Liderlik

Etik Liderlik ve Müzakere – Kadınlar mı Erkekler mi Daha Etik Davranıyorlar?

Etik Liderlik – Etik liderler kurumlarını temsil ederken, kendi takımını da müzakerelerde daha fazla etik davranmaya teşvik ederler. Araştırmacılar, cinsiyet farklılıklarının insanların müzakere şeklini etkileyip etkilemediğini incelediler.

Etik Liderlik Nedir?

Etik liderlik, her türlü kural dışı çekicilik karşısında iş ahlakı ve etik standartlardan sapmadan kurumu ve ekibi işin gereklilikeri ile motive ederek yönetmektir. 

Araştırmalara göre, ahlaki bir davranış göstermenin gerektiği bir olayda, kadınlar erkeklerden daha fazla etik davranıyorlar ve aynı zamanda etik dışı davranışları reddediyorlar. 

Kadınlar, çok çeşitli bağlamlarda erkeklerden daha etik davranma eğilimindedir. 

Riverside, California Üniversitesi’nden Michael P. Haselhuhn ve Elaine M. Wong tarafından yapılan bir çalışmada, erkeklerin% 25’i, kadınların sadece % 11’ine kıyasla bir müzakerede aldatmaya başvurdular.

2017 Örgütsel Davranış ve İnsani Karar Süreçleri makalesinde “Müzakere Etiğinde Toplumsal Cinsiyet Farklılıklarını Anlamada Sosyal Bilişsel Bir Yaklaşım: Ahlaki Kimliğin Rolü” yazısında Jessica A. Kennedy (Vanderbilt Üniversitesi), Laura J. Kray (California Üniversitesi, Berkeley ) ve Gillian Ku (Londra İşletme Okulu), müzakereci etiğindeki olası cinsiyet farklılıklarına daha yakından baktılar. 

Çalışmanın incelikli bulguları ahlaki liderlik hakkında daha fazla bilgi almak isteyenlerin işine yarayacaktır. 

mega ingilizce - kolay ingilizce

İlişki Hedefleri

Etik Liderlik – Erkeklerle karşılaştırıldığında, kadınlar, kendilerini başkalarıyla karşılıklı olarak bağımlı görüyorlar. Başkalarının duygularına uygun davranıyorlar.

Genel olarak konuşursak, erkekler kendilerini daha bağımsız ve başkalarına daha az bağımlı olarak tanımlayıp sosyalleşirlerken; kadınlar karşılıklı bağımlılık içinde sosyalleşmeyi daha çok öne çıkarıyorlar.

Sonuç olarak Kennedy, Kray ve Ku, kadınların ahlaki/etik kimliklerini erkeklerden daha güçlü bir şekilde gösterdiklerine vurgu yapıyorlar.  

Kennedy ve meslektaşları “Ahlaki olmak, insanlarla sağlıklı ilişki kurmaya ve bunu sürdürmeye yardımcı olduğundan, kadınların başkalarının refahını destekleyen hedef ve değerleri de benimsemeleri muhtemeldir. Zamanla, bu hedefler ve değerler, kişileri ahlaki açıdan daha güçlü bir şekilde tanımlayabilir.” şeklinde açıklama yapmışlardır.

Daha güçlü ahlaki kimliklere sahip olan insanlar daha etik davranma eğilimi gösterdiğinden, araştırmacılar kadınların daha etik müzakereciler olabileceklerini varsaymaktadırlar.

Mega Hafıza - Beyin Temelli Eğitim Setleri

Etik Ayrışma

Etik Liderlik – Birçok çalışmada, araştırmacılar bu konuyla ilgili görüşlerini teorileştirmek için kanıtlar buldular; sadece bir konu hariç.

Araştırmacılar, katılımcıların ahlaki kimlik duygularını ölçtüler; özen göstermek, dürüstlük, cömertlik, yardımcı olmak ve benzeri gibi ahlakla ilgili kavramlara sahip olmalarının ne kadar önemli olduğunu sordular. 

Ardından, katılımcılar ilk bakışta anlaşılmayan bir küçük ve bir de büyük arızası olan ikinci el bir otomobilin satışını yapmak üzere bir müzakere senaryosuna katıldılar. 

Araştırmada rol alan katılımcılar, ikinci el bir otomobilin potansiyel bir müşterisiyle etik yönden müzakerelerini; katılımcıların etik olmayan konuşmalarını ve verdikleri etik dışı kararları nasıl savunduklarını ölçtüler.

Ölçülen hedef gruptan kadın katılımcılar, satış müzakerelerinde erkek katılımcılardan daha güçlü bir şekilde ahlaki/etik davranışlar gösterdiler. Ayrıca etik olmayan müzakere yöntemlerine (yalan söyleme, yanlış bilgi verme, aldatma vb.) erkeklerden daha az başvurdular. 

Para, Etiği Tehdit Ederse…

Etik Liderlik – İlginç bir şekilde, konu finans-para olunca kadınların müzakere davranışı Kennedy, Kray ve Ku’nun takip deneylerinde erkeklere göre ahlaken üstün değildi. 

Bir başka deneyde, katılımcılar bir iş adayının maaşını müzakere eden bir işe alım müdürü rolünü oynadılar. İşe alım konusunda, yeniden yapılandırma nedeniyle alınacak olan pozisyonun altı ay içinde sona ereceği de dahil her bilgi verildi. Ancak bu son bilgi adaylara söylenmedi.

yüksek dha oranlı - balık yağı - mega vitamin - mega-o-mega

Sizce, bu görüşmede, kadınların yukarıdaki gerçeği, yani işin altı ay sonra biteceği bilgisini adaya açıklama olasılığı erkeklerden daha mı fazla olur? 

Katılımcıların, yapacakları bu müzakere için alacakları her hangi bir fazladan ücret olmadığı söylendiğinde, kadınlar bu kısa vadeli iş hakkında erkeklerden daha samimi/etik davrandılar.

Ancak, katılımcılara, en düşük maaşı kabul ettirmeleri durumunda bu görüşmede ekstradan 100 dolar alacakları söylendiğinde, kadınların da erkekler kadar etik olmayan davranış gösterdikleri görüldü.

Genel olarak, bulgular kadınların erkeklerden daha etik müzakereciler olarak sosyalleşebileceklerini göstermektedir. Bununla birlikte, finansal destekli görüşmelerde, kadınların da erkekler kadar, ahlakları pahasına, kârı en üst düzeye çıkarmaya odaklandıkları ortaya çıktı.

Bu sonuçların örgütsel liderlik üzerinde etkileri vardır. 

Özellikle, ahlaki liderlik konusunda, erkek çalışanların kadın çalışanlardan daha fazla etik dışı davrandıkları tezinin her zaman ve her olayda geçerli olduğunu varsaymak yanlış olur. Araştırmaların sınırlılıklarını unutmamak gerekir. 

Kişinin cinsiyeti ne olursa olsun, ister erkek, ister kadın olsun; parasal teşvikler onları etik dışı kısa yollar kullanmaya teşvik edebilir. 

Önerimiz, iş ortamlarında etik davranışları teşvik etmek için, müzakere çerçevesini oluşturan etik kaygıları daima vurgulayın. Ayrıca, işin içine para girmemesini sağlamak ve etik olmayan davranışlara yönelten finansal teşvikleri azaltmanızdır.

Başarılı İş Kadını Olmanın Sırlarını Merak Ediyor musunuz? O zaman ayrıca aşağıda linki verilen yazıyı da okumak isteyebilirsiniz.

Başarılı İş Kadını Olmanın 5 Sırrı

Başa dön tuşu