DEHB / ADHD

DEHB – Çocuğunuzda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Var Mı?

DEHB -Dikkat eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, son derece önemli akademik, sosyal ve psikiyatrik sorunlara yol açabilen ve olumsuz etkileri yaşam boyu sürebilen bir hastalıktır. Her 100 çocuktan 5’inde görülmekte ve %60-70 oranında yetişkinlikte de devam etmektedir.

Öncelikle konuyla ilgili aşağıda linki verilen yazıyı da okumayı ihmal etmeyiniz.

DHA ORANI YÜKSEK OLAN BALIK YAĞLARI DEHB BOZUKLUĞUNU İYİLEŞTİRİYOR!

3 farklı alt tipi vardır: Bileşik, dikkat eksikliği belirgin, hiperaktif / dürtüsel .

Dikkat Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Odaklanmakta zorluk çekmek

Dikkatini sürdürememek

Göz teması kurmamak

Aynı faaliyette uzun süre devam edememek

Çabuk sıkılmak

Detayları gözden kaçırmak

Unutkanlık

Karşısındakini dinlemekte güçlük çekmek

Özel eşyaları ve emanetleri kaybetmek

Basit yönergeleri akılda tutamamak

Sık hata yapmak

Hiperaktivite Tipi Belirtileri Nelerdir?

Fazla hareketlilik

Yerinde duramamak

Otururken bile eller ve ayakları sürekli hareket ettirmek

Hızlı konuşmak

Kelimeleri hatalı söylemek ve cümleleri birbirine bağlayamamak

Dinlemekte zorluk çekmek

Karşısındakinin sözünü kesmek

Dürtüsellik Tipi Belirtileri Nelerdir?

İsteklerin hemen karşılanmasını istemek, dayatmak

Sabırsız olmak

Düşünmeden hareket etmek

Aceleci davranmak

Sıra bekleyememek

Tepkileri kontrol edememek

Genel Şikâyet Konuları Nelerdir?

Odaklanamama, dikkatin çabuk dağılması, aşırı hareketlilik, sabırsızlık, unutkanlık vb.

Nasıl İyileştirilebilir?

Birçok çalışma, DEHB’li çocukların, DEHB’li olmayan çocuklara kıyasla, omega-3 yağ asitleri olan DHA (dokosaheksaenoik asit) ve EPA (eikosapentaenoik asit) doku seviyelerinin düşük olduğunu göstermiştir. DEHB bozukluğu için Omega-3 (EPA + DHA) takviyesi kapsamlı olarak incelenmiş ve birçok doktor tarafından mantıklı bir müdahale olarak değerlendirilmiştir.

DEHB İle İlgili Bir Araştırma Sonucu

DEHB bozukluğu olan çocuklarda balık yağlarının içindeki DHA ve EPA’nın etkilerini belirlemek için dört ay boyunca 7-12 yaş arasındaki 90 çocuğa üç farklı dozda DHA ve EPA içeren balık yağları ve bitkisel Omega-3 verilerek sonuçlar gözlenmiştir. Bu çalışmada farklı dozlar şu şekilde uygulanmıştır;

 • BİRİNCİ GRUP: Birinci gruptaki çocuklara EPA oranı yüksekancak DHA oranı düşük olan 500 mg’lık balık yağı kapsüllerinden günde 4 adet verilerek, bu gruptaki çocukların günde toplamda 1109 mg EPA ve 108 mg DHA almaları sağlandı.
 • İKİNCİ GRUP: İkinci gruptaki çocuklara DHA oranı yüksekancak EPA oranı düşük olan sıvı balık yağı verilerek, bu gruptaki çocukların günde toplamda 1032 mg DHA ve 264 mg EPA almaları sağlandı.
 • ÜÇÜNCÜ GRUP: Üçüncü gruptaki çocuklara yüksek oranda ALA bitkisel Omega-3 içeren “aspir yağı” verilerek, bu gruptaki çocukların günde toplamda 1467 mg ALA lineloik asit almaları sağlandı. Balık yağında DHA ve EPA hazır olarak bulunurken, karaciğer bitkisel Omega-3 ALA’nın yaklaşık % 5’ini EPA’ya, % 0,5’ini de DHA’ya çevirebiliyor. Okumalısınız!

—– Sponsor Bağlantı – Sponsor Bağlantı —–

MEGA ARİTMETİK – ÇOCUKLARDA KONSANTRASYON VE ODAKLANMANIN ANAHTARI

Anzan Dahi Çocuk Merkezi

—– Yazının Devamı – Yazının Devamı —–

DEHB İle İlgili 5 Genel Yanılgı

DEHB ile ilgili bu beş efsanenin düzeltilmesi gerekiyor.

Ne yazık ki, diğer birçok sağlık konusunda olduğu gibi, DEHB çevreleyen çok sayıda yanlış anlama vardır.

Durumla ilgili bu yanlış anlamalar toplum içindeki insanlar için zararlıdır. Tanı koymada gecikme ve tedaviye erişme gibi sorunlara neden olabilirler.

DEHB olduğu halde yıllar boyunca teşhis konulmadan yaşamış binlerce insan var. Bu insanlar yıllar boyunca, saatlerce öğrenerek geçirdiği bilgileri hafızalarında tutamadıkları için endişe içinde yaşıyorlar. DEHB teşhisi konana kadar da bunun neden olduğunu anlamaları uzun yıllarını alıyor. 

Şimdi DEHB ile ilgili anlaşılması gereken beş efsaneye bir bakalım:

Efsane 1: Kızlar DEHB Olmuyor.

Genel olarak, genç kızlar genç erkeklere göre daha hiperaktif olmaları veya erkeklere kıyasla çok fazla davranış sorunu göstermeleri nadirdir. Bu nedenle genellikle kızlarda DEHB daha az görülmektedir.

Bu efsane ile ilgili sorun, DEHB olan kızlar genellikle tedavi edilmiyorlar. Durumları ilerlediği gibi, aşağıdaki konularla ilgili sorunları da artmaktadır. Bu sorunlar: 

 • Ruh hali bozukluğu
 • Yüksek kaygı
 • Antisosyal kişilik
 • Yetişkinlikte diğer komorbid bozukluklar (fiziki bir hastalıkla aynı anda ortaya çıkan depresyon türüne “komorbid depresyon” denilmektedir.)

Bu nedenle, kızların da DEHB olabileceklerine inanmak ve bu konuda gerekli önlemleri almak gerçekten önemlidir.

Efsane 2: Kötü Ebeveynlik DEHB’ye Neden Olur

DEHB olan yetişkin hastalardan bazıları ebeveynlerini randevularına getiriyorlar. Bu seanslar sırasında genellikle ebeveynlerin çocuklarının başarılı olmalarına ve semptomlarını kontrol etmelerine yardımcı olmak için daha fazlasını yapabileceklerini dile getirme suçunu paylaştıklarını görüyoruz.

Bu genellikle “zayıf ebeveynlik” in DEHB’ye neden olduğu efsanesinden kaynaklanıyor.

Gerçek şu ki, durum böyle değil. DEHB olan bir kişi için önemli olsa da, sözcükleri bulanıklaştırma, huzursuzluk, hiperaktivite veya dürtüsellik gibi semptomlar için sürekli cezalandırma uzun vadede daha zararlı olabilir.

Ancak birçoğu bu tür bir davranışı çocuğun sadece “kötü huylu” olarak gördüğü için, ebeveynler genellikle çocuklarını kontrol edemedikleri için yargılanırlar.

Efsane 3: DEHB Olan İnsanlar Tembel

DEHB olan hastaların çoğu, genellikle tembel olmakla suçlandıklarını açıklıyorlar. Bu da beklentilere, üretken ve motive olmadığı için cevap verememe nedeniyle suçlu hissediyorlar.

DEHB olan insanlar özellikle de sürekli zihinsel çaba gerektiren faaliyetlerde daha fazla yapıya ve hatırlatmalara ihtiyaç duyma eğilimindedir.

Ancak DEHB belirtileri ilgisizlik, düzensizlik ve motivasyon eksikliği olarak ortaya çıkabileceğinden bu bir tembellik olarak görülebilir.

Bununla birlikte, gerçek şu ki, DEHB olan insanlar gerçekten başarılı olmak isterler. Sadece kendilerini organize edemezler.

Beklentilerin yüksek olması zararlı olabilir, çünkü bu insanları başarısızlık duygusuna terk edebilir, bu da zayıf benlik duygusu meydana getirir ve yaşamdaki girişimleri sürdürmek için kendine güven duymaz.

Efsane 4: DEHB ‘O Kadar Ciddi Değil!’

DEHB yaşamı tehdit edici olmasa da, bir kişinin genel yaşam kalitesi üzerinde ciddi etkileri olabilir. Genel nüfusa kıyasla, DEHB olan kişilerin aşağıdaki güncel sorunlara sahip olma olasılığı daha yüksektir:

 • Yüksek Kaygı
 • Bozuk Ruh Hali 
 • Bağımlılık Yapan Madde Kullanımı

Bu arada, DEHB hastaları arasında ortak bir yaşantı, iş sorumluluklarına ayak uydurmanın zor olması ve sürekli olarak izlenmesi veya gözetim altında tutulması gibi ciddi sorunlardır.

Bu, işlerini kaybetme ve finansal olarak devam edememe korkusuyla yaşadıkları anlamına gelir ki, bu da kişisel yaşamlarını zorlayabilir.

Hasta olan bu kişiler üstlendikleri işlerde başarılı olmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyabilirler. 

Efsane 5: DEHB Gerçek Bir Tıbbi Bozukluk Değildir.

Araştırmalar, dopamin, norepinefrin ve glutamat gibi beyin kimyasallarının işleyişindeki farklılıklara ek olarak DEHB’li olan ve olmayan beyin arasında farklılıklar olduğunu göstermiştir.

Beynin DEHB’ye dahil olan kısımları “yürütücü işlevlerimizde, frontal lopta” önemli bir rol oynamaktadır, örneğin:

 • Planlama yapmak
 • Düzenleme yapmak
 • İşleri başlatmak

Ayrıca DEHB’nin genetik bir bileşeni olsaydı, aynı yumurta ikizlerinden birinde varsa, diğerinde de olma olasılığı yüksek olurdu.

Başa dön tuşu