Hızlı Okuma

“6-Dakikalık Okuma” – Makalelerin Tahmini Okuma Sürelerinin Tespitinde Okuma Hızı Ne Kabul Ediliyor?

Tahmini Makale Okuma Sürelerini Kendi Okuma Hızınıza Göre Kalibre Etmeniz Gerekebilir!

“6-Dakikalık Okuma” – Makalelerin Tahmini Okuma Süreleri Hesabında Okuma Hızı Ne Kabul Ediliyor – Son zamanlarda birçok portal, blog, haber, pazarlama ve içerik siteleri, yayınladıkları makalelerin hemen başına “3-dakikalık okuma“, “5-dakikalık okuma” gibi tahmini okuma süresi ile ilgili bilgilendirici bir açıklama ekliyorlar. Peki, bu bilgi ne kadar doğru? Aklıma birçok soru geliyor!

Makaleler İçin Tahmini Okuma Süresi Tahminleri

Bildirilen Tahmini Makale Okuma Süreleri İle İlgili Sorular!

  1. Makale okuma süresi tahmininde okuyucunun okuma hızı olarak kabul edilen değer nedir?
  2. İnsanların genel ortalama okuma hızı ne?
  3. Ortalama okuma hızı kağıtta okumayla online okuma sırasında aynı mı?
  4. Makale okuma süresi hesabı kâğıtta okumaya göre mi, yoksa online okuma hızına göre mi yapılıyor?
  5. Okunması zor veya kolay olan paragraflar var mı? Bu faktör okuma hızını etkiler mi?
  6. Okunması zor veya kolay olan makaleler var mı? Bu durum okunma süresini etkiler mi?
  7. Okuma hızını etkileyen faktörler var mı? Bu faktörler nelerdir?
  8. Anlayarak hızlı okuma eğitimi almış olanlar önerilen süreden daha kısa zamanda okuyabilir mi?

Bu makalede tüm bu soruların cevaplarını vermeye çalışacağım. Kim olarak mı cevap vereceğim? Dünya Hızlı Okuma Yarışmalarını düzenleyen ve Hızlı Okuma Dünya Rekoru Standartlarını dünyada disipline eden “Memoriad Dünya Mental Sporlar Federasyonu“nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak cevap vereceğim. Okuma Hızlarının ve Dünya Hızlı Okuma Rekorlarının nasıl şaibeli olduğunu, Guinness’in bu konuda nasıl aldatıldığını ve Memoriad’ın koyduğu dünya hızlı okuma rekoru standartlarıyla bu şaibelere nokta koyduğuyla ilgili bilgilere Wikipedia’nın “Controversies in Speed Reading” bölümünün son paragrafından ulaşabilirsiniz.

Dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi, Türkiye’de de hızlı okuma konusunu ve rekorlarını istismar eden birçok sözde uzman vardır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için ayrıca “Guinness ‘Hızlı Okuma Rekorları’nı Onaylamaktan Neden Çekildi?” başlıklı makaleyi de okuyabilirsiniz.

Şimdi sıra geldi yukarıda yazılı olan sorulara cevap vermeye;

1-) Makale okuma süresi tahmininde okuyucunun okuma hızı olarak kabul edilen değer nedir?

Wordpress’te çeşitli “tahmini okuma süresi eklentileri” var. Çoğu açık kaynak kodlu ve basit. Kurulan algoritmalar “Okuma Hızı Nasıl Hesaplanır?” formülünden hareketle, genellikle makaledeki kelime sayısını sayıyor ve sonra bu sayıyı “varsayılan okuma hızı“na bölüyor. Varsayılan okuma hızı okuyucuların sahip oldukları düşünülen okuma hızı oluyor. Kısaca, okuyucunun dakikada okuduğu ortalama kelime adedini temsil ediyor.

Eklentiler, okuma süresini tahmin etmek için tipik olarak dakikada okuma hızını 250 ila 300 kelime olarak varsayıyorlar. Eklentide varsayılan bu değeri kendi web siteniz için değiştirmek mümkün. Varsayılan okuma hızı 250 kelime/dakika olarak ayarlanırsa, 750 kelimelik bir makalenin tahmini okunma süresi “3 dakika” olarak belirleniyor.

İncelediğim eklentiler gelişmiş teknikler kullanmıyordu. Örneğin makalenin zorluk derecesini değerlendiren veya web sitesi ziyaretçilerinin ilgili makaleyi okumayı gerçekten ne kadar sürede bitirdiğini ölçen ve elde edilen istatistiksel verilere göre yeni bir tahmin yapan ileri seviyede bir eklenti henüz görmedim.

İncelediğim çoğu web sitesinin varsaydığı okuma hızının dakikada 200, 250 veya 300 gibi ayarlandığını gördüm. Örneğin “LinkedIn – Pulse” makalelerinde bu değerin an itibarıyla “220 kelime/dakika” olarak alındığını söyleyebilirim. Muhtemelen bu yazının tahmini okuma süresini “6 dakika” olarak verecek.

Peki, 200, 250 veya 300 kelime/dakika olarak kabul edilen bu okuma hızları gerçekçi mi? Bu sorunun cevabını diğer cevaplar bölümünde vereceğim için, burada kesiyorum.

2-) İnsanların genel ortalama okuma hızı ne?

Okuma hızını etkileyen çok sayıda faktör vardır. Okuma hızı okuyucunun bilgi seviyesine, eğitim seviyesine (ilkokul, orta okul, lise, üniversite, master/doktora gibi), kişinin kelime dağarcığına, yazının konusuna (teknik veya haber gibi), ülkeye, yazarın anlatım tarzına, kâğıttan mı, bilgisayardan mı, telefondan mı okunduğuna, yazının yazılış puntosuna, paragrafların uzunluğuna veya kısalığına bağlı olarak çok farklı faktöre göre değişmektedir. Bu kadar faktör işin içindeyken gerçekçi bir okuma hızı tahmini oldukça zordur.

Hızlı Okuma Derneği verilerine göre, yukarıda belirtilen faktörler göz önüne alınmaksızın, Türkiye için kâğıt üzerinde ortalama okuma hızı “160 ila 220 kelime/dakika” arasında bir değerdir. Birçok ülke için de bu değerin geçerli olduğu söylenebilir.

Peki, bu durumda hesaplamalarda varsayılan ortalama okuma hızı “160” mı, yoksa “220” olarak mı kabul edilmelidir?

Önce durumu, makale okuma süresi tahmini yapan ve okumayı planlayan açısından bir değerlendirelim. Sonra konuya tekrar geri döneceğim.

Ann Smarty‘ye göre, web siteleri, okuyucularına tahmini okuma süresini göstermenin etkileşimi artırdığını düşünüyor. Ayrıca pazarlama çalışmaları, tahmini okuma süresinin gösterilmesinin web sitesinden hemen çıkma oranlarını azalttığını ve okuyucunun web sitesinde geçirdiği süreyi ortalama % 13 artırdığını göstermektedir.

Bu durumda, okuyucularına tahmini okuma süresini göstermeyi planlayan web sitelerinin, göz önünde bulundurması gereken önemli bir faktör vardır. Bilim, teknik gibi konuları tartışan makalelerin çok düşük bir tahmini okuma süresi göstermesi okuyucuyu kızdıracak ve bu durum okuyucunun ilgili web sitesini takipten vaz geçmesi gibi bir sonuçla, avantajdan daha çok dezavantaja dönüşecektir.

Mega Mental Aritmetik - Çocuklar için Konsantrasyon ve Zeka Eğitimi

3-) Ortalama okuma hızı kağıtta okumayla online okuma sırasında aynı mı?

Yapılan araştırmalar kâğıttan okumanın online okumaya oranla % 20 ila 30 daha hızlı olduğunu göstermektedir. Memoriad da benzer doğrultuda hızlı okuma olimpiyatlarında online okuma hızının kâğıt üzerinde okumaya göre % 15 daha yavaş olduğunu kabul etmektedir.

4-) Makale okuma süresi hesabı kâğıtta okumaya göre mi, yoksa online okuma hızına göre mi yapılıyor?

Makale okuma süreleri tahmini online web sitelerinde uygulanmaktadır. Bu durumda online makale okuma süreleri tahmini için, kâğıt üzerindeki ortalama hız değerinin % 20 ila 30 oranında azaltılarak uygulanması gerektiği açıktır. En azından varsayılan okuma hızının, Memoriad’ın esas aldığı % 15 oranında kâğıtta okumaya göre daha düşük tutulması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

5-) Okunması zor veya kolay olan paragraflar var mı? Bu faktör okuma hızını etkiler mi?

Okunması kolay veya zor olan paragraflar vardır. Bunun için wordpress’in “okunma kolaylığı” eklentilerinin kılavuzluğu kullanılabilir. Okunma kolaylığı demek anlama kolaylığıdır. Paragraflarda bilinmeyen çok sayıda yabancı kelimenin olması, paragrafı oluşturan cümlelerin 15 kelimeden daha fazla kelimeler içermesi, etkin cümleler yerine edilgen cümlelerin daha fazla kullanılması, paragrafın uzun (100 kelimeden fazla) olması gibi birçok faktör okumayı zorlaştırmaktadır. Bu da okuyucunun okuma hızını ve dolayısı ile anlama oranını etkilemektedir.

6-) Okunması zor veya kolay olan makaleler var mı? Bu durum okunma süresini etkiler mi?

Cümleler kelimelerden, paragraflar cümlelerden ve makaleler de paragraflardan oluşmaktadır. Paragraflar zor ise, o paragrafların oluşturduğu makaleler de zor olacak demektir. Makaleleri oluşturan birimler olan paragrafların okunmasını kolaylaştıran faktörler dolaylı olarak makalenin de bir bütün olarak okunmasını kolaylaştıracaktır.

omega

7-) Okuma hızını etkileyen faktörler var mı? Bu faktörler nelerdir?

İki nolu maddede okuma hızını etkileyebilecek çok sayıda faktörden bahsetmiştik. Ancak bu faktörlerin haricinde kişinin ilkokulda okumayı öğrenirken edindiği bazı alışkanlıkların etkisiyle yavaş okuması da söz konusu olabilir. Bunlar; “cümleleri kelime kelime okuma”, okunanları “içten seslendirme“, “geriye dönme” ve “geri atlama” gibi okumayı negatif olarak etkileyen alışkanlıklardır. Bu alışkanlıkları “profesyonel bir hızlı okuma kursu“na giderek kısa sürede çözmek mümkündür.

8- ) Anlayarak hızlı okuma eğitimi almış olanlar önerilen süreden daha kısa zamanda okuyabilir mi?

Anlayarak profesyonel bir hızlı okuma eğitimi almış olanlar şüphesiz belirtilen tahmini okuma sürelerinden çok daha az bir süre kullanarak ilgili makaleyi okuyabilirler. Hem de anlama oranından feragat etmeksizin. Hızlı Okuma Derneği bunun için ücretsiz online hızlı okuma eğitimleri düzenlemektedir. Eğitimlerde göz açılarınızın genişletilmesi için ücretsiz bir yazılım da gönderilmektedir. Ayrıca üye olanlara okuma sırasında konsantrasyonlarının artırılması için “Konsantrasyonun Gücü” adlı kitabın PDF versiyonu da ücretsiz gönderilmektedir.

mi

Sonuç

Okuma hızını etkileyen tüm faktörleri, okumanın online olarak yapılacağını, online okumanın kâğıt üzerindeki okumaya göre daha yavaş olduğunu, Türkiye’de ve birçok ülkede kâğıt üzerinde ortalama okuma hızının “160 ila 220 kelime/dakika” arasında olduğunu göz önüne aldığımızda; tahmini okuma süreleri hesaplamalarda varsayılan ortalama okuma hızının “160 kelime/dakika” olarak alınmasının uygun olacağı görülmektedir. Ayrıca bu hız ABD Ulusal Ses ve Konuşma Merkezi’ne göre ortalama konuşma hızına yakın bir hızdır.

Bu bilgi doğrultusunda takip ettiğiniz web sitesinin makale okuma süresi tahminini “web sitesinin varsaydığı ortalama okuma hızı /160” sayısı ile çarparak kalibre edebilirsiniz. Örneğin LinkedIn makalelerinde varsayılan ortalama okuma hızının “220 kelime/dakika” olarak alındığını söylemiştim. Bu makalede önerilen “160 kelime/dakika” değeri size daha makûl geldiyse, LinkedIn’in verdiği makale okuma süresi tahminini “(220/160=) 1.375” ile çarparak kalibre etmeniz gerekecektir.

Bunun yanında, anlayarak hızlı okuma eğitimi almış bir kişinin okuma hızı da örneğin “500 kelime/dakika” olabilir. Böyle bir okuyucunun da, LinkedIn’in verdiği makale okuma süresi tahminini “(220/500=) 0.44” ile çarparak kalibre etmesi gerekecektir.

Tavsiye Edilen Makaleler:

Hızlı Okuma Kaç Yaşında Veya Ne Zaman Başlamalı?

İngilizce Kelime Hafızası – İngilizce Kelimeleri Unutmamak İçin Ne Yapmalısınız?

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu