Edebiyat

2018 TYT Türkçe Sorularının Analizi – YGS ve TYT Türkçe Soruları Arasındaki Fark Nedir?

2017 YGS Türkçe Kaç Kelime / 2018 TYT Türkçe Kaç Kelime? Bilen var mı?

2018 TYT Türkçe Sorularının Analizi – 2010 ile 2017 arasında hüküm süren YGS Sınavlarının yerini artık TYT Sınavı aldı. Bu anlamda 2018 yılında yapılan ilk TYT sınavı iki sınav uygulaması arasındaki değişikliklerin ve trendlerin de ilk işareti oldu. Bu makalede özellikle 2018 yılında çıkan TYT Türkçe sorularının analizi yapılırken, 2017 YGS Türkçe sorularıyla temel olarak aralarında ne farkının olduğu da incelenecektir.

İlk Temel Yeterlilik Testi (TYT) Ne Zaman Yapıldı

İlk Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran 2018 tarihinde Cumartesi günü saat 10:15’te yapıldı. Böylece sekiz yıl süren Yükseköğretime Geçiş Sınavı veya kısaca YGS dönemi de kapanmış oldu. 2017 YGS Soruları ile 2018 TYT Soruları iki ayrı dönemin mukayesesi için önemli mihenk taşlarını oluşturuyor.

YGS ile TYT Arasındaki Temel Fark Nedir?

TYT ile YGS arasındaki en önemli farklılık, TYT‘de yer alan Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki soruların Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki sadece “kristal zekayı” yani bilgiyi değil, yeterliliğe dayalı “akışkan zekayı” değerlendirmeyi esas almasıdır.

Mukayeseyi Türkçe soruları çerçevesinde yaptığımızda, YGS-2017 ve TYT-2018 sorularının konu dağılımında bir değişiklik yokmuş gibi görünse de, sorular daha çok (özellikle paragrafta anlam sorularında) ön bilgi gerektirmeden mantık, analiz, sentez, anlama, kavrama gibi temel yeterlikleri ölçmeye yönelikti. Her ne kadar soruların konu dağılımı bu geçiş döneminde değişmemiş gibi görünse de, gelecek TYT sınavlarında bu dağılım sayılarında değişiklik olabilir. 

2017 YKS ve 2018 TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı Tablosu

Şimdi de gelin Türkçe sorularındaki toplam sözcük sayılarına bir bakalım. Soruların toplam sözcük sayıları öğrencilerin okuma, kavrama, anlama ve analiz hızlarını da etkiliyor.

2018 TYT Türkçe Sorularında Toplam Sözcük Sayısı Arttı Mı?

Hızlı Okuma Derneğinin geçiş dönemindeki soruların sözcük adetleri açısından mukayese edilmesi için hazırladığı tablolar aşağıda verilmiştir.

2017 YGS Türkçe Sözcük Sayıları

2017 YGS ve 2018 TYT Türkçe Soruları Mukayesesi

2018 TYT Türkçe Sorularındaki Sözcük Sayıları

2018 TYT Türkçe Soruları Toplam Kelime sayısı

Her iki tablo incelendiğinde türkçe sorularındaki toplam kelime sayısının 3588’den 3964’e çıktığını görüyoruz. Bu, bir önceki yılın sınavına göre 376 kelime veya (376/3588=) % 10.5 artış demektir. Yani, 2017 yılında ortalama soru başına okunacak kelime sayısı 90 iken, 2017 yılında bu sayı ortalama 99 kelime olmuştur. Soru sayısının aynı olduğu göz önüne alınırsa, ya soru başına % 10.5 daha fazla zaman ayıracaksınız, ya da her bir soruyu % 10.5 daha hızlı okuyarak cevaplayacaksınız.

Ayrıca, 2017 YGS Türkçe sınavında 140 kelimenin üzerinde soru hiç yokken, 2018 TYT sınavında 150 kelimenin üzerinde üç adet soru mevcuttur. Bunun yanında 2018 TYT sorularında altı adet 120 -149 bandında kelime içeren altı adet soru mevcuttur. 

2018 TYT Türkçe istatistik bilgisi için şu bilgiyi de atlamayalım. TYT’de sınavı geçerli olan 2 milyon 260 bin 273 adayın 40 soruluk Türkçe bölümünde ortalama doğru sayısı 16,179. Ancak bu verinin değerlendirilmesinin detaylı yapılması için dağılımın standart sapma değerine de ihtiyaç var. Standart sapma değeri 9,107. Standart sapmalar tercih yaparken sıralamalarınızın kaç bin değişeceği yönünde size bir fikir verecek sayılardır. Bir yıl önceki YGS sınavındaki Türkçe ortalaması 17,278 ve dağılımın standart sapması da 8,758‘di. Bunun anlamı şu: Türkçe soruları 2018 TYT sınavında göreceli olarak zorlaşmış. Ortalama doğru sayısı 17,278’den 16,179’a düşmüş.  Standart sapmaya göre de değişim aralığı daha geniş bir bant genişliği yaratmış

Tavsiye Edilen Makaleler:

Sınav Motivasyonu – Üniversite Giriş Sınavı ve Öğrencilerin Yaşadığı Motivasyon İkilemi

Sınav Ve Hızlı Test Çözme Teknikleri

TYT Paragraf Çözüm Tüyoları – Paragraf Ana Düşünce Soruları Nasıl Çözülür?

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu