Çocuk ve Zeka

Çocuk ve Zeka – Çocuklarınızı Daha Zeki Hale Nasıl Getirebilirsiniz?

Çocuklarınızı Dahi Yapmanız Mümkün

Çocuk ve Zeka – Çocuk gelişimi geniş kapsamlı bir alandır; fiziksel ve duygusal tüm gelişmeleri kapsayan ve insanlığın geleceğini yakından ilgilendiren “gelecek mimarlığı” bir beceridir.

Günümüzde, çocuklarda zeka geliştirici çok sayıda ürün var. Son 10 yılda artan ürün çeşitliliğine bakarsak, çocuk ve zeka konusunda ciddi oyun malzemelerinin geliştirildiği görülüyor.

Bu konuda www.KisiselGelisim.com sitenizde fazlasıyla makale yer alıyor. Bunlar içinde en göze çarpan makaleyi buradan okuyun.

Hafıza ve Zekayı Geliştiren Çocuk Oyunlarını Nasıl Seçmelisiniz?

Yine bir yorum yaparsak, bu kadar çeşitli zekâ geliştiricilere göre müthiş bir kuşak geliyor, diyebiliriz.

Gerçekten de günümüzde her çocuğu dahi yapabilecek bu amaçla tasarlanmış kitaplar, oyuncaklar, DVD’ler, yazılımlar, oyunlar ve eğitim programları oldukça fazla.

Bu ürünlerin çoğunun faydaları bilimsel kanıtlarla desteklenmiştir. Kullanıcılar tarafından tavsiye edilmektedir.

Peki bu gerçek mi? Öyle diyelim; ama genelleme yapmamız doğru olmaz.

Örneğin, bilimsel çalışmalar şunu önermektedir:

 • Bloklarla oynamak çocukların çeşitli bilişsel beceriler geliştirmesine yardımcı olabilir. (Kaynak-1) ve (Kaynak-2) 
 • Eleştirel düşünme becerilerini öğreten akademik programlar IQ’yu geliştirir. (Kaynak-3) ve (Kaynak-4) 
 • Bazı masa oyunları okul öncesi matematik becerilerini geliştirir. (Kaynak-5) 
 • Bazı video oyunları uzamsal becerileri ve çalışma belleğini geliştirir.(Kaynak-6)

Mega Mental Aritmetik - Çocuklar için Konsantrasyon ve Zeka Eğitimi

Ancak birçok “zeka geliştirici” olduğu iddia edilen ürün etkisizdir. Bu kontrollü bir deney,  bebeklerin medya temelli eğitim programlarından okumayı öğrendiklerini göstermede başarısız oldu (Neuman ve ark. 2014). (Kaynak-7)

Kanıtlar, çok küçük çocukların televizyon izleyerek konuşmayı öğrenmediklerini gösteriyor. Bunun yerine bebekler, canlı insanları dinleyerek ve onlarla etkileşim kurarak dili öğrenirler (Kuhl 2005). (Kaynak-8) 

Sonra, çocukları zekaları için övmenin özgüvenlerini artıracağı ve akademik performanslarını geliştireceği fikri gibi yanlış anlamalar ve halk inançları var.

Etkileyici bir dizi deney, bunun tersinin doğru olduğunu gösteriyor. Çocukları zeki oldukları için övmek onları aptal gibi davranmaya meyillidir. (Kaynak-9) 

Daha da ilginç olanı, zeka hakkındaki inançlarımızın öğrenme sürecini engelleyebileceğinin keşfidir. Zekanın sabit ve değişmeyen bir özellik olduğuna ikna olan kişilerin, hatalarından ders alma ve okulda başarılı olma olasılıkları daha düşüktür. (Kaynak-10) 

Dahası, deneyler, çocuğunuzun zeka ve başarı hakkındaki toplumsal klişeler hakkındaki farkındalığının (örneğin, “kızların daha güçlü dil becerileri vardır” veya “Asyalı çocuklar matematik dahileridir” gibi) akademik performansını zayıflatabileceğini göstermektedir. (Kaynak-11)

Bu yüzden burada, ebeveynlerin çocuklarının zekasını besleyebilecekleri yollarla ilgili kanıta dayalı bilgiler olan “iyi bahisler” rehberini sunuyorum.

Egzersiz Ve Zeka

Hem ilgi çekici hem de beklenmedik: Aerobik egzersiz, beyin büyümesini uyarır ve öğrenme yeteneğimizi geliştirir. Araştırmalar ayrıca egzersizin çocukların okulda dikkati odaklamasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Ancak bir püf noktası var: Tam fayda sağlamak için egzersiz gönüllü olmalıdır.

Serbest oyun, daha iyi öğrenmeyi, hafızayı ve serebral korteksin büyümesini destekler. Aynı zamanda dilin, uzamsal zekanın, karşı olgusal akıl yürütmenin ve matematiksel becerilerin gelişimini geliştirir. Daha fazla bilgi için oyunun bilişsel faydaları hakkındaki bu makaleye bakın.  (Kaynak-12)

Çalışma Belleği: Yeni IQ?

Yeni araştırmalar, düşünceleri düşünmek ve sorunları çözmek için kullandığımız zihinsel not defteri olan işleyen hafıza kapasitesinin, okul başarısının IQ’dan daha iyi bir ön gördürücüsü olduğunu gösteriyor. Çalışma belleği ve onu eğitimle geliştirebileceğinize dair kanıtlar hakkında daha fazla bilgi edinin. (Kaynak-13) 

Mimik

Ellerinizle hareket etmenin hatırlama ve öğrenme yeteneğinizi geliştirdiğine dair de iyi kanıtlar var. Bilişsel psikolog Susan Goldin-Meadow ve meslektaşları, çocukların elleriyle hareket ettiklerinde kelimeleri, olayları ve hatta matematik derslerini hatırlama olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösteren bir dizi deney yaptı. (Kaynak-14)

omega

Ebeveyn Hassasiyeti, Bağlanma Güvenliği Ve Zeka

Çocuk ve zeka araştırmacıları, çocuk IQ puanları ile bağlanma durumu arasında bir korelasyon olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin, 36 orta sınıf anne ve onların üç yaşındaki çocukları üzerinde yapılan bir araştırma, güvenli bağlanan çocukların Stanford-Binet zeka testinde, güvensiz bağlanan çocuklara göre 12 puan daha fazla puan aldığını buldu (Crandell ve Hobson 1999).

Bu korelasyonun sorumlusu nedir? İki alternatif olabilir. Daha zeki çocukların güvenli bağlar kurmanın daha kolay zamana sahip olması mümkündür. Örneğin, daha zeki çocuklar muhtemelen ebeveynlerinin davranışlarını yorumlama ve en uygun yanıtı seçme konusunda daha iyidir (Waters ve Valenzuela 1999).

Ancak, güvenli bağlanmayı teşvik eden duyarlı ebeveynliğin daha yüksek IQ’ya katkıda bulunduğunu gösteren kanıtlar da var. Kötü çocuk sonuçları için yüksek risk altında olan ailelerle yapılan deneylerde, araştırmacılar bazı anneleri duyarlı ebeveynlik teknikleri konusunda eğitim almaları için rastgele atadılar. Eğitimli annelerin bebekleri, kontrol annelerinin bebeklerine göre bilişsel becerilerde daha fazla büyüme göstermiştir (Landry ve diğerleri 2003; 2006).

Sonuçlar, anne sütüyle beslenen bebeklerin bilişsel avantajlarını hassas, duyarlı ebeveynliğe bağlayan yeni bir çalışma ile tutarlıdır (Gibbs ve Forste 2014).

müzik - frekans + eğitim - öğrenme - konsantrasyon

Başarısızlık İçin Zihniyetler: Çocuğunuzu Geride Tutan İnançlar

Çocuk ve zeka – Çocuğunuz zekanın sabit bir özellik olduğuna inanıyor mu? Büyüleyici deneyler, zeka hakkında inandığımız şeyin öğrenme yeteneğimizi engelleyebileceğini gösteriyor.

Zekanın sabit ve istikrarlı bir özellik olduğuna inanan kişilerin zorluklardan kaçınma olasılığı daha yüksektir. Ayrıca hatalardan ders alma olasılıkları daha düşüktür. Bu fark beyin taramalarında ortaya çıkıyor. Bu fenomen ve çocukları nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin

Çocuğunuz “benim gibi insanların” akademik olarak başarılı olmadığına inanıyor mu? Eğer öyleyse, inançları okuldaki performansını zayıflatıyor olabilir. Politik olarak doğru propaganda gibi geliyor mu? Aslında “stereotip tehdidi” nin varlığını doğrulayan pek çok sağlam deneysel kanıt var. Bu araştırma ve etkilerini ortadan kaldırmak için neler yapabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Övgü çocuğunuzun öğrenme kapasitesini nasıl zayıflatabilir?

Çocuk ve zeka – Övgü harika bir motivasyon kaynağı olabilir. Ama aynı zamanda çocukların yanlış hedeflere odaklanmasına da neden olabilir.

Araştırmalar, yanlış türden övgülerin aslında motivasyona zarar verebileceğini ve başarısız olduklarında çocukları çaresiz hissetmelerine neden olabileceğini gösteriyor.

—– Sponsor Bağlantı —–

ÇOCUKLARIN HAFIZA VE ZEKALARINI GELİŞTİRMEK İÇİN

ÇOCUK ZEKA VE HAFIZA SETİ

—– Yazının Devamı —–

Uyku Ve Zeka

Uyku ve öğrenme

Çalışmalarımızdan kısa bir süre sonra uyuyacak olursak, öğrendiklerimizi muhafaza etme ve yeni iç görüler elde etme olasılığımızın daha yüksek olduğunu öne süren ikna edici kanıtlar vardır (Gais ve diğerleri 2006; Wagner ve diğerleri 2004) .

Etkinin işe yaraması için insanların bütün gece uyumasına gerek yok. Yavaş dalga (REM olmayan) uykuyu içerdikleri sürece 60 dakika kadar kısa şekerlemeler de aynı derecede etkili olabilir (Mednick ve ark. 2003; Alger ve ark. 2012).

Etki, yetişkinler kadar çocuklar üzerinde de gösterilmiştir (Backhaus ve ark. 2008; Kurdziel ve ark. 2013). Bu nedenle, çocukların uyku saatlerinden ve uyku saatlerinden önce çalışmalarını planlamaları mantıklı görünüyor.

Maalesef, kurumsallaşmış öğrenme, çalışma uykularına yer açmıyor! Görünüşe göre evde eğitim görenlerin ve esnek akademik programları olan diğer çocukların belirgin bir avantajı var.

Uyku ve bilişsel gelişim

Çocuklar beynin doğal olarak ihtiyaç duyduğu uyku süreleri kadar uyumalıdır. Kronik uyku kısıtlamasının bilişsel performans üzerinde kalıcı bir etkisi olması da mümkündür.

Araştırmacılar, 2,5 ila 6 yaşları arasındaki Kanadalı çocukları izleyen bir çalışmada, küçük çocuklar olarak uykusu zayıf olan çocukların, 6 yaşındayken nörogelişimsel testlerde daha kötü performans gösterdiğini buldu (Touchette ve ark. 2007).

Bu, uykusu 3 yaşından sonra düzelen çocuklar için bile geçerliydi. Araştırmacılar, erken çocukluk döneminde, uyku kısıtlamasının özellikle zararlı olduğu “kritik bir dönem” olabileceğini tahmin ediyorlar (Touchette ve ark. 2007).

mi

Matematik, Mantık ve Eleştirel Düşünme

Çocuk ve zeka – Stanislaus Dehaene, bilişsel bir bilim adamı ve matematiksel beyin konusunda uzmandır.

Birçok çocuğun matematik becerilerinin zayıf olduğunu çünkü sezgisel bir sayı duygusu geliştirmekten caydırıldıklarını savunuyor. (Kaynak-15)

Ek olarak, bazı tahta oyunlarının okul öncesi çocukların matematik becerilerini geliştirmelerine nasıl yardımcı olabileceği hakkındaki bu makaleye bakın. (Kaynak-16) 

Peki ya mantık? Deneysel çalışmalar, eleştirel düşünmedeki açık öğretimin – temel mantık, hipotez testi ve bilimsel akıl yürütme dersleri de dahil olmak üzere – bir çocuğun IQ’sunu yükseltebileceğini öne sürüyor.

Ne yazık ki, bu tür dersler, bırakın ortaokul müfredatı bir yana, çoğu lisenin ortak bir parçası değil. Daha da kötüsü, medyanın ve diğer etkilerin çocuklarımızı güneş gözlüğü takarak düşünmeleri için eğittiğinden şüpheleniyorum.

Mekansal Beceriler

Çocuk ve zeka – Mekansal beceriler, fizik ve mühendislikten mimariye ve görsel sanatlara kadar çeşitli alanlarda başarı için çok önemlidir.

Çocuğunuzun mekansal görevlerdeki performansının kalıtsal bir bileşeni vardır, ancak eğitim deneyimlerinin de büyük bir etkisi olabileceği açıktır.

ME-FHT

Serbest Seçim

Çocuk ve zeka – Çocuklar ne yapacaklarını kendileri seçtiklerinde daha fazla motivasyon gösterirler ve daha iyi performans gösterirler (Iyengar ve Lepper 1999).  Her neyse, bu bazı Amerikalı çocuklar için de geçerli. Etkinin kültüre özgü olduğu ortaya çıktı.

Bir çalışma, Anglo-Amerikalı ve Asyalı Amerikalı çocukları karşılaştırdı. Anglo-Amerikalılar kendileri için seçtikleri görevleri tercih ederken, Asyalı Amerikalılar seçimleri kendileri için güvenilir otorite figürleri veya meslektaşları tarafından yapıldığında daha fazla motivasyon gösterdiler (Iyengar ve Lepper 1999).

Sonuç? 

Sınıfta öğrenme “Aynı ölçü herkese uymaz!” yaklaşımı gibidir. Bazı çocuklar, öğretmenler onlara seçenekler sunduğunda başarılı olabilir. Diğerleri bu yaklaşımı rahatsız edici bulabilir.

Bilişsel Becerileri Artıran Oyuncaklar Ve Oyunlar

Aksiyon video oyunlarının uzamsal becerileri geliştirdiğine ve hatta disleksik çocukların okumayı öğrenmelerine yardımcı olabileceğine dair kanıtlar olmasına rağmen, en önemli gelişimsel oyuncaklardan ve oyunlardan bazıları en eski moda olanlardır. (Kaynak-17)

NOT: Bu yazı önce, https://www.parentingscience.com/intelligence.html sitesinde yayınlandı.

Çocuk ve Zeka Referansları

 • Alger SE, Lau H, and Fishbein W. 2012. Slow wave sleep during a daytime nap is necessary for protection from subsequent interference and long-term retention. Neurobiol Learn Mem. 98(2):188-96.
 • Backhaus J, Hoeckesfeld R, Born J, and Jung. 2008. Immediate as well as delayed post learning sleep but not wakefulness enhances declarative memory consolidation in children. Neurobiol Learn Mem 89(1): 76-80.
 • Crandell LE and Hobson RP. 1999. Individual differences in young children’s IQ: a social-developmental perspective. J Child Psychol Psychiatry. 40(3):455-64.
 • Gais S, Lucas B, and Born J. 2006. Sleep after learning aids memory recall. Learning and Memory 13: 259-262.
 • Iyengar SS and Lepper MR. 1999. Rethinking the value of choice: a cultural perspective on intrinsic motivation. J Pers Soc Psychol. 76(3):349-66.
 • Just MA and Carpenter PA. 1987. The psychology of reading and language comprehension. Boston: Allyn and Bacon.
 • Kuhl PK. 2005. Early language acquisition: Cracking the speech code. Nature Neuroscience 5: 831-843.
 • Kurdziel L, Duclos K, and Spencer R. 2013. Sleep spindles in midday naps enhance learning in preschool children. PNAS (epub ahead of print) doi: 10.1073/pnas.1306418110.
 • Mednick S, Nakayama K and Stickgold R. 2003. Sleep-dependent learning: A nap is as good as a night. Nature Neuroscience 6(7); 697-698.
 • Neuman SB, Kaefer T, Pinkham A, and Strouse G. 2014. Can Babies Learn to Read? A Randomized Trial of Baby Media. Journal of Educational Psychology DOI: 10.1037/a0035937.
 • Rayner K. 1998. Eye movements in reading and information processing: 20 years of research. Psychological Bulletin 124(3): 372-422.
 • Touchette E, Petit D, Seguin JR, Boivin M, Tremblay RE and Montplaisir JY. 2007. Associations between sleep duration patterns and behavioral/cognitive functioning at school entry. Sleep 30(9): 1213-1219.
 • Wachs TD, Uzgiris IC, and Hunt JM. 1971. Cognitive development in infants of different age levels and from different environmental backgrounds: An explanatory investigation. Merrill-Palmer Quarterly 17: 283-317.
 • Wachs TD. 1976. Utilization of a Piagetian approach in the investigation of early experience effects: a research strategy and some illustrative data. Merrill-Palmer Quarterly 22: 11-30.
 • Wachs TD and Camli O. 1991. Do ecological or individual characteristics mediate the influence of the physical environment on maternal behavior? Journal of Environmental Psychology 11: 249-264.
 • Waters E and Valenzuela M. 1999. Explaining disorganized attachment: Clues from research on mildly to moderately undernourished children in Chile. In: J. Solomon and C. George (eds), Attachment disorganization. New York: Guildford Press.

ZM

Başa dön tuşu