Uncategorized

Abraham Maslow Kimdir – İhtiyaçlarımızı Hatırlatan Düşünür

Abraham Maslow Kimdir? Maslow (Abraham), hümanist psikolojinin en önemli kurucularından ve ünlü ihtiyaçlar hiyerarşisi olarak bilinen teorinin sahibi Amerikalı psikologdur. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisini, doğuştan insan ihtiyaçlarını öncelikli olarak yerine getirmeyi ve kendini gerçekleştirmeyi hedefleyen bir psikoloji teorisi olarak ortaya atmış ve genel anlamda kabul görmüştür.

Maslow, Freud’ u psikanalitik teorisinden, Skinner’i de davranış teorisinden dolayı eleştirmiş, bu iki psikoloğu varlığın olumsuz ya da patolojik yönlerine çok fazla odaklanmakla suçlamış, insanların sahip olduğu tüm potansiyel yaratıcılıklarını ihmal ettikleri için eleştirmişti.

—– Sponsor Bağlantı – Sponsor Bağlantı —–

KİŞİSEL GELİŞİMİNİZ İÇİN

Beyin Temelli Eğitimler

—– Yazının Devamı – Yazının Devamı —–

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, insanların çok sayıda ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyaçlar karşılandıkça bunu diğer ihtiyaçları takip etmeye devam edeceğini ileri sürer. Hiyerarşisinin temelindeki ihtiyaçlar, doğada daha temeldir. Hiyerarşide yükseltirken yavaş yavaş daha sosyal, duygusal ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarına doğru ilerlediğini görürüz.

Abraham Maslow'un Hayatı

Abraham Maslow Kimdir? Maslow’un Hayatı

Abraham Maslow Kimdir: Abraham Maslow, 1 Nisan 1908’de Brooklyn, New York’ta doğmuştur. Rusya’dan göç eden Yahudi anne-babanın yedi çocuğundan ilki olarak büyümüştür. Maslow daha sonraları çocukluğunu mutsuz ve yalnız olarak ve zamanının çoğunu kütüphanede kitaplara gömülmüş olarak geçirdiğini açıklamıştır.

Sonunda, Maslow New York City College’da (CCNY) hukuk okumuş ve ilk kuzeni Bertha Goodman ile evlenmiştir. Daha sonra psikoloji ile ilgilenmiş ve doktora danışmanlığını yapacak olan psikolog Harry Harlow’ ın bulunduğu Wisconsin Üniversitesi’ne geçmiştir. Maslow, psikolojideki üç derecesini de Wisconsin Üniversitesi’nden almıştır: 1930’da lisans derecesi, 1931’de yüksek lisans derecesi ve 1934’te doktora derecesi.

Kariyeri ve Hümanist Kuramlar

Abraham Maslow, 1937 yılında Brooklyn Koleji’nde ders vermeye başlamış ve 1951 yılına kadar öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmiştir. Bu süreçte, Gestalt psikolojisinin duayeni Max Wertheimer ve antropolog Ruth Benedict’ten etkilenmiştir. Maslow, bu hocaların istisnai insanlar olduklarına inanmıştır. Bunun üzerine onların davranışlarını analiz etmeye ve haklarında notlar almaya başlamıştır. Bu analizler, insan potansiyeli üzerindeki teorilerini araştırmak için temel teşkil etmiştir.

1950’lerde Maslow, hümanist psikoloji olarak bilinen düşünce okulunun arkasındaki kurucu ve itici güçlerden biri olmuştur. İhtiyaçlar hiyerarşisi, kendini gerçekleştirme ve zirve deneyimlerini içeren teorileri hümanist hareketin temel konuları haline gelmiştir.

—– Sponsor Bağlantı – Sponsor Bağlantı —–

MEGA İNGİLİZCE

İNGİLİZCEYİ ÇOCUKLARIN ANA DİLLERİNİ ÖĞRENDİKLERİ GİBİ DOĞAL ÖĞRENİN!

—– Yazının Devamı – Yazının Devamı —–

Hümanist Psikoloji Nedir?

Hümanist psikoloji, bireye bütün olarak bakmayı vurgulayan ve özgür irade, öz yeterlik ve kendini gerçekleştirme gibi kavramları vurgulayan bir bakış açısıdır. İnsan esaslı olan Hümanist psikoloji, işlev bozukluğuna odaklanmak yerine, insanların potansiyellerini yerine getirmelerine ve refahlarını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmaya çalışır.

Kendini gerçekleştirme” süreci Maslow’un teorisinde kritik bir rol oynamıştır. Bu eğilimi “yeteneklerin, kapasitelerin, potansiyellerin vb. tam olarak kullanımı” olarak tanımlamıştır. Başka bir deyişle, insanlar sürekli olarak tam potansiyellerine ulaşma çabası içindedirler. Kendini gerçekleştirme bir son nokta veya hedef değildir. Kendini gerçekleştirme, sürekli olarak refah, yaratıcılık ve tatmin değerlerini elde etmeye çaba gösterme ve bunu sonu gelmeyecek bir şekilde sürdüren bir süreçtir. Yani mükemmellik bir varış noktası değil, bir yolculuktur.

Maslow, kendilerini gerçekleştiren insanların bir takım kilit özelliklere sahip olduğuna inanıyordu. Bunlardan bazıları öz kabul, kendiliğindenlik, bağımsızlık ve en üst düzeyde deneyime sahip olma yeteneğini içermektedir.

—– Sponsor Bağlantı – Sponsor Bağlantı —–

HIZLI VE KALICI ÖĞRENME İÇİN

Mega Hafıza Eğitim Setleri

—– Yazının Devamı – Yazının Devamı —–

MASLOW’UN PSİKOLOJİYE KATKISI

Çoğu psikolog insan doğasının anormal kabul edilen yönlerine odaklandığı halde, Abraham Maslow zihinsel sağlığın olumlu yönlerine bakarak, insanlarda da bakış açısını değiştirmiştir. İnsan potansiyeline olan ilgisi, en yüksek deneyime sahip olma ve kişisel gelişime bakarak zihinsel sağlığı iyileştirme psikolojisi üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olmuştur.

Maslow’un çalışmaları birçok akademik psikoloğun işine de yaramıştır. Bazı psikologlar ihtiyaçlar hiyerarşisinin bir güncellemesinin yapılması gerektiğini öne sürmüşlerdir ve bunu yapanlar da olmuştur. Teorileri pozitif psikolojiye olan ilginin artmasına da neden olduğu için Maslow hala popülerliğini devam ettirmektedir.

Pozitif Psikoloji Nedir?

Pozitif psikoloji, en yeni psikoloji dallarından biridir. Bu özel psikoloji alanı, insanoğlunun sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesine ve gelişmesine yardım etmeye odaklanmaktadır. Diğer birçok psikoloji dalı fonksiyonsuz ve anormal davranışa odaklanma eğilimindeyken, pozitif psikoloji insanların daha mutlu olmalarına odaklanmaktadır.

Maslow, 8 Haziran 1970’de Kaliforniya’da kalp krizinden ölmüştür.

Bazı Eserleri

  • Maslow, A. (1954). Motivation and Personality. NY: Harper.
  • Maslow, A. (1962). Toward a Psychology of Being. NY: Van Nostrand.
Etiketler
Başa dön tuşu
Kapalı