Kişisel GelişimMatematik

Matematik Öğrenme Güçlüğü – Diskalkuliyi Yönetmek İçin 5+1 Strateji

Matematik Öğrenme Güçlüğü – Ülkemizde, hemen her sınıf düzeyindeki pek çok öğrencinin matematik kaygısıyla mücadele ettiğini biliyoruz. Matematik dersleri ve sınavları, bu alanda öğrenme güçlüğü çeken çocukların akademik başarısını etkileyebilecek ve özgüvenini düşürebilecek aşılmaz gibi görünen engeller çıkarmaktadır.

Diskalkulinin Kısa Öyküsü

1974 yılında Dr. Ladıslav Kosc gelişimsel diskalkuliyi beynin fonksiyonlarındaki kalıtsal veya doğumsal nedenlerden meydana gelmiş yapısal bozukluk olarak tanımlamış ve diskalkuli literatüre bu yıllarda girmiştir.

Kosch diskalkuliyi “bilişsel fonksiyonlarda genel bir güçlük olmaksızın, beynin matematiksel bilişin dâhil olduğu belirli bölümlerinde oluşan bozukluk nedeniyle matematikte yaşanılan güçlük” olarak tanımlamıştır.

Diskalkuli bir başka tanımda “Matematiksel ilişkileri anlama, yazma ve hesaplamada, sayısal sembolleri tanıma, kullanma ve yazmada bozukluk ya da eksiklik” biçiminde ifade edilmiştir.

Bazı çalışmalarda, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin yaklaşık %3-%6’sının matematik öğrenme bozukluğu ortaya çıkarılmıştır.  Bakınız: (Kaynak 1)

—– Sponsor Bağlantı —–

ÇOCUKLARIN HAFIZA VE ZEKALARINI GELİŞTİRMEK İÇİN

3-7 YAŞ İÇİN – ÇOCUK ZEKA VE HAFIZA SETİ

—– Yazının Devamı —–

Diskalkuli Çocukların Özellikleri

Matematik Öğrenme Güçlüğü – Diskalkulisi olan insanlar, beynin sayılarla ilgili bilgileri işleme yeteneğinde bir eksikliğe sahiptir. Matematik işlemlerinde, çarpım tablolarını ezberlemede ve matematik kavramlarını anlamada sorun yaşayabilirler. Daha geniş anlamda, bilgileri sıralamakta, zamanı bütçelemekte ve programları tutmakta zorluk yaşarlar.

Küçük yaşlardan itibaren bakıldığında, aşağıdaki eylemleri yapmada yaşanan güçlükleri, diskalkulinin belirtileri olarak görebiliriz.

Diskalkulinin bazı belirtileri şunlardır:

Analog saatleri okumakta zorluk çekmek

İki sayıdan hangisinin daha büyük olduğunu belirlemede zorluk çekmek

Sıralama sorunları yaşamak

Finansal planlama veya bütçelemeyi bazen temel düzeyde bile kavrayamamak.

Bir alışveriş sepetindeki ürünlerin maliyetini tahmin edememek

Sayıları sayısal bir değeri gösteren karakterler olarak algılamak yerine anlamsız veya anlamsız semboller olarak görselleştirmek

Çarpma, çıkarma, toplama ve bölme tablolarında, zihinsel aritmetikte vb. zorluk çekmek

Toplama, çıkarma, çarpma ve bölmede tutarsız sonuçlar elde etmek

Sayıları yazarken, okurken ve hatırlarken şu alanlarda hatalar meydana gelebilir: Sayı eklemeleri, ikameler, aktarmalar, atlamalar ve ters çevirmeler

Matematik kavramlarını hafızada tutma ve geri çağırmada zorluk yaşamak

Matematiği kavramsal düzeyde kavrasa da, ancak bu kavramları uygulamaya koyamamak

Sayıların adlarını hatırlamada veya belirli farklı sayıların aynı “hissettiğini” düşünmede zorluk çekmek; örneğin, aynı iki sayıyı okurken veya hatırlarken sık sık birbiriyle değiştirmek

Sol ve sağ arasında ayrım yapmayla ilgili sorunlar

Zaman, yön, hatırlama programları, genellikle geç veya erken gibi olay dizilerini, yani zamanı takip etmede zorluk çekmek

Müzik notalarını okumada zorluk

Koreografik dans adımlarında uyum zorluğu çekmek

Bir nesnenin veya mesafenin ölçümünü zihinsel olarak tahmin etmekte özellikle güçlük çekmek (örneğin, bir şeyin 3 veya 6 metre uzakta olup olmadığını tahmin gibi)

Matematiksel kavramları, kuralları, formülleri ve dizileri kavrayamama ve hatırlayamamak

Zihinsel olarak yoğun görevlere konsantre olamamak

İsimlerin yanlış hatırlanması, kötü isim / yüz bulma, aynı harfle başlayan isimlerin yerini alabilir.

(Kaynak 2) 

Diskalkulikler İçin Çözüm: 5+1 Strateji

Matematik Öğrenme Güçlüğü – Soyut matematiksel bilgiyi somut dünyada temellendirmek diskalkulik öğrencilerin başarılı olmasına yardımcı olabilir. Temel aritmetikten gelişmiş cebire kadar matematik kavramlarını daha kolay anlamak ve hatırlamak için aşağıdaki beş strateji işinize yarayabilir:

1. Bir Problemi Konuşun veya Yazın

Matematik Öğrenme Güçlüğü – Diskalkulik öğrenci için “matematik kavramları” sadece “özet”lerdir ve bir sayfadaki “sayılar” yalnızca “işaretler”dir. Bir problem üzerinden konuşmak veya bunu cümle şeklinde yazmak, sayılarla yazılar arasındaki ilişkileri görmeye yardımcı olabilir. Kelime problemlerini yeni bir şekilde ifade etmek bile bilgiyi organize etmeye ve çözümleri görmeye yardımcı olabilir.

2. Problemi Çizin

Matematik Öğrenme Güçlüğü – Problemi çizmek ve görsel öğrenme ilişkileri görmelerine ve kavramları anlamalarına yardımcı olabilir. Öğrenciler problemi kavradıklarını yansıtan ve çözmenin yollarını gösteren resimlerle problemi “çizebilirler”.

3. Görevleri Alt Kümelere Bölün

Matematik Öğrenme Güçlüğü – Diskalkulik öğrenciler, karmaşık bir problem ya da kavramla kolayca bunalabilirler, özellikle de önceden bilgi birikimine dayanıyorsa – ki bunu ellerinde tutmamış olabilirler. Bir problemi bileşen parçalarına ayırmak ve birer birer üzerinde çalışmak, öğrencilerin odaklanmasına, bağlantıları görmesine ve aşırı yüklemeyi önlemesine yardımcı olabilir.

4. “Gerçek Hayattan” İpuçları ve Fiziksel Nesneleri Kullanın

Matematik Öğrenme Güçlüğü – Matematiği günlük yaşamın pratikleriyle ilişkilendirmek, diskalkulik öğrencilerin kavramları anlamalarına ve sayılar arasındaki ilişkileri görmelerine yardımcı olabilir. Öğrencilerin manipüle edebileceği ölçü kapları, cetveller ve sayılabilir nesneler gibi aksesuarlar matematik kavramlarını daha az soyut hale getirebilir.

5. Sıkça Gözden Geçirin – Sistematik tekrar yapın

Matematik Öğrenme Güçlüğü – Aralıklı tekrar, beyninizin öğrendiklerini hatırlama yeteneğini artırma yöntemidir. Fikir oldukça basittir: Öğrendiğiniz bilgileri hatırlayıp hatırlamadığınızı sürekli artan aralıklarla test ederek, bunları yalnızca yarın değil, gelecek yıllar için de hatırlama şansınızı artırabilirsiniz. Öğrendiklerinizi giderek artan zaman aralıkları içinde tekrar ettiğinizde, bunları daha yavaş unutursunuz!

Diskalkulik öğrenciler matematikle ilgili bilgileri korumakta zorlandıkları için, önceki derslere dayanan yeni becerilerde ustalaşmaları zorlaşır. Kısa aralıklarla, sık gözden geçirme oturumları – gerekirse her gün – bilgilerin bir sonraki yeni göreve uygulanabilir ve güncel kalmasına yardımcı olur. Kartlar veya diyagramlar gibi yazılı veya çizilmiş referanslar oluşturmak, hızlı incelemelere yardımcı olabilir. Bunun için Sistematik Tekrar Yöntemi diskalkulik çocuklar için harika bir yöntemdir.

5+1. Mega Aritmetik Sistemiyle Diskalkuliye Meydan Okuyun!

Mega Aritmetik™, MEMORIAD™ Dünya Zihinsel Sporlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Melik Duyar tarafından geliştirilmiş, Paritmetik™Mega Soroban™Anzan™Mega Zeka Oyunları™, Hayal Gücü İle Matematik ve Mega Hafıza™ Teknikleri sistemlerini içeren,  5 ile 12 yaş arasındaki çocukların beyin gelişimlerini desteklemek amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir.

—– Sponsor Bağlantı —–

5-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN KONSANTRASYONLARI İÇİN

ANZAN MEGA ARİTMETİK BEYİN EGZERSİZLERİ EĞİTİMİ

—– Yazının Devamı —–

Sistem tüm dünyada öyle kabul görmüştür ki, şu anda Çin, Singapur, Kazakistan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, Kolombiya ve Meksika gibi 16 ülkede Mega Hafıza lisansı altında “ANZAN” adıyla uygulanmaktadır.

Eğitim zihinsel aritmetik teknikleriyle hafıza tekniklerini ve zeka oyunlarını birleştirerek beyinde sinerji yaratan çok özel bir eğitim sistemidir. Sistem 5 – 6 yaş7 – 8 – 9 yaş ve 10 – 11 – 12 yaş grubu çocukları için düzenlenmiş online destekli eğitim programlarından oluşmaktadır. Eğitim programı ve müfredat hakkında bilgi almak için tıklayınız

Mega Mental Aritmetik - Çocuklar için Konsantrasyon ve Zeka Eğitimi

Diğer öğrenme güçlükleri gibi, diskalkuli de öğrenci başarısını hem sınıf içinde hem de sınıf dışında etkiler. Görsel ve sözlü ipuçları ve fiziksel desteklerle matematiğin soyut dünyasını dünyaya getiren çalışma stratejileri, diskalkulik öğrencilerin matematiği anlamlandırmanın önündeki engelleri aşmalarına yardımcı olabilir.

Çocuğunuz matematikle mücadele ediyorsa Mega Aritmetik Sistemini deneyin.

beyin - anlayarak akıcı okuma - supramarjinal girus

Başa dön tuşu