Öğrenme ve EğitimPsikoloji

Temel Olarak İki Tür Nöroplastisite Vardır – Sinaptik Plastisite ve Gelişimsel Plastisite

"Dikkat nereye yönlendirilirse, oradaki beyin hücreleri arasında ateşlemeler olur ve o bölgedeki sinirsel ağlar ve bağlar gelişir." - Daniel J. Siegel

Beyinde “Sinaptik Plastisite” ve “Gelişimsel Plastisite” olmak üzere temelde iki tür nöroplastisite vardır. İnsan beyni son derece uyumlu ve dinamik bir organdır. Nöroplastisite olarak bilinen bu süreçte beyin yeni deneyimlere ve çevresel taleplere yanıt olarak kendini sürekli değiştirme ve yeniden düzenleme yeteneğine sahiptir. Bu olağanüstü yetenek, beynin öğrenmesine ve uyum sağlamasına, yaralanma veya hasardan kurtulmasına ve hatta genetik veya gelişimsel anormallikleri telafi etmesine olanak tanır. Bununla birlikte, tüm nöroplastisite aynı değildir. İki ana nöroplastisite türü vardır: sinaptik plastisite ve gelişimsel plastisite. Bu yazıda, bu iki tür nöroplastisiteyi ve bunların beyin işlevi ve gelişimi üzerindeki önemini keşfedeceğiz.

—– Sponsor Bağlantı —–

ÇOCUKLARIN HAFIZA VE ZEKALARINI GELİŞTİRMEK İÇİN

3-7 YAŞ İÇİN – ÇOCUK ZEKA VE HAFIZA SETİ

—– Yazının Devamı —–

Sinaptik Nöroplastisite Nedir?

Sinaptik plastisite, sinapsların, nöronlar arasındaki bağlantıların, güç ve verimlilikte değişme kabiliyetini ifade etmektedir. Sinapslar beyindeki temel iletişim birimleridir ve nöronların bilgi iletmesine ve almasına izin verir. Sinaptik plastisite iki biçimde ortaya çıkabilir: uzun süreli güçlenme (Long Term Potentiation – LTP) ve uzun süreli depresyon (Long Term Depression – LTD). LTP, beynin tekrar tekrar uyarılarak etkinleştirildiklerinde ortaya çıkan sinapsların güçlenmesini ifade ederken, LTD, sıklıkla kullanılmayan ve uyarılmayan sinapsların zayıflamasını ifade etmektedir.

Sinaptik plastisite, öğrenme ve hafıza için gereklidir. Yeni bir şey öğrendiğimizde, yeni sinaps bağlar oluşur ve mevcut olanlar güçlenir, bu da bilgiyi depolamamıza ve hatırlamamıza olanak tanır. Bu işlem bellek birleştirme olarak bilinir. Sinaptik plastisite, nöral plastisitede ve yaralanma sonrası iyileşmede de rol oynar. İnme veya travmatik beyin hasarı gibi beyin hasar gördüğünde, sinapslar hasar görebilir veya kaybolabilir. Bununla birlikte, sinaptik plastisite, yeni sinaps bağların oluşmasına ve kaybı telafi etmesine izin vererek beynin yeniden düzenlenmesine ve yeniden bağlanmasına yardımcı olur.

—– Sponsor Bağlantı —–

5-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN KONSANTRASYONLARI İÇİN

ANZAN MEGA ARİTMETİK BEYİN EGZERSİZLERİ EĞİTİMİ

—– Yazının Devamı —–

Gelişimsel Nöroplastisite Nedir?

Gelişimsel plastisite, beynin çevresel deneyimlere yanıt olarak erken gelişim sırasında içinde kritik dönemler içeren uyum sağlama ve yeniden düzenleme yeteneğini ifade eder. Erken çocukluk döneminde beyin hızla gelişiyor ve hızla yeni sinapslar oluşuyor. Bir çocuğun bu tip kritik dönemlerde maruz kaldığı deneyimler ve uyaranlar, beyin gelişimi ve işlevi üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Örneğin, dile ve sosyal etkileşime maruz kalmak, dildeki ve beynin sosyal alanlarındaki nöral bağlantılarını güçlendiriyor. Bununla birlikte, gelişimsel plastisite, sadece erken çocukluk ile sınırlı değildir. Gelişimsel plastisite esnekliğinin büyük bir kısmı ergenliğe giriş dönemlerinde kaybedilirken, bu esnekliğin az da olsa 20’li yaşlara kadar etkin olduğu düşünülüyor.

Ayrıca, gelişimsel plastisite, yaralanma sonrası nöral iyileşmede de rol oynuyor. Bazı durumlarda, beyin nöral yolları yeniden yönlendirerek beyindeki hasarı telafi edebiliyor. Ancak bu telafi süreci çoğu kez çocukluk döneminde hızlı bir şekilde mümkünken, çocukluk döneminden ve 20’li yaşlardan sonra daha zor oluyor veya bazen hiç olmuyor.

Beyin, plastisite derecesi yaşla birlikte azalmasına rağmen, özellikle sinaptik plastisite yaşam boyunca kabiliyetini koruyor. Örneğin, yeni bir beceri veya dil öğrenmek yetişkin beyninde yeni sinaps bağlarının oluşmasını sağlayabiliyor.

gelişimsel plastisite / gelişimsel nöroplastisite / Beyin Gelişimi ve Beyin eğitimi

Nöroplastisiteyi Anlamanın Önemi

Nöroplastisiteyi ve onun iki ana formu olan sinaptik ve gelişimsel plastisiteyi anlamak, beyin işlevini ve gelişimini anlamak için çok önemlidir. Çocukların beyin gelişimlerini sağlamak için özellikle gelişimsel plastisitenin kritik dönemlerinin kaçırılmaması gerekmektedir. Ayrıca nörolojik bozukluklar ve yaralanmalar için tedaviler ve terapiler konusunda doğru süreçlerin uygulanmasını sağlamaktadır. Örneğin, tekrarlayan transkraniyal manyetik stimülasyon (rTMS) gibi sinaptik plastisiteyi uyaran terapiler, depresyon ve diğer bozuklukların tedavisinde umut vaat etmektedir. Benzer şekilde, erken çocukluk müdahale programları gibi gelişimsel plastisiteyi teşvik eden terapiler, gelişimsel gecikme riski taşıyan çocuklar için bilişsel işlevi ve sonuçları iyileştirmeye yardımcı olmaktadır.

Sonuç olarak, nöroplastisite, beynin yeni deneyimlere ve çevresel taleplere yanıt olarak uyum sağlamasına ve yeniden düzenlemesine izin veren dikkate değer temel bir süreçtir. Nöroplastisitenin iki ana formu, sinaptik ve gelişimsel plastisite, beynin normal gelişmesinin yanında, özellikle küçük yaşlarda beynin etkin gelişmesini sağlamada, yaralanma sonrası öğrenme, hafıza ve iyileşmede önemli roller oynamaktadır.

beyin gelişimi - gelişimsel plastisite - nöroplastisite

Tavsiye Edilen Makaleler:

İlkokul Öğrencileri İçin Anlayarak Akıcı Okuma Eğitimi Nasıl Olmalı? Scarborough’un Okuma Halatı Modeli

Beyin, Okuma ve Dil – Konuşmanın ve Okumanın Bilimi

Gelişimsel Plastisite / Beyin Gelişiminde Kritik Dönem Nedir?

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu