Öğrenme ve Eğitim

Beyindeki Broca Alanı, Wernicke Alanı ve Diğer Dil İşleme Alanları

Beyin ve Dil - Dil, Konuşma, Anlama ve Okumayla İlgili Beyindeki Alanlar

Beyindeki Broca Alanı, Wernicke Alanı ve Diğer Dil İşleme Alanları – Dil ve konuşma, içerdiği zihinsel sözlük, kısa süreli hafıza, uzun süreli hafıza, çalışan hafıza ile kelime ve kavram haritalarını da işin içine katarsak beyni bir bütün olarak kapsamaktadır. Beyindeki dil işleme bölgelerinin ana unsurlarını ise “Birincil Motor Korteks“, “Broca Alanı”, “Heschler Girus“, “Wernicke Alanı“, “Angular Girus“, “Supramarjinal Girus” ve “Oksipital Lob” olarak sayabiliriz.

Human brain side view line art illustration monochrome color isolated on white background

Beyindeki Broca Alanı

Broca alanı genel olarak frontal lobun alt arka kısmındaki premotor korteksin önünde yer alan Brodmann alanları 44 ve 45‘i içerecek şekilde tanımlanır. Hem 44. alan hem de 45. alan sözel akıcılığa katkıda bulunsa da, her birinin ayrı bir işlevi var gibi görünmektedir, bu nedenle Broca alanı iki işlevsel birime ayrılabilir.

Brodmann Alanı 44 (inferior frontal girusun arka kısmı) fonolojik işleme ve bu şekilde dil üretimi ile ilgili görünmektedir; bu rol, ağız ve dil için motor merkezlerine yakın konumu ile kolaylaştırılacaktır. 45 (inferior frontal girusun ön kısmı) dilin semantik yönleriyle daha ilgili görünmektedir. Anlam erişimiyle doğrudan ilgili olmasa da, Broca alanı bu nedenle sözel bellekte (semantik öğelerin seçilmesi ve manipüle edilmesi) bir rol oynar.

—– Sponsor Bağlantı —–

5-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN KONSANTRASYONLARI İÇİN

ANZAN MEGA ARİTMETİK BEYİN EGZERSİZLERİ EĞİTİMİ

—– Yazının Devamı —–

Beyindeki Wernicke Alanı

Wernicke bölgesi sol temporal  lobunda yer alır ve Broca bölgesi gibi artık beynin tek tip anatomik/işlevsel bir bölgesi olarak kabul edilmez. Araştırmacılar, çok sayıda beyin görüntüleme deneyinden elde edilen verileri analiz ederek, Wernicke alanı içinde üç alt alanı ayırt ettiler. Birincisi konuşulan kelimelere (kişinin kendi sesleri dahil) ve diğer seslere tepki verir. İkincisi, yalnızca başka biri tarafından söylenen kelimelere yanıt verir, ancak kişi bir kelime listesini hatırladığında da etkinleştirilir. Üçüncü alt alan, onu algılamaktan çok konuşmayı üretmekle daha yakından ilişkili görünmektedir. Bununla birlikte, bu bulguların tümü, Wernicke alanının, bireyin bunları duyup duymadığına, kendisinin oluşturmasına veya hafızasından hatırlamasına bakılmaksızın, fonetik dizilerin temsiliyle ilgili genel rolü ile hala uyumludur.

Temporal planumun önemli bir anatomik bileşen oluşturduğu Wernicke alanı, “Superior Temporal Girus” üzerinde, Brodmann 22  alanının üst kısmında yer alır. Wernicke alanının gerçekleştirdiği dil işlevleri göz önüne alındığında, bu stratejik bir konumdur. Birincil işitsel korteks (Brodmann alanları 41 ve 42) ile alt parietal lobül arasında yer alır.

Angular Girus ve Supramarjinal Girus

Bu lobül esas olarak iki farklı bölgeden oluşmaktadır. Bunlardan biri arka kuyrukta görsel oksipital alanlarla (Brodmann alanları 17, 18 ve 19) sınırlanan angular girus (Brodmann alanı 39); ve diğeri sırtta, somatosensoriyel korteksin alt kısmına bitişik olarak  lateral sulkusun ucuna doğru yay oluşturan supramarjinal girustur (Brodmann Alanı 40).

Supramarginal girus, kelimelerin fonolojik ve söylenme işlemleriyle ilgili gibi görünürken, angular girus anlamsal işlemeyle daha fazla ilgili gibi görünmektedir. Sağ angular girus sol kadar aktif görünüyor. Bu da sağ yarımkürenin de dilin semantik işlenmesine katkıda bulunduğunu ortaya koyuyor.

Açısal ve supramarjinal gyri birlikte, işitsel, görsel ve somatosensoriyel girdileri alan çok modlu bir çağrışımsal alan oluşturur. Bu alandaki nöronlar, nesneleri tanımlamamızı ve kategorize etmemizi sağlayan dilin fonolojik ve anlamsal yönünü işlemek için çok iyi konumlandırılmıştır.

öğrenme - konsantrasyon - uyku - hafıza - beyin

Beynin dil alanları, duyduğumuz kelimelerin işitsel algısından veya okuduğumuz kelimelerin görsel algısından sorumlu devrelerden farklıdır. İşitsel korteks, dili anlamak için temel bir ön koşul olan sesleri tanımamızı sağlar. Dış dünyayı bilinçli olarak görmemizi sağlayan görsel korteks, aynı zamanda dil için de çok önemlidir, çünkü sözcükleri okumamızı ve nesneleri bir isimle tanımlamanın ilk adımı olarak tanımamızı sağlar.

Tavsiye Edilen Makaleler:

İngilizce Kelime Hafızası – İngilizce Kelimeleri Unutmamak İçin Ne Yapmalısınız?

Okumanın Nörobilimi – Okuma Beynin Hangi Bölümlerini Kapsıyor?

Diskalkuli Nedir – Çocuğum Diskalkuli mi – Ne Yapmalıyım?

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu