Edebiyat

Paragraf Nedir? Nasıl oluşturulur ve Paragraf Türleri Nedir?

Paragraf Nedir, Nasıl oluşturulur ve Paragraf Türleri Nedir – Yazılı olarak anlatılacak bir konunun en küçük birimi harflerdir. Harfleri birleştirerek ifade etmek istediğiniz anlamlı bir kelimeyi oluşturursunuz. Ancak bir durumu, olayı veya fikri anlatmak veya ifade etmek için o durum, olay veya fikirle ilgili kelimeleri bir araya getirerek bir cümle kurmanız gerekir.

Yazılı olarak anlatılan birimi birkaç detay veya açıklayıcı bilgi ile desteklemek isterseniz, bu durumda birden fazla cümleden oluşan bir paragraf yapısına ihtiyaç duyulur. Daha geniş bir konuyu anlatmak durumundaysanız, o zaman birden fazla paragraf yapısı birleşerek daha geniş bir yazılı metin oluşturulur.

Önce “paragraf nedir?” sorusunun cevabını verelim:

Paragraf Nedir?

Paragraf, belirli BİR durum, tema veya konuyu anlatan yazılı metinin tek başına anlamlı olan bağımsız birimidir. Bir paragraf en az bir veya daha fazla cümleden oluşabilir. Okumanın kolay olması için bir paragrafın en fazla 7 ila 10 cümleyi geçmemesi tavsiye edilmektedir. Çok geniş bir yazılı konu anlatımında, o konuyu oluşturan alt birimler büyük metni oluşturan yapı taşları gibidir. Her bir paragraf kendi içinde tek bir şeyi anlatan anlamlı bir birimdir.

Bir paragrafta sadece bir özellik, sadece bir tema, sadece olayın diğer kısımlarından ayrılan belli bir kısmı anlatılabilir. Aynı paragrafta iki veya daha fazla şey anlatılamaz. İkinci bir şey anlatılacaksa, bunun için ayrı bir paragraf açılmalıdır.

Her bir paragraf üç bölümden oluşur:

Paragrafı Oluşturan Bölümler Nelerdir?

Her bir paragraf üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; 1) En az bir giriş veya başlık cümlesi 2) Bir kaç adet destekleyici cümle ve 3) En az bir sonlandırma veya bitiş cümlesidir.

Paragraf oluşturulurken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

Paragraf Nasıl Oluşturulur?

Paragraf büyük bir bütünü oluşturan yapı taşlarıdır Bu anlamda önce yazılı metnin anlam bütünlükleri olarak kaç birimden oluşacağına karar verilir. Bu karar verildikten sonra iş kolaydır. “Bu paragrafta anlatılan nedir?” sorusunun cevabı “Paragrafın Konusu”dur. Her bir paragrafın başlangıcında paragrafın konusuyla ilgili en az bir giriş veya başlangıç cümlesi ile paragrafa giriş yapılır. Sonra o paragraf biriminde anlatılacak konu ile ilgili destekleyici cümleler ile devam edilir. Paragrafın sonunda da sonlandırıcı en az bir cümle ile son nokta koyulur.

Temel olarak dört tip paragraf vardır:

Paragraf Çeşitleri Nelerdir?

  • Olay Paragrafı“, “Tasvir Paragrafı”, “Tahlil Paragrafı” ve “Fikir Paragrafı” olmak üzere dört çeşit paragraf vardır.
  • Olay Paragrafı: Yazarın kendi düşüncesini veya fikrini açıklamak için anlattığı olayı içeren paragraftır.
  • Tasvir Paragrafı: Anlatılan konuyla ilgili belli özelliklerin tasvirinin yapıldığı paragraftır.
  • Tahlil Paragrafı: Bir şeyin anlatımı için parçalara ayrılarak incelenmesinin yapıldığı paragraftır.
  • Fikir Paragrafı: Bir düşüncenin nedenlerini, delillerini; mantıksal kurgusunu, inandırıcı bir nitelikte ortaya koyan paragraftır.

Tavsiye Edilen Makaleler:

10 Kat Daha Hızlı Öğrenmek İçin Okuma Hızı Nasıl Geliştirilir

Öğrenilen Her Şeyin % 90’ı Nasıl Hatırlanır?

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu