Yaratıcı Düşünme

Beyin Fırtınası Tekniği Nasıl Uygulanır

Beyin fırtınası genel olarak bilindiği düşünülen, ancak çoğu kez tam olarak anlaşılamamış bir yaratıcı düşünme tekniğidir.

Beyin fırtınasını bazıları havadan sudan konuşmak, bir araya gelip sohbet etmek, dedikodu yapmak, başıboş zaman öldürmek şeklinde bir faaliyet olarak tanımlarken, bazıları da bunu her derde deva bir teknik olarak ifade etmektedir. Her iki görüş de beyin fırtınasının ne olduğunu anlatmaktan oldukça uzaktır.

Çok kısa bir ifadeyle, beyin fırtınası birçok etkili yaratıcı düşünme ve fikir üretme aracından sadece bir tanesidir.

Beyin fırtınası tekniğini kullanan ilk organize toplantı 1938 yılında gerçekleştirilmiştir.

yüksek dha oranlı - balık yağı - mega vitamin - mega-o-mega

Literatüre girmesi için ilk seansın üzerinden tam 15 yıl geçmiştir. 1953 yılında reklam yöneticisi Alex Osborn’ün “Applied Imagination (Yaratıcı Hayal Gücü)” adlı kitabında yer almasıyla diğer yaratıcı düşünme tekniklerinin arasında yerini almıştır.

Beyin Fırtınası rahat ve resmi olmayan bir ortamda, yanal (yatay) yaratıcı düşünmeyi teşvik eden ıraksak (divergent) bir grup düşünme tekniğidir.

Amaç grup elemanlarını yeni fikirler üretmek için cesaretlendirmek ve onların katkılarından faydalanarak yeni alternatif yaratıcı fikirler üretmektir. Beyin fırtınası bu özelliği ile iş yerinde, arkadaşlar arasında, derneklerde, aile içinde, kısacası karar alınacak her ortamda, hakkında fikir yürütülecek, çözümler araştırılacak her konuda kullanılabilecek çok etkili bir yöntemdir.

Bu makalenin görsel anlatımı da aşağıda verilmiştir. Bu anlamda makaleyi okumak yerine, aşağıda sunulan video makaleyi izleyebilirsiniz.

GELENEKSEL FİKİR ÜRETME TOPLANTILARI

Geleneksel bir fikir üretme toplantısında bir fikir önerilmekte ve hemen tartışılarak değerlendirilmektedir. Fikir uygun bulunursa uygulanmakta, reddedlirse yeni bir fikir önerisi için beklenmektedir.

Böyle bir ortamda fikre ya saldırılmakta, ya da fikir savunulmaktadır. Ortalık savaş alanı gibidir. Sonuç şudur; Fikir sadece iyiyse söylenmekte, emin olunmadan bir fikrin önerilmesi risk taşımaktadır. İşte bu risk, beyin fırtınası gib seansların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

BEYİN FIRTINASI SÜRECİNİ ETKİN KILAN FAKTÖRLER

Beyin fırtınası tekniğini etkin kılan üç önemli faktör vardır;

a-) Yargılama Yoktur: Beyin Fırtınası seansında kesinlikle cesaret kırıcı bir yaklaşım yoktur. Bunun sağlanması için üretilen fikrlerin yargılanması, eleştrilmesi ve değerlendirilmesi işlemi askıya alınarak sonraya bırakılmaktadır.

b-) Hedef Çok Fikir Üretmektir: Fikirlerin değerlendirilmesi ve karar aşaması başka bir adımdır. Beyin fırtınası çalışması olabildiğince çok fikir üretilmesi etabıdır.

c-) Fikirlerin Kışkırtma Etkisi Kullanılmaktadır: Her bir grup elemanı ortama farklı tecrübe, bilgi ve bakış açısı getirmektedir. Her grup elemanı diğer fikirlerden de etkilenerek ilave yeni fikirler üretebilmektedir. İlişkisel etkilenme yeni bakış açıları yaratmaktadır.

hızlı öğrenme - anlayarak hızlı okuma seti

BEYİN FIRTINASINDAKİ TEMEL ROLLER

 Beyin fırtınası seansının başarılı olması için şu üç rolün iyi yönetilmesi gerekmektedir;

1-) PROBLEMİ SUNAN: Bu kişi problemin sahibi, şirket yöneticisi veya problemin sahibi olan müşteridir.

2-) MODERATÖR: Seansı kurallarına göre yönetecek rehberdir.

3-) YARATICI KATILIMCILAR: Fikir üretecek elemanlardan oluşmaktadır. Çeşitli tecrübe, geçmiş ve bakış açılarına sahip kişiler bir araya gelmektedir. Gruptaki eleman sayısı çok olmamalıdır. 5-7 kişilik bir grup idealdir. Bu sayı 15’e kadar çıkartılabilir. Daha büyük sayılarla yapılan grup çalışmasında verim düşmektedir.

mega ingilizce - kolay ingilizce

BEYİN FIRTINASININ AVANTAJLARI

 • Fikirlerin açıkça ve çekinmeden söylenebileceği rahat bir ortam yaratır.
 • Grup elemenlarının birbirlerinin fikirlerinden hareketle yeni fikirler üretmelerini sağlar.
 • Farklı bakış açılarını biraraya getirerek sonuca zenginlik katar.
 • Katılımcıların nihai fikirlerin uygulmalarına sahip çıkmalarını sağlar.
 • Takım çalışmasını güçlendirir.

KLASİK BEYİN FIRTINASI

Klasik bir beyin fırtınası seansında;

 • Gruptaki her bireyin tecrübesinden ve fikirlerinden faydalanılır.
 • Fikir üretme süreci duraklayan kişiyi diğerlerinin fikirleri kışkırtır.
 • Grup çalışmasında bireysel çalışmaya göre daha derin ve yeni fikirler oluşur.
 • Süreçte kapsanmış olmak ve katkı sunmak grup elemanlarını pozitif etkiler.
 • Eğlenceli bir çalışma ortamı gruptakilerin daha iyi takım çalışması yapmalarını sağlar.

BEYİN FIRTINASI UYGULAMA ADIMLARI

 1. ETAP: GRUP BEYİN FIRTINASI İÇİN HAZIRLANIR

İhtiyaç duyulan hazırlık şunları kapsamaktadır;

 • Aydınlık ve ferah bir salon.
 • flipchart / tahta / kalem gibi materyaller.
 • problemle veya konu ile ilgili ön bilginin sunulması.
 • kahve / çay / pasta gibi ikramlar (self-service).
 1. ETAP: PROBLEM TANIMLANIR

Problemin tanımlanması sırasında sırayla şunlar yapılır;

 • Çözüm aranan konu veya problem tanımlanır.
 • Nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.
 • Amacın olabildiğince çok fikir üretmek olduğu belirtilir.
 • Başlangıçta herkese kendi fikirlerini not almaları için kısa bir süre verilir.

Mega Matematik - Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri

 1. ETAP: FİKİR ÜRETİMİ İÇİN BİR MODERATÖR ATANIR

İyi bir moderatör;

 • Yargı içeren ifadeler kullanmaz.
 • Herkese eşit ve adaletli söz hakkı verir.
 • Ekstra sorularla yeni fikirleri kışkırtmaya çalışır.
 1. ETAP: FİKİRLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SÖYLENİR

Bu etapta fikir üretmek için grup elemanları etkindir;

 • Fikirler moderatör yönetiminde her defasında bir fikir olarak söylenir.
 • Söz, oturma düzenine göre değil, istekli olanlara göre verilir.
 • Fikirlere karşı önyargı uygulanmaz.
 • Her fikir atlanmadan yazılır.
 • Başkalarının fikirlerinden etkilenme serbesttir.
 • Fikir üretimi ekstra sorularla teşvik edilir.

Çocuklar ve IQ Zeka Geliştirme

 1. ETAP: ÇOK SAYIDA FİKİR ÜRETİMİ SONRASI ÇALIŞMA

 • Üretilen fikirlerden uygulanabilir görülenler bireysel olarak not alınır (örneğin her bir birey 3 veya 5 adet gib).
 • Grup elemanları seçtikleri iyi fikirleri diğer fikirleri duyunca değiştiremez.
 • Her elemanın seçtiği fikirler genel listede sırayla işaretlenir
 • Bireysel tercihler işaretlenince, en çok işaret koyulan fikirler grup tercihi olarak sıralanır.
 • Bu sıralamada en üstte olan fikirler üzerinde grup tartışması yapılır.
 • Grup tartışması sonucu üzerinde daha fazla düşünülecek fikirler belirlenir.
 • Beyin fırtınası yaratıcı düşünme süreci burada son bulur
 • Bundan sonraki adım, seçilen fikirler üzerinde odaksal (convergent) düşünme adımıdır.

Hafıza Eğitimi - Fotografik Hafıza Teknikleri Seti

Klasik beyin fırtınasının daha ileri seviyede farklı uygulamaları da mevcuttur. Ancak ileri seviyedeki uygulamalar biraz daha karmaşıktır. Öncelikle önerilen klasik beyin fırtınası tekniğinde uzmanlaşılmasıdır.

GELİŞTİRİLMİŞ BEYİN FIRTINALARI

Klasik beyin fırtınalarına göre daha kompleks olan geliştirilmiş beyin fırtınalarında şu araçlar kullanılmaktadır;

1-) Ters Beyin Fırtınaları

2-) İlişkisel Düşünme

3-) Zorlama İlişkiler

4-) Görsel Uyarıcılar

İleri seviye beyin fırtınalarının incelenmesi bu makalede kapsanmamış, daha sonraya bırakılmıştır.

Çocuk ve Zeka - Anzan Mega Mental Aritmetik

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu