Kişisel Gelişim Eğitim Materyalleri

Accelerated Word Memory Power (İngilizce Kelime Öğrenme) Seti

“Accelerated Word Memory Power” seti yabancı kelime öğrenmeyle ilgili doğal yeteneklerinizi ortaya çıkartır…

Çocukken hepimiz konuşmayı sadece duyarak değil, aynı zamanda görerek ve yaparak aktif bir şekilde öğrendik. Sesleri taklit ederek, anne ve babamızın hareketlerini kopya ederek ve sesler ile hareketler arasında devamlı ilişkiler kurduk. Bu süreç nefes almak kadar doğal ve eğlenceliydi. Öyleyse neden okul şartlarında öğrenilen bir yabancı dili veya kelimeleri çok zor olarak yorumluyoruz? Neden ana dilimizi öğrendiğimiz gibi yabancı dilleri etkili bir şekilde öğrenemiyoruz? Bunun sebebi “yabancı dil öğrenmeyle ilgili yetenek eksikliğiniz” değil, çoğu kez takip edilen metodun öğrenme yeteneklerinizden sadece bir kısmını kapsıyor olmasıdır.

“Gramer Kuralları’nı okulda öğreniyorum; ancak yabancı kelimeleri aklımda tutamıyorum. Aynı kelimelerle her karşılaştığımda tekrar tekrar sözlüğe bakmak zorunda kalıyorum” şeklindeki yakınmalar yabancı dil öğrenenlerin en yaygın şikayetleri arasındadır.

“Accelerated Word Memory Power” seti yabancı dildeki kelimeleri size aynen ana dilinizdeki kelimeleri öğrendiğiniz gibi öğretmektedir; görerek, duyarak ve yaparak. Sette öğretilen tekniklerle yabancı kelimeleri hem eğlenceli, hem kolay, hem de hızlı ve kalıcı olarak öğrendiğinizi göreceksiniz.

Tamamen yeni olan bu teknikler son yıllarda A.B.D.’de ve İngiltere’de ana dilleri İngilizce olan kişilerin Fransızca, Almanca, İspanyolca vb. dillerdeki yabancı kelimeleri öğrenmeleri için kullanılmaya başlandı bile.

Accelerated Word Memory Power Seti Tanıtım Filmi

Fiziksel Öğrenme ve Fotografik Hafıza Kartları Metodu

Yabancı kelime öğreniminde ilk defa “Fotografik Hafıza Teknikleri Kartları” (FHT Kartları) diye yeni bir kavramla karşılaşacaksınız. Öğrenmede görsel ve fiziksel hareket tercihini (kinestetik öğrenme) bir araya getiren bu kartlar, olaylar, hareketler ve anlamlar arasında sağlam zihinsel bağlar kurulmasını sağlamaktadır.

Hayal Gücü

Yapılan bilimsel araştırmalar insanların gördüklerini, duydukları ve okudukları şeylere oranla daha kolay hatırladıklarını göstermektedir. Ayrıca hayali olarak görmenin beyin üzerindeki etkisiyle, çıplak gözle görmenin beyin üzerindeki etkisi arasında çok büyük farklılıkların olmaması da araştırma bulguları arasındadır. Hayal gücü eğitimi ve bu eğitimin yabancı kelime öğrenilmesinde kullanılmasını da öğreten sistem bu konuda da ilk olma özelliğine sahiptir.

Yabancı kelimelerin öğrenilmesinde fotografik hafıza kartları teknikleri ile hayal gücü yöntemleri birleştirilerek beyin için çok sağlam hatırlatıcılar (mnemonics) oluşturulmaktadır.

Telkin Yöntemi (Suggestopedia) ve Hızlı Öğrenme

Son yıllarda beynin lobunu uyararak müzik ve ritmin yabancı dil öğreniminde kullanılması konusunda önderlik eden telkin yöntemi de sistemin bir parçasıdır. Özellikle setin bir parçası olan “Telkin Yöntemi (Uygulama)”ve ” Hızlı Öğrenme” CD’leri bu uygulamanın da Türkiye’de öncülüğünü yapmaktadır. Stereo olarak hazırlanmış olan CD’lerde birçok özellik bir arada kullanılmıştır.

CD’lerde takip edilen metotlar hem beynin kelimelerle ilgili olan kısmını (sol lop), hem de beynin yaratıcı düşünme merkezi olan bölümünü (sağ lop) çok özel bir müzikle aynı anda uyararak beyinde oluşan zihinsel kelime ağlarının kuvvetlenmesini ve bellek kapasitesinin artmasını sağlamaktadır.

Işınsal Kelime Ağları

Sistemde önerilen “Işınsal Kelime Ağları” tekniği yabancı kelimelerin beynimizdeki zihinsel sözlükte doğal olarak yerleşmesi prensiplerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktadır. Bu metot beyinde sağlam hafıza ilişkileri kurulmasını kolaylaştırmaktadır.

“Accelerated Word Memory Power” Sisteminin Farkı Nedir ?

Sette öğretilen sistem yabancı kelime öğrenilmesinde doğal lisan öğrenme yeteneklerinin tümünü kullanmaktadır. Bu yeni sistem, herkesin tercih ettiği bir öğrenme stili olduğunu tespit ederek Nobel ödülü alan bir bilimsel araştırma sonuçlarına dayanmaktadır.

Bazı insanlar görerek öğrenmeyi tercih ederken, bazıları duymayı, bazıları da uygulayarak öğrenmeyi tercih etmektedir. Ancak, görsel, işitsel ve fiziksel hareket gibi tüm farklı tercihleri birleştiren bir öğrenme şekli en iyi sonuçları vermektedir.

Geleneksel yabancı kelime öğrenme metotları çoğunlukla ağırlığı okuma ve yazma faaliyetlerine vermektedir. Ayrıca kullanılan alışılmış metotlar daha çok analitik ve mantıksal özelliklere ağırlık vererek beynin sadece sol lop fonksiyonlarını uyarmaktadır. Halbuki şekillerle, ritimle ve müzikle ilgili olan beynin diğer yarısı daha hızlı çalışmaktadır. Geleneksel yöntemler beynin sağ lop fonksiyonlarını hemen, hemen hiç kullanmamaktadır.

Accelerated Word Memory Power’da önerilen sistem beynin her iki lobundaki birçok farklı bölgeyi aynı anda uyararak, yabancı kelimeleri adeta beynin içine kilitleyerek kalıcı hafızaya yerleştirilmesini sağlamaktadır. Beynin birçok farklı bölgesi aynı anda uyarıldığı için yabancı kelime öğrenilmesi hızlı, kolay, kalıcı ve eğlenceli bir hale gelmektedir.

TOEFL ve İngilizce Yeterlik Sınavları İçin İdeal

Set genel olarak hızlı ve hafızada kalan yabancı kelime öğrenme şeklinin nasıl olması gerektiğini öğrettiği gibi, bu teknikleri TOEFL ve İngilizce yeterlik sınavları gibi imtihanlarda en çok çıkan yüzlerce kelimeye de bizzat uygulanmasını göstermektedir. Dolayısı ile set tamamen takip edildiğinde hem hızlandırılmış ve etkin yabancı kelime öğrenme tekniklerini, hem de İngilizce yeterlilik sınavlarında en çok sorulan yüzlerce kelimeyi öğrenmiş olacaksınız.

Setin İki Temel Amacı

Setin 2 temel hedefi vardır. Setin tam olarak ne yaptığını “Aç insana balık vermeyin, ona balık tutmayı öğretin” atasözü açıklamaktadır. Hatta, set bu atasözünün kastettiğinden çok daha fazlasını vermektedir. Set önce size “yabancı kelimeler hafıza teknikleriyle nasıl öğrenilir” konusunu öğretmekte (bu işlem balık tutmayı öğretmektir), ayrıca öğrettiği teknikleri TOEFL vb. İngilizce yeterlilik sınavlarında en çok çıkan kelimelere de uygulamaktadır. Set bu özelliğiyle bir bakıma sadece balık tutmayı öğretmekle kalmamakta, öğrenilmesi zor olan birçok kelimeye bizzat uygulamayı göstererek size en zor balıkları da tutturmaktadır. Yani set “Size balık tutmayı öğrettim. En zor balıkları da birlikte tutarak size gösterdim. Bundan sonra kendi balıklarınızı da bu tekniklerle tutun” demektedir.

Setin size sağlayacağı en büyük fayda, bundan sonra yabancı bir kelimenin hızlı ve kolay bir şekilde hafızanızda kalmasını nasıl sağlayacağınızı öğrenmenizdir. Öğrendiğiniz tekniklerin uygulanması sadece İngilizce kelimelerle de sınırlı değildir. Öğrendiğiniz teknikleri Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Latince gibi farklı lisandaki kelimeleri öğrenmek için de kullanabilirsiniz.

Setle İlgili Sık Sorulan Sorular

[accordion][spoiler title=”SET KAÇ KELİME ÖĞRETİYOR?”]Setin en önemli özelliği hem tekniklerle yüzlerce kelime öğretmesi, hem de sizi öğrenmek zorunda kalacağınız yeni kelimelere de teknikleri uygulayabilecek bir hale getirmesidir. Sette öğretilen kelimeler rastgele seçilmemiştir. Teknikler Pamela Sharpe’ın “BARRON’S TOEFL” adlı kitabının arkasında liste halinde verilen TOEFL ve İngilizce yeterlilik sınavlarında en çok sorulan kelimeler listesine uygulanmıştır. Set 300 ana kelime üzerine kurulmuş olup, bu kelimelerin eş anlamlıları ve türetilmiş kelimeleri de işin içine katılmıştır. Bu anlamda set toplam 1150 yeni kelime öğretme kapasitesine sahiptir. [/spoiler] [spoiler title=”ÖĞRENDİĞİM KELİMELERİ SÜREKLİ OLARAK HAFIZA İLİŞKİLERİYLE Mİ HATIRLAMAM GEREKİYOR?”]Kurulan hafıza ilişkileri, öğrenme sırasında arayış içinde olan bilinçaltına destek vermiş oluyor. Başlangıçta kelimeyi hatırlarken bu ilişkileri düşünmeniz gerekiyor. Ancak sistematik tekrar akışında bu ilişkiler bilinçaltının bir parçası oluyor ve bilinçaltı öğrendiği kelimeleri ve anlamlarını otomatik olarak hatırlıyor. Öğrenme sırasında bir araç olarak kullandığınız hafıza ilişkilerini düşünmenize gerek kalmıyor. Örneğin “dungeon” kelimesini duyduğunuzda aklınıza direkt olarak kelimenin anlamı olan “zindan” geliyor. Özet olarak hafıza ilişkileri, anlamın bilinçaltına yerleşmesi için sadece bir araç olarak kullanılıyor ve hatırlamak için ilişkileri düşünmeye ihtiyacınız kalmıyor. Şüphesiz böyle bir etki için kullanılan hafıza ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken önemli kurallar var. Kurulan ilişkilerin sizi farklı anlamlara dağıtan değil, direkt olarak lazer gibi kelimenin anlamına götürmesi gerekiyor. Bu hususlar sette detaylı olarak ve örneklerle izah ediliyor. [/spoiler] [spoiler title=”SETİ HANGİ SEVİYEDE İNGİLİZCE BİLENLER KULLANABİLİR?”]Yeni kelime öğrenilmesi ve öğrenilen bu kelimelerin kısa sürede unutulması İngilizce öğrenen her seviyedeki insanın ortak sorunudur. Bu anlamda set hem yeni başlayanlar, hem orta, hem de ileri seviyede olan kişiler için fayda sağlamaktadır. Ancak set öğrettiği tekniklerle çok sayıda TOEFL ve İngilizce yeterlilik sınavında sık sorulan kelimeleri de öğrettiği için, kelime öğrenme amacıyla set alanlara çok daha fazla avantaj sağlamaktadır. [/spoiler] [spoiler title=”SET GRAMERİ İÇERİYOR MU?”]Gramer herkes tarafından kolayca öğrenilebildiği halde, maalesef herkes kelimelerin öğrenilmesi ve hafızada tutulması konusunda büyük problemler yaşamaktadır. Büyük bir çoğunluk öğrendiğini düşündüğü kelimelerle tekrar karşılaştıklarında, aynı kelimeler için tekrar tekrar sözlüğe bakmak zorunda kalmaktadır. Bu çok ciddi bir sorundur. Kelime olmadan gramer bir hiçtir.

Esasen sorun şuradadır. Hangi yabancı dili incelerseniz inceleyin, temel gramer kuralları sayısının 50 veya 60 civarında olduğunu görürsünüz. Kelimelerin sayısı ise binlercedir. Esas sorun kelimelerin hafızada tutulamaması konusudur. İşte bu sebepten dolayı bu set yabancı kelime kapasitenizin artırılmasını hedef almıştır.

Şüphesiz sette öğretilen kelimelerin anlamı ve kelimelerin kullanışları ile ilgili örnek cümleler de verilmiştir. Ancak setin konusu gramer olmadığı için gramer konusuna girilmemiştir. [/spoiler] [spoiler title=”SETTE SUNULAN HAFIZA TEKNİKLERİNİN BİLİMSEL DAYANAĞI VAR MI?”]Kalıcı öğrenme beynin bilinçli veya bilinçsiz ilişkiler kurmasıyla oluyor. İngilizce kelimeleri 3 farklı şekilde öğrenebilirsiniz. Birincisi, çok tekrarla ezberleyerek. Ancak, ezber kısa sürede unutuluyor. İkincisi, cümle içinde ve konuşmalarda kullanarak. Tabi, kullanım terkedildiğinde hızlı bir unutma süreci başlıyor. Üçüncüsü, “hafıza” teknikleriyle beyinde hafıza ilişkileri kurarak. Aynı kelimeleri bu üç farklı teknikle öğreterek sonuçları kısa ve uzun vadede test eden bilimsel çalışmalar en etkin ve kalıcı öğrenilen kelimelerin hafıza teknikleriyle öğrenilenler olduğunu göstermiştir. Yabancı kelime öğreniminde en etkin yöntemin “hafıza teknikleri” olduğu çok sayıda bilimsel araştırmayla kanıtlanmış durumdadır. Bu bilimsel araştırma ve kaynakların listesi setteki eserlerin arkasında detaylı olarak verilmiştir. [/spoiler][/accordion]

Setin küçük bir modelini görmek istiyorsanız aşağıda resmi görülen ücretsiz “HAFIZA TEKNİKLERİYLE İNGİLİZCE” başlıklı elektronik kitabı bilgisayarınıza indirerek okuyabilirsiniz.

mega-ingilizce-11Hafıza Teknikleriyle İngilizce


“Accelerated Word Memory Power (İngilizce Kelime Öğrenme)” seti Audio (sesli) CD’li olarak satışa sunulmuştur.

neden-dvd-vcd-olarak-uretilmiyor

“Accelerated Word Memory Power (İngilizce Kelime Öğrenme)” seti 12 yaş ve üzeri tüm öğrenciler ile yetişkinler için hazırlanmıştır.

Set 2 kitap, 300 adet FHT (Fotografik Hafıza Teknikleri)kartı ve 3 adet Audio (sesli) CD’den oluşmaktadır.

mega-ingilizce-2Accelerated Word Memory Power (1. Kitap) :

“Hafıza Teknikleriyle İngilizce Kelime Öğrenme” setinin ana (kaptan) kitabı budur. Bu kitap iki temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde önce “Hafıza Teknikleriyle Yabancı Kelime Öğrenme Teknikleri” öğretilmektedir. Bu teknikler tüm yabancı kelime öğreniminde (ister Almanca, ister Fransızca, ister Arapça, isterseniz Latince ve İspanyolca vb.) geçerlidir. Kitabın ikinci bölümde ise, öğretilen teknikler İngilizce yeterlilik sınavlarında en çok sorulan kelimelere uygulanarak tekniklerin etkisi ve kalıcılığı da ispat edilmektedir.

Teknikler Pamela Sharpe’ın “BARRON’S TOEFL” adlı kitabının arkasında liste halinde verilen TOEFL ve İngilizce yeterlilik sınavlarında en çok sorulan kelimeler listesine uygulanmıştır. Kişi bu sette uygulayarak öğrendiği bu teknikleri istediği her dilde kendisi de uygulayabilir.

mega-ingilizce-3Memorable Repetition (2. Kitap) :

Yapılan bilimsel deneyler öğrenilen bilgilerin hızla unutulduğunu, beynin geniş zamana yayılmış ritmik bir tekrar yapması halinde bilgilerin kalıcı olduğunu göstermiştir. Bilginin kalıcı olması için çok tekrara değil, geniş zamana yayılmış, beynin doğal öğrenme ritmine uygun bir tekrara ihtiyaç vardır. Beynin doğal öğrenme ritmi için, yeni öğrenilen bilgilerin aynı gün, ertesi gün, bir hafta sonra, bir ay sonra ve dört ile altı ay arasında bir zamanda olmak üzere yaklaşık beş kere tekrar edilmesi gerekmektedir. Beyne uygun bu tekrara “Sistematik Tekrar” adı verilmektedir. Yani kalıcı öğrenme için beyne uygun bu ritimdeki beş tekrar, örneğin bugün veya yarın yapılacak 100 tekrara bedeldir. Öğrendiğiniz kelimelerin kalıcı olması için bu tip bir tekrara da ihtiyaç vardır. Ancak “bugün neleri öğrendim, bunları ne zaman hangi günler tekrar edeceğim” diye not almak ve takip etmek çok zordur. Setin bu kitabı sistematik tekrarı otomatik hale getirmiştir. 1. Kitaptan sonra takip edilecek olan bu kitapta her gün çözmeniz gereken oyun gibi bulmacalar vardır. Bu bulmacalar öyle düzenlenmiştir ki, her öğrendiğiniz kelime otomatik olarak çözdüğünüz bulmacalarla aynı gün, ertesi gün, bir hafta, bir ay ve altı ay sonra karşınıza çıkmaktadır.

mega-ingilizce-10Fotografik Hafıza Teknikleri (FHT) Kartları (300 Adet):

Setin 1. Kitabında hafıza teknikleriyle öğretilen 300 ana kelimenin FHT kartlarının ön yüzünde hafıza teknikleri senaryoları görsel olarak sunulmakta, kartların arkasında bu kelimelerin anlamlarıyla ilgili kullanılan örnek cümleler verilmekte, aynı kelimenin eş anlamlıları ve türemişleri (sıfat, fiil, isim, zamir vb.) de verilerek beyinde ışınsal kelime ağları oluşturularak bütünsel bir öğrenme sağlanmaktadır. “Işınsal Kelime Ağları” tekniği setin 1. Kitabında detaylı olarak anlatılmaktadır.

mega-ingilizce-4CD-1 (Telkin Yöntemi) :

Özellikle son yıllarda beynin sağ lobunu uyararak müzik ve ritmin yabancı dilde kullanılması konusunda önderlik eden “Telkin Yöntemi” de sistemin bir parçasıdır. Setin bu parçası 55 dakikalık bir Audio (sesli) CD olup, sette öğretilen bilinçaltı “Telkin Yöntemi”nin yine sette öğretilen kelimelere uygulanmasını içermektedir. Stereo olarak hazırlanmış olan bu CD’de birçok özellik bir arada kullanılmıştır. CD’de takip edilen metot hem beynin kelimelerle olan kısmını (sol lop), hem de yaratıcılık ve ritimle ilgili olan bölümünü (sağ lop) müzikle aynı anda uyararak beyinde oluşan kelime ağlarının kuvvetlenmesini sağlamaktadır.

CD-2 (Hızlı Öğrenme) :

Bu Audio (sesli) CD’de bu setin haricinde öğreneceğiniz kendi kelimelerinize de bilinçaltı “Telkin Yöntemi”ni uygulayabilmeniz için hızlı öğrenmeyi sağlayan “Largo Barok Müzik”ler bulunmaktadır. CD’nin kendi kelimeleriniz için nasıl kullanılacağını anlamak için setin 1. Kitabında sunulan “Telkin Yöntemi”ni inceleyiniz.

CD-3 (Bio-Ritmik Çalışma & Konsantrasyon) :

Bu CD son yıllarda A.B.D.’de yapılan hafıza teknolojisi araştırma sonuçlarına göre hazırlanmıştır. Beyin alfa, beta, teta ve delta olmak üzere dört tip dalga yaymaktadır. Özellikle kolay ve kalıcı öğrenme, beynin alfa dalgası ortamındayken gerçekleşmektedir. Araştırma sonuçları insanın sağ ve sol kulağından farklı frekanslar gönderildiğinde beynin bu iki frekans farkına eşit bir frekans ortamına girdiğini ortaya koymuştur. Binaural (mixed frequencies) adı verilen bu tekniğe göre, örneğin sağ kulaktan 440 Hz., sol kulaktan 450 Hz. ses gönderildiğinde beyin (450 – 440 = 10) 10 Hz bir dalga ortamına girmektedir. Bu dalga beynin alfa dalgası ortamıdır. Elektronik şelale sesi eşliğinde sadece frekans içeren bu CD kulaklıkla hafif fon olarak açılarak yeni öğreneceğiniz kelimeler için kullanılmak üzere bu sete ilave edilmiştir. Sadece binaural frekanslar içeren bu CD’yi setin 1. Kitabındaki “Telkin Yöntemi” bölümünü okumadan dinlemeye çalışmayınız. Tekniklerle ve frekanslarla ilgili bir bilgiye sahip olmayan bir kişinin bu CD’nin nasıl kullanılacağını ve ne olduğunu anlaması mümkün değildir.

DİKKAT! Bu sette ayrı ayrı, hızlı öğrenme için sunulan “Largo Barok Müzik” etkisi ve konsantrasyon için sunulan “Binaural Frekanslar” etkisi birleştirilerek, her türlü ders çalışma ve konsantrasyon gerektiren zihinsel faaliyetlerde fon olarak kullanılmak üzere ayrıca daha geniş 6 Audio CD’lik bir “BİO-RİTMİK LARGO & KONSANTRASYON” seti hazırlanmıştır. Ders çalışma ve konsantrasyon için ayrıca Mega Hafıza’nın “Bio-Ritmik Largo & Konsantrasyon” adlı seti de incelemeniz tavsiye edilmektedir.

Seti Nasıl Kullanacaksınız

Sete “Accelerated Word Memory Power” adlı 1. kitabı okuyarak başlayınız. Bu kitabı atlamadan ve sırayla takip ediniz. Setin orkestra şefi bu kitaptır.

Setin 1. Kitabı hangi Audio (sesli) CD’nin ve kartların ne zaman kullanılacağını sırası gelince size söyleyecektir. 1. Kitapta söylenmedikçe (yani sırası gelmedikçe) CD’lerin ne olduğunu anlamaya çalışmayınız. Çünkü ilgili tekniğin ne olduğunu öğrenmeden CD’lerin ne olduğunu anlamanız mümkün değildir. Örneğin “Telkin Yöntemi” ve “Hızlı Öğrenme” CD’siyle ilgili bilgiler 1. Kitabın “Telkin Yöntemi (Suggestopedia)” başlıklı 7. Bölümünde anlatılmaktadır. “Accelerated Word Memory Power” adlı 1. Kitabı baştan itibaren okuyarak bu bölüme gelip okumadan “Telkin Yöntemi” CD’sini açıp ne olduğunu anlamaya çalışmayınız. Çünkü tekniğin ne olduğunu anlamadan “Telkin Yöntemi” CD’sinin neye yarayacağını ve nasıl kullanılacağını bilemezsiniz.

“Accelerated Word Memory Power” adlı 1. Kitap “I. KISIM” ve “II. KISIM” olarak iki farklı bloktan oluşmaktadır. 8 bölümden oluşan “I. KISIM”da yabancı kelimelerin hızlı, kolay ve kalıcı öğrenilme teknikleri öğretilmektedir. “II. KISIM”da ise öğrenilen tekniklerin İngilizce kelimelere ders ders uygulanması mevcuttur. Özellikle “II. KISIM”da derslere geçmeden önce, “Derslerde Takip Edilecek Çalışma Sırası” başlıklı bölümü çok dikkatli okuyunuz. Bu bölüm size “II. KISIM”daki derslerde kartların ve CD’lerin hep birlikte nasıl kullanılacağını izah etmektedir.

“Bio-Ritmik Çalışma ve Konsantrasyon” başlıklı üçüncü CD direkt olarak setin bir parçası değildir. CD genel anlamda konsantrasyon desteği olarak verilmiştir. Bu CD’nin konsantrasyon için nasıl kullanılacağı “Memorable Repetition” adlı 2. Kitabın içindeki renkli broşürün “Hediye Kaset (veya CD)” başlıklı bölümünde anlatılmaktadır. Bu bölümü mutlaka okuyunuz. Bu konsantrasyon CD’sinde müzik gibi bir ses beklemeyiniz. Bu sesler elektronik bir şelale sesi ile bir frekans birleşimi oluşan bir hışırtı gibidir. Bu durum sizi şaşırtmasın. Bu tekniğin hızlı öğrenme ritmi olan largo müzikle birleştirilmiş hali ayrıca 6 CD’lik bir albüm halinde hazırlanmış ve okurların kullanımına sunulmuştur. Mega Hafıza’nın “Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon” adlı bu setini ayrıca inceleyebilirsiniz.

Setin “Accelerated Word Memory Power” adlı 1. Kitabı bittiğinde setin tekniklerle ilgili 2 adet CD’sini ve kartlarını da tam olarak anlamış olacaksınız. Setin 1. Kitabı günde ortalama bir saat çalışılarak toplam bir ayda bitmektedir. Günde 3 veya 4 saat çalışarak setin 1. Kitabını toplam 10 gün gibi kısa bir sürede bitirmek de mümkündür. Ancak yazar 1. Kitabın günde bir saat çalışılarak bir ayda bitirilmesini tavsiye etmektedir.

1. kitap bittikten sonra yapılacak iş setin yardımcı kitabı olan “Memorable Repetition” adlı 2. Kitabının çalışılmasıdır. Esasen bu kitapta çalışılacak birşey yoktur. Yapacağınız iş her gün bu kitapta verilen İngilizce bulmacalardan birini çözmek ve FHT kartlarının ön ve arkasındaki bilgileri bir kere daha hatırlamaya çalışmaktır. Bu kitabın püf noktasını anlamak için 2. kitabın arka kapağında verilen bilgileri okuyunuz.

“Audio CD-Çalar”lar genel olarak iki farklı ayarda kullanılmaktadır. Bu ayarlardan biri “Sequential (Sırayla)” dinleme, diğeri ise “Random (Rastgele)” seçeneğidir. Bu ayarların anlamı şudur; CD’ler kayıt olarak örneğin 1. Track’den 12. Track’e kadar sırayla kaydedilmiş çeşitli “track (iz)”lerden oluşmaktadır. “CD-Çalar” ayarı “sequential” ise kayıtlar 1., 2., 3., 4. diye sırayla dinlenir. “Random” ayarda ise kayıt parçaları karışık olarak çalınırlar. Müzik parçalarının bu ayarda rastgele karşık olarak dinlenmesinde bir sakınca yoktur. Mega Hafıza’nın konu anlatımlı CD’lerinin ise “sequential” ayarda sırayla dinlenmesi gerekmektedir. Bazı okurlarımız bunu bilmeden, “CD-Çalar”ın fabrika ayarından veya müzik parçalarını her defasında aynı sırada değil de karışık dinlemek için “random” ayarda unutmuş olabiliyor. Tabi sırayla dinlenmesi gereken eğitim CD’sinin karışık sırada (önce 4. kayıt, sonra 2. kayıt, daha sonra 9. kayıt gibi) dinlenmesi anlamsız bir hale geliyor ve kişi Mega Hafıza’yı arayıp, “bu CD’ler bozuk” diyebiliyor. Böyle karşık dinleme gibi bir durum olursa, hemen CD-Çalar’ınızın ayarını kontrol ediniz.

Accelerated Word Memory Power (İngilizce Kelime Öğrenme) Setini kullananların görüşleri

Orta halli bir ailenin en büyük kızıyım. Liseyi bitirdikten sonra çalışmaya başladım. Amacım İngiltere’ye gidip İngilizce’yi en iyi şekilde öğrenmekti. Şu anda Londra’dayım. Londra’ya gelmeden önce eserlerinizden Fotografik Hafıza Teknikleri, Zihinsel Matematik ve Accelerated Word Memory Power adlı setlerinizi aldım. Fotografik Hafıza Teknikleri setinizi bitirdim. Şimdi öğrenmek çok daha kolay benim için. İngilizce setinizi de bitirdim. İngilizce öğrenmek isteyen bir kişi olarak tam benim ihtiyacım olan bir eser. Daha şimdiden yüzlerce kelime öğrendim. Daha da önemlisi ingilizce kelimeleri nasıl öğrenmem gerektiğini öğrendim. Öğrendiğim teknikleri kendi kelimelerime de kolayca uygulayabiliyorum.
Zihinsel Matematik setinizin daha çok başındayım. Ama matematikten nefret eden bir kişi için çok büyük bir gelişme gösterdiğimi söyleyebilirim. İddia ettiğiniz gibi matematik şimdiden eğlenceli bir oyun olmaya başladı benim için. Özellikle bu setin kasetlerinde sunduğunuz motivasyon kasetleri bir harika. Ayda bir kez tekrar dinliyorum. Kasetler beni her yönden çalışmaya sevkediyor. Dünyaya ve kendime bakış açımı gerçekten değiştirdiniz.
Setleri İngiltere’ye getirmek için birçok şeyden vazgeçmek zorunda kalmıştım. Annemle yaptığım tartışmalar da cabası. Ne diye onca kasetin ve kitapların onca yol boyunca hamallığını yapacaktım. Şimdi biliyorum ki Türkiye’den getirdiğim en değerli şeyler sizin setlerinizdir. Setlerinizin inanılmaz faydasını gördüm. Tüm hedeflerinize ulaşmanız için Tanrı sizinle olsun.
Yeşim (KÜRTÜNLÜ) Haghighi / Londra – İngiltere

Çalışmalarınızı çok beğeniyorum. Keşke herkes sizin gibi eserler üretse. Ben sizin Accelerated Word Memory Power setinizi kullanıyorum. İngilizce derslerimde çok aşırı başarı sağladı. Özellikle ben yabancı dil puanında çok fark attım. Sizi çok takdir ediyor ve gelecek nesillerde de sizin gibi yaratıcı ve topluma yararlı üstatların dünyaya gelmesini diliyorum. Sevgilerimle …
Bilal Satıcı / Öğrenci Meram – Konya

Ben Almanya’dan yazıyorum. Benim gibi burada sonradan Almanca öğrenmeye çalışan çok kişi var. Özellikle belli bir yaştan sonra kelimeler doğal olarak çok çabuk unutuluyor diye düşünüyordum. Bir televizyon kanalında seyrettiğim programınızda öğrettiğiniz kelimeleri hiç gayret etmediğim halde hatırladığımı görünce çok etkilendim. Hemen setinizi aldım ve teknikleri öğrenerek Almanca kelimeler üzerinde uygulamaya başladım. Elde ettiğim sonuca inanın ben de şaşırıyorum. Size minnetarım.
Mutlu Kahraman / Hannover – Almanya

Ben kamuda çalışan yönetici bir memurum. Hedefim KPDS sınavına hazırlanmak vede İngilizce düzeyimi geliştirmek. Sizlerle ve de setlerinizle tanışmam, ilk kez televizyonda üniversiteli öğrencilerle yapmış olduğunuz bir programla oldu. Program beni çok etkiledi ve kısa bir süre zarfında Accelerated Word Memory Power setinizi alarak bu etkilenişim daha da arttı. Şu anda ayrıca İnternette Beyin Eğitiminize devam ediyorum. Bana ve benim gibilere bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum.
Necmettin TEKDEMİR / Kamu Görevlisi Bitlis

Kısa bir süre önce İngilizce kelime öğrenme setinizi aldım, hem çok keyifli hem de çok yararlı buldum. Ben bir ingilizce öğretmeni olarak yöntemlerinizden derslerimde de faydalanıyorum ve tüm öğrencilerime tavsiye ediyorum. Birçok insan bu tekniklerden habersiz. Sanırım burada biraz bizlere de görev düşüyor. Ne kadar çok insanı bilgilendirirsek o kadar yaygınlaştırabiliriz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Didem Aydın / İngilizce Öğretmeni ORAN – Ankara

Selam, ben Yasin. Bu mesajımı Melik beye teşekkür etmek için yazıyorum. Çünkü onun sayesinde öğrendiğim tekniklerle yüksek lisans için gerekli İngilizce barajını geçtim. Çok teşekkürler. Kolay gelsin…
Yasin Çek / Öğrenci Avcılar – İstanbul

Ben Kocaeli Üniversitesi’nden bu yıl mezun oldum.Yüksek lisans yapmak için İngilizce sınavına hazırlanıyorum. Şu an Accelarated Word Memory Power adlı setinize çalışıyorum. Sette sunulan kelimeleri verilen hafıza tekniklerini uygulayarak çok kısa sürede başarıyla öğrendim. Böylesine faydalı bir eseri insanlığın hizmetine sunduğunuz için bu anlamda teşekkür ederim.

Serkan SEZEN / Teknik Öğretmen İzmit – Kocaeli

Yaklaşık 6 ay önce İngilizce setinizi aldım. Setle ilgili düşüncelerimi size söylemek istiyorum. Setteki tekniklerin gerçekten %100 başarılı olduğunu bizzat gördüm ve bu tekniklerin ülkemizde neden çok yaygın olarak kullanılmadığına da şaşırdım. Eğitimde bir reform başlattığınıza inanıyorum.
Serdar TERZİOĞLU / Gaziemir – İzmir

Merhaba… Öncelikle hayranlık uyandıran ve insanları öğrenme korkusundan arındıran çalışmalarınız için teşekkür ederim. Sayenizde ingilizce kelime öğrenme korkusunu yenmiş bir kişiyim. İşletme fakültesi mezunuyum ve bir şirkette personel sorumlusuyum. Aynı zamanda yüksek lisans sınavlarına da hazırlanıyorum. Hedefime ulaşmak için ingilizce öğrenme zorunluluğu benim kabusum oldu. İngilizce kurslarını ortalama 80’in üzerinde bitirmek bile bana ingilizce konuşma seviyesi vermedi. Gramerim mükemmel olmasına rağmen kelime haznemin kısıtlı olmasından dolayı hep problem yaşadım. Tüm ezberci çabaların bir işe yaramadığını ve sözlüğü kapattığım gibi kelimeleri unuttuğumu görünce boşa çabalıyormuşum hissine kapıldım. Sonunda sizin setinizle tanıştım. Birkaç gün önce sizin setinizle çalışmaya başladım ve inanın şimdiden kelime bilgim hızla artmaya başladı. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum.
Hande Bakışoğlu / Personel Sorumlusu Değirmendere – Kocaeli

Accelerated Word Memory Power setiniz aldım ve çok memnun kaldım. Bu set yabancı kelimelerin öğrenilmesini tamamen kolaylaştırmış. Sizden bu setin devamı gibi yeni setler bekliyoruz. Sizin hazırlayacağınız her seti çıktığı anda sipariş vereceğimden emin olabilirsiniz.
Bayram Öztaş / Memur Eskişehir

Tanıtımlarınızı TV’de görmüş ve etkilenmiş biri olarak internetten daha fazla bilgi alma imkanı buldum ve bütün setlerinizi aldım. O zamanlar Maliye Bakanlığında Vergi Denetmeni olarak görev yapıyordum. Hafıza teknikleri vasıtasıyla ingilizce kelime ezberlemek daha kolay ve daha zevkliydi. Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon setinin faydasını oldukça gördüm. Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri sayesinde daha pratik soru çözme tekniklerine kavuştum. Matematik sorularını çözerken artık kalem kullanmadan hesap yapabilmek ayrı bir zevkti. Edindiğim teknikler sayesinde iş sınavlarına çalıştım. KPDS’de iyi bir puan almıştım ve sonunda BDDK Uzmanlık sınavını kazandım. Benim ufkumu açtığınızı ve geleceğe daha iyi bakmakta sizin de önemli katkınız olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple size teşekkürü bir borç biliyorum.
Abdurrahman Çetin / Bankacı Kavaklıdere – ANKARA

Tesadüfen bir programınızı izledim ve açıkçası etkilendim. İnanmakta güçlük çekmedim diyemem. İngilizce öğretmenliği bölümünde okuduğum için İngilizce setinizi almaya karar verdim ve aldım. İnanılmaz ama gerçek, kelimeleri sizin yönteminizle artık hafızamda çok kolay tutabiliyorum. Sadece verdiğiniz bu bilgiler adına değil, hayatta yapamayacağımız hiçbir şeyin olmadığını bizlere bir kez daha anlatıp, yaşattığınız için sonsuz teşekkürler…
Pelin CURACI / Öğrenci – Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Tepebaşı – Eskişehir

Merhabalar.Ben sizi tebrik etmek istiyorum. Sizden aldığım Accelerated Word Memory Power setinden çok memnun kaldim. Ayrıca birçok arkadaşıma da tavsiye ettim. Çok beğendiler. Böyle bir yöntemi bizlere sunduğu için Melik bey’e çok teşekkürler…
Elif SELÇUK / Bankacı Haseki – İstanbul

Mega Hafıza Online Satış - MegaShop.Net

Başa dön tuşu