Kişisel Gelişim Eğitim Materyalleri

Zihinsel Matematik Ve Hafıza Teknikleri Seti

Canlı Hesap Makineleri

Zaman zaman canlı hesap makinesi diye adlandırılan insanlarla ya karşılaşmış ya da duymuşsunuzdur. 2014 Guinness Dünya Rekorları Kitabı’nın “Mind & Memory (Zihinsel Matematik ve Hafıza)” bölümünde, Memoriad Dünya Hafıza Olimiyatları Federasyonu tarafından tescilli, bilgisayar tarafından rastgele üretilen binlerce sayının çok kısa sürede hafızaya yerleştirilebileceğini ve çok haneli sayıların saniyeler içerisinde hızla çarpılabileceğini görürsünüz.

Çoğunuz bu canlı hesap makinelerini ve hafıza gurularını hayranlıkla izler ve onlara gıpta edersiniz. Hayran olunması gereken esas varlığın insan beyni olduğunu söyleyen Melik Duyar, hazırlamış olduğu “MEGA MATEMATİK – Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri” adlı sette hemen hemen tüm canlı hesap makinelerinin kullandığı hafıza ve matematik sırlarını açıklamakta ve matematiksel işlemleri sizin de hızlı bir şekilde zihninizde yapabileceğinizi ispat etmektedir.

Sette verilen teknikler hem hafıza tekniklerinin matematiksel işlemlerde nasıl kullanılacağını göstermekte, hem de hafıza teknikleriyle uyumlu olan çözümleri size sunmaktadır. “Beyninizde rakamlarla oynamayı öğrenin” diyen yazar, bu setle matematiğin hiç de sıkıcı ve zor olmadığını göstermekte ve öğrenilen teknikler kişiyi motive ederek matematiğin sevilmesini sağlamaktadır. Setin takibi için tek şart, normal bir beyne sahip olmaktır.

MEGA MATEMATİK – Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri Seti Tanıtım Filmi

İçinizdeki Matematik Dehasını Keşfedin

Beyindeki potansiyeli keşfetmek için yapılan bilimsel araştırmalar insan zihninin öğrenme ve bilgiyi işleme kapasitesinin sonsuz olduğunu göstermektedir. Ancak problem bu potansiyele nasıl ulaşılacağının bilinmemesidir.

“MEGA MATEMATİK – Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri” seti, beyninizdeki sayısal hafıza gücünüzü ve zihinsel matematik potansiyelinizi maksimum seviyeye çıkartacak şekilde hazırlanmıştır.

Beynin sağ ve sol lop fonksiyonlarıyla ilgili Nobel Ödülü alan araştırma bulgularına dayanan hafıza gücü ve zihinsel matematik tekniklerini Dünya’da ilk kez birleştirerek yeni bir sentezle sunan set, okulda ve iş hayatınızda hem size, hem de ailenize başarının yollarını açacaktır. Öğrendiğiniz teknikler ve beceriler sizin toplum içinde farklı olmanızı sağlayacak ve zirveye ulaşmanızı kolaylaştıracaktır.

Seti tam olarak takip ettiğinizde;

 • Sayısal hafızanın temel prensiplerini ve metotlarını öğreneceksiniz.
 • Sayısal hafıza gücünüzü keşfederek binlerce rakamı hafızanızda tutabileceğinizi göreceksiniz.
 • İçinizdeki matematik korkusunu yeneceksiniz.
 • Beyninizdeki matematiksel olan sol lop ile yaratıcı olan sağ lop fonksiyonlarını birlikte kullanarak zihinsel potansiyelinizi maksimum seviyeye çıkartacaksınız.
 • Beyin ve zihinsel potansiyelle ilgili teorik bilgileri uygulamaya sokacaksınız.
 • Beyninizdeki nöronlar arasındaki ilişkilerin nasıl sağlam hale getirileceğini öğrenerek matematiksel bilgilerin kolayca kalıcı hafızaya aktarılmasını sağlayacaksınız.
 • Matematiksel işlemleri kağıt ve kalem kullanmadan yaparak herkesi şaşırtacaksınız.
 • İçinizdeki matematik kabusu bitecek ve matematiğin aslında eğlenceli bir oyun olduğunu anlayacaksınız.
 • Kendinize olan güvenin artmasını sağlayacaksınız.
 • Beyninizde kısa çözümler bulmayı ve sayılarla oynamayı öğreneceksiniz.
 • Sorunların çözümünde daha akılcı yollarla çözümler bulabileceğinizi göreceksiniz.
 • İlk defa matematikle motive olacaksınız.
 • Hepsinden önemlisi düşünmeyi ve yaratıcı problem çözmeyi öğreneceksiniz.

Matematik Artık Çok Kolay

Matematik çoğu insanın en çok korktuğu konulardan biridir. Temel olarak beynin sol yarım küresi matematiksel, sağ yarım küresi de yaratıcı düşünme ve hayal gücünde uzmandır. Sadece sol yarım küresi gelişmiş olan ve bu yarım küreyi iyi kullanan insanların yaratıcı düşünebilmesi için sağ yarım kürelerini de geliştirmeleri gerekmektedir. Bunun için matematiksel teknikleri de işin içine katan bir hafıza ve beyin eğitimine ihtiyaç vardır.

Öğrenilen konuların ve formüllerin yaratıcı olarak kullanılması, beynin sağ yarım küresi işin içine katılmadan mümkün değildir. Bu durum, şeker ve yağın olduğu yerde “helva” yapamamaya benzemektedir. Matematiksel yaratıcı düşünme ve yaratıcı problem çözme yeteneği bir eğitim meselesidir. Düşünmeye, beynin sağ yarım küresi fonksiyonlarını da katmayla ilgilidir.


“MEGA MATEMATİK – Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri” seti Audio (sesli) CD’li olarak satışa sunulmuştur.

neden-dvd-vcd-olarak-uretilmiyor

“Mega Matematik” seti 12 yaş ve üzeri tüm öğrenciler ile yetişkinler için hazırlanmıştır.

Set 3 kitap ve 6 adet Audio (sesli) CD’den oluşmaktadır.

[row][column size=”1/2″]

mega-matematik-2Zihinsel Matematik Psikolojisi (1. Kitap)

Matematiksel başarıda beş önemli faktör vardır. Bu faktörler, matematiksel işlemlerin mantığını anlamak, sayılarla ilgili düşünmek, hafıza tekniklerini kullanmak, egzersiz yapmak ve yaratıcı düşünmektir. Setin birinci kitabı bu faktörlerle ilgili tüm sihirli anahtarların temelini size sunmaktadır.

mega-matematik-3Zihinsel Matematik Teknikleri (2. Kitap)

Okulda öğretilen teknikler öğrencileri düşünmeye sevketmediği ve daha çok ezbere dayandığından dolayı zihinsel matematik için uygun değildir. Bu yüzden, okulda öğrenilen geleneksel teknikler mutlaka kalem, kağıt veya hesap makinesi kullanmayı gerektirmektedir. Setin ikinci kitabının sunduğu “Zihinsel Matematik Teknikleri”ni öğrendiğinizde, çok haneli sayılar arasındaki çarpma, bölme, toplama, çıkarma, kare alma, karekök veya küp kök alma gibi birçok işlemi kalem, kağıt veya hesap makinesi kullanmadan çok kısa süre içinde zihninizde yapabileceğinizi göreceksiniz.

Bu eser sadece matematiksel işlemlerle sınırlı kalmamış, öğrencilerin matematiksel ifadeler ve matematiksel denklemlerle ilgili çözümleri de kolayca yapabilmelerini hedef almıştır. Tekniklerin sağladığı diğer en önemli avantaj ise beynin çok hızlı çalışmasını sağlamasıdır.

[/column][column size=”1/2”]

mega-matematik-4Zihinsel Matematik İçin Hafıza Teknikleri (3. Kitap)

Zihinsel matematik tekniklerini etkin bir şekilde kullanabilmek için sayısal hafıza gücünün de geliştirilmesi gerekmektedir. Setin üçüncü kitabı öncelikle sayısal hafıza gücünüzün eğitilmesini ve beynin etkin bir şekilde kullanılmasını hedef almıştır. Bu kitabın en önemli özelliği hafıza tekniklerinin matematiksel işlemlerde nasıl kullanılacağını adım adım örneklerle öğretiyor olmasıdır.

mega-matematik-5Başarının Temel Kuralları (6 CD)

Setin diğer önemli özelliği ise CD’lerde “Başarının 10 Temel Kuralı”nın anlatılıyor olmasıdır. Çünkü verilen teknikler ne kadar güzel olursa olsun insanın birşeyler yapmaya karar verebilmesi ve motive olabilmesi için önce kendine güvenmesi ve beynindeki problemleri kendi kendine çözebilmesi gerekmektedir. Erteleme hastalığı, kendine güvensizlik ve kendini sabote etme gibi beynimizde oluşan düşüncelerin sonuçları çoğu zaman elde edilecek başarıları engellemektedir. Mega Matematik setinin altı adet Audio CD’si işte bu tip problemlerin de beyinde çözülmesine yöneliktir.[/column][/row]

Seti Nasıl Kullanacaksınız

Setin çalışma düzeni günde ortalama 1 saat olmak üzere 6 gün çalışma ve 1 gün dinlenme üzerine kurulmuştur.

Mega Matematik setinin 3 kitabı da “Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri” ile ilgilidir. Mega Hafıza’nın mevcut diğer setlerindeki CD’ler direkt olarak tekniklerle ilgili olmasına rağmen, Mega Matematik setinin CD’leri zihinsel matematik ve hafıza teknikleri ile direkt ilişkili değildir. CD’ler daha çok motivasyon ve çalışma coşkusunu artırmak için hazırlanmıştır. Matematiği zor ve sıkıcı olarak düşünenler için bu tip bir motivasyona ihtiyaç olabileceği düşünülerek “Başarının Temel Kuralları” başlıklı Audio CD’ler bu setin bir parçası yapılmıştır. Esasen “Başarının Temel Kuralları” başlıklı bu CD’ler başlı başına genel olarak motivasyon ve başarı için önemli bir kaynaktır.

Mega Matematik setine öncelikle “Zihinsel Matematik Psikolojisi” başlıklı birinci kitabı okuyarak başlayınız. Birinci kitap teknikler içermemekte, ancak seti kullanmak için gerekli olan ön bilgileri kapsamaktadır.

Tekniklerin öğrenilmesi “Zihinsel Matematik Teknikleri” başlıklı ikinci kitapla başlamaktadır. Bu kitapta sunulan konular hafıza tekniklerini içermemekte, önceliği zihinsel matematik tekniklerini hazmetmeye vermektedir. Zihinsel matematik teknikleri hazmedildikten sonra işin içine hafıza tekniklerinin katılması planlanmıştır. Dolayısıyla set aynı anda iki konuyu öğretmeye kalkışmamakta, önce zihinsel matematik tekniklerini daha sonra ilgili hafıza tekniklerini öğretmeyi hedeflemiştir. İkinci kitabı okurken ara işlemleri hafızanızda tutmak için özel bir gayret göstermenize gerek yoktur. Ara işlemler için başlangıçta kullanmamaya çalışın ama kağıt kalem kullanmanızda da sakınca yoktur. İlgili hafıza teknikleri “Zihinsel Matematik için Hafıza Teknikleri” başlıklı üçüncü kitapta izah edilmiştir. Günde bir saat çalışma ile ikinci kitabın bitirilmesi yaklaşık 1 ay sürmektedir. Günlük çalışma süresini azaltmak kitabın bitirilme süresini aynı oranda uzatacaktır. Öğrenmenin geniş zamana yayılması kuralına göre ikinci kitabın 1 aydan daha kısa sürede bitirilmesi uygun değildir.

İkinci kitap bitirildikten sonra üçüncü kitaba geçilmelidir. Üçüncü kitabı, konuları sırayla takip ederek tamamlayınız. Günde bir saat çalışma ile üçüncü kitabın bitirilmesi yaklaşık 1 ay sürmektedir. Günlük çalışma süresini azaltmak kitabın bitirilme süresini aynı oranda uzatacaktır. Öğrenmenin geniş zamana yayılması kuralına göre üçüncü kitabın da 1 aydan daha kısa sürede bitirilmesi uygun değildir.

Kendinizi tekniklerle test etmek için ayrıca www.memoriad.com.tr web sitesinden ücretsiz “Memoriad Bigisayar Programı”nı bilgisayarınıza indirerek egzersizler yapmanız tavsiye edilmektedir. Kimbilir, bu egzersizler sonucu belki de Türkiye veya dünya hafıza şampiyonlarından biri siz olabilirsiniz.

Setin CD’lerine gelince, herbir CD 2 bölümden oluşmaktadır. Herbir bölümü bir gün ara vererek dinlerseniz, setin CD’lerini 24 günde, yani yaklaşık 4 haftada bitirebilirsiniz. İnsanlar zaman geçtikçe kazandıkları motivasyonu tekrar kaybedebilmektedir. Bu anlamda setin CD’lerinin motivasyona ihtiyacınız olduğu zamanlarda tekrar dinlenmesi tavsiye edilmektedir.

Setin nasıl kullanılacağı setle birlikte gönderilen kullanma kılavuzunda da izah edilmektedir.

“Audio CD-Çalar”lar genel olarak iki farklı ayarda kullanılmaktadır. Bu ayarlardan biri “Sequential (Sırayla)” dinleme, diğeri ise “Random (Rastgele)” seçeneğidir. Bu ayarların anlamı şudur; CD’ler kayıt olarak örneğin 1. Track’den 12. Track’e kadar sırayla kaydedilmiş çeşitli “track (iz)”lerden oluşmaktadır. “CD-Çalar” ayarı “sequential” ise kayıtlar 1., 2., 3., 4. diye sırayla dinlenir. “Random” ayarda ise kayıt parçaları karışık olarak çalınırlar. Müzik parçalarının bu ayarda rastgele karşık olarak dinlenmesinde bir sakınca yoktur. Mega Hafıza’nın konu anlatımlı CD’lerinin ise “sequential” ayarda sırayla dinlenmesi gerekmektedir. Bazı okurlarımız bunu bilmeden, “CD-Çalar”ın fabrika ayarından veya müzik parçalarını her defasında aynı sırada değil de karışık dinlemek için “random” ayarda unutmuş olabiliyor. Tabi sırayla dinlenmesi gereken eğitim CD’sinin karışık sırada (önce 4. kayıt, sonra 2. kayıt, daha sonra 9. kayıt gibi) dinlenmesi anlamsız bir hale geliyor ve kişi Mega Hafıza’yı arayıp, “bu CD’ler bozuk” diyebiliyor. Böyle karşık dinleme gibi bir durum olursa, hemen CD-Çalar’ınızın ayarını kontrol ediniz.

MEGA MATEMATİK – Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri Setini kullananların görüşleri

Sayın üstad. Hazırlamış olduğunuz Dörtlü Aile Seti almış bir kişiyim. Bu setler için çok teşekkür ederim. Oğlumdaki değişiklik ve özellikle matematik sevgisi beni çok mutlu ediyor. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Saygıyla kalınız.
İsmail Yılmaz / Yönetici Zeytinburnu – İstanbul

Ben Erzincan’da bulunan ve üniversiteye hazırlık yapan bir hayranınızım. Yaklaşık 3 – 4 yıldır çalışmalarınızı takip ediyorum. Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri setinizi aldım. Bu setin gerçekten çok faydasını gördüm. Özellikle CD’lerdeki motivasyon tekniklerinden çok etkilendim. İnsan bu setle zor birşeyin kesinlikle olmadığını, sorunun sadece nasıl yapıldığının bilinmemesi olduğunu anlıyor. Bu düşünce de insanın kendine güven duymasını sağlıyor.
Erdem Daş / Öğrenci Erzincan

Merhaba… Ben sizin Zihinsel Matematik ve Hafiza Teknikleri, Fotografik Hafiza Teknikleri ve Accelerated Word Memory Power setlerinize sahibim. Tüm setlerinizden çok memnunum. Özellikle matematik setinin bana kazandırdığı yaratıcı problem çözme ve farklı bakış açıları tekniğinin gerçek başarının kaynağı olduğunu hissediyorum. Ayrıca motivasyon CD’leri de bir harika. Bu cd’ler sayesinde kendimi uzun zamandır rahatsız eden “erteleme hastalığı”ndan kurtuldum. Ellerimizden akıp giden zamana dur demeyi öğrettiğiniz için teşekkürler!
Yaprak Onat / Öğrenci Cebeci – Ankara

Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri setinizin tanıtımını televizyonda seyredince çok şaşırmıştım. Ancak seti aldıktan sonra beynin eğitildiğinde ne kadar hızlı çalışabileceğini keşfettim. Özellikle setin işlediği hızlı ve yaratıcı problem çözme yaklaşımları çok ilginç. Setin CD’lerini motivasyonum azaldıkça tekrar dinliyor ve yeniden enerji doluyorum. Set kesinlikle insana matematik sevgisi aşılıyor.
Fevzi Sert / Tekniker Erzurum

Pratik işlemler hep ilgimi çekmiştir. Ancak hazırlamış olduğunuz gibi kapsamlı bir esere bugüne kadar hiç rastlamadım. En dikkat çekici unsur işlemleri basite indirgeyerek çözecek teknikler öğretmesi ve bu tip düşünme tarzını kolaylaştırması. Diğer enteresan olan ise setin bugüne kadar birlikte denenmemiş olan zihinsel matematik teknikleri ile hafıza tekniklerini harika bir şekilde birleştirmesi. 7 den 70’e beynindeki matematik dehasını keşfetmek isteyen herkese tavsiye ediyorum.
Ünal Tiryaki / Eğitimci Yüreğir- Adana

Tanıtımlarınızı TV’de görmüş ve etkilenmiş biri olarak internetten daha fazla bilgi alma imkanı buldum ve bütün setlerinizi aldım. O zamanlar Maliye Bakanlığında Vergi Denetmeni olarak görev yapıyordum. Hafıza teknikleri vasıtasıyla ingilizce kelime ezberlemek daha kolay ve daha zevkliydi. Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon setinin faydasını oldukça gördüm. Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri sayesinde daha pratik soru çözme tekniklerine kavuştum. Matematik sorularını çözerken artık kalem kullanmadan hesap yapabilmek ayrı bir zevkti. Edindiğim teknikler sayesinde iş sınavlarına çalıştım. KPSS’de iyi bir puan almıştım ve sonunda BDDK Uzmanlık sınavını kazandım. Benim ufkumu açtığınızı ve geleceğe daha iyi bakmakta sizin de önemli katkınız olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple size teşekkürü bir borç biliyorum.
Abdurrahman Çetin / Bankacı Kavaklıdere – ANKARA

Mega Hafıza Online Satış - MegaShop.Net

Başa dön tuşu