Hafıza GeliştirmePsikoloji

Uzun Süreli Bellek Nedir? – Long-term Memory

Uzun Süreli Bellek (Long Term Memory) Nedir – Uzun Süreli Bellek, geçici bellekten (short-term memory) ilişkiler, bağlar ve örüntüler aracılığıyla evrilerek uzun süre hatırlanabilecek hale gelmiş olan bilgilerle ilgili olan bellektir. Uzun süreli bellekte tutulan bilgiler adı üzerinde uzun süreler (günler, aylar, yıllar) boyunca akılda tutulabilir ve hatırlanabilir.

Uzun süreli belleğin temel olarak iki farklı bellekten oluştuğu fikri ilk olarak Kanadalı Bilim Adamı Dr. Endel Tulving tarafından 1972 yılında ortaya atılmış ve bu fikir yaygın olarak kabul görmüştür. Bu bellekler şunlardır:

long term memory  uzun süreli bellek

ME-FHT

1-) Bildirimsel Bellek (Declarative Memory): Bu bellek türüne “Bildirilebilen Bellek” adı da verilmektedir. Adı üzerinde bu bellekte tutulan bilgiler bildirilebilmekte, yani ifade edilebilmektedir.

Bu bellekteki bilgiler soru sorularak, doğru/yanlış seçenekleri ile ölçülebilmekte ve açık bir şekilde ifade edilebilmektedir. Bu nedenle bu bellek türüne aşikâr bellek anlamında “Açık Bellek (Explicit Memory)” adı da verilmektedir.

Bildirimsel Bellek de kendi içinde farklı bellek türlerinden oluşmaktadır. Bildirilebilen bu bellek türünü oluşturan alt belleklerin neler olduğunu görmek için ayrıca aşağıda verilen linke tıklayınız.

Bildirimsel Bellek Türleri (Declarative Memory)

mi

2-) Bildirilemeyen Bellek (Nondeclarative Memory): Uzun süreli belleğin bir parçası olan bu bellekte yer alan bilgiler ifade edilememektedir. Reaksiyonlarından kişinin böyle bir hafızasının olduğunu anlamanıza rağmen kişi size bu belleğindeki bilgileri ifade olarak söyleyemez.

Bu bellekteki bilgilerin soru sorularak veya doğru/yanlış seçenekleri gibi araçlarla ölçülmesi veya ifade edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle bu bellek türüne “İfade Edilemeyen Bellek” veya gizli bellek anlamında “Örtük Bellek (Implicit Memory)” adları da verilmektedir. Bu bellek kişinin kabiliyetleri ve geliştirdiği otomatik becerileri gibi bilgilerin tutulduğu bellektir.

Bildirilemeyen Bellek (Nondeclarative Memory) de kendi içinde farklı bellek türlerinden oluşmaktadır. Bildirilemeyen bu bellek türlerini oluşturan alt belleklerin neler olduğunu görmek için ayrıca aşağıda verilen linke tıklayınız.

Bildirilemeyen Bellek Türleri (Nondeclarative Memory) 

abcdef

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu