BaşarıLiderlikSatış & Pazarlama

Markalaşma – Neden Marka Olmalısınız?

 Ah şu markalaşma! Farkında mısınız; etrafımız markalarla çevrili. Mevcutları yetmiyormuş gibi her gün piyasaya arz edilen yeni markalar ve markalaşma çabaları…

İsterseniz farkında olmayalım, kim takar bizi? Markalar ve markalaşma hepimizi çepeçevre kuşatmaya devam edecek. Kendinize bir bakın! Üstünüz başınız markalarla donanmış vaziyette! Markalar ve markalaşma, kolunuzda bir saat, gözünüzde bir gözlük, üstünüzde bir elbise, hatta ayağınızda bir çorap olarak arzı endam ediyor! Ya da evinizin başköşesinde bir TV, ailenizin içine doluştuğu bir araba, her gün kullandığınız bir bilgisayar, sizin ve çocuklarınızın giydiği ayakkabı, buzdolabı, ütü, sabun, şampuan… Uff, yeteeer!

Anlaşıldı, markalardan kurtuluş yok, çünkü markasız eşya kalmadı!

Şimdi anladınız mı, şirketlerin neden markalaşmaya önem verdiğini?

Markalaşmanın niçin bu kadar önemli bir yere sahip olduğunu; bu şirketlerin markalarını niçin müşterileri veya potansiyel müşterileriyle paylaşmaya çaba sarf ettiklerinin önemini anladınız mı? Evet, markalaşma yoluyla insanların gözü, kulağı, ayakkabısı, elbisesi, gözlüğü, evi ve ev eşyaları olarak en yakınlarında, aileden biri olarak görülmeye başladığınızın önemini anladınız mı?

Markalaşmanın / Markalamanın Önemİnİn Farkında mısınız?
  • Marka, kendini şirketten ayırır. Markalar bilinir, ama şirketler bilinmeyebilir.
  • Bir marka, onu üreten şirkete ve çalışan personele bir kimlik ve aidiyet kazandırır.
  • Marka, müşterilerine bekledikleri ve sahip olmak istedikleri değerleri sunar.
  • Marka, personele hem organizasyon hem de müşterilerle özdeşleşmelerine yardımcı olacak bir dizi değer sunar.
  • Marka, vermek istediği mesajı tutarlı bir şekilde sağlar.
  • Markanın olduğu her nereye giderseniz gidin, hangi çalışanla konuşursanız konuşun, herkes tek tipmiş gibi markanın felsefesine sadık kalarak markanın değerlerini yansıtır.
  • Marka değeri, etiket fiyatı ne olursa olsun, ödenmesi gereken değer üzerinden ödenir.
  • Markalar, markaya hizmet eden başarılı çalışanların ayrılmasını engeller, şirket kültürü oluşturur.
  • Markalı bir ürün ya da hizmet, markasız ürün ya da hizmete kıyasla daha yüksek bir kalite algısı sağlar.
Marka Kİşİlİğİ Oluşturun: Mega Hafıza Örneğİ

Markalar, kendilerine has bir marka kişiliği oluştururlar. Bu bazen gerçek kişi de olabilir. Mesela sanatçılar bireyseldir ve şahısları markadır. Markalaşma yoluyla şirketinizden ayrı bir şekilde, kalabalık pazarda göze çarpabilen özellikleriniz insanlar tarafından izlenebilir. Söz gelimi ülkemizde beyin eğitimi konusunda son 30-40 yıla damgasını vuran Mega Hafıza Melik Duyar’ı hatırlayın!

Markalaşma/markalama, müşterilerin size akılcı sağduyudan ziyade, duygusal olarak sizi veya ürününüzü seçmeye yardımcı olur. Pahalı ürünleri sadece markasından dolayı ucuz ama kaliteli olduğunu bildiğimiz ürünlere tercih ettiğimizi düşünün! Burada rasyonel davranmak yerine duygularınız öne çıkıyor ve zevkiniz, aklınız ve sosyal arzularınız pahalı da olsa o markayı tercih etmenize neden oluyor. Bu öylesine yaygın ki, yaşadığınız ya da tatile gittiğiniz, hatta yemek yediğiniz yerlerde bile yaşamış olabilirsiniz. Bu etkinin gerçek nedeni markaların beynin çok özel bir bölgesini etkilemesi ve beyinde “Satın Al” butonuna basması. Marka’nın beyin üzerindeki etkisinin sırlarını Mega Hafıza’nın kurucusu Melik Duyar “Beyinden Beyine Satış” eğitiminde çok açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Gerçek şu ki, markalar herhangi bir şirketin başarısı için hayati önem taşıyor. Müşterinin markayla kendi gözleriyle ilişki kurması gerekiyor. Bu durumda, şirketlerin doğru bir şekilde konumlanması şarttır.

Markalaşmada Mega Hafıza Örneği; İzleyin!

Doğru Marka İmajını Oluştururken 7 Hayatİ Bİleşen

1- Medya Etkisi

Markaların büyümesinde de erimesinde de medyanın etkisi inkâr edilemez. Bir ürün veya hizmetin medya aracılığıyla bir marka olarak nasıl algılandığı veya algının yaratıldığı konusu çok önemlidir. İnsanlar gördüklerinden, okuduklarından veya duyduklarından etkilenirler. Bu yüzden markanız hakkında medya üzerinden olumlu geri bildirimler almak önemlidir

2- Müşteri Hizmetleri

İster kitle pazarlaması olsun, isterse ürün/hizmet reklam tanıtım el kitabı olsun, müşteri ile kurulacak her iletişim, marka imajını ve marka kimliğini oluşturmak için bir fırsattır.

3- Çalışanların Tutumu ve Davranışı

Bir hizmet sunumunda veya marka satışında, müşteri tutum ve davranışları üzerindeki en büyük etkilerden biri çalışanların tutum ve davranışlarıdır. Bir çalışanın kötü davranışından dolayı, bilseniz, şirketler nasıl da zarara uğramaktadır! Biz kim olursak olalım, kocaman bir şirkette sinek kadar bir olumsuz davranış gösteren satıcı veya eleman nasıl da midemizi bulandırmıştır!

4- Pazarlama İletişimi ve Kimlik

Müşterilerinizin şirketinizle ya da şirketinizin müşterilerinizle etkileşime girme biçimi, marka görüşü oluştururken çok önemlidir. Müşterinizin cevap almak için ne kadar beklemek zorunda olduğu, değişim veya iade işlemlerinin ne kadar süreceği ve daha başka müşteri beklentilerini hızlı, zamanında ve uygun olarak karşılamak marka değerine müşteri katkısı sağlamış olur.

5- Ürün Performansı

Ürün veya hizmet konularında söylediklerinizi yapmazsanız veya zor müşterilerin hakkınızdaki olumsuz tutumlarına uygun ve olumlu yanıtlar veremezseniz, bu müşteriler markanızla ilgili olumsuz görüşlerini yaymaya çalışabilirler.

6- Satış Uygulamaları

Şüpheli veya sıkıntılı satış uygulamaları konusu bireysel gözükse de sosyal medya üzerinden bir anda kamuoyuna mal olabiliyor. Markanıza yapılacak en büyük kötülük de işte budur.

7- Ortakların Etkisi

Şirketinizle ilişkili olan ortaklar, katkıda bulunan gayr-ı resmi kişiler, aracı hizmeti verenler, bazen danışmanlar her ne kadar markanızın oluşmasında etkili olsalar da, sınırlarında kalmazlarsa markanıza zarar verebilirler. Markalaşma, tüketicinin güvenini kazanmanın ve onunla duygusal bağlar oluşturmanın en etkili yoludur.

Markalaşma Önemlİ Satış Potansiyelİ İçermektedİr.

Markalar günümüzde daha kolay ve daha büyük işler yapma potansiyeline sahiptir. Çünkü satışların kişisel ve çevrimiçi olarak yapılması, ürün-müşteri iletişimindeki kolaylık, sosyal ağların etkileşimi artması markalaşamaya olumlu-olumsuz katkı sağlayabilir.

İnsanlar bir ürün ya da hizmeti bildiği, tanıdığı, aşina olduğu ve en önemlisi güvenebileceğini hissettikleri şirketlerden satın almayı tercih ediyorlar. İşte markalar bu güvenceyi ortaya koyar.

Bir marka oluşturmadan veya satış teklifinizi sunmadan önce, doğru tüketicilere doğru ürünü benzersiz ve anlamlı vaatlerle ve farkındalık oluşturarak sunarsanız markanızın yer edinmesine bir engel yok demektir. İnsanlar markanızdan haberdar olduğunda artık satış aşamasına geçilmiş demektir. Aslında bu müşteriler gizil olarak sizin beklentilerinizi hissetmektedirler. Siz bunu daha da hissettirmek ve satışa dönüştürmek istiyorsanız,  üreticinin kimliğini ve kimliğin verdiği güveni müşterilere hissettirmeniz gerekir.

Sonuç olarak, zamanı geldiğinde, satış yapmak için marka sahibi olarak, garanti vaat eden niteliklerinizi açıklamaya çalışmak yerine, ürettiklerinizle tüketicinin istek ve ihtiyaçlarına odaklanmalısınız.

Sonuç: Markalaşma her zaman daha İyİdİr!

Marka olmadan da satış yapabilir ve para kazanabilirsiniz. Ama bunun uzun vadeli bir durum olması çok zayıf bir ihtimaldir. Açılmış, bira ara para kazanmış, ama sonra yok olmuş milyonlarca şirket vardır. Tavsiyemiz, her zaman tüketiciye ulaşma, kabul görme ve gizli reklamlarla piyasada kalma becerisi için müşterilerinizle ortak bir hayat kurmanızdır. Unutmayın, marka sahipleri yapmış oldukları anlaşmaları minnetsiz bir şekilde gerekirse feshederken, güçlü markaları olmayan şirketler hala kendilerini tanıtmakla zaman öldürüyorlar.

Etiketler
Başa dön tuşu
Kapalı