Hızlı Okuma

İlkokul Öğrencilerine Okuduğunu Anlama Becerileri Nasıl Kazandırılır?

Doğru okusanız da anlayamazsanız öğrenemezsiniz!

İlkokul Öğrencisi ve Okuduğunu Anlama – Çocuklar hayal kurmayı severler ve hayal kurduran kitapları okumaya daha yatkındırlar. Resimli romanlar hayal kurmanın somut çıktılarıdır ki çocuklar için hazır hayallerdir. Yani seviyelerine uygun tasarlanmış kitaplar, özellikle ilkokul öğrencileri için ideal kitaplardır.

İlkokul çağı çocukları pedagojik öğrenme yaşında oldukları için önceki öğrenmeleri kısıtlıdır. Yani deneyimleri, çevreden edindikleri bilgi, kavramlar, bağlamlar vs. gibi bilgiler çocuklarda zayıftır. Dolayısıyla bu dönemdeki çocuklar genellikle anlama noktasında eksiktir. Çoğu öğrenci biraz gayretle doğru okumayı başarır. Daha önce bahsedildiği gibi bu çocukların öğrenme geçmişi bir yetişkin gibi olmadığı için doğru okuma yapsa da anlamada bağlantılar kurmakta zorlanacaklardır. Ancak kısa sürede metnin olay örgüsü ve anlamı üzerinde yoğunlaşmakla beraber bu genç çocuklar anlamada da oldukça ileri gidebilmektedir.

Anlama becerileri; bir metni anlamayı, akıcı okumayı ve güçlü bir kelime dağarcığını birleştirmektir. Bu beceriler bir kitaptan, çevrimiçi bir makaleden, bir gazeteden veya herhangi bir yazılı medyadan en iyi şekilde yararlanmak için gereklidir.

Anlayamazsanız öğrenemezsiniz! Bu nedenle anlama becerilerini bilmek ve bu noktada ustalaşmak nefes almak kadar önemlidir.

Okuduğunu Anlama ve Anlama Becerileri Nelerdir?

İlkokul Öğrencisi ve Okuduğunu Anlama – Okuduğunu anlama bir kişinin okuma, düşünme ve okuduklarını anlamlandırma yeteneğidir. Anlama ve yorumlama bir beceridir. Üst düzey zihinsel becerilerden analiz ve sentez basamaklarını içerir.

Okumak düşünmektir. Düşünmek ise kişinin kendi kendine sorular sorması ve cevaplar aramasıdır. Öğrenebilmek, zihni ve bilgiyi genişletebilmek anlamına gelmektedir. Okuyucu geçmiş bilgilerini oluşturmalı, yeni bilgileri özümsemeli ve yazarın amacını anlamalıdır.

omega ve süper öğrenme

Etkili Okumak İçin Anlama Becerilerine İhtiyaç Vardır

İlkokul Öğrencisi ve Okuduğunu Anlama – Anlama becerileri, bir metni tam olarak anlamak için ihtiyaç duyduğunuz çeşitli niteliklerdir. Bunlar; alfabeyi ve kelimeleri deşifre etmeyi, dilde akıcılığı, güçlü kelime dağarcığını, cümle yapısını anlamayı, konuyla ilgili arka plan bilgisini ve çalışma belleğini içerir.

Bir kelime pasajını anlamak ve bunlardan yararlanmak için anlama becerilerinin tüm seviyeleri üzerinde çalışmak gerekecektir.

En Temel Okuma ve Anlama Becerileri Nelerdir?

İlkokul Öğrencisi ve Okuduğunu Anlama – Okuma ve okuduğunu anlama özellikle çocuklar, ilkokul öğrencileri veya yeni bir dil öğrenen biri için zor olabilir. Dünyanın her yerindeki eğitimciler, öğrencilerin okuma zorluklarının üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için bu kritik beceriler üzerinde çalışır:

1-) Kod Çözme: Alfabeyi ve Kelimeleri Çözme

Bir kelimeyi oluşturan harfleri tanımak ve kelimeleri bir araya getirerek cümleler oluşturmak anlama yolunda ilk adımdır. Kelimeleri oluşturmaya kod çözme denir ve bir metni anlamak için öncül bir adımdır.

İlk okumaya başlayan öğrencinin kelimeleri oluşturan harfleri ve cümleleri oluşturan kelimeleri çözmesi gerekir. Başka bir deyişle; tek dilli bir Türk için İngilizce veya Fransızca dilinde yazılmış bir kitap anlaşılmaz semboller ve karakterler bloğu gibi görünecektir. Aynı şey okumaya yeni başlayan bir çocuk için de geçerlidir. Harflere ve kelimelere hakim değilse bir metni anlamak imkansız olacaktır.

—– Sponsor Bağlantı —–

5-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN KONSANTRASYONLARI İÇİN

ANZAN MEGA ARİTMETİK BEYİN EGZERSİZLERİ EĞİTİMİ

—– Yazının Devamı —–

Kod Çözme Nasıl Öğrenilir?

Kod çözme becerisini öğrenmek için ses bilgisi üzerinde çalışmalısınız. Bu, ilk kez okuyanların farklı harfleri çıkardıkları seslerle tanımalarına yardımcı olan bir beceridir.

Örneğin; “uçmak” kelimesinde “u” harfi /u/ sesi ve “ç” harfi /ç/ sesi birleşerek /uç/ sesini çıkarır. Ardından bütün bir kelimeyi oluşturmak için ardı sıra gelen diğer sesler de birleştirilmeye çalışılır.

Bu beceriyi kazandırmanın en iyi yöntemi öğretme ve tekrardır. Pratik yapmak için kelime oyunları oynamak ve kitap okumak yardımcı olur.

okuyan beyin - mega aktif okuma

2-) Dile Hakim Olmak

Kod çözme becerisi daha iddialı hale geldikçe her harfin sesini anlamak için duraklamadan akıcı bir şekilde okuma başlar.

Akıcı okuma; bir kelimeyi ve anlamını, bir kelimeyi seslendirmek için durmadan anında tanımayı içerir. Bu nedenle çocukların anlama hızlarını geliştirmek için pratik yapmaları gerekir.

Deneyimli okuyucular bir kelimeyi okuduğunda ilk ve son harflerinin yardımıyla onu tanımlar ve anlarlar. Anlamı kavramak için tüm harfleri seslendirmeleri gerekmez. Bu nedenle uzun metin bloklarını dakikalar içinde hızla gözden geçirmek daha kolay yönetilebilir.

Bir örnek:

Cambridge Üniversitesi’nde yapılmış bir araştırma (Aşağıdaki paragrafı elinizden geldiği kadar okumaya çalışın1).

“Cmabridge üinversitesinde yaıpaln bir arşaıtrmaya gröe, bir kleimedkei hafrlrein hnagi sıarda didizlikleri dğeil, ilk ve son hafrlrein dğoru yedre olamalrı öenm tşamıatkadır. geirsi taammen kamradaşır ve ynie de surosnuz olraak okubanilir. buunn sbeebi isnan benyinin her hafri tek tek dieğl kemileelri bir btüün oralak omukadısır.”

Nasıl? Okuyabildiniz mi?

Şimdi de İngilizcesine bakın:

“aoccdrnig to a rscheearch at an elingsh uinervtisy, it deosn’t mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht frist and lsat ltteer is at the rghit pclae. the rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. tihs is bcuseae we do not raed ervey lteter by it slef but the wrod as a wlohe.”

Nasıl Öğrenilir?

Doğru ve akıcı okumayı öğrenmek için “görsel kelimeler (kelime tanıma)” muazzam bir yardım sunar. Ortalama bir okuyucu için bir kelimenin görüş kelimesi haline gelmesi için 4 ila 15 kez etkileşim gerekir.

Akıcılık elde etmek için öğrenciler dile hakimiyet seviyelerine uygun kitaplar okuyabilirler. Yeni bir dilde okumayı akıcı hale getirmek için bir sürü pratiğe ihtiyaç vardır.

3-) Güçlü Bir Kelime Dağarcığına Sahip Olmak

İlkokul Öğrencisi ve Okuduğunu Anlama – İlkokul öğrencilerinde güçlendirmeniz gereken bir sonraki şey kelime dağarcığıdır. Kelime dağarcığı, dışarıdan yardım almadan bilinen ve tanınan tüm kelimelerdir.

Sağlam bir kelime dağarcığına sahip olmak okuduğunu anlamanın anahtarıdır. Bir metin içerisinde okunan kelimelerin çoğunun anlamları bilinmiyorsa okuduğunu anlama gerçekleşmez.

Ayrıca, her sayfasında birkaç yeni kelime bulunan bir kitap okunuyorsa muhtemelen metnin anlamı ve hatta metnin anlamından kelimenin anlamı çıkarılabilir. Bu nedenle çok sayıda kelime bilmek önemlidir; tabi hepsini bilmek daha iyidir.

Nasıl Öğrenilir?

Okuma yapmak, çevreyle etkileşimde bulunmak, bir konu hakkında tartışmak ve yaşam deneyimleri öğrencilerin kelime dağarcığını güçlendirmenin en iyi yoludur. Ayrıca günlük olarak yeni kelimelerin bir listesinin çıkarılması, anlamlarının araştırılması ve örnek cümlelerle gözden geçirilmesi kelime dağarcığının geliştirilmesi için iyi çalışmalardır.

Hikaye dinlemek, fıkra anlatmak, kelime oyunları veya çengel bulmaca oynamak yeni kelimeler öğrenmek için eğlenceli araçlardır.

—– Sponsor Bağlantı —–

ÇOCUKLARIN HAFIZA VE ZEKALARINI GELİŞTİRMEK İÇİN

ÇOCUK ZEKA VE HAFIZA SETİ

—– Yazının Devamı —–

4-) Cümle yapısını belirleme

İlkokul Öğrencisi ve Okuduğunu Anlama – Bir cümlenin yapılandırılmasının birkaç yolu ve kelimeleri bir cümlede gruplandırmak için birden fazla birleşik teknik vardır. Bu yolları anlamak etkili bir şekilde okumanın bir sonraki adımıdır.

Harfler ve kelime tanıma alıştırması yaptıktan sonra farklı cümle yapılarını ve nasıl çalıştıklarını anlamak hayati hale gelir. Çeşitli tümcelerin nasıl birbirine bağlandığını ve cümleleri nasıl etkilediğini bilmek, okuyucuların bağlamı anlamalarına yardımcı olur.

Nasıl Öğrenilir?

Farklı cümle yapılarında ustalaşmak için ayrıntılı dil bilgisi derslerine ihtiyaç vardır. Temel bilgilerle başlanmalı ve daha karmaşık olanlara doğru ilerlenmelidir. Çeşitli eğitim kurumlarından ve çevrimiçi platformlardan bol miktarda yardım bulabilirsiniz.

Ayrıca, diğer herhangi bir anlama becerisi gibi cümle yapılarını belirlemek de okuma yoluyla çok fazla alıştırma yapmayı gerektirir.

5-) Arka Plan Bilgisi 

İlkokul Öğrencisi ve Okuduğunu Anlama – Bir metni okumak ve anlamak için konuyla ilgili bazı arka plan bilgilerine sahip olmak çok önemlidir. Bu, sonuç çıkarma ve anlama için çok önemlidir..

Astronomi ve yıldızlar hakkında bilginiz yoksa “Nebula” üzerine bir kitabı anlayamazsınız. Bu nedenle daha karmaşık konulara geçmeden önce biraz bilgi edinmelisiniz.

Nasıl Öğrenilir?

Anlaşılır bir şekilde mümkün olduğunca fazla bilgiye maruz kalmak, güçlü arka plan bilgisi oluşturmaya yardımcı olur. Kitaplar, televizyon, çevrimiçi materyal, konuşmalar, sohbetler, sanat ve uygulamalı yaşam deneyimleri gibi bilgilendirici medya destekleyici araçlardır.

Yeni bağlantılar kurmak ve bugün öğrendiklerini öğrencilerle tartışmak da veri bankalarının büyümesine yardımcı olur. Bunların hepsi genç öğrencilerle ilgilenen eğitimciler arasında standart uygulamalardır.

mi

6-) Dikkatli Okuma

İlkokul Öğrencisi ve Okuduğunu Anlama – Bir metnin anlamını tam olarak anlamak için dikkat gerekir. Dikkat, her kelimeye ve onun anlamına odaklanmak ve mesajı anlamak için çalışan hafızayı kullanmak anlamına gelir.

Dikkat ve hafıza, bir pasajın bağlamını anlamak için iki temel beceridir. Dikkat, kelimeleri anlamlandırmaya izin verir ve hafıza ise elde ettiğimiz bilgileri tutar.

Nasıl Öğrenilir?

Dikkatli ve etkili bir şekilde okumak için dikkat ve hafıza üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. Öğrencilerin sevdikleri heyecan verici kitaplar okuması veya ilgilerini çeken bilgilere yönelmesi konsantrasyonlarını artırmanın birkaç yoludur.

Sonuç: Etkili Okuma Yoksa Yeni Bilgi Edinme De Yoktur 

İlkokul Öğrencisi ve Okuduğunu Anlama – Anlama becerileri, kelimelerin arkasındaki anlamı anlama yeteneğinin artırılması için hayati önem taşımaktadır.

Bu beceriler tek tek harfleri tanımayı, onları sözcüklere ve cümlelere bağlamayı, sağlam bir kelime dağarcığını, akıcılığı, arka plan bilgisini ve bir pasajdan geçmeye yardımcı olan iyi bir dikkat süresinin ve belleğin elde edilmesini sağlamaktadır.

Tavsiye Edilen Makaleler:

İlkokul Öğrencileri İçin Anlayarak Akıcı Okuma Eğitimi Nasıl Olmalı? Scarborough’un Okuma Halatı Modeli

Mega Aktif Okuma – İlkokul Öğrencilerine Anlayarak Okumayı Öğretmek

Bilgilendirici Kurgusal Olmayan Okuma Parçaları Neden Kurgusal Okuma Parçaları Kadar Önemlidir?

Başa dön tuşu