DEHB / ADHDMatematik

Diskalkuli Nedir – Çocuğum Diskalkuli mi – Ne Yapmalıyım?

Diskalkuli Nedir – Disleksi gibi, özel öğrenme güçlükleri ailesine mensup, bir çeşit öğrenme güçlüğüdür. “Matematik öğrenme güçlüğü” olarak bilinen “diskalkuli”nin, beynin matematiksel bölümlerindeki bozukluklardan ortaya çıktığı düşünülmektedir. Biyolojik temelli bir öğrenme bozukluğu olduğu öne sürülse de genlere dayalı bir kanıt bulunamamıştır. Bu öğrenme güçlüğü özellikle matematik ve aritmetik ile ilgilidir. Bu nedenle “Matematiksel disleksi” de denilebilir.

Matematik, çocukların en çok korktuğu bir derstir. O nedenle her çocukta matematiğe ilişkin az-çok bir olumsuz bir tutum vardır. Ancak çocuğun matematikte, özellikle sayılarla ve rakamlarla problemi varsa, ya da diğer derslerin sınavlarında iyi notlar aldığı halde matematik sınavlarında sürekli yerlerde sürünüyorsa, çocuğunuzda “dyscalculia” adı verilen bir “Matematik öğrenme güçlüğü” olabilir. (1)

Diskalkuli Nedir – Genellikle öğrenme güçlükleriyle veya öğrenme bozukluklarıyla birlikte ortaya çıkar. Genellikle öğrenme güçlüğü olan disleksi, hareket koordinasyon, yargılama, işleme, hafıza ve diğer bilişsel becerilerle ilgili planlama bozukluğu olan dispraksi veya dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB / ADD) gibi bir veya daha fazla koşulla birlikte ortaya çıkabilir.

Bu konuda, “çalışan bellek” (working memory) gibi karakteristik faktörlerle ilgisi olsa da, herhangi bir bireyin bilişsel, biyolojik ve çevresel faktörleri arasında bir ilişkinin olup olmadığı konusundaki araştırmalar devam etmektedir.

Tüm tanımların ortak noktası şu bileşenlerdir:

 • Matematikte zorluk çekme,
 • Bu zorluğun, matematiksel eğitim fırsatlarının eksikliğinden kaynaklanmayıp, doğrudan çocukla ilgili olması,
 • Çekilen zorluk derecesi öğrencinin mevcut yaşının çok altında olduğu kanıtlanmıştır.

Ne kadar yaygın?

Diskalkuli Nedir – Diskalkuli hakkında, disleksi ile karşılaştırıldığında, yorumlanacak veri sağlayan kaynaklar yetersizdir. Bununla birlikte, disalkülinin toplumda % 3-6’sında ortaya çıktığı ve diğer bazı özel öğrenme güçlüklerinden farklı olarak, kadınları erkekler kadar etkilediği tahmin edilmektedir. (2) ABD kaynaklı araştırmalar, ilkokul öğrencilerinin% 7’sine kadar bir oranda disalküli vardır. Araştırmalar bunun bir okuma bozukluğu olan disleksi kadar yaygın olduğunu, ancak iyi anlaşılmadığını gösteriyor.

DEHB olanların %60’ında diskalkuli de olduğu yolunda bir makaleye de bakabilirsiniz. (3)

—– Sponsor Bağlantı —–

5-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN KONSANTRASYONLARI İÇİN

ANZAN MEGA ARİTMETİK BEYİN EGZERSİZLERİ EĞİTİMİ

—– Yazının Devamı —–

Diskalkuli Hakkında İki Tanım ve Belirtiler

Birinci Tanım

Diskalkuli Nedir – Diskalkuli, aritmetik becerileri edinme yeteneğini etkileyen bir durumdur. Matematiği zor öğrenenler basit sayı kavramlarını anlamada zorluk çekerler. Sayılarla ilgili problemleri vardır. işlem prosedürlerini öğrenmede sorunları vardır. Doğru bir cevap üretse veya doğru bir yöntem kullansalar bile, bunu mekanik olarak ve güvenle yapamazlar. (4)

İkinci Tanım

Diskalkuli Nedir – Zihinsel Bozuklukların Tanısal İstatistiksel El Kitabı ( DSM – 5The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) Diskalkuliyi spesifik bir öğrenme bozukluğu, matematikte öğrenme engeli olarak tanımlar. Bu zorluklar;

 • Sayıları algılama zorluğu,
 • Aritmetik formüllerin ezberlenmesi sorunları,
 • Doğru ve anlaşılır hesaplama yapmada zorlanma,
 • Doğru matematik muhakemesi yapamama

şeklinde sıralanmaktadır.

Mega Mental Aritmetik - Çocuklar için Konsantrasyon ve Zeka Eğitimi

Diğer Belirtiler

Diskalkuli olan okul çağındaki çocuklar şunları yapmakta zorlanabilir: (5) 

 • Tahmin edilebilir bir şeyin ne kadar süre süreceğini tahmin edememe,
 • Tavan yüksekliği gibi şeyleri tahmin edememe,
 • Matematiksel kelimeleri anlamada problem yaşama,
 • Toplama, çıkarma ve çarpma gibi temel matematiği öğrenmede zorluklar yaşama,
 • Çarpım tablosunu öğrenmede zorlanma,
 • Bir sayısının (1) yazılışının (bir) ile ilişkisini kuramama,
 • Kesirleri anlamada zorluk yaşama,
 • Grafikleri ve tabloları anlamada (görsel – mekansal kavramlar) zorluklar yaşama,
 • Para sayma veya para bozmada zorluk çekme,
 • Telefon numaralarını veya alan kodlarını hatırlamada problem yaşama,
 • Zamanı söylemede veya saatleri okumada problemler yaşama.

Herhangi bir sayı temelli veya matematik temelli etkinlikler, okul dışında bile,  diskalkuli çocukları hayal kırıklığına uğratabilir. Örneğin, diskalkuli olan bir çocuk, sayma veya puanlama gerektiren oyunlardan rahatsız olabilir.

mao - beyin, hafıza, matematik ve konsantrasyon, odaklanma

Nasıl Teşhis Edilir?

Çocuğunuzun sayılarla problemi olduğuna inandığınızda, onun öğrenme yeteneğini etkileyebilecek herhangi bir görme veya işitme problemi olup olmadığını doktorunuza kontrol ettirin.

Ardından, nerede sorun yaşadığını anlamak için çocuğunuzun matematik öğretmeni ile konuşun. Ayrıca başka problemlerle de mücadele edip etmediğini öğrenmek için diğer öğretmenlerle konuşun.

Çocuğunuzun doktoru ve öğretmenleriyle konuştuktan sonra diskalküli olabileceğini düşünüyorsanız, bir öğrenme uzmanı ile görüşün. Sizinle ve çocuğunuzla konuşacak ve diskalkuli olup olmadığını belirlemeye yardımcı olmak için matematik yeteneklerini test edecektir.

Test, çocuğunuzun durumu hakkında en güvenilir sonuçları verecek tek yoldur. Testler dört ana konuya bakar:

 • Hesaplama beceriler: Matematik işlemleri yapabilme. Daha küçük çocuklar toplama veya çıkarma sorunları yaşayabilir ve daha büyük çocuklar çarpma, bölme, çarpım tablosu ve kesirler gibi daha zor sorunlar yaşayabilir.
 • Matematik akıcılığı: 5 x 3 = 15 gibi temel matematik gerçeklerini kolayca hatırlama veya kesirleri çarpma.
 • Zihinsel hesaplama: Zihinden matematik problemleri yapabilme.
 • Nicel akıl yürütme: Sayısal problemleri anlama ve akıl yürüterek çözme becerisi.

Bir uzman bu testleri inceleyebilir ve çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşılamanıza yardımcı olabilecek bir rapor hazırlayabilir.

—– Sponsor Bağlantı —–

ÇOCUKLARIN HAFIZA VE ZEKALARINI GELİŞTİRMEK İÇİN

ÇOCUK ZEKA VE HAFIZA SETİ

—– Yazının Devamı —–

Tedavisi Nasıldır?

Diskalkuli konusunda çalışan öğrenme uzmanları, eğitim psikologları veya nöropsikologlar, bir çocuğun matematik anlayışına yardımcı olmak için aşağıdakileri önermektedirler:

 • Özel tasarlanmış öğretim planları,
 • Matematik tabanlı öğrenme oyunları,
 • Matematik becerilerini diğer öğrencilere göre çok daha fazla uygulama.

Çocuğuma Nasıl Yardımcı Olabilirim?

Çocuğunuzun matematiği daha iyi öğrenmesine ve anlamasına ve endişesini azaltmasına yardımcı olmak için deneyebileceğiniz bazı şeyler:

 • Sayarken parmaklarını ve kağıdını kullansın.
 • Kullanımı kolay bir hesap makinesi ve bol miktarda silgi gibi doğru araçlara sahip olduğundan emin olun.
 • Grafik kağıdı kullanın. Sütunların ve sayıların düz ve düzenli kalmasına yardımcı olur.
 • Matematik gerçeklerini ve adımlarını öğretmek için ritim ve müzik kullanın.
 • Yardım etmek için deneyimli bir matematik öğretmeniyle çalışın.
 • Matematik kelime problemi için bu kelimelerin resimlerini çizin.
 • Bilgisayarda Matematik oyunları oynamak için zaman planlayın.
 • Sonuçlarını değil, sıkı çalışmasını ve çabasını övün.
 • Onunla öğrenme güçlüğü hakkında konuşun.
 • Kaygıyı yönetme yollarını öğretin.

Öğretmenlerle çocuğunuzun durumu ve eğitim ihtiyaçları hakkında özel olarak konuşun. Aşağıdaki konulara öncelik verin:

 • Sessiz bir çalışma alanı organize edin.
 • Matematik dersi ve testleri sırasında hesap makinesi kullanımına alıştırın.
 • Testleri tamamlamak için ekstra zaman verin.
 • Dersi kayıt altına alın.  (6)

DSM -5, Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabının beşinci baskı güncellemesidir (APA, 2013). (7)

Burada dikkatinizi özellikle bir noktaya çekelim:

Bu yazıda, diskalkulinin “Gelişimsel Diskalkuli” (DD) olarak adlandırıldığını belirtelim. Beyin hasarı veya inme sonucu edinilen (genellikle yetişkinlerde) “Edinilmiş Diskalkuli” adı verilen başka bir tür diskalkuli daha vardır.

Mega Mental Aritmetik - Çocuklar için Konsantrasyon ve Zeka Eğitimi

Mega Aritmetik Sistemiyle Diskalkuliye Meydan Okuyun!

Mega Aritmetik™, MEMORIAD™ Dünya Zihinsel Sporlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Melik Duyar tarafından geliştirilmiş, Paritmetik™, Mega Soroban™, Anzan™, Mega Zeka Oyunları™ ve Mega Hafıza™ Teknikleri sistemlerini içeren,  5 ile 12 yaş arasındaki çocukların beyin gelişimlerini desteklemek amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir.

Sistem tüm dünyada öyle kabul görmüştür ki, şu anda Çin, Singapur, Kazakistan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, Kolombiya ve Meksika gibi 16 ülkede Mega Hafıza lisansı altında “ANZAN” adıyla uygulanmaktadır.

Eğitim zihinsel aritmetik teknikleriyle hafıza tekniklerini ve zeka oyunlarını birleştirerek beyinde sinerji yaratan çok özel bir eğitim sistemidir. Sistem 5 – 6 yaş, 7 – 8 – 9 yaş ve 10 – 11 – 12 yaş grubu çocukları için düzenlenmiş online destekli eğitim programlarından oluşmaktadır. Eğitim programı ve müfredat hakkında bilgi almak için tıklayınız.

MEGA ARİTMETİK PROGRAMININ BİLİMSEL ARKA PLANINA BİR BAKIN

Başa dön tuşu