Teknoloji

Dijital Sınıf – Öğretmenlerin İhtiyaç Duyduğu Beş Beceri

Dijital Sınıf – Kovit-19 salgın süreci inişli çıkışlı olsa da tüm hızıyla devam ediyor. Okullar yüz yüze eğitime açılacak mı? Resmi söylemlere göre 21 Eylül’de yüz yüze eğitime geçilecek; desek de, açılma konusunda hala tereddütler ve şüpheler var. Bu süreçte geçen eğitim-öğretim yılının yarısında uzaktan eğitimi tattık. Kimine ekşi geldi kimine tatlı. Kimi öğretmenler bu vesileyle bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrendiler. Teknolojik araçları kullanmayı öğrendiler.

Bu yazıda ise, uzaktan eğitimin en temel yapı taşlarından bir olan dijital öğrenme için dijital sınıf oluşturma; öğretmenlerin dijital sınıftaki rolleri ve sahip olmaları gereken temel dijital özellikleri üzerinde durulacaktır.

Kısacası gündemin içindeyiz…

Dijital Sınıf Nedir?

Ünlü eğitim düşünürü John Dewey bir defasında şunu söylemişti:

“If we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow.” Yani, “Çocuklarımıza bugünü, dünde öğrettiğimiz gibi öğretirsek, onların yarınlarını çalmış oluruz.”

Ne anlama geliyor bu? “Gelişen ve değişen imkanları, doğru, yerinde ve etkili kullanırsak geleceğin kuşaklarını kendi geleceklerine uygun bir şekilde yetiştirmiş oluruz”, demektir.

Hz. Ali’nin “Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin” sözü tarihe geçmiş bir cümledir.

Bu nedenle dijital gerçek sınıflar gibi, dijital sanal sınıflarla da eğitimi kolaylaştırmak mümkün.

Bir dijital sınıf tamamen teknolojiye dalmış bir sınıfı da ifade eder.

Bu sınıflar, öğrencilerin öğrenimini geliştirmek için eğitim uygulamalarına ve web sitelerine güvenir.

Geri bildirim döngüleri ve teknoloji de dijital bir sınıfın önemli parçalarıdır.

Dijital bir sınıftaki geri bildirim döngüleri, öğrencilerin hocalarından zamanında girdi almalarını sağlar.

Hocalar ayrıca geri bildirimlerini öğrenci, ders, grup ve daha fazlasına göre özelleştirebilirler.

Teknoloji, bu tür bir sınıfın en görünür kısmıdır ve donanım, yazılım, işletim sistemleri ve sosyal medya kanallarını kapsar.

Google sanal sınıf uygulaması bunlardan biridir.

ZH

Verimli Dijital Sınıflar Oluşturmak

Verimli ve etkili bir dijital sınıf oluşturmak, öğretmenin derslerini dijital sınıf kaynaklarıyla sunması, kısacası çevrimiçi öğretmenlerin olağanüstü iletişim becerileri geliştirmesini gerektirmektedir.

Yirmi birinci yüzyıl öğretmeni, nasıl ki, geleneksel sınıf öğretimi için ders planları geliştiriyorsa, aynı mantığı ve yolu dijital öğretim ortamlarına uygulayabilmelidirler.

Eğitim sunumu gelişiyor ve değişiyor. Bilgi ve öğrenme-öğretme teknolojilerindeki gelişmeler ilerledikçe, eğitimciler ve yöneticiler için en önemli zorluk, yeni teknolojiyi ve öğretim ortamlarını sorumlu, pratik ve eğitim açısından sağlam bir şekilde kucaklamanın yollarını bulmak olacaktır.

Merkezi ABD’de bulunan National Education Association (Ulusal Eğitim Derneği – NEA), çevrimiçi öğretmenlerin başarılı olmak için ihtiyaç duyacakları destek sistemleri özetleyen çevrimiçi sınıfları öğretmek için yönergeler oluşturmuştur.

Geleneksel yüz yüze eğitim veren sınıf öğretmenleri yüksek kaliteli bir eğitime sahiptir. Çok sayıda kaynağa güvenir ve sınıfta elde ettikleri sonuçları iyileştirmek için güçlü bir liderlik yaparlar.

Dijital sınıf eğitimi, optimum öğrenmeye yardımcı olan ilgi çekici, üretken bir ortam yaratmak için teknoloji ve diğer destek sistemleriyle birlikte aynı temelleri kurabilmektedir.

Teknolojik kaynakların böylesine artmış olması, çevrimiçi öğretmenleri mesleki gelişim yoluyla ileri düzey beceriler edinme sorumluluklarından kurtarmaz.

Gelişen teknolojiye bağlı çevrimiçi öğrenim ortamı, eğitimcilerin mevcut becerilerini geliştirmelerini ve yenilerini benimsemelerini gerektirecektir.

HO

Şimdi eğitimcilerin dijital dünyada prestijini koruması için, sahip olması gereken becerilere bir göz atalım:

1- İletişim becerilerine sahip olmalıdır.

Dijital Sınıf – Çevrimiçi bir öğrenme ortamı, açık ve özlü bir sunum gerektirir. Yüz yüze sınıf öğretim yöntemlerinde, eğitimcilerin daha güçlü yazılı iletişim becerileri geliştirmeleri gerekebilir. Öğrencilerle dersi bir iletişim süreci olarak görüp grafik, video ve dijital ses dosyalarını kullanma becerileri çok önemlidir.

Oysa dijital ortamlarda, günümüzde, öğrenciler ve velilerle yapılan görüşmeler daha çok sosyal medyada whatsapp grupları, Facebook sayfaları, mesajlaşma, e-posta ve diğer sesli mesajlaşmalara dayanıyor.

Çevrimiçi öğretmenler bu kadar çok araçları iyi kullanmalıdır. Öğretmenler ebeveynler ve çocuklarıyla anlık görüşme yapabilirler ve iletişim kurabilirler. Aileye veya öğrenciye yönelik rehberlik hizmetleri gibi konularda eğitim, seminer ve toplantılar düzenleyebilirler. Bunlar genellikle bir web kamerası kurulumuyla kolayca yapılabilir.

2- Teknolojik okuryazarlık sahibi olmalıdır.

Dijital Sınıf – Çevrimiçi öğretmenlerin ayrıca Web tabanlı eğitim sistemlerine özgü beceriler ve bilgiler geliştirmeleri gerekecektir. Öğretmenler, şu altı alanda yeterlilik gösterebilmelidir:

  • Sınıfta teknoloji ve çevrimiçi öğretim için erişilebilirlik gereksinimleri hakkında tam bilgi sahibi olmak
  • İnternet kaynaklarını değerlendirebilmek
  • Telif hakkı ayrıcalıklarının ve ihlallerinin yönlerini anlamak
  • Uygun görgü kurallarını ve genel kabul görmüş çevrimiçi kullanım politikalarını modellemek ve izlemek
  • Çevrimiçi öğrenciler için uygun ders planları tasarlamak ve uygulamak
  • Küçük teknik sorunları gidermek ve gerektiğinde teknik destek alabilme yeteneğine sahip olmak

3- Zaman yönetimi becerilerine sahip olmalıdır.

Dijital Sınıf – Zaman yönetimi, çevrimiçi bir öğrenme ortamında geleneksel bir sınıfta olduğundan daha da kritiktir. İnternetteki bilgiler sık ​​sık değişir. Öğretmenler, öğrencilerin zamanında ve ilgili bilgilere sahip olmalarını sağlamak için bilgileri değerlendirebilmeli ve kurs materyallerini gerektiği şekilde güncelleyebilmelidir.

Ayrıca eğitmen geri bildirimi öğrencilere bir an önce verilmelidir. Ödevler, teslim edildikten sonraki bir hafta içinde nota dönüştürülebilmelidir. Ödevler için uygun geri bildirimler içeren bir değerlendirme formu geliştirilmelidir. Öğrencileri çalışmalarını gözden geçirmeye ve ders ilerledikçe konu materyali hakkında sorular sormaya teşvik etmelidir.

Çevrimiçi ortamda ders alan öğrenciler, normal okul saatlerinde her zaman sınıfa katılmayabilirler. Bunun için uygun saatler organize edilebilmelidir.

4- Ölçme ve değerlendirme becerilerine sahip olmalıdır.

Dijital Sınıf – Çevrimiçi öğretmenler, öğrencinin derslere karşı bilgi beceri ve tutumlarını, özellikle performansını doğru bir şekilde değerlendirebilmelidir.

Eğitimciler, sınıfa erişimi izleyerek, tartışma gönderilerini gözden geçirerek ve ödevleri nota dönüştürerek geri bildirim vermeyi becerebilmelidir. Dijital eğitim ortamında akademik performansı etkileyen öğrenme güçlüklerini ve diğer faktörleri belirlemek için ölçme ve değerlendirme araçlarını iyi kullanmalı ve gerekiyorsa yeni yöntemler üretmelidir.

Mega Mental Aritmetik - Çocuklar için Konsantrasyon ve Zeka Eğitimi

5- Öğrencilere kavramı uygulamayı öğretmek

Dijital Sınıf – Bazı öğrenciler, çevrimiçi bir kurs aracılığıyla öğrenilen bilgileri hafıza tutmakta zorluk yaşayabilir. Etkili bir çevrimiçi eğitimci, öğrencileri tam olarak derse katılmaya motive eden ve teşvik eden ilgi çekici bir ders planı geliştirmek için yeterli becerilere sahip olmalıdır.  Öğretmenler, öğrencilerin bireysel öğrenme yeteneklerine göre tam anlamıyla meşgul olmalarına yardımcı olacak beceriler geliştirmelidir.

Yöneticiler bu arada neredeler? Ne Yapıyorlar?

Destekleyici özelliği taşıyan pozitif yöneticiler, öğretmenlerine uygun eğitim ve öğretim için çevrimiçi eğitim ortamları sağlamalıdırlar.

Bunun için deneyimli meslektaşlar ve danışmanlardan destek almalıdırlar. İşbirliği içinde, öğretmenlerini donatmaya yönelik sürekli bir mesleki gelişim programları hazırlamalı ve uygulamalıdır.

Öğrencilerin akademik başarısı, hem geleneksel hem de çevrimiçi sınıflarda yetenekli, motivasyonu yüksek öğretmenlere bağlı olduğu unutulmamalıdır.

Unutmayın: Dijital sınıflaşma, uzaktan eğitim sistemlerinin alt yapı yatırımlarıdır.

Tavsiye Edilen Makaleler:

Zihin Haritası Tekniği – Hızlı Öğrenmenin ve Etkin Düşünmenin Kısa Yolu

Görsel Zeka / Matematik ve Görsel Öğrenme – Ezberlemeyin Öğrenin!

İngilizce Kelime Hafızası – İngilizce Kelimeleri Unutmamak İçin Ne Yapmalısınız?

Zeka Nasıl Geliştirilir – Çocuğunuzun IQ’sunu Artırmanın 15 Yolu

Başa dön tuşu