Yabancı Dil

Dil Edinim Cihazı (Language Acquisition Device – LAD) Nedir?

Dil Edinim Cihazı (Language Acquisition Device – LAD), bebeklerin ve küçük çocukların hızlı ve kolay dil edinimini açıklamak için beyinde doğuştan (içsel olarak) var olduğu kabul edilen (hayvanlarda olmayan) zihinsel bir sistemdir.

İlk olarak 1960’larda Noam Chomsky tarafından ileri sürülen “Dil Edinim Aygıtı” bir çocuğun dil edinmesini ve üretmesini sağlayan içgüdüsel bir zihinsel kapasitedir. Bu teori, insanların dil edinimi için “içgüdüsel” veya “doğuştan tesis edilmiş” bir sisteme sahip olduğunu iddia etmektedir. ‘Dil Edinim Cihazı’ fikrini temel olarak destekleyen argümanlar şunlardır;

  • Çocuklar, dil bilgisi ve gramer konusunda önemli ölçüde doğuştan gelen bir bilgiye sahip olmasalardı, fiiliyatta olduğu gibi iki yıl gibi bir süre içinde hızlı bir şekilde dil öğrenemezlerdi,
  • Çocuklar yetersiz girdiye rağmen yeni yapıda duydukları cümleleri anlamaktadırlar. Dil Edinim Cihazı gibi bir sisteme sahip olmasalardı çocuklar bunları anlayamazdı.
  • Beyinde Dil Edinim Cihazı gibi bir sistem olmasaydı, zihinsel seviye olarak onlara gramer bile anlatılamazken, küçük bebekler kısa sürede gramer yapısı doğru alternatif cümleler kuramazlardı.

yüksek dha oranlı - balık yağı - mega vitamin - mega-o-mega

Dil Edinim Aygıtı, bir bireye, örneğin bir çocuğa sunulan sonsuz dil girdilerinden doğru seçimleri ve doğru tasnifleri yaparak, içinde yaşadığı toplumun dilini çocuğun beyninde oluşturmaktadır. Bununla birlikte, Chomsky’nin ileri sürdüğü Dil Edinim Cihazı’nın hangi dil bilgisinin belirli bir dil için doğru olduğunu nasıl seçebileceği sorgulanmıştır.

—– Sponsor Bağlantı – Sponsor Bağlantı —–

MEGA İNGİLİZCE

İNGİLİZCE’Yİ ÇOCUKLARIN ANA DİLLERİNİ ÖĞRENDİKLERİ GİBİ DOĞAL ÖĞRENİN!

—– Yazının Devamı – Yazının Devamı —–

Dünyada yüzlerce dil vardır. Peki Dil Edinim Cihazı hangi girdinin o dil için doğru olduğunu anlayarak, nasıl düzenleme yapacaktır. İşte bu noktada “Evrensel Gramer (Universal GrammarUG)” yapısının tanımı devreye girmektedir. Her ne kadar dünyada yüzlerce farklı dil varsa da, her dilin ortak ve değişmez evrensel yapıları vardır. Şöyle ki, örneğin;

  • Her dilde “İsim (noun)”, “Fiil (verb)” ve “Sıfat (Adjactive)” gibi benzer kelime yapıları vardır.
  • Her dilde gramer yapısı olarak “Olumlu Cümleler” ve “Olumsuz Cümleler” vardır.
  • Her dilde kuralları farklı olsa da nesnelerin , standart bir “tekil” ve “çoğul” yapıları vardır.
  • Her dilde, dilden dile sırası değişse de, temel olarak bir cümle, “Özne (Subject)”, “Fiil (Verb)” ve “Nesne (Object)” gibi kelimelerin kombinasyonuyla oluşmaktadır.

Bu içsel “Dilbilgisi” ve “Evrensel Gramer” bilgisi, “Dil Edinim Aygıtı”nın nasıl doğru seçimlerle ilgili dili oluşturduğunu açıklamaktadır. Dil öğrenmeden ziyade, beyindeki evrensel dil kurallarının kişinin yaşadığı bölgedeki dile evrilmesi olayıdır.

Dil Edinimi Şu 5 Aşamada Gerçekleşmektedir

1. Aşama: Ön üretim, pasif dinleme ve anlama süreci. Bu sadece söylenenleri anlayarak sessiz geçen dönemdir.
2. Aşama: Erken üretim. Bu aşama altı aya kadar sürebilir. Öğrenciler bu aşamada yaklaşık 1000 kelimelik aktif bir kelime hazinesi geliştiriyor.
3. Aşama: Konuşmanın ortaya çıkması. Bu dönemde konuşma temel olarak kısa, yani birkaç kelimeyle oluşturularak başlıyor. 
4. Aşama: Konuşmada orta düzeyde akıcılık. Çok dinleyerek ve konuşarak gelişiyor.
5. Aşama: Konuşmada gelişmiş akıcılık. Bu seviyede konuşma düşünülerek değil, otomatik yapılıyor.

Kaynaklar: Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. MIT Press.

Tavsiye Edilen Makaleler:

Mega İngilizce – İngilizce’yi Hafıza Teknikleriyle Mega Hızlı Öğrenin!

İngilizce Kelime Hafızası – İngilizce Kelimeleri Unutmamak İçin Ne Yapmalısınız?

İlk 10 Temel İngilizce Kelime ile Nasıl Hemen İngilizce Konuşmaya Başlarsınız?

Hafıza Eğitimi - Kolay Mega ingilizce

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu