BaşarıMotivasyon

Zeka (IQ), Motivasyon Ve Başarı İlişkisi

Zeka, Motivasyon ve Başarı İlişkisi / Motivasyonun Başarı Üzerinde Etkisi: Lise yıllarınızı hatırlar mısınız? Ya başarılı olduğunuz dersleri? Şuna eminim ki, başarılı olduğunuz derslere, diğer derslerden daha fazlasıyla çalışıyordunuz; çünkü bu derslerin ya öğretmenlerinden kaynaklanan bir motivasyona sahiptiniz; ya da konuları gerçekten anlamaktan doğan kolaylık hissinin verdiği bir motivasyona sahiptiniz. Bir gerçek var ki, motivasyon kaynaklarınız ne kadar güçlüyse akademik başarınız da o kadar artmaktadır.

MOTİVASYON MU BİZİ ETKİLİYOR, BİZ Mİ MOTİVASYONU ETKİLİYORUZ?

Motivasyon ve Başarı İlişkisi: Bir araştırmaya göre, motivasyon ve ders çalışma stratejilerinin sınav puanları üzerinde önemli bir etki yarattığı görülürken, lise düzeyinde özellikle matematik başarısında anlamlı bir artışa neden olduğu belirlenmiştir.

Neden matematik? Çünkü öğrenciye en zor gelen bir dersi çözme davranışı sonucunda kazanılan motivasyon, o dersi çözmeye başladığındakinden daha çok motivasyon sağlıyor. Yani başarmanın motivasyonu, başarmaya çalışılırken sahip olduğumuz motivasyondan daha fazla.

Motivasyonun öğrenme ve sınav başarısı üzerindeki etkisi konusunda çok sayıda araştırma var. Burada sözünü ettiğimiz araştırma biraz farklı. Bu araştırma “Educational Testing Service (ETS)” tarafından yapıldı. ETS, bildiğiniz gibi, TOEFL, GRE, GMAT gibi uluslararası geçerliliği olan sınavları yapan kuruluştur. Araştırmaya üç kurumdan toplam 757 öğrenci katıldı. Bu kurumlardan biri bir Araştırma Üniversitesi, diğer biri Master programları açan bir kuruluş, diğer üçüncüsü ise Meslek Yüksek Okulu (Community College). Katılımcılara, yaygın olarak kullanılan testlerinden biri (ETS Yeterlilik Profili, kısa sorulu form, makale yazma) verildi. Katılımcıların kendilerini doğru ve güvende hissetmeleri için araştırmacılar tarafından etik kurallar anlatıldı.

Şimdi bakalım: Sizce aşağıdaki üç koşuldan hangisi öğrencileri daha çok motive edebilir. Ancak bunlardan hangisinin daha motive edici olduğunu tahmin etmenin bir ödülü yok!

Öğrenciler, her biri farklı bir onay formu verilen gruplara rastgele atandılar. Öğrencilere koşul olarak;

1. GRUP (Kontrol Grubu): Testlere ve ankete verdiğiniz cevaplar yalnızca araştırma amaçlı kullanılacak ve araştırma ekibi dışında kimseye açıklanmayacak” denildi.

2. GRUP (Kişisel Duruma Odaklanma): Geldikleri kurumla ilgili olarak bu gruba: “Testlere ve ankete verilen cevaplarınız araştırma amaçlı kullanılacak, ancak sınav puanları kurumunuza da verilecek ve bu sonuçlar potansiyel işverenleriniz tarafından sizin kişisel akademik yeterliliğinizin değerlendirmesi için  kullanılacak” dendi.

3. GRUP (Kurumsal Duruma Odaklanma): Bu gruba şunlar söylendi: “Sınav puanları okul veya fakülte olarak ortalama bir kıyaslama veya konum belirleyecek; potansiyel işverenler okul veya fakülte öğrencilerinin akademik yeterliliklerini bu genel kıyaslamaya göre değerlendirecekler.

Okul Öncesi Eğitim Etkinlikleri

SİZCE HANGİ KOŞUL DAHA MOTİVE EDİCİ OLMUŞTUR?

Tahmin ettiğiniz gibi; “işverenlerin öğrencileri kişisel notlara  göre değerlendirecekleri” fikri kontrol grubundakilere göre, daha anlamlı ve güvenilir bir motivasyon kaynağı olarak belirlendi. Öğrencilerin kişisel olarak etkilenmedikleri şartlarda en iyi performanslarını ortaya koymadıkları görüldü. Bu durum motivasyonu yüksek olan öğrencilerin test sonuçlarının da yüksek olduğunu gösterdi. Ayrıca, verilen sınav formatına göre, örneğin çoktan seçmeli testlerde, diğer sınav formatlarına göre daha başarılı sonuçlar elde edildi.

Başarı sıralamasında kişisel koşullardan sonra ikinci sırayı kurumsal durumun etkilenmesi grubu aldı. En sonda da kontrol grupları yer aldı.

Öğrenciler, ayrıca anket sonuçlarına göre motivasyon seviyelerini bildirdiler ve bunun SAT veya yerleştirme puanlarını kontrol ettikten sonra test performansının önemli bir yorumu olduğu bulundu.

Öğrenci katılımcılar en az bir yıllık üniversite veya 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu için en az üç ders almışlardır.

Sonuç: Son çalışmalardan elde edilen bulgular, öğrencilerin kendileri için düşük riskli sınavlara daha düşük bir çabayla karşılık verdiklerini gösteriyor. Sınavda kendini başarılı olmaya mecbur hisseden öğrenciler, bu psikoloji ile bir motivasyon yüklenmesi yapıyorlar.  Elbette kişisel düzeyde, akademik olmayan dışsal değişkenlerin de akademik başarı üzerindeki etkisini unutmamak lazım.

ZEKA (IQ) DEĞİL, MOTİVASYON VE ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI MATEMATİK BAŞARISINDAKİ BÜYÜMEYİ BELİRLİYOR

Zeka (IQ), Motivasyon ve Başarı İlişkisi: Zeka (IQ), Motivasyon ve Başarı ilişkisi bir başka Alman araştırmasına da konu olmuştur. Sınıf düzeyleri 5-10 arasında değişen 3,530 öğrencinin katılımıyla yapılan ve genç ergenlerde matematik yeteneğini değerlendiren bu araştırmada motivasyonun (algılanan kontrol, içsel motivasyon ve dışsal motivasyonun), bilişsel öğrenme stratejilerinin (derin ve yüzeysel stratejiler) ve zekanın (IQ) öğrencilerin matematik başarısında 5 yıl boyunca uzun vadeli büyümeyi nasıl öngördüklerini incelenmiştir. Altı yıllık dalgalardan elde edilen uzunlamasına verileri kullanarak (5. ila 10. Sınıflar; Temel = 11.7 yıl; N = 3.530), başarıdaki büyümeyi analiz etmek için gizli büyüme eğrisi modellemesi kullanılmıştır.

Sonuçlar;

1-) Başlangıçtaki başarı seviyesinin zeka (IQ) ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu, ek varyansı açıklayan faktörlerin ise motivasyon ve bilişsel stratejilerin olduğunu göstermiştir.

2-) Zekanın (IQ) ilerideki yıllar içindeki başarının büyümesiyle ise hiçbir ilgisi yoktu, Oysa ilerideki yıllarda motivasyon ve öğrenme stratejileri direkt olarak büyümenin öngörücüleriydi.

Bu bulgular, ergenlerin matematiksel yeterlilikler geliştirmelerini kolaylaştırmada motivasyon ve öğrenme stratejilerinin önemini vurgulamaktadır.

Araştırmada elde edilen diğer bulgu da içsel motivasyonun dışsal motivasyona göre daha etkin olduğudur:

Hızlı Test Çözme Teknikleri

İÇSEL MOTİVASYON BAŞARININ ANAHTARIDIR

Burada motivasyon faktörünün öğrenci başarısına olan etkisini yineleyelim: Vurgulamak istediğim son nokta, dışsal motivasyonun (öğretmen motivasyonu, iyi notlar almak vb.) öğrenciyi sadece başlangıç ​​seviyelerinde etkilediği, normalde genel büyüme üzerinde başlangıca göre daha az etkilediği gerçeği bulunmuştur.

Dışsal motivasyonun sadece kısa vadeli yararı varken, içsel motivasyonun (örneğin, konuya ilgi duymak, öğrenme becerilerine sahip olmak, başarı hazzını almak vb.) çok daha dayanıklı olmasına rağmen, tüm ebeveynlerin ve öğretmenlerin bu durumu gözden kaçırdıkları belirtiliyor.

“IQ Nedir?” veya “IQ Puanı Nedir?” sorularıyla ilgili daha detaylı bilgi için ayrıca aşağıda linki verilen makaleyi de okuyabilirsiniz;

IQ NEDİR? IQ PUANI NEDİR?

KAYNAKLAR 

Liu, O. L., Bridgeman, B., & Adler, R. M.. (2012). Measuring Learning Outcomes in Higher Education Motivation Matters. Educational Researcher41(9), 352 – 362. presented at the 2012.

Murayama, K., Pekrun, R., Lichtenfeld, S., & vom Hofe, R.. (2012). Predicting Long-Term Growth in Students’ Mathematics Achievement: The Unique Contributions of Motivation and Cognitive Strategies. Child Development, n/a – n/a. presented at the 2012.

Başa dön tuşu