Çocuk ve ZekaMatematik

Pratik Çarpma / Çarpım Tablosu – Çocuklara Çarpım Tablosunu Öğretmek İçin 10 Sihirli Teknik

Pratik Çarpma / Çarpım Tablosu – Öğrenmede bazen rutin yöntemlerin dışında, yeni, orijinal ve farklı yöntemler olabileceğini; hatta bunların matematik öğretiminde oldukça işe yaradığını fark etmek önemlidir.

Bunlardan biri de “Çarpma” işlemidir.

Çarpma ile ilgili alışılagelmiş yöntemler kullanmak yanında, bu makalede size 10 çarpma sihrinden söz edip, çocukların öğrenmesine yardımcı olacak ipuçlarını göstereceğiz.

Araştırmalar “ezberlemenin” çocukların sayılar arasındaki bağlantıları öğrenmelerine veya çarpma kurallarını anlamalarına yardımcı olmadığını göstermiştir. 

Oysa gerçek hayatla ilişkilendirilmiş ve uygulamada ne işe yaradığı görülmüş bir matematik öğrenmesinin daha etkili bir yöntem olduğu belirlenmiştir. (Kaynak)

Bloklarla Çarpma 

Pratik Çarpma / Çarpım Tablosu – Bloklar veya küçük oyuncaklar gibi şeyler kullanarak, çocukların, çarpmanın sayıların tekrar tekrar toplanmasının bir başka yolu olduğunu anlamasına yardımcı olabilirsiniz.

Blokları (veya elmalar , fasulyeler, düğmeler gibi aynı olan objeleri) önünüze yığın. Örneğin, 6 x 3 problemini bir kağıda yazın; ardından çocuğunuzdan her biri üç bloktan oluşan altı grup oluşturmasını isteyin. Daha sonra, altı tane üçlü grubun bir araya gelmesinin ne anlama geldiğini öğrenecektir.

İkiye Katlama Uygulaması

Pratik Çarpma / Çarpım Tablosu – “Bir rakamı kendisiyle toplamak (iki katını almak)” fikri kendi içinde büyülüdür. Çocuğunuz “Bir rakama kendini ekleme”yi öğrendikten sonra, sihirli bir şekilde, çarpım tablosundaki 2 ile çarpımları da öğrenmiş olur. Bu ona, 2 ile çarpılan herhangi bir sayının, o sayıyı kendisine eklemekle aynı şey olduğunu hatırlatır.

Mega Mental Aritmetik - Çocuklar için Konsantrasyon ve Zeka Eğitimi

5 Rakamı Gerçeği 

Pratik Çarpma / Çarpım Tablosu – Çocuğunuz nasıl sayılacağını zaten biliyor olabilir. Bilmeyebileceği şey, beşer beşer sayarak aslında 5’ler çarpım tablosunu ezberlemiş olduğunu fark etmesidir. Örneğin, her parmak beş değerinde olsun; yirmiye kadar sayılırsa, dört parmak yumulacaktır (5-10-15-20). Bu aslında 5 x 4 (parmak) ile aynı!

Sıfırla Çarpma

Pratik Çarpma / Çarpım Tablosu – Çocuğunuzun 10’lu çarpım tablosunu yazmasına yardım edin ve ardından farklı bir şeyler edinip edinmediğini sorun. Görebilmesi gereken şey, 10 sayısıyla çarpıldığında, çıkan sonucun sonunun daima sıfır olduğudur. Yani çıkan sonuç sonunun “0” olması özelliğiyle 10’nun kendisine benzeyen bir sayıdır.

Bunu büyük sayıları kullanarak denemesi için ona bir hesap makinesi verin. 10 ile her çarptığında, sonunda, sıfırın “sihirli bir şekilde” göründüğünü görecektir.

Sıfırla çarpmak o kadar da sihirli görünmüyor. Çocuklar, bir sayıyı sıfırla çarptığınızda cevabın sonu sıfırla biten onlu rakamlar gibi sanabilir veya bunu anlamaları zor gelebilir. Sıfırla çarpıldığında sayının nasıl hesap makinesinde kaybolarak sonucun “0” olduğunu gösterin.

Çift Görme

11 ile çarpma büyüsü yalnızca tek rakamlarla çalışır. Çocuğunuza 11 ile çarpmanın, çarptığı sayının iki defa yan yana yazılması olduğunu gösterin. Örneğin, 11 x 8 = 88 ve 11 x 6 = 66.

4 ile Çarpım – 2 ile Çarpım Sonucunun Tekrar İkiye Katlanmasıdır

Pratik Çarpma / Çarpım Tablosu – Çocuğunuz ikiyle çarpmanın sırrını anladığında, bunu dört ile nasıl yapılacağını da gösterin.

Önce bir kağıdı uzunlamasına ikiye katlayıp iki sütun yapmalarını sağlayın. Sonra, ondan 2’lerle çarpımı bir sütuna, 4’lerle çarpım sonuçlarını diğer sütuna yazmasını söyleyin.

Görülmesi gereken sihir, 4 ile çarpım sonuçlarının 2 ile çarpım sonuçlarının iki katına eşit olmasıdır.

 • 1×2 = 2            1×4 = 4
 • 2×2 = 4            2×4 = 8
 • 3×2 = 6            3×4 = 12
 • 4×2 = 8            4×4 = 16
 • 5×2 = 10          5×4 = 20
 • 6×2 = 12          6×4 = 24
 • 7×2 = 14          7×4 = 28
 • 8×2 = 16          8×4 = 32
 • 9×2 = 18          9×4 = 36

Çocuk buradan bir sayının iki ile çarpımının o sayının iki katını almakla aynı şey olduğunu, bir sayının dört ile çarpımının o sayının iki katını alıp, sonucun tekrar iki katını almakla aynı şey olduğunu anlayacaktır. Yani 4 ile çarpımda sayının iki katının tekrar iki katı alınacaktır.

ZM

Sihirli 5’ler

Pratik Çarpma / Çarpım Tablosu – Bu yöntem yalnızca 1, 3, 5 gibi tek sayılarla çalışır. Tek haneli tek sayılarla beş çarpımlarının sonuçlarını liste halinde yazın ve çocuğunuzdan 5 ile çarpılan sayı ile sonucu arasında nasıl bir shirli ilişki olabileceğini bulmasını isteyin. Bulamazsa, bulması için ipuçları verin. Yine bulamazsa siz anlatın.

 • 1 x 5 = 05     [(1-1) / 2 = 0] → 05
 • 3 x 5 = 15     [(3-1) / 2 = 1] → 15
 • 5 x 5 = 25     [(5-1) / 2 = 2] → 25
 • 7 x 5 = 35     [(7-1) / 2 = 3] → 35
 • 9 x 5 = 45     [(9-1) / 2 = 4] → 05

5 ile çarpılan sayıdan “1” çıkartılıp, elde edilen sonuç ikiye bölünüp, sağına “5” yazıldığında çarpımın sonucu ortaya çıkmaktadır.

Şuna bir bakın: 7 x 5 = 35. Burada “5” ile çarpılan sayı “7”dir. “7”den “1”  çıkarın (7 – 1 = 6), çıkan sayının yarısını alın (veya 2’ye bölün; 6 / 2 = 3). 3’ün sağ tarafına “5”i ilave ediyorsunuz. Sonuç = 35.

İkinci örnek: 9 x 5= 45;   (9 – 1 = 8);   8/2= 4;  → 45.

Yukarıdaki anlatım çocuğun 1/2=0.5; 3/2=1.5; 5/2=2.5; 7/5=3.5 ve 9/5=4.5 gibi buçuklu bölme sonuçlarını ve 10 ile çarpımları bilmediği kabul edilerek anlatılmıştır. Aslında bu işlem sayıyı direkt “5” ile çarpmak yerine onun eşiti olan “5 = 10/2” ile çarpmak demektir. Öyleyse bir sayının yarısını alıp yanına “0” koymak “5” ile çarpmakla aynı şeydir. 10 ile çarpımda virgüllü sayının virgülünü bir sağa kaydırmakla işlem tamamlanmış olacaktır. Yani;

 • 7 x 5 = 35    (7 / 2 = 3.5; virgülü bir sağa kaydırın, sonuç = 35)

Daha Fazla 5

Pratik Çarpma / Çarpım Tablosu – “5”er “5”er saymayı kullanmak istemiyorsanız, 5 çarpım tablosunu göstermenin başka bir yolu var. Çift sayıları içeren tüm 5’li çarpımları yazın ve bir model arayın. Gözünüzün önünde görülmesi gereken şey, her yanıtın çocuğunuzun beş ile çarptığı sayının yarısının sonuna sıfır eklenmesidir.

 • 2 x 5 = 10    (2 / 2 = 110)
 • 4 x 5 = 20    (4 / 2 = 220)
 • 6 x 5 = 30    (6 / 2 = 330)
 • 8 x 5 = 40    (8 / 2 = 4 → 40)

İnanmıyorsanız şu örneklere bir bakın: 5 x 12 = 60 ve 5 x 22 = 110. (12’nin yarısı 6, 22’nin yarısı 11.)

Aslında bu işlem sayıyı direkt “5” ile çarpmak yerine onun eşiti olan “5 = 10/2” ile çarpmak demektir. Öyleyse bir sayının “yarısını alıp” yanına “0” koymak “5” ile çarpmakla aynı şeydir.

Sayılar arasındaki bu ilişkileri bilmek çocuğunuza hem özgüven kazandıracak, hem de çarpım tablosunu öğrenmek sayısal bir zekâ oyunu olacaktır.

Büyülü Parmak Matematik (Paritmetik)

Pratik Çarpma / Çarpım Tablosu – Son olarak, en sihirli numara ise çocuğunuzun “9” çarpım tablosunu öğrenmesi için ellerini kullanmasıdır.

Ellerini avuç içi karşıya bakacak şekilde önüne dik tutmasını ve sol elindeki parmakların 1’den 5’e kadar sayıları temsil ettiğini söyleyin. Sağ elindeki parmakların da 6’dan 10’a kadar olan sayıları temsil ettiğini söyleyin.

 • Ve ilk numara olarak, sol elindeki işaret parmağını veya 4 numaralı parmağı katlamasını isteyin.
 • Ona bunun 9 x 4 = 36 olduğunu hatırlatın. Sonra ellerine bakmasını sağlayın. Bükülmüş parmağının solunda 3 parmağı var. Sağda kalan 6 parmağı var.Parmaklarla kolay 9 çarpım tablosu
 • Bu numaranın sihri, 9 ile çarpılan sayı elde katlandığında, eldeki bükülmüş parmağın solundaki parmak sayısının sonucun onlar basamağını ve sağındaki parmak sayısının da sonucun birler basamağına eşit olmasıdır.

Paritmetik ile 6, 7, 8 ve 9 Çarpım Tabloları

Bu yöntemi sözel olarak anlatmak yerine görsel bir video anlatımı daha açıklayıcı olacaktır.

***

Çarpma gerçeklerinin yanıtlarını hatırlamak, çocuğunuzun daha karmaşık matematik türlerinde ustalaşması için gerekli temel bir beceridir.

Bu nedenle okullar, çocukların matematik öğrenmelerinde yapay yöntemlerle uğraştıkları için çok zaman kaybediyorlar.

Tavsiye Edilen Makaleler:

Çocuklar Nasıl Matematik Öğrenir?

Hızlı Okuma Kaç Yaşında Veya Ne Zaman Başlamalı?

Çocuk ve Zeka – Çocuklarınızı Daha Zeki Hale Nasıl Getirebilirsiniz?

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu