Hızlı Okuma

İlkokul Hızlı Okuma Kursu – Pedagojik Süreci Takip Edin!

İlkokul Hızlı Okuma Kursu – Çocukları ilkokul düzeyinde hızlı okuma kurslarına göndermenin bazı önemli sakıncalarından söz etmiştik. Kaynak  Bir kısım veliler arayıp sözlü bilgi istediler. O makalede detaylara girmiştik aslında; ancak telefonda bizzat arayarak yanıt bekleyen velilerin motivasyonlarını desteklemek üzere şunları konuştuk:

Çocuğun doğal gelişimini değiştirmeyin

İnsan yavrusu doğumundan itibaren öğrenerek gelişir. Doğumdan itibaren hızla büyüyen bebeğin her ânı bir öncekinden geri kalmaz, gelişir. Fiziksel olarak doğumda bir avuç kadar olan bebek, zamanla kollarımıza sığmaz, kucağımıza bile sığmaz. Öte yandan beyin gelişimi de normal şartlar altında hızla sürerek, düşünce dünyası gelişmeye devam eder.

Çocukların bebeklik, okul öncesi çocukluk, anasınıfı çocukluğu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite şeklinde yükselen öğrenme basamaklarından emin adımlarla çıkabilmesi için, doğumdan itibaren aldığı eğitimlerin yaş ve gelişim düzeyine uygunluğu önem kazanır. Normal büyüme budur.

Nasıl ki, beslenme yoluyla sağlıklı büyümeye destek veriyorsak, yaşa uygun olarak verilen eğitimlerle de çocuğun sağlıklı beyin gelişimini destekleriz.

Bu çerçevede çocuğun pedagojik gelişiminde ilkokulun önemi büyüktür. Hatta çocuğun tüm akademik yaşamı ilkokul yıllarında şekillenir. 66-72 ay aralığında ilkokula başlayan çocuklar, her sınıf düzeyinde sarmal müfredatla akademik olarak gelişim gösterirler.

İlkokula başlamanın göstergesi “okuma becerileri”ni kazanmaktır. Genellikle çocuklar, okul öncesinde okumayı öğrenmediyseler, genellikle ilkokulun birinci sınıfının ilk döneminde okumayı söküyorlar.  Okuma etkinlikleri birinci sınıfın sonunda önemli bir seviyeye gelecektir.

Kelime ve Kavram Eğitimine Destek Verin!

İlkokulda akademik olarak kilit iki ders vardır:  Türkçe ve Matematik. Türkçe dersinde, çocuklar okuma becerileri kazanıp okumada ilerleme kaydettikçe bundan çok mutlu oluyorlar. Sanki yeni bir dünya keşfetmişler gibi mutlu oluyorlar.  Bu açıdan, bu düzeyde çocuğa yapılması gereken tek iyilik okuma becerilerini desteklemek ve geliştirmektir. Bu gelişim 2., 3. ve 4. sınıfta da artarak sürmelidir.

Neden?

İlkokul çağı çocukların okumaya ilişkin tutumları normal derslerden öte, kitap okuma alışkanlığının edinilmesi yoluyla daha fazla kelime ve kavram öğrenmekle olabilir. Okunan her kitaptan yeni kelimeler ve kavramlar öğrenmek, bu kelimelerin obje ile eşleştirmesini yapmak önemlidir. Bu durum ortaokula kadar sürmelidir.

Kaçınmanız Gerekenler

İlkokul hızlı okuma kursu – İlkokul çağında hangi sınıf düzeyinde olursa olsun, çocukların eğitimini destekliyorum diyerek, ders dışı etkinliklerden olan hızlı okuma gibi etkinliklere katılımı teşvik etmekten kaçınılmalıdır. Çünkü çocuklar hızlı okuyorum derken, anlamını bilmediği kelime ve kavramlara bir anlam yükleyemezler. Siz olsanız ne yaparsınız; canınız sıkılır ve anlamadığınız kelimeyi hemen atlarsınız. Eh, çocuklar da böyle yapıyor zaten…

Bu atlama olayını yabancı dil öğrenen ve seviyeleri ilkokul kadar olan yetişkinler de yapıyor. İngilizce hikâye kitabı okuyan bir yetişkin, anlamadığı bir kelime ile karşılaştığında iki davranıştan birini yapıyor:

Ya kelimeyi atlıyor, ya da kelimenin anlamını öğrenmek için elinin altındaki sözlüğe başvuruyor. Sözlüğe bakınca zaten hızlı okuma yavaşlıyor ve yetişkin bıkkınlık yaşayarak okumayı bırakıyor. Çocuklar da aynen böyle davranıyor; anlayamadığı kelimeyi ya atlayacak ya da kelimenin anlamını çevresine veya sözlüğe soracak.

Gördüğünüz gibi, her durumda ilkokul hızlı okuma kursu gibi destekleyici uygulamalar yerine, yapmanız gereken şey çocuğunuzun kitap okumasını teşvik etmek ve desteklemektir.

Başa dön tuşu