Satış & Pazarlama

Nöropazarlama Nedir? Beyinden Beyine Satış ve Pazarlama

Beyninizdeki Satın Al Butonunu Keşfedin!

Nöropazarlama Nedir / Beyinden Beyine Satış ve Pazarlama – Nöropazarlama çok kısa bir ifadeyle, alışveriş prosesinin, beyinden beyine satış ve pazarlamanın baştan sona incelenmesi sonucu elde edilen zihindeki işleyiş kodlarını kullanarak, temel olarak beynin derin çalışma kurallarına dayanan yeni trend bir pazarlama ve satış stratejisidir.

Nöropazarlama Nedir – Merkezde Alışveriş Var!

İşin merkezinde alışveriş vardır. Alışveriş ifadesi üretici ve tüketici, herkesi, hepimizi kapsamaktadır. Yaşam boyu her günümüzde ve anımızda kesintisiz olarak alışveriş vardır. İş böyle olunca bunun temel oyuncuları pazarlamacılar, reklamcılar ve satıcılar aktif ve yoğun şekilde işin içindedirler. Şüphesiz temel hedef de alışveriş yapanlar, yani hepimiz.

Herkesin temel hedefi ürettikleri mesajlarla alıcıların kendi ürünlerini tercih etmelerini sağlamaktır. Bunun sonucu olarak, yiyecekten içeceğe, giydiğimiz gömlek, elbise, ayakkabından tercih edeceğimiz okul ve özel kursa, almayı planladığımız parfümden arabaya kadar kullandığımız her ürün ve rakipleri için her gün binlerce enformasyon ve mesaj bombardımanı altındayız. Amaç insanların alışveriş kararlarını etkilemek. Bunun için insanların alışkanlıklarını, ne istediklerini ve nelere önem verdiklerini anlamak gerekiyor. Nöropazarlama öncesinde tüketici davranışlarını anlamak için uzun süre geleneksel analiz yöntemleri kullanıldı.

asit

Nöropazarlama Öncesi – Geleneksel Pazar Araştırmaları

Geleneksel pazarlama araştırmalarında iki geleneksel yöntem kullanılmıştır. Bunlardan biri gözlem, diğeri ise anketlere dayalı sonuçlardır. Şirketler tüketicilerin isteklerini şimdiye kadar ya onları gözlemleyerek, ya da doğrudan kendilerine sorarak öğreniyorlardı. Elde edilen sonuçlara göre çok sayıda radyo ve televizyon reklamları, otoyol ve tabelaları, internet bannerları, videolar ve sosyal medya reklamları devreye koyuluyordu.

Tabi mesajların hepsinin de hedefi öncelikle insanların beyninde kendilerine bir yer açmak, sonra da onların kararlarında etkili olmaktı.

Çok büyük bütçeler harcanan bu çalışmaların bir kısmında büyük hüsranlarla karşılaşılması, çoğu marka ve ürünün düşe kalka ilerlemesi ve zor ayakta durması, geleneksel yöntemlerde birşeylerin eksik olduğu, tam olarak doğru cevaplara ulaşılamadığı düşüncesini gündeme getirmiştir. Bu esnada teknolojinin ilerlemesi, beyin tarama cihazlarının gelişmesi dikkati beynin çalışma sürecine çekmiştir.

Nöropazarlama Nedir – Hedef Beyni Etkilemek!

Enformasyon ve mesajın sayısı çok olunca, bazılarının diğerlerin önüne geçerek beyinde kendilerine yer açması pek de kolay değildir. Öncelikle geçici hafızanın sınırlı kapasitesinin kısıtlamasıyla karşılaşacaksınız. Belki de geçici hafızaya bile ulaşamadan çöplüğe gideceksiniz. Diyelim ki geçici hafızaya ulaşmayı başardınız, halâ çöpe gitme ihtimaliniz var. Bilginin hangi şartlarda beynin kalıcı hafızasına geçtiğinin kurallarını da bilmeniz gerekiyor. Peki kalıcı hafızada nasıl bir konuma sahip olacaksınız? Beyinde kabul ve red kararları nasıl veriliyor, beynin geçici ve kalıcı hafıza süzgeçlerinden nasıl  geçeceğinizi de bilmeniz gerekiyor.

Bir dakika! Mesajın sadece bilincimize ulaşmasından bahsettik. Mesajların kabul veya reddedilmesinde bilincin haricinde çok daha derin bir bilinçaltı zihin sürecinin varlığından daha hiç bahsetmedik. Mesajın derin kökler salması için zihnin bilinç dışı çalışma kurallarını da kavramanız gerekiyor.

30 – 40 yıl önce beynin çalışma süreçleriyle ilgili çok şey bilinmiyordu. Neyse ki, şu anda şanslıyız. Yeni bulgular ve gelişmiş beyin tarama cihazları işimizi kolaylaştırdı. Ancak, beyin tarama kavramı halâ kaygı ve tereddütler yaratıyor.

Nöropazarlama Nedir – Ne, Beynimizi mi tarayacaklar?

Çoğu insan beyin tarama ifadesinden ve beynin düşünme sürecinin kodlarının çözülmesinden ürküyor. Bu ifade kişi haklarına müdahele edileceği veya beynin arzu ve isteklerinin, gizli dürtülerinin kötü amaçlı rontgenciler tarafından izleneceği imasını veriyor. Hatta bu bilgilerin totaliter rejimlere yol açabilecek propaganda araçları olarak kullanılabileceği bile düşünülüyor.

Nöropazarlama – Sadece Beynimizi Tanımak İçin Bir Araç

Kaygılara ve bulguların negatif amaçla kullanılabilme olaslığı olsa da, nöropazarlama çalışmaları tüketicilerin, yani hepimizin düşünce, duygu, motivasyon ve arzularını anlamanın en önemli aracı. Nasıl yemek yapmak için hazırlık araçlarından biri olan bıçak, bir cinayet aleti olarak kullanılabilir diye yasaklanmıyorsa, nöropazarlama bulgularının sağlayacağı faydaların, kötüye kullanım olasılığının yanında devasa büyük olduğunu söylemek mümkün. Kaldı ki, elde edilen bilgiler tüketicilerin kendilerini maniple edenleri anlamasını da kolaylaştıracaktır.

Beynin karar verme sürecinde neleri kullandığını anlamak için aşağıda verilen kısa videoyu izleyerek işe başlayabilirsiniz.

Tavsiye Edilen Makaleler:

Beyinden Beyine Satış – Mukayeseli Algılama & Tuzak Fiyatlar

Davıd Ogılvy – Bir Reklam Efsanesi & Nöro Marketıng

Sinema Tarihinin En İyi 16 Satış Filmi

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu