Matematik

Matematik Haritası – Her Şey Bir Şeyle, Bir Şey Her Şeyle Nasıl Bağlantılıdır?

Matematik Haritası – Her Şey Bir Şeyle, Bir Şey Her Şeyle Nasıl Bağlantılıdır? Ah şu matematik! Hakkında ne kadar çok konuşuldu, yazıldı ve çizildi. Okul yıllarının korkulu rüyası, en zor ama öğrenildiğinde en eğlenceli dersi… Nesilden nesile, matematik, başarının biricik ölçütü olarak algılandı. Matematik notları iyi olan çocuklara “zeki” unvanı verdik. Matematik hem fen alanlarında hem sosyal alanlarda el ele geleceğe yürüdüğü halde, onu hep fen ve sosyal bilimlerden ayırıp, kendi sığ kafamıza yerleştirmeye çalıştık. Oysa matematik hayatın ta kendisiydi.

İyi Matematik Bilmeyen Toplumlarda Adalet Yoktur.”

Ünlü matematikçi John Nash, Türkiye’nin matematikte dünya sıralamasında sondan ikinci olduğunu öğrenince, ciddileşip “İyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur.” demesi üzerinden açıkçası Matematik ve Hukuk ilişkisini anlayamamıştım. Hatta daha ileri gitmiş, “Böyle bir durumda çocukları hiç okula yollamamak, evde eğitmek bile daha iyi sonuçlar verebilir.” demişti.

Matematik yaşamın kendisidir. Hukuk matematiktir. Din Matematiktir. Tabiat matematiktir. Yaratıcı, “Haydi çevir gözünü kusur görecek misin?” (Mülk suresi, 3) derken, evrenin ince hesaplarla donatılmış matematiksel işlemlerle çalıştığını ifade etmektedir. Sosyal bilimlerin kökeni matematiktir. Neden eski filozoflar, hem sosyal bilimlerde hem fen bilimlerinde ve hem matematikte en iyi idiler. Neden?

Çünkü onlar farkında değillerdi, ama beyinlerinin hem sağ, hem de sol loplarını birlikte kullanıyorlardı. Kaldı ki, rakamlar, sayılar da kelimeler gibi beynin sol lobunun temel fonksiyonlarındadır. İyi bir sözelcinin, iyi bir matematikçi olmasında garipsenecek bir durum yoktur!

Bu konuda yazdığımız MATEMATİĞİN DİLİ ve ayrıca ÇOCUKLARA ÇAKTIRMADAN MATEMATİK NASIL ÖĞRETİLİR? başlıklı yazılarımızı da  okuyabilirsiniz.

—– Sponsor Bağlantı – Sponsor Bağlantı —–

ÇOCUKLARIN ZEKALARINI, BEYİN KAPASİTELERİNİ VE KONSANTRASYONLARINI GELİŞTİRMEK İÇİN

Anzan Dahi Çocuk Merkezi

—– Yazının Devamı – Yazının Devamı —–

Öğrencilerdeki Matematik Kaygısı Nasıl Giderilir?

Matematik Haritası – Çoğu öğrencinin matematikte öğrendikleri için “Ama bunu gerçek hayatta ne zaman kullanacağım?” sorusunu sıkça sordukları bilinmektedir. Her gün birçok hoşnutsuz öğrencinin (ve yetişkin) belirsiz bu tepkisine rağmen, matematik farklı şekillerde bolca kullanılmaktadır.

Dominic Walliman, matematik ve kullanımlarını (ve gerekliliğini) açıklamak amacıyla YouTube’da “Matematiğin Haritası (The Map of Mathematics)” başlıklı bir video yayınladı. Sadece 11 dakika içinde, tüm matematiğin nasıl bir ilişki içinde olduğunu ve gerçek dünya problemlerine nasıl uygulanabileceğini açıklıyor.

Dominic, anlatımında tam bir görsel şölen sunuyor. Bu aslında bize yabancı değildir. Dominic’in yaptığı anlatım ZİHİN HARİTALARI tekniğine göre yapılmış bir görselleştirmedir. Beyin haritaları gibi, ortada gösterilen bu karmaşık Matematik Haritasını oluşturmaya başlıyor. Bunu turuncu turkuaz çember, sayıların kökenlerini ve nasıl başladıkları izliyor.

Videonun başlangıcında, farklı matematik türleri üzerinde durarak bir giriş yapıyor. Modern matematiği iki temel başlık altında sınıflandırıyor:

  1. Soyut Matematik (Pure Mathematics): Matematik yapmak için matematik yapmaktır.
  2. Uygulamalı Matematik (Applied Mathematics): Diğer bilim dalları ve gerçek hayatta karşılaşılan sorunları çözmek için yapılan ve uygulanan matematiktir.

Bu iki temel başlık, aslında nasıl örtüştüklerini de anlatmaya çalışıyor.

—– Sponsor Bağlantı —–

5-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN KONSANTRASYONLARI İÇİN

ANZAN MEGA ARİTMETİK BEYİN EGZERSİZLERİ EĞİTİMİ

—– Yazının Devamı —–

Öyleyse Fark Nedir? 

Matematik Haritası – Soyut matematik, sadece matematik için matematik yapıyor; insanların ihtiyaç duyup duymadıklarına veya faydalı olup olmadıklarına bakmaksızın var olan kuralları ve denklemleri geliştirmeye çalışıyor.

Eğer matematik öğrenimini bunun üzerine kurarsanız öğrenciler matematikten nefret edebilirler. Bu bilginin hayatın neresinde kullanılacağına dair bir açıklaması yok.  Onun için matematik öğretimini uygulamalı yani hayatın içindeki matematiği öğretirseniz, öğrenciler bunu çok sevecek ve öğreneceklerdir. Yani Uygulamalı matematik…

Uygulamalı matematik ise, bu fikirlerin gerçek hayat problemlerini çözmek için nasıl kullanılacağını işliyor. Yani fizikte, kimyada, teknolojide, mimaride; kısacası hayatta her yerde uygulamak.

Soyut Matematik ve Uygulamaları

Sayıların araştırılması doğal sayılarla başlar, bunlar herkesin bildiği sayılardır; 1, 2, 3, vs.

Daha sonra matematik haritası, negatif sayılar içeren tam sayılar, kesirler gibi rasyonel sayılar, pi gibi sayılar içeren sayısız ondalık noktalara giden pi sayıları ve daha sonra karmaşık sayılar ve bir sürü diğer sayılara bakar.

Video daha sonra bu soyut matematik teorilerinin gerçek dünya problemlerine nasıl kullanıldığını ve uygulandığını açıklıyor.

Tüm bu karmaşık terimler; karmaşık analiz, topoloji ve diferansiyel geometri, yabancı gelebilir; ancak pratikte onlar gerçekten sadece evrendeki bir şeylerin farklı ve çeşitli şekillerini tanımlamak için kullanılır.

Bu şekillerin zamana ve mekana göre nasıl değiştiği, yüksek dereceli analiz ve kaos teorisi ile en iyi anlaşılabilir.

Benzer şekilde, bölüm teorisi, kombinatorik, lineer cebir, matrisler ve diğer prensiplerin bir kombinasyonu, bildiğimiz gibi tüm dünyamızın özünü oluşturur.

Uygulamalı Matematik 

Matematik haritasının sağına doğru hareket edildiğinde, fizik, kimya ve biyolojide uygulanan matematiği görürüz. Nanoteknoloji (Uygulamalı fizik), nükleer tıp (Uygulamalı biyo-kimya) ve nano-biyoteknoloji (Uygulamalı biyoloji), hepsi uygulamalı matematiği dokusuyla birleştirmektedir.

Oyun teorisi, optimizasyon, kriptografi ve makine öğrenmesi normal insanlar için çok anlamlı olmayabilir, fakat hepsinin evrende son derece değerli ve gerçek etkileri vardır.

Dominic, “Matematiğin Haritası” adlı videosunu, matematiğin temelleri hakkında konuşarak bitirmektedir.

İzlemenizi öneririm.

Başa dön tuşu