Çocuk ve Zeka

Çocuk Oyunları – Hafıza Ve Zekayı Geliştiren Oyunları Nasıl Seçmelisiniz?

Çocuk Oyunları – Hafıza Ve Zekayı Geliştiren Oyunları Nasıl Seçmelisiniz? Piyasada oyun malzemeleri enflasyonu yaşanıyor. Bireysel veya grup halinde oynanan reel oyunlar yanında, internet üzerinden ya da mobil telefonlar üzerinden oynanan sanal oyunlar da oldukça yaygın halde. Hepsinin çocuk oyunları için tek sloganı da şu: “Beyni geliştiren, hafızayı, dikkat ve konsantrasyonu geliştiren oyunlar”

Peki, gerçekten de öyle mi?

Çocuk Oyunları – Oyun kültürü insanlığın ortak tarihi mirasıdır. Tüm yavrularda olduğu gibi, insan yavrusu da oynamaya ve oyun üzerinden hayatı anlamaya ve algılamaya çalışır. Çocukların oyun üzerinden yaşama hazırlanmalarını gören ilgili sektör de çocuklara yönelik oyun malzemeleri üretmektedir. Beyni geliştirdiği iddia edilen zeka oyunları yanında fiziksel spor oyunları da yaygındır.  Artan rekabet nedeniyle hem oyun malzemeleri çeşitlenmekte hem de pedagojik olarak bilimsel temelli oyuncaklar üretilmektedir. Bizim de burada kastettiğimiz şey, beyin ve hafızayı destekleyen ve geliştiren oyunlardır.

Mega Mental Aritmetik - Çocuklar için Konsantrasyon ve Zeka Eğitimi

Hafıza ve Zekayı Geliştiren Oyunları Nasıl Seçmelisiniz?

Çocuk Oyunları – Burada sayamayacağımız kadar çok olan oyun malzemelerini tanıtmak yerine, sizin oyun ve oyun malzemesi seçerken, alacağınız oyun malzemesinin çocuklarının hangi özelliklerini ve niteliklerini desteklediğini bilmenizi istiyoruz. Aşağıda bu tür çocuk oyunları isimlerini vermek yerine, bu tür oyunların beyin ve hafıza üzerindeki etkisini yazdık.

—– Sponsor Bağlantı —–

ÇOCUK VE OYUN – BEYİN NEDEN OYUN OYNAMAK İSTER?

ZEKA OYUNLARI EĞİTİMCİ EĞİTİMİ İÇİN TIKLAYIN

—– Yazının Devamı —–

1-) Psikomotor Becerileri Geliştirici Oyunlar ve Oyun malzemeleri

Çocuk Oyunları – Şekil oluşturan, geometrik cisimlerden oluşan oyunlar çocukların el kaslarını ve el-göz koordinasyonunu sağlar. Eğlenceli ve öğretici zeka oyunları yaygındır. Bu tür oyunlar, el göz koordinasyonu ve psiko-motor gelişimine, çocukların kendi tasarımlarını yapma becerilerinin gelişimine ve tasarım yönlerinin gelişimine yardımcı olur.

Çankırı il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iki ana sınıfında gerçekleştirilen bir araştırmada deney grubundaki çocukların ince ve kaba motor gelişimi erişi (son test-ön test) puan ortalamalarının kontrol grubundaki çocukların ince ve kaba motor gelişimi erişi puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Bakınız

2-) Uzaysal algıyı geliştiren oyunlar ve oyun malzemeleri

Çocuk Oyunları – Uzaysal algıyı geliştiren oyunlar çocukların hayallerini güçlendirir, onları mimarlığa ve mühendisliğe yöneltir. Çocuklar bu tür oyunlarla fen bilimlerinin temeli olan dengeyi öğrenirler. Hayal dünyalarını ortaya çıkarabilecekleri bir yapıya sahip olurlar.  Odaklanma becerilerini artırarak uyum problemlerini aşamalarına yardımcı olur.

3-) Konsantrasyon ve bellek güçlendiren oyunlar ve oyun malzemeleri

Dikkat-konsantrasyon, hafıza (bellek) güçlendirme, problem çözme alanlarını geliştiren oyunlar harikadır. Oyunda varsa işitsel dikkat süresini kısaltması ve çocuklarda renk ve şekil algılarını almaları sağlanır.  Konsantrasyon öğrenmenin en temel aracıdır. Konsantrasyon sağlayan oyunlar çocuğunuz için faydalıdır.

—– Sponsor Bağlantı —–

ÇOCUKLARIN HAFIZA VE ZEKALARINI GELİŞTİRMEK İÇİN

ÇOCUK ZEKA VE HAFIZA SETİ

—– Yazının Devamı —–

4-) Uzamsal düşünmeyi Güçlendiren Oyunlar ve Oyun Malzemeleri  

Çocuk Oyunları – Uzamsal düşünme, konsantrasyon ve mantık yürütme alanlarını geliştirmeye yönelik oyunlar oldukça faydalı ve oldukça da yaygındır. Daha çok geometrik şekillerin oluşması ve üzerinden dizayn edilmiş oyunlar tam buraya göre. Uzamsal düşünme; üç boyutlu uzayda bir ya da daha çok parçadan oluşan cisimleri ve bileşenlerini zihinde hareket ettirilebilme veya zihinde canlandırabilme yeteneği olarak tanımlanmıştır. Matematiksel ve uzamsal düşünme arasındaki ilişki ise uzamsal düşünmenin her zaman matematiksel düşünmeyi destekler olmasıdır. Ahşap blok parçacıklarından bütünü düşünüp şekiller oluşturmak sentez düşünmeyi destekler.

5-) Eleştirel düşünme oyunları ve Oyun Malzemeleri

Çocuk oyunları – Çocukların seçenekler karşısında farklar üzerinden fikir yürütmeleri sağlayan oyun türleri arasında eleştirel veya kritik düşünme becerisini ölçen oyunlar makbuldür.

Eleştirel düşünmenin bir uygulaması olan tartışma oyunudur. Tartışma belirli bir konuyla ilgili karşıt düşünceleri karşılıklı olarak öne sürme ve savunma anlamına gelir. Daha genel tanım içinde konuların önceden belirlenmiş olmaması, sözlü ifade biçimindeki uslamlamaya dayalı olması, karşıdaki kişi veya kişileri yoklayarak argüman gücünün tartılması ve hatta ağız dalaşına girmek anlamlarını da kapsamaktadır.

6-) Problem çözme oyunları ve Oyun Malzemeleri

Mantık yürütme, problem çözme, sıradışı düşünme becerilerinin gelişimine yardımcı olan oyunları tercih edin.  Satranç, dama vb. türü oyunlar problem çözme ve karar verme becerilerini geliştiren oyunlardır.

7-) Görsel algı ve bağlantısal düşünme oyunları ve Oyun Malzemeleri

Çocuk oyunları – Görsel algı, dikkat, problem çözme, bağlantısal düşünme ve  sıralı düşünme becerilerini geliştiren oyunlara önem verin. Bunlardan bazıları bireysel bazıları ise grup halinde oynanabilir. Tangram, Pentemino, Desen Oyunları, Katamino, Denge oyunları vb.

8 -) Strateji Geliştirme Oyunları ve Oyun Malzemeleri

Strateji geliştirme, mantık yürütme ve problem çözme becerisine katkısı olan oyunlar her zaman lider oyunlardır.  Strateji geliştirme, mantık yürütme, problem çözme alanlarını geliştirmektedir. Oyun, oyuncunun rakibin taşlarını yerleştirmesine engel olarak kendi taşlarını yerleştirmesiyle oynanır. Bu oyunlardan en meşhuru Koridor oyunudur.

BEYNİNİZİ DİNAMİK TUTAN 6 ZEKA OYUNU

çocuk zeka ve iq hafıza geliştirme seti

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu