Liderlik

Takım Çalışması Nedir – Hep Birlikte Daha Fazla Başarabiliriz!

Takım Çalışması Nedir – Hep Birlikte Daha Fazla Başarabiliriz! Takım denilince en basit tanımın şu şekilde yapıldığını görmek mümkündür: Bir görevi, işi veya projeyi tamamlamak için gerekli olan tamamlayıcı becerilere sahip bir grup insana takım denir. Takım çalışması ise, iki veya daha fazla bireyden oluşan topluluğun hedeflerine ve amaçlarına ulaşmak için yaratıcı güçlerini, emeklerini ve bilgilerini birleştirmesidir (İİE).

Takımın özü şu söylemdedir: “Hiçbirimiz, hepimiz kadar akıllı ve zeki değildir.” 

Team

Amerikalıların bilim dünyasında çok fazla sayıda kısaltmalara yer verdiğini, kısaltmalar yaparken, bu kısaltmaları bir espriye dayandırarak hafızda tutulmasını sağladıkları bilinmektedir. Örneğin KISS kuralı. “Keep It Simple for Stupids” kelimelerin baş harflerinden oluşan yeni kelime “öpmek” anlamına geliyor ve hafızada kalıcı bir duygusal özelliği vardır.

Yine “sormak” anlamına gelen ASK sözcüğünün “Always Seek Knowledge”. Yani “Daima Bilgiyi ara!” Çünkü sormak bilgiyi aramaktır. Etimolojik olarak bu tanımların doğruluğuna aldırış etmeden, yakışmış anlamlar olduğu ve faydamıza olduğu için kabul görmektedir. Nitekim lise yıllarınızda kimyasal formülleri de bu yöntemle hafızanıza almadınız mı?

Peki “Takım” sözcüğü olan TEAM ne anlama geliyor, biliyor musunuz? “TEAMTogether Everyone Achieve More” Yani, “Hep birlikte daha fazlasını başarabiliriz!

Takım Çalışması Nedir – Bir ekibin birlikte iyi performans göstermesini sağlayan düşüncenin ne olduğuna dair gerçekleri bulmak,  liderlerin ve psikologların bir süredir anlamaya çalıştıkları bir sorudur. Kimi psikologlar bir ekibin nasıl yapılandırıldığına ve iletişimin nasıl gerçekleştiğine odaklanırken, diğerleri daha çok bireylerin platforma getirdiği yeteneklere veya kendilerini çalışırken buldukları şirket kültürüne odaklanmaktadır.

Performansı Yüksek Takımın Özellikleri

Yüksek performans gösteren takımlarda ekip üyelerinin, öncelikle işletmenin hedeflerine sıkı sıkıya bağlı olduklarını görürüz.  İkincisi, yetki ve sorumluluk içinde kendini yönetme becerilerine sahip olduklarını; üçüncüsü kolektif performansa önem verdiklerini, dördüncüsü ortak bir amaç ve paylaşılan ödüllere dair bir zihniyetlerinin olduğu ortaya çıkar.

Bir takım, karşılıklı bağlılık duygusu ile sinerji yarattığında, bireysel üyelerin performanslarının toplamından daha büyük bir performans üretme gücüne sahip olduğunu unutmayalım.

111 Gücü

Bunu en güzel örnekleyen görüşlerden bir tanesi 111 gücüdür. 1 rakamının yanına 1 daha eklersek 11 olacaktır. Oysa bu ikisini toplasanız nicel değeri 2 olacaktır. Oysa, yan yana koyduğunuzda güç 11’e çıkacaktır. Tekrar 1 eklerseniz nicel değer 3 iken, nitel değer 111 olacaktır.

Böylece şunu anlayabiliriz ki, takım çalışmasının temelinde yer alan felsefe nicel birliktelik değil, nitel birlikteliktir.

Takım çalışması, takımda yer alan bireyleri sürekli yenilikçiliğe teşvik eder ve hataların en aza indirilmesine yardımcı olur. Moral ve motivasyonun yükselmesini, özgüven duygusunun ve kişiler arası iletişimin daha iyi hale gelmesini sağlar.

Takım Etkinliği Nasıl sağlanır?

Bir ekibin etkili olması için şu dört etkene ihtiyaçları vardır:

  1. Hedefler: İyi tanımlanmış hedefler ve istenen sonuçlar, açıkça iletilen öncelikler ve beklentiler belirlenmelidir.
  2. Roller: Takımda sorumluluklar iyi tanımlanmalıdır.
  3. Süreçler: Karar alma süreçleri ve iş prosedürleri net şekilde tanımlanmalıdır.
  4. Kişilerarası ilişkiler: İlişkiler ortamında yüksek düzeyde iletişim, güven ve esneklik olmalıdır.

Takım etkinliğine dair bazı görüşlerde iç ve dış faktör ayrımına gidilmiştir. İç takım faktörleri arasında, ortak bir amaç veya hedefe doğru itme, ekibin içinde tam bir güven duygusu oluşturur. Bunun yanında,  işi becerebilmek için takım üyelerinin niteliklerinin yüksekliği, sorumluluk alma becerisi, bir de takım liderinin takımla tam bir ruh ikizi olması gerekiyor. 

Takım çalışması ve işbirliği dinamikleri için takım etkinliğini artırmada şu niteliklere dikkat çekmekte yarar vardır:

  • Takım üyelerinin nitelik girdileri: Üyelerin becerileri ve davranışları nelerdir? Takıma doğru kişiyi seçmek ilk önemli adımdır.
  • Takım ilişkileri: Takımdaki üyeler arasında sağlıklı çalışma ilişkileri kurmak ikinci önemli adımdır.
  • Takım olarak problem çözme: Takım içi iyi ilişkiler, sorunları çözmek için birlikte çalışmayı mümkün kılar. Bunun için problem çözme becerileri önem kazanmaktadır.
  • Takım liderliği: Bir başka yazının konusu olsa da yeri gelmişken, “doğru liderlik” takımın başarısını arttırır.
  • Organizasyon ortamı: Bir organizasyondaki doğru süreçler ve şirket kültürü ekiplerin bağlılığını arttırır.

Takımları Dağıtan Faktörler Nelerdir?

Takım kurmak kolay olmadığı halde, dağıtmak çok kolaydır. Takımların en güçlü yanı oluşturdukları zincirin en zayıf halkası kadardır. Temel olarak, ekibinizin etkili olmasını istiyorsanız, sahip olmamanız gereken koşulları belirleyip, takımı işlevsiz kılacak durumlardan korumalı ve zayıf noktaları belirleyerek güçlendirme yoluna gidilmelidir. Bunlardan bazıları şöyledir:

1-) Güven eksikliği: Eğer ekip üyeleri kendilerini savunmasız hissederlerse, dışlanma, patronun adamı olma, muhalif olma gibi damgalar yerse veya tüm bunları yaşamaktan korkarsa orada güvenli bir çalışma ortamı yok demektir. Hatta yardım istemekten korkarsa, yardım için takım arkadaşlarına güvenemezse, çalışma için ortamın konfor seviyesi düşük olduğundan takım dağılır.

2-) Çatışma korkusu: Herkes gruptaki yapay barış fikrini korumak için çok çalışıyorsa, orada takım olmadığı gibi, nitelikli bir çatışma veya gizli rekabet de olmaz. Oysa müspet çatışmalar ekibi dinamik tutabilir.

3-) Taahhüt eksikliği: İnsanlar yaptıkları işe veya içinde bulundukları takıma bağlı değilse bir müddet sonra verilen sözlere durulamayacaktır.

4-) Sorumluluktan kaçınma: İhtilaf korkusunun bir başka dezavantajı – hiç kimse kendini takım arkadaşlarının işlerinden sorumlu tutmak istemez. Bu da takım yardımlaşması ve dayanışmasına ters düştüğünden takımın geleceği sıkıntıda demektir.

5-) Sonuçlara dikkat edilmemesi: Eğer kişisel hedefler grubun başarısından daha önemli hale gelmişse, takım bilinci kaybolmuş demektir. Bu durumlarda hiç kimse sonuçları ilgilenmeyecek, hatta bu sonuçların nasıl iyileştirileceğini de planlamayacaktır.

Gerçek şu ki: Yüksek performanslı ekiplerin çalışmasını sağlayan temel faktörleri,  bireysel bakış açısı, grup dinamikleri ve örgütsel desteğin gizemli bir karışımı olduğu halde; bireyselleşme, takım ruhunun kaybedilmesi  ve takım desteğinin ortadan kalkması o takımın intiharı demektir.

Takım Çalışmasına en güzel örneklerden biri

Aşağıda videosu verilen Barcelona Futbol takımının oyun stilinde mükemmel takım çalışmasını görmek mümkün; izleyin:

Başa dön tuşu