Kişisel Gelişim Eğitim Materyalleri

Mega Hızlı Okuma Seti

Hızlı Okumayı “Fotografik Hafıza Dünya Şampiyonu” ve dünyanın bu konuda lider kuruluşu olan “MEMORIAD Hafıza, Zihinsel Matematik ve Hızlı Okuma Olimpiyatları” Yönetim Kurulu Üyesi Melik Duyar’dan evinizde öğrenmek ister misiniz? Ayrıca, hızlı okurken, okuduklarınızın da aklınızda kalmasını istiyorsanız, “Mega Hızlı Okuma” seti tam sizin için.

MEMORIAD ve MEB Talim Terbiye Kurulu Onaylı Dünyanın En İyi Hızlı Okuma Programı

“Mega Hızlı Okuma” programı, “MEMORIAD Hızlı Okuma Olimpiyatları” ve “MEB Talim Terbiye Kurulu” onaylı, dünyada, hafızada kalan ve anlayarak hızlı okuma becerilerini en etkili, en hızlı ve en kolay şekilde öğrettiğini kanıtlayan ve test edilmiş tek eğitim programıdır. Interaktif bir eğitim programı olan “Mega Hızlı Okuma” seti, hem okuma hızınızı artırmayı, hem de okuduklarınızı hafızanızda tutabilmenizi sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Program daha az zamanda daha fazla bilgiyi tarama imkanı sağladığından dolayı, okuma için harcadığınız zamanı önemli ölçüde kısaltmakta veya aynı sürede çok daha fazla bilgiye sahip olmanızı sağlamaktadır.

Hızlı Okuma Seti Tanıtım Filmi

Mega Hızlı Okuma Seti’nin Bazı Özellikleri;

 • “Mega Hızlı Okuma” seti 6 Audio (Sesli) CD ve 1 adet “Klasör Kitap”tan oluşmaktadır.
 • Set toplam 12 derste “Hafızada Kalıcı” ve “Anlayarak Çok Hızlı Okuma” kurallarının tümünü öğretmektedir.
 • Her bir ders 3 günde bir tamamlanmakta olup, her bölümün arasında yeterli egzersiz çalışmaları yapılması gerekmektedir.
 • Set “Ders Çalışırken Nasıl Hızlı Okumalıyız?” sorusunun cevabını da kapsamaktadır.
 • Setin en önemli özelliklerinden biri de “Işınsal Öğrenme Ağları” ile hafızada kalıcı not tutma tekniğinin “hızlı okuma” teknikleriyle nasıl birleştirilmesi gerektiğini birçok örneklerle kapsıyor olmasıdır.
 • Set tam olarak takip edildiğinde, Melik Duyar’dan evinizde özel ders almakla aynı etkiyi yapacak şekilde hazırlanmıştır.

Kısacası aktif, hızlı, etkin ve hafızada kalıcı bir hızlı okuma sizin için önemli ise, “Mega Hızlı Okuma” seti ihtiyacınız olan tüm becerileri size evinizin rahatlığında kazandırabilecek ilk ve tek settir.

Mega Hızlı Okuma Setinin Sağladığı Avantajlar

Eğer okuduklarınızı hafızanızda tutamıyor ve gerektiğinde de hatırlayamıyorsanız, çok hızlı okumanın hiçbir anlamı yoktur. Böyle bir hızlı okuma zamanı boşa harcamaktan başka birşey değildir.

“Mega Hızlı Okuma” setinin bugüne kadar yaptığınız yatırımların en önemlisi olduğunu ortaya koyan 8 neden;

 • Mega Hızlı Okuma eğitim programı kişisel potansiyelinizi geliştirecek, okuma hızınızı artırarak hayat boyu kullanabileceğiniz bir beceriye sahip olmanızı sağlayacaktır.
 • Program, mevcut okuma hızınızı en az iki, hatta üç katına çıkartmanızı sağlayacaktır. Okuma hızı artışınızı setteki gelişim raporlarıyla bizzat kendiniz göreceksiniz.
 • Program, aynı zamanda öğrenme ve anlama hızınızı da atrıracaktır. Bir konuyu anlamak için defalarca tekrar tekrar okuma ihtiyacı duymayacaksınız.
 • Mega Hafıza’nın tescilli Zihin Haritaları™ ve Beyin Haritaları™ teknikleriyle desteklenen program okuduklarınızı aynı zamanda hafızanızda tutmayı ve gerektiğinde hatırlamayı da sağlayacak bir şekilde düzenlenmiştir.
 • Mega Hızlı Okuma Programı size “Fotografik Hafıza Dünya Şampiyonu” ve dünyanın bu konuda lider kuruluşu olan “MEMORIAD Hafıza, Zihinsel Matematik ve Hızlı Okuma Olimpiyatları” Yönetim Kurulu Üyesi Melik Duyar’dan öğrenme ayrıcalığını sağlamaktadır.
 • Program, daha az zamanda daha fazla bilgiyi işleme imkanı sağladığından dolayı, okuma için harcadığınız zamanı önemli ölçüde kısaltacak veya aynı sürede çok daha fazla bilgiye sahip olma imkanı sağlayacaktır.
 • Okuma, anlama, hafızada tutma ve hatırlama konularında maksimum performansa ulaşmak, kendinize olan güveni de artırarak başarılarınızın artmasını sağlayacaktır.
 • Zihinsel potansiyelinizi maksimum seviyede kullanmanızı sağlayan program, yapmayı isteyip de boş zamanınız olmadığı için yapamadığınız diğer işler için zaman bulmanızı da sağlayacaktır.

Mega Hızlı Okuma İhtiyaç Testi

“Mega Hızlı Okuma” setinin sağlayacağı avantaj ve becerilere ihtiyacınız olup, olmadığını aşağıdaki soruları “Evet” veya “Hayır” şeklinde cevaplandırarak tespit edebilirsiniz;

 • Daha hızlı okumayı ve aynı zamanda da konuyu tam olarak anlamayı arzu ettiğiniz hiç oldu mu?
 • Okuyacak çok şeyleriniz olduğu halde, bunları okuyacak yeterli zamanı bulamıyor musunuz?
 • Yeterli zamanım olursa okurum diye ayırdığınız ve uzun süredir okunmayı bekleyen kitaplarınız, raporlarınız veya dokümanlarınız var mı?
 • “Anlayarak Çok Hızlı Okuyan” ve gerektiğinde de bu bilgileri “Çok Hızlı Olarak Hatırlama” becerilerine sahip olan insanların mevcut olduğunu hiç duydunuz mu?
 • Arzu ettiğiniz roman, dergi vb. eserleri zaman bulamadığınız için okuyamadığınızı düşünüyor musunuz?
 • Ders çalışırken veya ders kitaplarını okurken zamanın size yetmediğini hissettiğiniz zamanlar oluyor mu?
 • Okuduğunuz bilgileri çok kısa zamanda unuttuğunuzu düşünüyor musunuz?
 • Beyin ve hafıza eğitimi konuları ile anlayarak hızlı okuma arasındaki yakın ilişkiyi merak ediyor musunuz?

Yukarıdaki sorulara verdiğiniz her “Evet” cevabı sizin “Mega Hızlı Okuma” setine ihtiyacınız olan alanı ve seti hangi amaçlar için kullanabileceğinizi göstermektedir.


“Mega Hızlı Okuma Teknikleri” seti Audio (sesli) CD’li olarak satışa sunulmuştur.

neden-dvd-vcd-olarak-uretilmiyor

“Mega Hızlı Okuma” seti 12 yaş ve üzeri tüm öğrenciler ile yetişkinler için hazırlanmıştır.

Set 1 kitap ve 6 adet Audio (sesli) CD’den oluşmaktadır.

[row][column size=”1/2″]

mega-hizli-okuma-seti-2Klasör Kitap (1 Adet)

“Klasör Kitap” setin 6 adet CD’si ile birlikte “Mega Hızlı Okuma” tekniklerini size adım adım interaktif bir şekilde öğretmek üzere hazırlanmıştır. CD’ler bizzat Melik Duyar tarafından seslendirilmiştir, dolayısı ile seti takip etmek Melik Duyar’dan bire bir özel ders veya kurs almakla hemen hemen aynıdır. Seti kullanmaya 1. Audio CD’yi dinleyerek başlayınız. 1. CD size setin nasıl kullanılacağını izah edecek ve setin kullanımını bizzat yönetecektir. CD’nin ne zaman durdurulacağı, Klasör kitabın hangi sayfalarında verilen egzersizlerin yapılacağı ve CD’nin dinlenmesine hangi etapta devam edileceği adım adım izah edilmektedir.

[/column][column size=”1/2″]

mega-hizli-okuma-seti-36 Audio (Sesli) CD

“Mega Hızlı Okuma Audio CD’leri setin “Klasör Kitabı” ile birlikte kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Setin kullanımı 1. CD’nin dinlenmesi şeklinde başlamaktadır. Setin “Klasör Kitabı” ile 6 adet CD’si tamamen birbiriyle ilişkilidir. Her bir audio (sesli) CD klasör kitaptaki iki adet derse karşılık gelmektedir. 6 adet CD klasör kitapta uygulanacak toplam 12 dersi içermektedir. Özet olarak her birinde iki ders bulunan 6 CD’de toplam 12 ders mevcuttur.[/column][/row]

Seti Nasıl Kullanacaksınız

Her bir öğrenme seansı bir derse karşılık gelmekte olup, her bir dersten sonra yaklaşık 2 gün boyunca günde en az 1 saat o dersle ilgili egzersizler yapıldıktan sonra bir sonraki derse geçilecektir. Günlük bir saatlik çalışma 1 saat yoğun olmak yerine, çalışmanın daha verimli olması için 15’er dakikalık 4 seans veya 20’şer dakikalık 3 seans şeklinde yapılması tavsiye edilmektedir. Setin çalışma planı önce bazı becerilerin öğrenilmesi ve kazanılması, bunun için gerekli egzersizlerin yapılması ve ondan sonra bir sonraki derse geçilmesi üzerine kurulmuştur. Dolayısı ile bir dersin öğrenme seansından sonra ilgili egzersizleri yapmadan bir sonraki derse geçmek uygun değildir. Böyle bir uygulama, bir beceri kazanılmadan onun üzerinde kurulması gereken bir sonraki becerinin başarısızlığına sebep olur. Kendi kendine öğrenme şeklinde düzenlenen bu setin çalışma planına göre setin tamamlanması yaklaşık 34 gününüzü alacaktır.

Setin nasıl kullanılacağı setle birlikte gönderilen kullanma kılavuzunda da izah edilmektedir.

“Audio CD-Çalar”lar genel olarak iki farklı ayarda kullanılmaktadır. Bu ayarlardan biri “Sequential (Sırayla)” dinleme, diğeri ise “Random (Rastgele)” seçeneğidir. Bu ayarların anlamı şudur; CD’ler kayıt olarak örneğin 1. Track’den 12. Track’e kadar sırayla kaydedilmiş çeşitli “track (iz)”lerden oluşmaktadır. “CD-Çalar” ayarı “sequential” ise kayıtlar 1., 2., 3., 4. diye sırayla dinlenir. “Random” ayarda ise kayıt parçaları karışık olarak çalınırlar. Müzik parçalarının bu ayarda rastgele karşık olarak dinlenmesinde bir sakınca yoktur. Mega Hafıza’nın konu anlatımlı CD’lerinin ise “sequential” ayarda sırayla dinlenmesi gerekmektedir. Bazı okurlarımız bunu bilmeden, “CD-Çalar”ın fabrika ayarından veya müzik parçalarını her defasında aynı sırada değil de karışık dinlemek için “random” ayarda unutmuş olabiliyor. Tabi sırayla dinlenmesi gereken eğitim CD’sinin karışık sırada (önce 4. kayıt, sonra 2. kayıt, daha sonra 9. kayıt gibi) dinlenmesi anlamsız bir hale geliyor ve kişi Mega Hafıza’yı arayıp, “bu CD’ler bozuk” diyebiliyor. Böyle karşık dinleme gibi bir durum olursa, hemen CD-Çalar’ınızın ayarını kontrol ediniz.

Hızlı Okuma Setini kullananların görüşleri

Ben Denizli’de bir ilköğretim okulunda psikolojik danışman olarak görev yapmaktayım. Kişisel gelişim konusunda 3 yıldan beri çalışıyorum. Bu bağlamda daha önce çeşitli kurslara gittiğim halde halledemediğim hızlı okumayı sizin setiniz sayesinde hallettim. Teşekkür ederim.
Hüseyin Öztürk / Psikolojik Danışman Servergazi – DENİZLİ

“Mega Hızlı Okuma” setinizi aldım. Okuma hızında hedefime ulaştım. Sizlere çok teşekkür ediyorum.
Tahsin Özer / Öğretim Görevlisi Bahçe – Osmaniye

“Mega Hızlı Okuma” setinde öğrendiğim tekniklerle okuma hızım 3 kat arttı. Üniversite hazırlık döneminde tekniklerin çok faydasını gördüm. Teknikleri halen üniversitede de kullanıyorum.
Ülkü Erdem / Öğrenci Beşiktaş – İstanbul

Mega Hafıza’nın “Mega Hızlı Okuma” seti sayesinde hem okuma hızım, hem de anlama oranım arttı. Mega Hafıza’ya teşekkürler.
Süleyman Çelik / Öğrenci Alanya – Antalya

Hazırladığınız setleri ve verdiğiniz diğer hizmetleri 5 yıldır takip ediyorum. Bunların gerek öğrenimime, gerekse günlük yaşamıma sağladığı katkıdan dolayı size teşekkürü bir borç biliyorum.
Ömer Zeykan Yılmaz / Üniversite Öğrencisi Tuzla – İstanbul

Yüksek lisans ve doktora çalışmalarında okunması gereken kitap ve makale yükü çok fazladır. Bu tip sıkıntılar çeken herkese “Mega Hızlı Okuma” setinde sunulan teknikleri kullanmalarını tavsiye ediyorum.
Alper Güngör / Araştırma Görevlisi ODTÜ – Ankara

“Mega Hızlı Okuma” seti sadece okuma hızımı arttırmakla kalmadı, benim için sağladığı ekstra süre sayesinde, daha önce fırsat bulamadığım bir çok şeyi yapma imkanına kavuştum. Teşekkür ederim.
Ayşe Pulaş / Öğrenci Konak – İzmir

Setiniz sayesinde okuma hızımı tam üç katına çıkardım. İnanın artık TIP fakültesinden eskisi gibi korkmuyorum. Melik Duyar’a bu teknikleri Türkiye’deki insanların kullanımına sundukları için teşekkür ediyorum.
İddamin KARAHANCI / E.Ü. TIP Fakültesi Bornova – İzmir

Merhaba, 2 hafta önce aldığım Mega Hızlı Okuma Setinizi çok beğendiğimi ve benim için daha 2. dersde çok ciddi ilerleme olduğunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum…
Bahar Şahin / Öğrenci Kadıköy – İstanbul

Mega Hafıza Online Satış - MegaShop.Net

Başa dön tuşu