Öğrenme ve Eğitim

Üst Temporal Girus (Superior Temporal Gyrus)

Üst Temporal Girus / Superior Temporal Girus (Superior Temporal Gyrus) – Superior temporal girus, temporal lobun en üst kısmında, lateral sulkusun altında ve superior temporal sulkusun üstünde yer alır.

Superior temporal girus, beynin birkaç önemli yapısını içerir; Heschl Girus (Brodmann alanları 41 ve 42) ses duyumundan sorumlu kortikal bölge olan işitsel korteksin konumunu işaretler. Bu bölge hem konuşma, hem de okuma sırasında çok aktiftir; Wernicke alanı (Brodmann alanı 22) konuşmanın dil olarak anlaşılabilmesi için işlenmesi için önemli bir bölgedir. Bu bölge ayrıca okunanların anlamlandırılmasında çok önemli bir rol oynar.

Üst Temporal Girus – İşlevi

Superior temporal girustaki işlev, her bir yarım kürenin farklı işlevleri yerine getirmesiyle yanallaşma sergilemektedir.

Sağ rostral superior temporal girus, hem nesne hem de uzayla ilgili bilgilerin işlenmesine katkıda bulunan dorsal ve ventral görsel akışlar arasında yakınsama ve arayüz yeri olarak işlev görür. fMRI çalışmaları, sosyal algıda (diğerlerinin zihinsel durumlarını değerlendirmek için sözlü olmayan sosyal ipuçlarının işlenmesi) sağ üst temporal girusun kritik bir rolünün olduğunu tanımlamıştır.

Sol posterior superior temporal girus, dil işlemeye aracılık eder ve özellikle fonemik (birim ses) bilgi ile ilgili olarak konuşmanın hem algılanması hem de üretilmesi olmak üzere işitsel kısa süreli belleği kapsamaktadır. Okuma ve anlamada da çok önemli bir rolü vardır.

öğrenme - konsantrasyon - uyku - hafıza - beyin

Superior Temporal Girus Hasar Gördüğünde Ne Olur?

  • Konuşulan kelimeleri veya sesleri anlamada güçlük (Reseptif Afazi)
  • Gördüklerimize ve duyduklarımıza seçici dikkat ile rahatsızlık.
  • Yazıları seslendirmede ve okumada problemler.
  • Nesnelerin tanımlanması ve kategorize edilmesinde zorluk.
  • Yeni bilgileri öğrenme ve akılda tutmada zorluk.

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu