BaşarıKişisel GelişimLiderlik

Vizyon Nedir? Vizyoner Misiniz Yoksa Hayalperest Mi?

Vizyon Nedir: Bu dünyada iz bırakmış olan herkes işe bir hayalle başlamıştır. İster bir şirket kurmuş olsunlar, ister yeni bir şey bulmuş olsunlar, ister bir hareket başlatmış olsunlar, ister bir değişim yaratmış olsunlar, hepsinin başlangıç noktası bir hayaldir. Vizyon nedir diye sorarsanız, bunun cevabı şudur: ulaşılmak için hedefler koyulan, planlar yapılan, uğruna çalışılan, ona ulaşmak için yeni şeyler öğrenme sürecine girilen, nihai hedefe ulaşmak için ara hedefler koyulan hayallere vizyon denir. Yani vizyon ileride gerçekleştirilmesi için çalışılan bir hayaldir. Sahip olduğu hayale ulaşmak için çalışan kişiye de vizyoner denmektedir. Türk dil kurumunun (TDK) kelime olarak “vizyon nedir” açıklaması da bu doğrultuda “ileriyi görüş“, “sağgörü” veya “öngörü” olarak tarif edilmektedir.

VİZYONER VE HAYALPEREST ARASINDAKİ FARK

Bir de hayalperestler vardır. Onların da başlangıçta hayalleri vardır. Bu hayal ulaşmak istedikleri bir nokta, yaşamak istedikleri bir yaşam, olmak istedikleri şeylerdir. Bu hayaller “meşhur olmak”, “çok zengin olmak”, “lider olmak” ve “başarılı olmak” gibi şeylerdir. Ancak bu hayallerin çerçevesi net olmadığı gibi, kişinin bu hayalleri gerçekleştirmek için bir çalışma planı ve çabası yoktur. Sonuçta hiçbir zaman ulaşamayacağı adeta bir rüya görmektedir.

Bir hayali olmak vizyon sahibi olmak için önkoşuldur, ancak bu, her hayal sahibinin bir vizyona sahip olacağı anlamına gelmemektedir. Çünkü hayalperest dediğimiz çoğu hayal sahibi insan o hayale ulaşmak için çalışmaya ve fedakarlıklar yapmaya istekli değildir.

Vizyoner kişiler kurdukları hayale ulaşmak için çalışırlar, o hayali gerçekleştirmek için gerekli olan becerilere sahip olmak için kendilerini eğitirler. Algıda seçici olurlar. Kurdukları hayale ulaşmak için her fırsatı görürler ve bu fırsatları kendi amaçları doğrultusunda değerlendirirler. Çevrelerindekilere de aynı hayali aşılayarak onların da aynı vizyon için çalışmalarını sağlarlar.

Hayalperestler kurdukları hayale ulaşmak için çalışmadıkları ve fedakarlık yapmadıkları için kendilerini de geliştirmezler. Kendilerini geliştirmedikleri için ayaklarına gelen fırsatların farkına bile varmazlar. Fırsatlar önlerinden kayıp gider.

Sonuç: Hayal kurmak bedavadır. Ancak vizyoner olmanın çalışmak ve fedakarlıklar yapmak gibi bedelleri vardır. Bu bedelleri ödemeye hazır olmayanlar hayalperest olmaya mahkum olacaklardır.

VİZYONER MİSİNİZ, YOKSA HAYALPEREST Mİ?

Artık “Vizyon nedir?”, “Vizyoner nedir?” ve “Hayalperest nedir?” biliyorsunuz. Bugün oturun ve şunu düşünün. Hayalim nedir? Bu hayali gerçekleştirmek için yapmam gereken çalışmaların ne olduğunu biliyor muyum? Bu hayali gerçekleştirmek için bir planım var mı? Bu hayale ulaşmak için eksik olan becerilerim var mı? Varsa, bu eksik becerilerimi geliştirmek için nasıl bir eğitim planı yaptım? Yol planımda ara hedeflerim var mı?

Bu ve buna benzer soruların cevabı sizin bir vizyoner mi, yoksa hayalperest mi olduğunuzu ortaya koyacaktır.

Şüphesiz şahısların vizyonları olabileceği gibi, şirket ve kurumların da kendi geleceklerinde ulaşmak istedikleri vizyonları vardır, ya da bir vizyonları olmalıdır.

ŞİRKETLER İÇİN VİZYON NEDİR?

Şirketler veya kurumlar için vizyon gelecek beş yıl, gelecek on yıl gibi belirlenen zamanlarda şirketin olması istenen yer ve icra edeceği şeylerle ilgili olarak ortaya koyulan öngörülerdir. Yani şirketler için vizyon belli bir zaman dilimi içinde ulaşılmak istenen noktayı tarif eden bir çalışmadır. Kurumların bu öngörüleri ortaya koyup şirket vizyonunu net bir şekilde ortaya koyması gerekir. Bu vizyonun çalışanlara da iyi anlatılması ve aynı doğrultuda çalışılması sağlanmalıdır. Aksi takdirde o şirket veya kurumun geleceğinin ne olacağı belirsizdir. Bu o kurum için ciddi bir sorundur. Hızla değişen ve gelişen dünyada kurumun gelecekte nerede pozisyon alacağı net olarak belli olmalıdır. Şirketlerin sahip oldukları vizyonlarına ulaşmak için de stratejileri ve çeşitli ara hedefleri olmak zorundadır.

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu