken, bu 105 yeni kullanımın her biri bir gün önce oluşan 105 alternatif kullanımlarla da harmanlanarak, aşağıdaki şemada yatay oklarla gösterilen ilave kullanım imkânları oluşturmaktadır. Şemada gösterilen bu kombinasyonları yapay zeka kullanmadan insanın kendisinin oluşturması imkânsızdır. Bu kombinasyon ancak bu planla kurulmuş bir aplikasyonla mümkün olabilir.

ingilizcede ilk 10 temel kelimeyle konuşmaya başlamak

Yine üçüncü günde öğrenilecek “Yeni 10 Temel kelime” kendi grubunda 105 yeni kullanım yaratırken, bu 105 yeni kullanımın her biri hem bir gün önce, hem de iki gün önce oluşan 105’lik alternatif kullanımlarla da ilave kullanım imkânları oluşturmaktadır. Bu zincirleme etki aşağıdaki grafikte yatay oklarla şekilsel olarak açık bir şekilde anlatmaktadır.

Tabi yine aşağıda şekil olarak anlatılan bu kombinasyonların hepsini kümülatif olarak bize sunan ve bizi test eden bir öğrenme sistemine ihtiyacımız var. Bunların hepsini bir öğretmenin aklında tutarak uygulaması mümkün değildir. Çocukların kümülatif etkiyle bu şekilde öğrenmelerini simule eden ve bu planla kurulmuş bir aplikasyona ihtiyacımız olduğunu vurgulamam gerekiyor.

ingilizce konuşmak için temel kelimeler - mega ingilizce

Özet olarak İngilizceyi temel 1000 kelime ve türemişleriyle öğrenirken şöyle bir program uygulamanız gerekiyor;

  • Birinci gün 10 temel yeni İngilizce kelime kökünün sağladığı 105 farklı kullanım alternatiflerini dinleyerek, duyarak, kullanarak ve beyinde çoklu ilişkiler kurarak öğrenirken;
  • İkinci gün ilave 10 temel yeni İngilizce kelime kökünün sağladığı 105 farklı kullanım alternatiflerini bir gün önceki 105’lik alternatifle de harmanlayarak öğreneceksiniz.
  • Üçüncü gün ilave 10 temel yeni İngilizce kelime kökünün sağladığı 105 farklı kullanım alternatiflerini de, bir ve iki gün önceki (105 + 105 =) 210’luk alternatifle harmanlayarak öğrenip, üstel bir kartopu etkisi yaratacaksınız.

Çocuklar da ana dillerini aynen böyle kelimeleri hemen ufak ufak, kısa kısa birleştirmeye başlayarak cümleler kurarak öğrenirler ve öğrenmede üstel gelişme sağlarlar. Dinleyerek, duyarak ve kullanarak, ve ayrıca basitten karmaşığa doğru adım adım kelimeleri cümleler haline getirerek öğrenirler.

Örneğin “İngilizce’de ilk 10 temel kelime”den sonra gelen ikinci ve üçüncü sıradaki onluk “İngilizce Temel Kelime” listeleri de aşağıda verilmiştir. Bakın şimdi bunlar nasıl bir üstel etki yaratacak, listelerin altında göreceğiz.

İngilizce’de En Çok Kullanılanlar Kelimeler Listesindeki İkinci Grup 10 Temel Kelime

am, is, are, I, you, he, she, it, we, they

 

İngilizce’de En Çok Kullanılanlar Kelimeler Listesindeki Üçüncü Grup 10 Temel Kelime

can, do, does, did, done, go, going, gone, went, what

Kişi daha ikinci ve üçüncü 10 temel kelime ile aşağıda verilen örnek cümleleri, bir dil öğrenmeye başlayan çocuk gibi, duymaya ve anlamaya başlıyor. Hem de gramer anlatılmadan, basit bir şekilde benzer cümleleri duyarak beyninde dil otomatik olarak oluşuyor.

She is mom. (O anne. / O annedir.)

She is a mom. (O bir anne. / O bir annedir.)

I am going. (Ben gidiyorum.)

She is going. (O gidiyor.)

What is it? (O nedir? / O ne? – Çocukların yeni bir şeyi öğrenmek için en çok sordukları soru)

It is a dog. (O bir köpek. / O bir köpektir.)

It is a big cat. (O büyük bir kedi. / O büyük bir kedidir.)

It is a book. (O bir kitap. / O bir kitaptır.)

Is it a book? (O bir kitap mı? / O bir kitap mıdır?)

It is a big red book. (O büyük kırmızı bir kitap. / O büyük kırmızı bir kitaptır.)

Can I go? (Gidebilir miyim? / Ben gidebilir miyim?)

Can the dog go? (Köpek gidebilir mi?)

Is it a house? (O bir ev mi? / O bir ev midir?)

… gibi yüzlerce kısa ve basit cümle ve ifadelerle devam ediyor liste. Liste üstel etki ile bu makaleye sığmayacak kadar uzundur.

Bu listelere bakarsanız, İngilizce öğrenmeye başlayan bir çocuk gibi, kişi hemen öğrendiklerini cümleler ve ifadeler şeklinde duymaya ve dinlemeye başlıyor. Bunları önce duyarak seslere ve kullanışlara aşina oluyor ve sonra da kendisi oluşturmaya başlayabiliyor. Böylece öğrenen kişi kesinlikle bilmediği ve öğrenmediği bir başka kelime veya ifadeyle uğraşmadan, sadece kendisinin o ana kadar öğrendiği kelimelerin oluşturduğu ortak havuzdan alınan kelimelerin birleşimlerini kullanmaya başlıyor ki, doğal dil öğrenme tam da budur.

Çocuğun ana dilini doğal bir süreçte öğrenmesi aynen böyledir. Öğrendikleriyle cümleler kuruyor veya öğrendiklerini içeren cümleleri duyuyor ve anlıyor. Her öğrenilen yeni bir kelime daha önceden öğrenilmiş olanlarla kullanılabilecek müthiş bir genişleme imkânı sunuyor. Ben buna üstel etki diyorum.

Bu üstel etkiyi şöyle kısa ilave bir örnekle noktalayacağım;

İngilizce Öğrenmede Üstel Etki Örneği

Örneğin yukarıda izah ettiğim doğrultuda 10 fiil, 10 isim ve 10 sıfat veya zamir olmak üzere toplamda 30 önemli temel kelimeyi öğrendiniz diyelim. Sadece bunların kombinasyonlarıyla oluşturulan 1000 farklı cümleyi duyunca anlayabilir, kendiniz oluşturabilir ve söyleyebilirsiniz. Bu sayı 1000 kelime ve kombinasyonları olduğunda söyleyebileceğiniz şeyleri siz hayal edin. Bazıları bu gücün farkında olmayarak 1000 tane kelimeyi küçümseyebilir. Ancak ingilizce de en çok kullanılan ilk 1000 kelime ile kurulabilecek alternatif cümle sayısı 1.000.000 (bir milyon) nun çok çok üzerindedir. Yapılan araştırmalar, öğreneceğiniz 1000 kelime ve kombinasyonları ile Günlük konuşmaların %84.3’ünü, Roman ve hikâyelerin %82.3’nü , Gazete yazılarının %75.6’sını, Akademik yazıların %73.5’ni anlayabileceğinizi göstermektedir.

Tabi şüphesiz bu 1000 temel kelime kökünün sağladığı kombinasyonları oluşturarak size sunan, öğreten ve sizi test eden bir destek sisteme de ihtiyacınız var. Merak etmeyin, buna hemen aşağıda ayrıca değineceğim.

Dikkat!

Bu makalede önerilen öğrenme adımlarında hedef olarak “İngilizce’de En Çok Kullanılan İlk 1000 Kelime” listesi ve bunlarla oluşturulan cümleler hedef alınmaktadır. Sistem işimize yaramayacak çok nadir kullanılan kelimeleri işin içine katmadan, direkt günlük konuşmaları anlama ve konuşma hedefli bir öğrenme sağlanmaktadır. Kaldı ki, nadir kullanılan kelimeleri cümle ve ifadelerde kullanabilmek için de öncelikle “İngilizce’de En Çok Kullanılan İlk 1000 Kelime”leri bilmemiz ve kullanabilmemiz gerekiyor. 

Ancak tekrar ediyorum, bu kelimeleri öğrenmek, sadece bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını bilmek değildir. Kelimelerin anlamlarını bireysel olarak bilmek size o kelimelerle oluşturulacak alternatif cümleleri anlamanızı ve kurmanızı sağlamaz. Bu önemli kelimelerin oluşturduğu kelime havuzunda bulunanlarla kurulan alternatif cümleleri duyduğunuzda hızla anlayabilmeniz ve gerektiğinde bu cümleleri  sizin de hızla kurabilmeniz gerekmektedir.

Böyle bir seviyeye gelmeniz için, oluşturulan alternatif cümleleri orijinal seslerle çok kere duymanızı, dinlemenizi, hızla anlayabilmenizi ve hızla cümleler oluşturabilmenizi sağlayacak bir öğrenme programına ihtiyacınız vardır. Yukarıda anlattığım her şeyi kapsayarak size İngilizceyi İngilizce’de en çok kullanılan 1000 kelime kökünden ve türemişleriyle birlikte, üstel etki yaratarak öğreten “Mega İngilizce” Aplikasyonunu mutlaka incelemenizi tavsiye ediyorum.

III. Beyninizde Kelime Ağları Oluşturmalısınız!

İngilizce öğrenmede diğer bir dar boğaz da öğrenilenlerin hafızada tutulamaması ve kısa sürede unutulmasıdır. “Mega İngilizce Aplikasyonu” öğrenilenlerin unutulmaması için uygulamanın içine “Sistematik Tekrar” ve “Fotografik Hafıza Teknikleri” gibi öğrenmeyi hızlandıran ve öğrenilenleri kalıcı kılan özellikleri de dahil etmiştir. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için ayrıca aşağıda verilen video filmi de izlemenizi tavsiye ediyorum.

Başarı dileklerimle…

Melik Duyar
Dünya Hafıza Şampiyonu

Tavsiye Edilen Makaleler:

Neden İngilizce Öğrenemiyoruz? Neden İngilizce Konuşamıyoruz?

İngilizce – En Kısa Zamanda Nasıl Öğrenebilirsiniz ve Nasıl Unutmazsınız?

İngilizce Öğrenmede Sistematik Tekrar – İngilizce Öğrenmenin Bilimsel Çalışmalara Dayalı Etkili Yolu

İngilizce Konuşabilmek İçin Kaç Kelime Öğrenmek Gerekir?

İngilizce Kelime Hafızası – İngilizce Kelimeleri Unutmamak İçin Ne Yapmalısınız?

Buğday Taneleri ve Satranç Tahtası Hikayesi – Üstel Büyümenin Gücü

Hafıza Eğitimi - Kolay Mega ingilizce

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu